Solucions del Paraulògic d'avui 15/04/2024

15/04/2024

Benvinguts a les Solucions del Paraulògic d'avui 15/04/2024! Avui us convidem a descobrir les respostes als enigmes plantejats en el nostre desafiament diari. Aprofiteu aquesta oportunitat per posar a prova la vostra ment i endinsar-vos en el fascinant món de les paraules. Sense més dilació, us convidem a descobrir les solucions i a enriquir la vostra experiència amb el Paraulògic d'avui.

Indexi

Solucions del Paraulògic d’avui 15/04/2024

La lletra central d’avui és la S i les lletres restants són A-E-I-U-V
La solució al paraulògic d’avui, 15/04/2024, conté 37 paraules i 1 Tutis

Descobreix la nova funcionalitat de Dadalògic: el comprovador de paraules! Ara, pots verificar fàcilment les paraules que ja has desxifrat. Només has d'introduir les paraules trobades, separades per comes, i es marcaran automàticament. Pots copiar-les directament dels resultats del joc per evitar errors de format. Utilitza el nostre exemple com a guia: ai-ai, assassí, desidiosa, oda, odissea, sòsia. T'ofereixem una llista de comprovació detallada amb el recompte de paraules pendents, organitzades per punts. El desafiament del Paraulògic mai ha estat tan fàcil. Si no coneixes el significat d'alguna paraula, tenim una secció de definicions de les paraules del Paraulògic d'avui al final de la pàgina.


Paraules de 16 punts:
0

Paraules de 7 punts:
0

Paraules de 6 punts:
0

Paraules de 5 punts:
0

Paraules de 2 punts:
0

Paraules de 1 punts:
0

Si desitgeu accedir a les pistes del Paraulògic d'avui, simplement feu clic al requadre vermell. En aquesta secció, tindreu l'oportunitat d'explorar totes les pistes i la informació necessària per resoldre el Paraulògic. Si necessiteu assistència addicional, no dubteu a fer ús de la secció de Solucions del Paraulògic d'avui en català que trobareu més amunt.

Pistes

 3 4 5 6 7Σ
a130116
e011114
i000000
s4821116
u100001
v3222110
Σ91455437

Prefixos de dues lletres:

  ai-1 as-2 av-3 es-2 ev-2 sa-4 se-4 si-3 su-5 ui-1 va-2 ve-3 vi-5

Prefix freqüent de tres lletres:

  vis-4

Sufixos freqüents de tres lletres:

  ves-3 vis-3 ssa-3 siu-3

Hi ha 1 tuti de 6 lletres Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Subconjunts:

  aisu-2 aes-2 ais-3 aesv-3 aisv-5 aeisv-4 eisu-1 aeisuv-1 es-1 esu-2 aesu-1 is-1 eis-1 asu-1 aesuv-1 isu-2 asv-2 esv-1 eisv-1 isv-1 isuv-1

 

Significat de les paraules Solucions del Paraulògic d'avui

A continuació, es presenten les definicions de les paraules clau relacionades amb el Paraulògic d'avui. Aquestes paraules ens ajuden a comprendre millor els conceptes i estratègies darrere d'aquest joc enriquidor.

