Solucions del Paraulògic d'avui 20/03/2024

20/03/2024

Solucions Paraulogic 20 Març 2024

Benvinguts al Paraulògic d'avui 20/03/2024! És un plaer tenir-vos aquí per descobrir les solucions dels enigmes del dia. Amb paraules per entretenir la ment i desafiar la lògica, us convidem a endinsar-vos en les respostes d'aquesta jornada plena de misteris lingüístics. Acompanyeu-nos en aquest viatge cerebral i deixeu-vos sorprendre per les solucions que us esperen. ¡No us ho podeu perdre!

Indexi

Solucions del Paraulògic d’avui 20/03/2024

La lletra central d’avui és la P i les lletres restants són A-E-I-M-R-V
La solució al paraulògic d’avui, 20/03/2024, conté 135 paraules

Descobreix la nova funcionalitat de Dadalògic: el comprovador de paraules! Ara, pots verificar fàcilment les paraules que ja has desxifrat. Només has d'introduir les paraules trobades, separades per comes, i es marcaran automàticament. Pots copiar-les directament dels resultats del joc per evitar errors de format. Utilitza el nostre exemple com a guia: ai-ai, assassí, desidiosa, oda, odissea, sòsia. T'ofereixem una llista de comprovació detallada amb el recompte de paraules pendents, organitzades per punts. El desafiament del Paraulògic mai ha estat tan fàcil. Si no coneixes el significat d'alguna paraula, tenim una secció de definicions de les paraules del Paraulògic d'avui al final de la pàgina.


Paraules de 19 punts:
0

Paraules de 18 punts:
0

Paraules de 10 punts:
0

Paraules de 9 punts:
0

Paraules de 8 punts:
0

Paraules de 7 punts:
0

Paraules de 6 punts:
0

Paraules de 5 punts:
0

Paraules de 2 punts:
0

Paraules de 1 punts:
0

Si desitgeu accedir a les pistes del Paraulògic d'avui, simplement feu clic al requadre vermell. En aquesta secció, tindreu l'oportunitat d'explorar totes les pistes i la informació necessària per resoldre el Paraulògic. Si necessiteu assistència addicional, no dubteu a fer ús de la secció de Solucions del Paraulògic d'avui en català que trobareu més amunt.

Pistes

 3 4 5 6 7 8 910Σ
a2136301016
e0014541015
i001111004
m011010003
p51422131165076
r1241420115
v001221006
Σ8183327271471135

Prefixos de dues lletres:

  pa-37 am-2 ap-7 ar-7 em-12 ep-3 im-4 ma-3 pe-10 pi-9 pr-20 ra-7 re-6 ri-2 va-2 ve-1 vi-3

Prefix freqüent de tres lletres:

  pap-13

Sufixos freqüents de tres lletres:

  rar-13

Hi ha 2 tutis:

  • - 1 de 8 lletres
  - 1 de 9 lletres

Hi ha 4 palíndroms:

  • - 2 de 3 lletres
  • - 1 de 5 lletres
  - 1 de 9 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:

  • - 2 de 4 lletres
  - 1 de 6 lletres

Subconjunts:

  apr-12 aempr-7 ampr-6 ap-3 aepr-20 aipr-14 aip-6 aimpr-7 aeimp-1 aeimpr-11 eimpr-7 empr-2 aeimprv-2 aimp-2 impr-2 amp-3 aeipr-8 aprv-1 aipv-1 aeiprv-2 aeip-1 eipr-3 aep-1 epr-2 ip-1 ipr-1 eprv-1 eiprv-2 aiprv-3 aimprv-2 aeprv-1

Significat de les paraules Solucions del Paraulògic d'avui

A continuació, es presenten les definicions de les paraules clau relacionades amb el Paraulògic d'avui. Aquestes paraules ens ajuden a comprendre millor els conceptes i estratègies darrere d'aquest joc enriquidor.

