Setmana 8

DADES DE LA SETMANA 8 DE 2022 

Paraules més freqüents:
alana (2), alna (2), anal (2), llana (2)

Paraules més llargues (12 lletres):
astigmatisme, 
estigmatisme

Llargada mitjana: 5.5 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 95.7 

Paraulògic del 21 de febrer
Lletres: N + AÇLRTU
Paraules (92, llargada mitjana de 5.4):
a ultrança, alana, allunar, allunat, alna, alruna, anal, anant, anar, anartra, ant, anta, antull, antullar-se, anual, anular, anul·lar, anur, anura, arn, arna, arnar, arnat, arran, arranar, atarantar, atlant, lantà, lantana, lauan, llana, llanat, llança, llançar, llançat, llanta, llanut, llauna, llaunar, lluna, llunat, lunar, lúnula, nan, nana, nannar, narrar, nat, nata, natal, natura, natural, nau, nauta, nua, nuar, nul, nul·la, nun, nutual, nuu, ran, rànula, ranular, ranura, ruana, runa, runar, tallant, tallanta, tallantar, tan, tana, tannat, tant, tanta, tàntal, tantalat, tarannà, taranta, taràntula, tarlatana, tartana, ulna, ulnar, una, unça, unt, untar, untura, uranat, urna

Paraulògic del 22 de febrer
Lletres: B + DEIORS
Paraules (84, llargada mitjana de 5.4):
bebè, bei, berber, beri-beri, bes, bessó, biberó, bidó, bioerosió, biribís, bis, bisbe, bisó, bobò, bodi, bodris, bòer, boid, boids, boirós, bor, bord, border, borderís, bordís, bordisser, bordó, bordoi, bòrees, borrer, borrissó, borró, borrós, bosó, bosser, bres, bri, bridó, brie, bríides, brio, briós, brossós, de debò, derbi, desobeir, dessobre, ebri, erb, erbi, esbirro, esbós, iber, ibis, obeïdor, obeir, obès, obi, oboè, obrer, obridor, obrir, obsedir, obsés, obsessió, orb, orbe, rebé, rebedor, rebordeir-se, rebre, reobrir, riber, rober, robí, sebó, serbi, sobre, sobrebò, sobrebordó, sobredosi, sobreòs, sobrer, sobri

Paraulògic del 23 de febrer
Lletres: U + ADILPS
Paraules (90, llargada mitjana de 5.1):
aiús, alàudid, alàudids, alauí, allau, al·lusiu, aluda, assidu, assídua, aula, dau, diapausa, dissuasiu, dual, dula, dulia, dull, dupla, idus, il·lús, il·lusa, lapsus, lauda, llau, llauada, lluïda, lluís, llúpia, luda, lul·lià, lupa, lupus, palau, pallús, pallussa, papau, papu o papú, papuda, pàpula, papus, passiu, pau, paül, paula o paüla, paulí, pausa, pausada, pilú, pipiu, piu, piu-piu, piula, piulada, piuladissa, plus, pua, puada, pudu, pulla, pupa, pupil, pupil·la, pus, saluda, saudí, saupa, suada, suau, sud, suda, suid, suids, suís, suïssa, súlid, súlids, sull, sulla, supí, uadi, uís, ulà, ull, ullada, ullal, upa, upúpid, upúpids, usada, usual

