Solucions del Paraulògic d'avui 09/04/2024

09/04/2024

Solucions del Paraulògic d'avui 09/04/2024

Benvinguts als Solucions del Paraulògic d'avui 09/04/2024! Aquesta jornada us ofereix la oportunitat de posar a prova la vostra astúcia i enginy resolent els desafiaments lingüístics d'aquesta edició. Descobriu les respostes que us portaran a la solució amb la nostra guia d'avui. Endinsa't en aquest fascinant joc de paraules i aprofita l'oportunitat per enriquir el teu vocabulari i habilitats lògiques. Encara us queda molt per descobrir, no ho deixeu passar!

Indexi

Solucions del Paraulògic d’avui 09/04/2024

La lletra central d’avui és la E i les lletres restants són A-C-D-I-O-U
La solució al paraulògic d’avui, 09/04/2024, conté 43 paraules

Descobreix la nova funcionalitat de Dadalògic: el comprovador de paraules! Ara, pots verificar fàcilment les paraules que ja has desxifrat. Només has d'introduir les paraules trobades, separades per comes, i es marcaran automàticament. Pots copiar-les directament dels resultats del joc per evitar errors de format. Utilitza el nostre exemple com a guia: ai-ai, assassí, desidiosa, oda, odissea, sòsia. T'ofereixem una llista de comprovació detallada amb el recompte de paraules pendents, organitzades per punts. El desafiament del Paraulògic mai ha estat tan fàcil. Si no coneixes el significat d'alguna paraula, tenim una secció de definicions de les paraules del Paraulògic d'avui al final de la pàgina.


Paraules de 20 punts:
0

Paraules de 18 punts:
0

Paraules de 9 punts:
0

Paraules de 8 punts:
0

Paraules de 7 punts:
0

Paraules de 6 punts:
0

Paraules de 5 punts:
0

Paraules de 2 punts:
0

Paraules de 1 punts:
0

Si desitgeu accedir a les pistes del Paraulògic d'avui, simplement feu clic al requadre vermell. En aquesta secció, tindreu l'oportunitat d'explorar totes les pistes i la informació necessària per resoldre el Paraulògic. Si necessiteu assistència addicional, no dubteu a fer ús de la secció de Solucions del Paraulògic d'avui en català que trobareu més amunt.

Pistes

 3 4 5 6 7 8 910Σ
a020000002
c101112017
d3123431017
e4122210012
i020010003
o011000002
u000000000
Σ8766861143

Prefixos de dues lletres:

  ad-1 ae-1 ca-2 ce-2 co-3 de-13 di-2 do-1 du-1 ec-6 ed-4 ei-1 eo-1 id-2 io-1 oc-1 oo-1

Prefix freqüent de tres lletres:

  dec-6

Sufixos freqüents de tres lletres:

  cio-10

Hi ha 2 tutis:

  • - 1 de 8 lletres
  - 1 de 10 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Subconjunts:

  adeu-1 ade-2 acde-3 acdeu-2 ce-1 cdei-3 cdeio-5 acdeiou-2 acdei-2 cdeiu-1 acdeiu-1 acdeio-2 cdeiou-2 deu-1 dei-1 deio-3 acdeo-1 deou-1 cei-1 ceo-2 ceio-1 aceio-1 ceu-1 aei-1 adei-1 aceo-1

Significat de les paraules Solucions del Paraulògic d'avui

A continuació, es presenten les definicions de les paraules clau relacionades amb el Paraulògic d'avui. Aquestes paraules ens ajuden a comprendre millor els conceptes i estratègies darrere d'aquest joc enriquidor.