 • Par: La paraula "par" en català pot tenir diversos significats, aquí en tens alguns:1. (Substantiu masculí) Conjunt de dos elements que tenen característiques similars o que es corresponen.
  Exemple: "Aquestes sabates són un bon par per anar a córrer."2. (Substantiu masculí) En el joc de cartes, cada una de les jugades en què els contr
 • Ampere: L'ampere és una unitat de mesura de la intensitat de corrent elèctric, que es simbolitza amb la lletra A. Un ampere és equivalent al pas d'una quantitat de càrrega elèctrica de 1 coulomb per segon a través d'un conductor.
 • Amprar: La paraula 'amprar' en català fa referència a l'acció de prendre o agafar alguna cosa amb les mans. També pot significar comprar o adquirir alguna cosa.
 • Apa: La paraula "apa" en català és una interjecció que s'utilitza per cridar o atreure l'atenció de manera amigable o afectuosa. També es pot utilitzar per encoratjar o animar algú.
 • Apamar: "Apamar" és una paraula col·loquial en català que significa colpejar, pegar, donar cops. També pot fer referència a donar una lliçó o una reprimenda a algú.
 • Aparer: La paraula "aparer" en català fa referència a l'acció de preparar o disposar les eines, els materials o els estris necessaris per a realitzar una tasca o una feina. També pot fer referència a l'acció de posar en ordre o organitzar alguna cosa per a un propòsit concret.
 • Apariar: 'Apariar' és un verb que fa referència a igualar, fer que dues o més coses siguin iguals o semblants en alguna característica o propietat. També pot fer referència a emparellar o unir dues persones o objectes perquè siguin compatibles o complementaris.
 • Api: La paraula "Api" en català fa referència a una beguda tradicional de la gastronomia andina que es prepara a base de farina de blat de moro, aigua, sucre i especies com la canyella i el clau. És una beguda reconfortant i energètica que es sol prendre principalment al matí.
 • Apiari: Un apiari és un lloc on es crien abelles i s'instal·len les colmenes per a la producció de mel i altres productes de la colmena, com la cera o la pròpolis. També es pot utilitzar per a la pol·linització de cultius.
 • Aprimar: "Aprimar" és un verb que significa fer que algú o alguna cosa esdevingui més prim, més esvelt o més estret. També es pot utilitzar en sentit figurat per referir-se a fer que alguna cosa disminueixi en quantitat o en intensitat.
 • Arpa: L'arpa és un instrument musical de corda, format per una caixa de ressonància, un màstil i una sèrie de cordes que es fan vibrar amb els dits o amb unes petites peces anomenades pedals. És un instrument de gran bellesa i so relaxant.
 • Arpar: La paraula "arpar" en català fa referència a la acció de tocar o interpretar un instrument de corda, com ara l'arpa. També pot fer referència a la acció de tocar una melodia o una composició musical amb l'arpa.
 • Arper: La paraula "arper" no és una paraula catalana reconeguda. Potser hi ha hagut un error ortogràfic o es tracta d'una paraula poc comuna. Si tens més informació sobre la paraula o si vols preguntar per una altra paraula, estic aquí per ajudar-te.
 • Arpera: 'Arpera' és una paraula en català que fa referència a un recipient de forma cònica, generalment de vímet o fusta, que s'utilitza per a recollir fruita o verdures. També pot fer referència a un tipus de cistella o cistell utilitzat per transportar o emmagatzemar productes agrícoles.
 • Arrap: La paraula "arrap" és una interjecció en català que s'utilitza per expressar sorpresa o indignació. També pot ser utilitzada com a adverbi per intensificar una acció o un sentiment. És una paraula col·loquial i informal que s'utilitza principalment en àmbits informals.
 • Arrapar: "Arrapar" és un verb que significa agafar o aguantar amb força, especialment amb les mans. També pot fer referència a capturar o agafar alguna cosa amb rapidesa o destresa. A més, en alguns contextos, pot fer referència a la idea de sorprendre o atrapar algú desprevingut.
 • Arrepapar-se: "Arrepapar-se" és una expressió col·loquial en català que significa quedar-se bocabadat, sorprès o admirat davant d'alguna cosa. També pot fer referència a quedar-se embadalit o fascinat per alguna cosa.
 • Empaperar: "Empaperar" en català significa cobrir o revestir una superfície amb paper, especialment en el context de decoració d'interiors. També es pot utilitzar en un sentit figurat per indicar que s'ha cobert o envoltat alguna cosa amb papers o documents.