 • Aiús: La paraula "aiús" en català és una interjecció que s'utilitza per expressar sorpresa, admiració o espant. També pot ser utilitzada com a exclamació per expressar dolor o lamentació.
 • Ase: La paraula "ase" en català fa referència a un animal de la família dels equins, similar a un cavall però amb les orelles més llargues i amb una creu més pronunciada a l'esquena. També s'utilitza de manera col·loquial per referir-se a una persona poc intel·ligent o poc hàbil.
 • Assassí: Assassí és aquell que mata a algú de manera intencionada i premeditada.
 • Avés: La paraula "avés" en català fa referència a les aus, és a dir, els animals vertebrats de sang calenta que tenen el cos cobert de plomes i que posseeixen bec i ales per volar.
 • Avís: 'Avís' és un substantiu masculí que fa referència a una comunicació que s'envia per informar, advertir o prevenir sobre alguna cosa. També pot fer referència a una senyal o indicació que alerta d'un perill o una situació concreta.
 • Avives: 'Avives' és una paraula en català que fa referència a les branques joves i flexibles que creixen a la part baixa dels arbres. També es pot utilitzar per designar les branques que s'utilitzen com a aliment per al bestiar.
 • Essa: La paraula "Essa" és una interjecció que s'utilitza en català com a expressió col·loquial per a indicar sorpresa, admiració o incredulitat davant d'una situació o acció. També pot ser utilitzada com a manera de cridar l'atenció d'algú de forma informal. És una expressió molt comuna en el llenguatge col·lo
 • Essiu: La paraula 'essiu' en català fa referència a una mena de cendra o residu que queda després de cremar alguna cosa, especialment en el cas de la llenya o altres materials combustibles. També pot fer referència a les restes que queden després de cremar un cos humà en una cremació.
 • Evasiu: La paraula "evasiu" en català fa referència a allò que permet evadir-se, escapar-se o allunyar-se d'una situació concreta, sovint per evitar responsabilitats o problemes. També pot fer referència a una actitud o comportament d'evasió.
 • Evasiva: La paraula 'evasiva' fa referència a allò que evita o eludeix una qüestió, una resposta o una responsabilitat de manera intencionada o amb la finalitat de no comprometre's. També pot fer referència a una actitud o comportament que busca evitar conflictes o confrontacions.
 • Saia: La paraula "saia" en català fa referència a una peça de roba femenina que cobreix la part inferior del cos i que cau fins als turmells. És una peça de vestir que es porta normalment com a part de la indumentària tradicional en algunes cultures.
 • Savi: La paraula "savi" en català fa referència a una persona que posseeix un gran coneixement, experiència i saviesa en un àmbit concret. També pot fer referència a una persona que actua amb prudència i intel·ligència en les seves decisions i accions.
 • Sàvia: La paraula 'sàvia' en català fa referència a una persona que té molts coneixements i experiència en un determinat camp, i que sol ser considerada com a autoritat o font de saviesa en aquest àmbit. També pot fer referència a una planta herbàcia de la família de les lamiàcies, coneguda científicament com a Salvia officinalis, que s'util
 • Saviesa: La paraula "saviesa" en català fa referència a la qualitat de ser savi, és a dir, de tenir coneixements, experiència i judici per prendre decisions correctes i sàvies. La saviesa implica la capacitat de reflexionar, d'aprendre de les experiències passades i d'actuar de manera prudent i raonable.
 • Ses: La paraula "ses" en català és un adjectiu possessiu que es fa servir per indicar que una cosa pertany a una dona o a un conjunt de dones. També s'utilitza com a partícula en algunes expressions populars.
 • Seu: La paraula "seu" en català pot tenir diferents significats, depenent del context en què es faci servir. A continuació, es presenten algunes de les definicions més comunes:1. Lloc on una persona o una entitat té la seva residència, oficina principal o seu social.
  Exemple: La seu de l'empresa està situada a Barcelona.

  2. Lloc on una instit

 • Seua: La paraula "seua" en català fa referència a la tercera persona del singular del pronom possessiu "seu" quan s'utilitza com a adjectiu possessiu femení singular. Es fa servir per indicar que alguna cosa pertany a una dona o a una cosa femenina. Exemple: "Aquesta cadira és la seua."
 • Seva: La paraula "seva" en català es fa servir com a pronom possessiu per a la tercera persona del singular, equivalent a "seu" en castellà. També es pot utilitzar com a adjectiu possessiu per a la tercera persona del singular femení, indicant que alguna cosa pertany a una dona.
 • Sia: La paraula "sia" en català és la tercera persona del singular del subjuntiu del verb "ser". Es fa servir per expressar una acció hipotètica, desitjada o dubtosa. També pot ser utilitzada per expressar una ordre o una petició de manera educada. Exemple: Que sigui feliç.
 • Sis: La paraula 'sis' en català fa referència al nombre sis, que és el nombre que segueix el cinc i precedeix el set. També pot fer referència a una jugada en el joc de daus en la qual es treuen dos sis.
 • Sisè: La paraula 'sisè' en català fa referència a la posició o ordre que ocupa una cosa en relació amb un conjunt de sis elements. També pot fer referència a la part corresponent a aquesta posició.
 • Suau: 'Suau' és un adjectiu que fa referència a quelcom que té poca intensitat, que no és fort ni agressiu. També pot fer referència a quelcom agradable al tacte o a l'olfacte, que és agradable i delicat.
 • Sueu: La paraula "sueu" en català fa referència a la tercera persona del plural de l'indicatiu present del verb "suar", que significa expulsar líquid a través de la pell com a resultat de l'esforç físic o del calor. També pot fer referència a la tercera persona del plural de l'indicatiu present del verb "suar", que significa treballar durament per
 • Sueva: La paraula "Sueva" fa referència a un poble germànic que va habitar la regió de la Silesia i part de la Galícia entre els segles V i VI. També es pot utilitzar per designar la llengua i la cultura d'aquest poble.
 • Suís: "Suís" és un adjectiu que fa referència a Suïssa, un país d'Europa central. També pot fer referència a alguna cosa relacionada amb Suïssa o amb els seus habitants.
 • Suïssa: Suïssa és un país situat a Europa Central, conegut per la seva neutralitat i per ser una democràcia directa. La seva capital és Berna i les seves ciutats més conegudes són Ginebra, Zuric i Basilea. Suïssa és famosa pels seus paisatges alpins, els seus rellotges de precisió, el xocolata i els bancs.
 • Uís: La paraula "uís" en català fa referència a una bebuda alcohòlica destil·lada, generalment amb un alt contingut d'alcohol. També es pot utilitzar per referir-se a un licor o a una beguda espiritosa.
 • Vas: "Vas" és la segona persona del singular del pretèrit perfecte simple del verb "anar" en català. També pot fer referència a una peça de roba que cobreix les cames, generalment fins als genolls, i que es porta per sobre d'uns pantalons o una faldilla.
 • Vasa: La paraula "vasa" en català fa referència a un recipient de ceràmica, vidre, plàstic o altres materials, generalment de forma cilíndrica o cònica, que s'utilitza per a beure líquids com aigua, suc, vi, etc. També pot fer referència a un recipient més gran utilitzat per a cuinar o per a altres finalitats.
 • Ves: La paraula 'ves' en català és una forma del verb anar a l' imperatiu, que s'utilitza per a indicar una ordre o una petició a algú perquè es mogui d'un lloc a un altre. També pot ser una forma del verb veure a la segona persona de l'indicatiu, que significa mirar o percebre amb la vista.
 • Vesí: La paraula "vesí" en català fa referència a una persona que viu o resideix en el mateix poble, ciutat o territori que una altra persona. També pot ser utilitzada per referir-se a una persona veïna o propera en un sentit més general.
 • Vessa: La paraula "vessa" en català fa referència a una porció de terra destinada a la sembra d'una sola espècie de gra o llegum. També pot fer referència a una porció de terra en la qual s'estenen els fruits per assecar-los.
 • Vis: La paraula "vis" en català pot tenir diversos significats, aquí en tens alguns:1. Persona que visita un lloc.
  2. Element que serveix per a protegir o tapar una finestra, porta, etc., i que permet veure a través.
  3. Cada una de les parts d'un objecte que es poden veure des d'un determinat punt de vista.
  4. Persona que té un càrrec o una func
 • Vis-a-vis: La paraula "vis-a-vis" en català es pot traduir com "front a front" o "enfront d'enfront". S'utilitza per indicar una situació en què dues persones o objectes estan situats un davant de l'altre. També es pot utilitzar per referir-se a una comparació directa o a una relació directa entre dues coses.
 • Visiu: La paraula "Visiu" en català fa referència a una persona que té una gran capacitat per a veure, observar o percebre amb detall i precisió. També pot fer referència a una persona que té una gran habilitat o destresa visual.
 • Visiva: La paraula "visiva" en català fa referència a allò relacionat amb la vista o la visió. També pot fer referència a l'art de la representació visual, com ara la pintura, la fotografia o el disseny gràfic.
 • Vivesa: La paraula "vivesa" en català fa referència a la qualitat de ser viu, actiu i despert. També pot fer referència a la intel·ligència ràpida i astuta, a la perspicàcia i al sentit comú.