 • Adeu: 'Adeu' és una interjecció que s'utilitza per acomiadar-se d'algú o dir adéu a algú. També es pot utilitzar com a salutació en el sentit de "fins aviat" o "fins a la propera".
 • Aede: La paraula "aede" no existeix en català i no té cap significat conegut en aquesta llengua. Potser t'has referit a una paraula en una altra llengua o a un terme específic que no és comú en català. Si tens més informació sobre la paraula o si vols saber el significat en una altra llengua, estic aquí per ajudar-te.
 • Càdec: La paraula 'càdec' en català fa referència a una espècie de peix marí de la família dels escórids, de color gris blavós amb ratlles fosques i que pot arribar a mesurar uns 30 cm de longitud. També pot ser conegut com a 'càdec comú' o 'càdec de sorra'.
 • Caduceu: El caduceu és un símbol compost per un bastó amb dues serps enrotllades al voltant, coronat per dues ales a la part superior. És un emblema associat a la medicina i al comerç, i fa referència al missatger dels déus en la mitologia grega, Hermes. Aquest símbol s'utilitza sovint per representar la professió mèdica i la
 • Cec: La paraula "cec" en català fa referència a una persona que no veu, és a dir, que té una discapacitat visual total. També pot fer referència a quelcom que està completament a les fosques, sense llum o sense visió.
 • Cecidi: La paraula "Cecidi" en català no té un significat conegut. Si et refereixes a una altra paraula o vols més informació, per favor, proporciona més context. Estic aquí per ajudar-te!
 • Coccoide: La paraula "coccoide" fa referència a un tipus de forma que recorda a una petita llavor o grana. També pot fer referència a bacteris que tenen una forma esfèrica o ovalada similar a la dels grans de cafè.
 • Coedició: La paraula "coedició" fa referència a la pràctica de publicar conjuntament una obra entre dues o més editors o editorials. Aquesta col·laboració pot tenir lloc per diverses raons, com ara la distribució dels costos de producció, la necessitat de combinar recursos o la voluntat de potenciar la difusió d'una obra.
 • Coeducació: La coeducació és un sistema educatiu en què els alumnes de diferents gèneres (masculí i femení) reben la mateixa educació i formació en els mateixos espais i amb les mateixes oportunitats. Aquesta metodologia promou la igualtat de gènere i la cohesió social, fomentant la convivència i la igualtat d'oportunit
 • Dea: La paraula "Dea" en català es refereix a una deessa, una divinitat femenina considerada com a objecte de veneració o adoració en diverses religions o creences.
 • Decà: El terme "decà" fa referència a la persona que té la responsabilitat de dirigir un grup de deu persones o d'una unitat formada per deu elements. També pot fer referència a la persona que exerceix la funció de deà en una comunitat eclesiàstica.
 • Dècada: La paraula 'dècada' en català fa referència a un període de deu anys consecutius. També pot fer referència a una unitat de temps equivalent a deu anys.
 • Decidida: La paraula "decidida" en català fa referència a una persona que té fermesa i determinació en les seves accions i decisions. Una persona decidida és aquella que té clares les seves metes i objectius i actua de manera resolta per aconseguir-los.
 • Decidu: La paraula "decidu" en català fa referència a allò que es desprèn o cau de manera natural, com les fulles dels arbres durant la tardor. També pot fer referència a allò que és caduc o efímer.
 • Decídua: La paraula "decídua" en català fa referència a una part de la placenta que es forma durant l'embaràs i que té la funció de connectar l'embrió amb la mare per a l'intercanvi de nutrients i oxigen. També es pot utilitzar per descriure una vegetació que perd les seves fulles de manera cíclica, com ara els arbres caducifolis.
 • Decocció: La decocció és un mètode de preparació de remeis o infusions en el qual es bullen les plantes medicinals en aigua durant un temps determinat per extreure'n els principis actius. També es pot utilitzar en la preparació de menjars com ara verdures o llegums.
 • Dedicació: La paraula "dedicació" en català fa referència a l'acció de dedicar temps, esforç, atenció o afecte a una activitat, tasca, persona o objectiu determinat. També pot fer referència a la constància i la entrega amb què es realitza alguna cosa.
 • Dedició: La paraula "dedició" en català fa referència a l'acció de dedicar-se amb determinació i constància a una tasca, objectiu o activitat. És sinònim de compromís, entrega i perseverança en allò que es fa.
 • Deducció: La paraula "deducció" en català fa referència a l'acció de deduir o extreure una conclusió a partir de raonaments o dades prèviament conegudes. També pot fer referència a la quantitat o import que es retalla o es descompta d'una suma o quantitat determinada.
 • Deïcida: La paraula "deïcida" en català fa referència a aquell o aquella que mata un déu o deessa. Aquest terme prové del llatí "deicida", que significa "assassí de déus".
 • Deïcidi: La paraula "deïcidi" en català fa referència a aquell qui assassina un déu o deessa. Aquest terme prové del llatí "deicida" i s'utilitza per designar a aquella persona que mata una divinitat.
 • Deu o déu: La paraula "deu" o "déu" en català fa referència a una divinitat suprema en les diferents religions monoteistes, com el cristianisme, l'islamisme i el judaisme. També pot fer referència a una persona o cosa que es considera molt important o admirable.