 • Empara: La paraula "empara" en català fa referència a l'acció de protegir, defensar o cobrir a algú o alguna cosa. També pot fer referència a l'ajuda o suport que una persona proporciona a una altra en moments de dificultat o perill.
 • Emparar: La paraula "Emparar" en català significa "protegir, defensar o amparar algú o alguna cosa". També pot fer referència a cobrir o protegir amb una empenta o un paraigua.
 • Emparrar: La paraula "emparrar" en català fa referència a l'acció d'instal·lar o col·locar parrals o emparrats per a tindre suport a les plantes, especialment a la vinya. També pot fer referència a l'acció d'estendre o estirar una cosa en forma de parra o emparrat.
 • Empiema: L'empíema és una acumulació de pus dins de la cavitat pleural, que és l'espai entre les pleures, les membranes que envolten els pulmons. Aquesta condició pot ser causada per una infecció bacteriana, un traumatisme o altres factors que provoquin l'acumulació de líquid inflamatori.
 • Empipar: La paraula "empipar" en català es fa servir per expressar la sensació d'irritació, enfurismament o enuig. També pot significar molestar o incomodar a algú.
 • Empiri: La paraula "empiri" en català fa referència a allò relacionat amb l'experiència sensorial, la percepció directa dels fets a través dels sentits. També pot fer referència a la metodologia basada en l'experimentació i l'experiència per a la recerca científica.
 • Empíria: L'empíria és el conjunt de coneixements adquirits a través de l'experiència i l'observació directa de la realitat, en oposició al coneixement teòric o especulatiu. També es pot entendre com la metodologia basada en la recopilació de dades concretes i observables per a la validació de teories o hipòtesis.
 • Emprar: "Emprar" en català significa utilitzar o fer servir alguna cosa per a un propòsit determinat. És sinònim de fer servir, utilitzar o aplicar alguna cosa en una determinada situació.
 • Empre: La paraula "empre" en català fa referència a l'acció d'iniciar o començar alguna cosa, especialment un projecte, una tasca o una empresa. També pot fer referència a la posada en marxa d'una acció o iniciativa.
 • Emprimar: La paraula "emprimar" en català fa referència a l'acció de posar primerament un producte o una substància primerenca damunt d'una superfície per a preparar-la per a una segona capa o tractament posterior. També pot fer referència a l'acció de cobrir una superfície amb una capa prima o inicial per a protegir-la o millorar-ne l'
 • Emprivar: La paraula 'emprivar' no es troba registrada en el diccionari de la llengua catalana. Potser es tracta d'un terme poc comú o d'un regionalisme. Si tens més informació sobre el context en què s'utilitza aquesta paraula, podria ajudar a proporcionar una definició més precisa.
 • Epímer: La paraula "epímer" en català es refereix a cada un dels dos epímers, és a dir, els dos compostos que es diferencien en la configuració en un sol carboni asimètric.
 • Epímera: "Epímera" és un adjectiu que fa referència a allò que té una durada curta o efímera, que dura només un breu període de temps. També pot fer referència a quelcom que és temporal o transitori.
 • Epimeria: Epimeria és un gènere de crustacis amfípodes marins de la família Epimeriidae. Aquests petits crustacis viuen principalment en zones fredes dels oceans, com l'Antàrtida i l'Àrtic.
 • Imperar: Imperar és un verb que significa governar amb autoritat suprema, tenir el poder absolut sobre un territori o sobre un grup de persones. També es pot utilitzar en un sentit més figurat per indicar que una cosa o una persona exerceix una influència o un domini destacat sobre altres.
 • Imperi: Imperi és un terme que fa referència a una gran extensió de territori sotmès al domini d'un governador o d'una autoritat suprema, generalment en el marc d'una estructura política centralitzada. També pot fer referència al poder o influència d'una persona, grup o institució sobre altres persones, grups o territoris.
 • Impia: La paraula "impia" en català fa referència a una persona que manca de pietat, compassió o consideració cap a altres persones o éssers. També pot fer referència a una persona que actua de manera cruel, despietada o sense escrúpols.
 • Imprimir: "Imprimir" en català fa referència a reproduir textos, imatges o documents en paper mitjançant una impressora. També pot fer referència a marcar o estampar una superfície amb una imatge o un text utilitzant una tècnica d'impressió.
