Solucions del Paraulògic d'avui 19/03/2024

Paraulogic 19 Març

Benvinguts a les Solucions del Paraulògic d'avui, 19 de març de 2024! Si teniu ganes de posar a prova la vostra ment i descobrir les respostes als enigmes del dia, esteu al lloc adequat. Aprofiteu aquesta oportunitat per desxifrar les lletres i trobar les paraules ocultes que us portaran a la solució. Endinsar-vos en aquest repte intel·lectual i deixeu-vos sorprendre per les respostes que us espera trobar avui. Bon joc!

Indexi

Solucions del Paraulògic d’avui 19/03/2024

La lletra central d’avui és la G i les lletres restants són C-I-L-O-S-T
La solució al paraulògic d’avui, 19/03/2024, conté 38 paraules

Descobreix la nova funcionalitat de Dadalògic: el comprovador de paraules! Ara pots fàcilment verificar les paraules que ja has desxifrat. Només necessites introduir les paraules trobades, separades per comes. Pots copiar-les directament dels resultats del joc per evitar errors de format. Utilitza el nostre exemple com a guia: ai-ai, assassí, desidiosa, oda, odissea, sòsia. T'ofereixem una llista de comprovació detallada amb el recompte de paraules pendents, organitzades per mida. A més, en obrir la secció de pistes, tindràs accés a una llista completa de totes les paraules que encara no has trobat, ordenades per secció. Simplificar el desafiament del Paraulògic mai ha estat tan fàcil. Però, si trobes algun obstacle, consulta les nostres solucions detallades al final de la pàgina.


Paraules de 21 punts:
0

Paraules de 18 punts:
0

Paraules de 10 punts:
0

Paraules de 9 punts:
0

Paraules de 8 punts:
0

Paraules de 7 punts:
0

Paraules de 6 punts:
0

Paraules de 5 punts:
0

Paraules de 2 punts:
0

Paraules de 1 punt:
0

Si desitgeu accedir a les pistes del Paraulògic d'avui, simplement feu clic al requadre vermell. En aquesta secció, podreu explorar totes les pistes i informació necessàries per a resoldre el Paraulògic. En cas que necessiteu assistència addicional, no dubteu a consultar la secció de solucions situada més avall. Per a aquells que volen identificar les paraules pendents en cada secció de pistes, introduïu les paraules del Paraulògic que ja heu trobat en el requadre superior i accediu a la secció vermella.

Pistes

 3 4 5 6 7 8 91011Σ
c0000100001
g43441420022
i0000100102
l0021021006
o0000100001
s0011010115
t0000001001
Σ43764742138

Prefixos de dues lletres:

  co-1 gi-2 gl-11 go-9 ic-1 il-1 li-3 ll-1 lo-2 ol-1 si-4 so-1 to-1

Prefix freqüent de tres lletres:

  glo-8

Sufixos freqüents de tres lletres:

  gic-6

Hi ha 2 tutis:

- 1 de 8 lletres
- 1 de 11 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 8 lletres Subconjunts:

cgio-1 gilo-2 git-1 cgilo-4 cgilos-3 cglo-1 gilost-6 glot-2 cgilot-4 cgiost-1 gio-1 glo-2 glos-1 gos-1 got-1 cgiot-1 gost-1 gilt-1 cgilost-2 gils-1 gilos-1

Significat de les paraules Solucions del Paraulògic d'avui

A continuació, es presenten les definicions de les paraules clau relacionades amb el Paraulògic d'avui. Aquestes paraules ens ajuden a comprendre millor els conceptes i estratègies darrere d'aquest joc enriquidor.