 

Per què jugar al Paraulògic és Beneficiós

Jugar al Paraulògic no només és una activitat entretinguda, sinó que també ofereix una gran varietat de beneficis cognitius i educatius que poden millorar el teu pensament lògic i la teva capacitat de resolució de problemes. A continuació, explorarem algunes de les raons per les quals jugar a aquest joc és una excel·lent elecció per al teu desenvolupament personal.

Beneficis Cognitius

En primer lloc, jugar al Paraulògic estimula la teva ment i fomenta la capacitat de concentració i atenció. Cal estar alerta i pensar de manera analítica per resoldre els reptes que es presenten en cada partida. Això pot ajudar a millorar la teva memòria de treball i aguditzar les teves habilitats cognitives.

Adicionalment, la resolució d'enigmes i la cerca de paraules encreuades pot potenciar les teves habilitats de pensament crític i creatiu. Aprendràs a veure les connexions entre les paraules i a pensar de manera lateral per trobar solucions intel·ligents i eficaces.

Beneficis Educatius

Jugar al Paraulògic també pot ser una eina educativa valiosa per millorar el teu vocabulari i la teva comprensió lectora. L'exposició a una gran varietat de paraules i la pràctica de la seva combinació en diferents contextos poden enriquir el teu llenguatge i ajudar-te a expressar-te amb major precisió.

A més, resoldre els reptes de Paraulògic pot ser una forma divertida d'aprendre sobre ortografia, gramàtica i sintaxi en un entorn interactiu i estimulant. Aquest joc et permetrà explorar la riquesa de la llengua catalana de manera pràctica i entretinguda.

En resum, jugar al Paraulògic no només et proporcionarà diversió i entreteniment, sinó que també millorarà les teves habilitats cognitives i educatives de manera significativa. Aprofita tots els beneficis que aquest joc ofereix i enriquiex la teva experiència de joc i aprenentatge.

 

Desxifra les paraules amb intel·ligència al joc Paraulògic!

El Paraulògic d'avui ha posat a prova la teva capacitat de resoldre enigmes de manera divertida i enginyosa. Ara és el moment de compartir les teves estratègies i trucs per superar els reptes amb èxit. Deixa els teus comentaris i ajuda'ns a enriquir la comunitat de jugadors amb les teves brillants idees. Que la diversió i la creativitat continuïn fluint en aquest fascinant joc de paraules!

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Go up