 • Diè: La paraula "diè" en català fa referència a una unitat de mesura de longitud que equival a deu centímetres. És una paraula pròpia de la cultura popular catalana i s'utilitza principalment en àmbits rurals o tradicionals.
 • Díode: Un díode és un dispositiu electrònic que permet el pas de corrent elèctric en una sola direcció. Està compost per dos materials semiconductoris, un de tipus N i l'altre de tipus P, que es troben en contacte per formar una unió PN. El díode és utilitzat principalment com a rectificador de corrent altern, ja que només deixa passar la corrent en una
 • Dodecà: La paraula "dodecà" en català fa referència a una cosa que té dotze parts o elements. Prové del grec "dódeka" que significa dotze.
 • Duodè: La paraula "duodè" fa referència a una antiga mesura de capacitat que equivalia a dotze gallons. Aquesta paraula ja no s'utilitza en la vida quotidiana i ha caigut en desús.
 • Eci: La paraula 'Eci' en català es refereix a l'acrònim de "Entitat Col·laboradora de la Seguretat Social". Es tracta d'una entitat privada autoritzada per la Seguretat Social per a gestionar tràmits relacionats amb aquest àmbit, com ara la gestió de pensions, prestacions o altres serveis socials.
 • Ecidi: Ecidi és una eina d'IA que genera text i imatges.
 • Eco: La paraula "eco" en català fa referència a un so que es produeix quan una vibració es reflecteix en una superfície i retorna a l'origen. També es pot utilitzar per descriure una repetició o imitació d'una acció o idea.
 • Ecoic: La paraula "Ecoic" en català fa referència a allò relacionat amb l'eco o l'ecoisme. L'ecoisme és una corrent de pensament ètic i filosòfic que posa l'èmfasi en la interconnexió i interdependència entre els éssers vius i el medi ambient, defensant la idea que tots els éssers vius tenen un valor intrínsec
 • Ecoica: Relatiu o pertanyent a l’eco.
 • Ecu: La paraula "ecu" en català es refereix a una antiga moneda d'or que es va utilitzar a Europa occidental durant l'edat mitjana i l'edat moderna. També es pot utilitzar per fer referència a altres monedes d'or antigues.
 • Edició: 'Edició' és el conjunt de còpies d'una obra que s'han produït en un determinat moment i s'han distribuït al públic. També es pot referir al procés de preparació i publicació d'aquestes còpies, que pot incloure tasques com la correcció de textos, la maquetació, la impressió i la distribució.
 • Educació: L'educació és el procés mitjançant el qual s'adquireixen coneixements, habilitats, valors i actituds que permeten el desenvolupament integral de la persona. Aquest procés es realitza a través de l'aprenentatge i l'ensenyament, tant formal com informal, i té com a objectiu principal la formació i la socialització dels individus.
 • Educada: Educada és una persona que ha rebut una formació o instrucció adequada, generalment en relació amb les normes de comportament social, la cortesia i el respecte cap als altres. Una persona educada sol ser considerada com a civilitzada, respectuosa i amb bons modals.
 • Educció: La paraula "educció" en català fa referència al procés de formació i desenvolupament de les persones, especialment en l'àmbit educatiu. És el conjunt d'estratègies i accions que es duen a terme per aconseguir la transmissió de coneixements, valors i habilitats a les persones, amb l'objectiu de contribuir al seu cre
 • Eia: La paraula "eia" en català és una interjecció que s'utilitza per encoratjar, animar o impulsar a algú a fer alguna cosa. També es pot utilitzar per expressar sorpresa, alegria o admiració. A més, en alguns casos, es pot utilitzar com a crida per atreure l'atenció d'algú.
 • Eocè: L'Eocè és una de les divisions de l'escala de temps geològic, que va des de fa aproximadament 56 milions d'anys fins fa uns 33,9 milions d'anys. Durant aquest període, es van donar importants canvis climàtics i biològics a la Terra, com l'aparició de moltes espècies de mamífers i la desaparici
 • Idea: La paraula 'idea' en català es refereix a un concepte, pensament o representació mental que una persona té sobre alguna cosa. També pot fer referència a un projecte, proposta o suggeriment.
 • Ideació: La paraula 'ideació' en català fa referència al procés de generar idees, pensaments o conceptes. També pot fer referència a la capacitat d'imaginar, crear o concebre noves idees o solucions.
 • Iode: L'iode és un element químic de la taula periòdica amb el símbol I i el nombre atòmic 53. És un mineral essencial per al funcionament adequat de la glàndula tiroide, ja que és un component fonamental de les hormones tiroïdals. L'iode es troba en aliments com els peixos marins, els productes lactis i les algues marines.
 • Oceà: L'oceà és una extensió d'aigua salada molt gran que cobreix la major part de la superfície terrestre. És una massa d'aigua contínua que es divideix en diferents oceans, com l'oceà Atlàntic, l'oceà Pacífic, l'oceà Índic, l'oceà Àrtic i l'oceà Antàrtic.
 • Ooide: La paraula "ooide" en català fa referència a una estructura microscòpica en forma d'ou que es forma en alguns sòls com a resultat de la meteorització química. Aquesta forma particular es produeix quan les partícules de sediments es van acumulant al voltant d'una partícula central, com un mineral o una partícula orgànica, formant una estructura ar