 • Coccigi: Relatiu o pertanyent al còccix. El còccix és la part més baixa de la columna vertebral, formada per un conjunt petit de vèrtebres fusionades que es troben just sota el sacre. Aquesta estructura òssia, també coneguda com l'os de la cua, pot ser font de dolor si es lesiona o s'inflama.
 • Gigoló: La paraula "gigoló" en català fa referència a un home jove que manté relacions romàntiques o sexuals amb dones adultes a canvi de diners o regals. És una persona que sol ser atractiva i que sol buscar la companyia de dones adinerades per obtenir beneficis materials.
 • Git: Git és un sistema de control de versions distribuït que s'utilitza principalment en el desenvolupament de programari per gestionar els canvis en el codi font d'un projecte. Aquesta eina permet als desenvolupadors treballar en paral·lel en diferents branques del projecte, mantenir un històric dels canvis realitzats i coordinar la col·laboració entre membres de l
 • Glicol: El glicol és una substància química orgànica que pertany a la família dels alcohols. És incolor, inodor i té una textura viscosa. És àmpliament utilitzat com a anticongelant en vehicles i com a agent humectant en productes cosmètics i de cura de la pell. També es pot trobar en altres aplicacions industrials i farmacè
 • Glicòlic: La paraula "glicòlic" fa referència a àcids orgànics derivats del sucre, com ara l'àcid glicòlic, que s'utilitza principalment en productes cosmètics i tractaments de la pell per a exfoliació i millora de la seva aparença.
 • Glicòlisi: La glicòlisi és una via metabòlica que es produeix en el citoplasma de les cèl·lules i que transforma la glucosa en piruvat, produint energia en forma d'ATP i NADH. Aquest procés és el primer pas en la degradació de la glucosa per obtenir energia en forma de molècules d'ATP.
 • Gloc-gloc: La paraula 'gloc-gloc' en català és una onomatopeia que fa referència al soroll que es produeix quan s'ingereix líquid de manera ràpida i amb ganes. És una expressió que sovint s'utilitza de manera col·loquial per descriure la manera en què algú beu una beguda amb molta gana o rapidesa.
 • Glòssic: La paraula "glòssic" fa referència a allò que és relatiu a les gloses, és a dir, a les explicacions o interpretacions breus i concises d'un text, especialment antigament en els marges d'un llibre o document. També pot fer referència a un estil literari caracteritzat per l'ús de gloses o comentaris.
 • Glossitis: La glossitis és una inflamació de la llengua que pot ser causada per diverses raons com infeccions, al·lèrgies, deficiències nutricionals o altres factors. Aquesta inflamació pot provocar dolor, inflor i canvis en la textura de la llengua.
 • Glot: La paraula "Glot" en català es refereix a la gola, la part interna del coll on es troben la tràquea i l'esòfag. També pot fer referència a la part més estreta d'una ampolla o recipient.
 • Glòtic: La paraula "glòtic" en català fa referència a allò relacionat amb el poble gòtic, una antiga tribu germànica que va tenir un paper important en la història d'Europa. També pot fer referència a l'estil arquitectònic gòtic, caracteritzat per les seves grans catedrals i esglésies amb arcs apuntats i vitralls
 • Glotis: La "glotis" és la part més estreta de la laringe, situada entre les cordes vocals. És l'òrgan que permet regular el pas de l'aire i la producció de sons en el procés de la parla.
 • Glotitis: La glotitis és una inflamació de la glotis, que és la part de la laringe on es troben les cordes vocals. Aquesta inflamació pot ser causada per diversos factors com infeccions, irritacions o al·lèrgies, i pot provocar dificultats per respirar i dolor de gola.
 • Glotó: La paraula "glotó" en català fa referència a una persona que menja amb molta gana i amb voracitat. També pot fer referència a una persona que té un gran interès per la gastronomia i que gaudeix menjant i descobrint nous plats.
 • Gogístic: Relatiu o pertanyent als goigs.
 • Goig: 'Goig' és un substantiu masculí que fa referència a una sensació d'alegria intensa, plaer o satisfacció. També pot fer referència a un sentiment de felicitat o de benestar emocional.
 • Gol: La paraula 'gol' en català fa referència a l'acció de marcar un punt en esports com el futbol, el golf o el hoquei. En el futbol, un gol es marca quan la pilota travessa la línia de gol de l'equip contrari. També s'utilitza la paraula 'gol' per referir-se a l'acció de colpejar amb força o violència
 • Goll: La paraula "goll" en català es refereix a un cop o un colp fort i contundent que es dóna amb la mà, el peu o un objecte. També pot fer referència a una acció violenta o agressiva.
 • Golós: La paraula "golós" en català fa referència a una persona que té molta gana o desig de menjar, especialment de coses dolces o apetitoses. També pot fer referència a una persona que té una gran passió o desig per alguna cosa, com ara el menjar, el sexe, el diners, etc.
 • Gos: El terme "gos" en català fa referència a un mamífer domèstic de la família dels cànids, que és conegut per ser un animal fidel, protector i company de l'ésser humà. El gos és un animal de companyia molt popular a nivell mundial i pot tenir diverses races, tamanys i colors. És un animal intel·ligent, afectuós i juganer