Paraulògic del 24 de febrer
Lletres: F + ABIORT
Paraules (108, llargada mitjana de 5.6):
abiotròfia, abotifarrar-se, abotifarrat, afait, afaitar, afaitat, afartar, afí, afitorar, aforar, aforat, afta, artròfit, atofat, atròfia, atrofiar, baf, bàfia, bafor, barbafort, barbaforta, batofòbia, bifi, bífia, bifòbia, bifora, biforat, bòfia, botafió, botafora, botifarra, botifarró, briòfit, fabària, fabrià, fai, faió, faitó, far, faraó, fàrfara, fària, faró, farot, farro, fart, farta, fartó, fat, fatifat, fato, fiar, fíat o fiat, fibra, fira, firar, fit, fita, fitar, fitat, fitiatria, fitó, fitor, fitora, fitorar, fòbia, fofa, fofo, foia, for, fora o forà, forària, forat, forbir, forra, forro, fort, forta, fortí, fortor, fot, foto o fotó, fotofòbia, fotòfor, fra, fraró, frifrit, en off, ofita, oròfit, rafi, ràfia, rafió, ratafia, rifa, rifar o rifar-se, tafarra, tafia, tafoi, taf-taf, taifa, tarifar, tifa, tifó, tifort, tofa, triforat, trifori

Paraulògic del 25 de febrer
Lletres: G + AEIMST
Paraules (92, llargada mitjana de 5.7):
agà, àgam, agama o àgama, agamí, agàmia, àgata, agatis, agitat, amagat, amiga, assagista, assaig, astigmatisme, egea, esgaiat, estatge, estiatge, estigma, estigmatisme, gag, gai, gaia, gaiat, gaiata, gaieta, gaig, gaita, gam, gàmeta, gamma, gammat, gas, gasa, gaseta, gassa, gat, gata, gatassa, gatet, gatge, gema, gemat, gemma, ges, gessamí, gest, gesta, get, giga, git, gita, gitam, gitat, imatge, mag, maga, magí, màgia, magisme, magma, magmatisme, maig, masega, massatge, massatgista, mestissatge, metge, metgessa, metgia, mig, migmatita, missatge, mitget, mitgeta, saga, sageta, sagetia, sagí, sagita, sagitat, saig, saiga, sega, semigasa, setge, sigma, sigmatisme, sitgetà, tagmema, taigà, tamisatge, tissatge

Paraulògic del 26 de febrer
Lletres: E + ADFILS
Paraules (93, llargada mitjana de 5.1):
adés, aede, afeli, afil·le, aldea o aldeà, alè, àlef, aleia, alesiada, aliè, àlies, al·lè, al·lel, ase, asseifa, dea, dèdal, deessa, deisi, del, delada, delfí, deli, dèlia, dellà, des, desada, desè, desfasada, desfiada, desfila, desfilada, desídia, deslleial, diadelf, diadelfa, didèlfid, didèlfids, diè, dièsel, diesi, edil, efa, efèlide, efesi, efèsia, eia, ela, elf, elis, elisi, elísia, ell, ella, els, essa, fadesa, faldellí, fase, feda, fedaí, fedal, fel, felí, fèlid, fèlids, fes, fesa, fidel, idea, ideal, ileal, il·lès, il·lesa, les, lesa, lies, lladella, llei, lleial, safè, salesià, seda, sedal, sedàs, sella, ses, sèssil, sifílide, silè, silesià, sílfide, sisè

Paraulògic del 27 de febrer
Lletres: L + ACDNRV
Paraules (111, llargada mitjana de 5.7):
acalar, acanalada, acanalar, alà o ala, alacrà, alada, alana, alar, alcà, alcaldada, alcanna, all, allà, allada, allar, alna, anal, aval, avalar, avall, cal, cala, calada, calanca, calandra, calandrar, calar, calc, calca, calcar, cald, calda, call, cal·la, callada, callar, calrada, canal, canalla, canallada, caracal, carall, carallada, carlà, carnal, carnaval, carnavalada, carrall, cavalcada, cavalcar, cavall, cavalla, cavallada, cavallar, clac, claca, clacar, clan, clar, clara, clava, clavada, clavar, dal, dall, dalla, dallada, dallar, davall, davallada, davallar, laca, lacar, lacrar, làdan, landa, lar, larva, larvada, larval, lava, lavanda, lla, llac, llaca, llacada, lladracà, lladrar, llana, llanada, llanda, llar, llard, llavar, nadal, nadala, narval, naval, navalla, ral, rall, rallar, raval, val, vall, valva, valvada, valvar, vàndal, vàndala, varal