Per què jugar al Paraulògic és Beneficiós

El Paraulògic, un joc de paraules fascinant que desafia la teva ment i la teva creativitat, ofereix una gran varietat de beneficis cognitius i educatius. A continuació, explorarem com jugar a aquest joc pot millorar la teva capacitat mental i enriquir el teu aprenentatge.

Beneficis Cognitius:

Jugar al Paraulògic estimula diverses àrees del teu cervell, millorant les teves habilitats cognitives de manera significativa. Alguns dels beneficis més destacats inclouen:

 • Desenvolupament de la creativitat: Enfrontar-te a reptes lingüístics estimula la teva capacitat inventiva i t'ajuda a pensar de manera més original.
 • Millora de la memòria: Recordar les regles del joc i les paraules utilitzades pot exercitar la teva memòria de treball.
 • Increment de la concentració: Mantenir-te enfocat en les paraules i les seves relacions requereix una atenció plena, millorant la teva concentració.

Beneficis Educatius:

A més dels avantatges cognitius, jugar al Paraulògic també pot tenir impacte en el teu aprenentatge i desenvolupament educatiu:

 • Millora de la competència lingüística: Ampliar el teu vocabulari i entendre les relacions entre les paraules pot enriquir la teva expressió escrita i oral.
 • Estimulació de la capacitat de resolució de problemes: Abordar els reptes de paraules del Paraulògic pot ajudar-te a millorar les teves habilitats per resoldre problemes de manera eficaç.
 • Promoció de la curiositat i l'interès per l'aprenentatge: La diversió de jugar al Paraulògic pot fomentar la teva motivació per aprendre i explorar noves paraules i significats.

En resum, jugar al Paraulògic no només és entretingut, sinó que també és una eina poderosa per estimular la teva ment i enriquir el teu coneixement lingüístic. Aprofita els beneficis d'aquest joc intel·lectual i observa com millora la teva capacitat cognitiva i educativa de manera significativa.

Paraulògic: El Joc de Paraules que Desafia la Teva Ment

Imagina't un món on les paraules són les protagonistes i la teva habilitat lingüística és posada a prova en cada partida. Així és el Paraulògic, un joc que combina diversió i desafiament intel·lectual de manera única. Posiciona les teves paraules amb enginy, descobreix noves estratègies i demostra la teva destresa lingüística en aquest emocionant joc de paraules.

Ha estat una jornada plena d'emocions i paraules ben col·locades al Paraulògic d'avui! Si t'has divertit tant com nosaltres i vols compartir les teves estratègies triomfadores o simplement deixar-nos una paraula d'elogi, no dubtis a deixar el teu comentari a continuació. Estem impacients per llegir les teves experiències i veure com enfrontes els reptes lingüístics del joc. Endavant, compartim coneixements i diversió!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Go up