 • Got: La paraula "got" en català fa referència a un recipient generalment de vidre, plàstic o altres materials, amb una forma cònica o cilíndrica i que s'utilitza per beure líquids com aigua, suc, begudes alcohòliques, entre altres. També pot fer referència a la quantitat d'un líquid que pot contenir aquest recipient.
 • Gòtic: El terme "gòtic" fa referència a un estil artístic i arquitectònic que es va desenvolupar a Europa occidental durant l'edat mitjana, principalment entre els segles XII i XV. Les característiques distintives del gòtic inclouen les voltes de creueria, els arcs apuntats, les rosasses, les agulles i les escultures detallades. A
 • Gotós: Els gots són un poble germànic que va conquerir part de l'Imperi Romà a la península Ibèrica al segle V. Els gotos van tenir una influència significativa en la cultura i la història de la península Ibèrica.
 • Ictiològic: 'Ictiològic' és un adjectiu que fa referència a allò relacionat amb la ictiologia, la branca de la biologia que estudia els peixos.
 • Il·lògic: La paraula 'il·lògic' en català fa referència a allò que no segueix una seqüència lògica, que no és coherent o que no té sentit des d'un punt de vista racional. També pot fer referència a alguna cosa que contradiu la lògica o que resulta incoherent.
 • Litigi: Un litigi és una disputa o controvèrsia entre dues o més parts que es resol a través de procediments legals o judicials. També es pot entendre com una contesa o conflicte que es planteja per resoldre una qüestió o un desacord entre les parts implicades.
 • Litigiós: 'Litigiós' en català fa referència a allò que està relacionat amb un litigi, és a dir, una controvèrsia o un conflicte legal entre dues o més parts que busquen una resolució davant d'un tribunal o d'una autoritat competent. També pot fer referència a una persona que sovint es veu implicada en litigis o disputes legals.
 • Litològic: Litològic fa referència a allò relacionat amb la litologia, és a dir, la branca de la geologia que estudia les roques i la seva composició, estructura i origen. Així, un terme litològic fa referència a alguna característica o propietat de les roques o del seu estudi.
 • Lligó: La paraula "lligó" en català fa referència a una mena de corda o tira de pell que s'utilitza per lligar o subjectar alguna cosa. També pot fer referència a una lligadura o atadura.
 • Lògic: L'adjectiu "lògic" en català fa referència a allò que està relacionat amb la lògica, és a dir, amb el raonament correcte, coherent i coherència en les idees. Una persona "lògica" és aquella que pensa de manera racional, coherent i que segueix un raonament lògic en les seves decisions i accions.
 • Logístic: "Logístic" fa referència a tot allò relacionat amb la logística, és a dir, l'organització i gestió dels fluxos de mercaderies, informació i recursos d'una empresa o organització. Aquesta paraula també pot fer referència a la persona encarregada de gestionar aquests processos logístics.
 • Oligist: L'oligista, també conegut com a hematita, és un mineral format principalment per òxid de ferro(III), amb la fórmula química Fe₂O₃. És un dels principals minerals de ferro i es caracteritza per la seva coloració que va del gris metàl·lic brillant al vermell rovell. L'hematita és àmpliament utilitzada en la producció d'acer, a més de ser valorada en algunes cultures per les seves propietats com a pedra ornamental i en pràctiques esotèriques.
 • Sigil: La paraula "sigil" en català fa referència a un segell o signatura que s'utilitza per autenticar un document o una carta. També es pot utilitzar per referir-se a una marca o senyal distintiu que es posa en alguna cosa per identificar-la o protegir-la.
 • Sigil·lós: La paraula "sigil·lós" en català fa referència a una persona discreta, reservada o que guarda secrets. També pot fer referència a alguna cosa que està tancada amb segell o segellada per preservar-ne la privacitat o la confidencialitat.
 • Siglot: La paraula "siglot" en català fa referència a una unitat de temps equivalent a cent anys. També pot fer referència a una època o període de cent anys.
 • Sil·logístic: La paraula "sil·logístic" fa referència a allò que està relacionat amb el sil·logisme, que és un tipus de raonament lògic que consta de dues premisses i una conclusió. En aquest sentit, "sil·logístic" es fa servir per descriure quelcom que està basat en aquest tipus de raonament o que segueix les regles del sil
 • Sociològic: L'adjectiu "sociològic" fa referència a allò que està relacionat amb la sociologia, una ciència que estudia les estructures socials, les relacions entre els individus dins d'una societat i els factors que influeixen en el comportament social. Així, quan s'utilitza l'adjectiu "sociològic" es fa referència
 • Tocològic: La paraula "tocològic" fa referència a allò relacionat amb l'obstetrícia, és a dir, la branca de la medicina que es dedica a l'estudi de l'embaràs, el part i el postpart. Un professional de la tocològia és un tocològ.

Per què jugar al Paraulògic és Beneficiós

Jugar al Paraulògic no només és una activitat entretinguda, sinó que també aporta importants beneficis cognitius i educatius. A continuació, explorarem algunes de les raons per les quals jugar a aquest joc pot ser molt beneficiós per al teu desenvolupament mental.

Beneficis Cognitius:

 1. Millora de la concentració: El Paraulògic requereix una gran atenció i concentració per trobar les paraules ocultes en la graella. Aquesta activitat ajuda a entrenar la teva capacitat de concentració i focus.
 2. Estimulació mental: Resoldre els reptes de Paraulògic implica una activitat mental intensa, ja que has d'estar atent als detalls i fer connexions entre les paraules. Això pot ajudar a millorar la teva agilitat mental i habilitats de resolució de problemes.

Beneficis Educatius:

 1. Ampliació de vocabulari: Jugar al Paraulògic et permet exposar-te a una gran varietat de paraules en català, ajudant-te a ampliar el teu vocabulari i millorar la teva comprensió del llenguatge.
 2. Foment de l'ortografia: Trobar les paraules correctes al Paraulògic implica tenir una bona comprensió de l'ortografia i la forma de les paraules. Aquesta pràctica pot ajudar a millorar les teves habilitats d'ortografia de manera divertida i interactiva.

En resum, jugar al Paraulògic pot ser una activitat molt enriquidora que no només t'aporta diversió, sinó que també contribueix al teu desenvolupament cognitiu i educatiu. Aprofita els beneficis d'aquest joc i gaudeix de tot el que pot oferir-te.

Títol Graciós: Les Solucions Màgiques del Paraulògic d'avui!

Després de superar els reptes d'avui, ara és el moment de compartir les teves estratègies brillants amb la comunitat del Paraulògic. No dubtis a deixar els teus comentaris i revelar les teves tàctiques secretes per resoldre les paraules misterioses d'avui. La interacció és clau per a unir-nos en aquesta aventura lingüística. Esperem amb il·lusió llegir els teus comentaris inspiradors i divertits. ¡Que la diversió i la creativitat no tinguin límits!

image_pdfDescarregar el PDF dels solucions d'avui

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Go up