 • Mampara: La paraula "mampara" en català es refereix a una estructura o separació fixa o mòbil que s'utilitza per a dividir o tancar un espai, com ara una habitació, una cabina de dutxa, un mostrador, etc. Les mampares poden estar fetes de diferents materials com vidre, plàstic, fusta o metall, i serveixen per a proporcion
 • Mapa: Un mapa és una representació gràfica i plana de la superfície terrestre, d'una regió concreta, d'una ciutat, d'un edifici, etc., en la qual s'indiquen les característiques físiques, geogràfiques, polítics, etc., d'aquesta zona. També pot ser una representació gràfica d'una situació, d
 • Mapar: La paraula "mapar" en català és un verb que significa enganyar, timar o estafar algú. També pot fer referència a fer alguna cosa de manera fraudulenta o enganyosa.
 • Paer: La paraula 'paer' en català fa referència a un oficial municipal en alguns municipis de Catalunya, que exerceix funcions administratives i judicials. També pot fer referència al càrrec de paer en cap, que és el màxim responsable de l'administració municipal en aquests municipis.
 • Paera: La paraula "paera" en català fa referència a una pedra plana i gran que es col·loca a la part superior d'una paret per protegir-la de la pluja i altres inclemències meteorològiques. També es pot utilitzar per referir-se a una pedra plana que es col·loca a terra per caminar-hi o per altres usos similars.
 • Paeria: La paraula 'Paeria' fa referència a l'ajuntament o consistori d'una ciutat, especialment en les poblacions de Catalunya. També pot ser utilitzada per designar l'edifici on està ubicat l'ajuntament d'una ciutat.
 • Pai-pai: La paraula "pai-pai" en català fa referència a un ventall o abanico de paper o plàstic que s'utilitza per refrescar-se amb aire en dies calorosos. També pot fer referència a un objecte similar utilitzat com a element decoratiu o festiu en celebracions o esdeveniments.
 • Paia: La paraula "paia" en català es refereix a una porció petita de palla o altres materials que s'utilitza per a embolicar o emplenar alguna cosa, com ara un coixí o un matalàs. També pot fer referència a una mica de menjar que queda enganxada a la boca o als dits.
 • Pair: La paraula 'pair' en català fa referència a una persona que té la mateixa edat o rang d'edat que una altra persona. També es pot utilitzar per a referir-se a una persona que té una relació de parellia amb una altra persona.
 • Pairar: La paraula "pairar" en català significa estar en suspensió, en l'aire, sense moure's. També pot fer referència a mantenir-se en equilibri sense caure.
 • Paire: La paraula 'Paire' en català fa referència al progenitor masculí d'una persona, és a dir, al pare. També pot ser utilitzada com a sinònim de 'pare' en altres contextos o situacions informals.
 • Pam: La paraula 'Pam' en català fa referència a un cop o un colp lleuger que es dóna amb la mà oberta. També pot fer referència a un soroll fort i sec que es produeix per l'impacte d'una cosa contra una altra.
 • Pampa: La paraula "Pampa" en català es refereix a les terres planes i extenses de l'Argentina, especialment a la regió de les pampes argentines. També pot fer referència a terres planes i extenses en altres regions d'Amèrica del Sud.
 • Pap: La paraula "pap" en català fa referència a una mena de beguda o aliment líquid que es dóna a les persones que no poden menjar aliments sòlids, com ara els nadons o les persones malaltes. També pot fer referència a una preparació a base de farina de blat o altres cereals, que es barreja amb aigua o llet i es
 • Papa o papà: La paraula "papa" o "papà" en català fa referència al pare, al progenitor masculí d'una persona. També s'utilitza com a forma col·loquial o afectuosa per referir-se al pare.
 • Papaia: La papaia és una fruita tropical de color groc o taronja, de forma allargada i carnosa, amb un sabor dolç i un aroma intens. És rica en vitamines A, C i minerals com el calci i el potassi.
 • Papaier: La paraula "Papaier" no existeix en català. Potser t'has referit a una altra paraula o potser és un error tipogràfic. Si vols, pots proporcionar més informació per ajudar-me a entendre a què et refereixes i poder donar-te la definició correcta.
 • Papar: La paraula "papar" en català fa referència a menjar amb gana i amb rapidesa, sense gaudir-ne ni mastegar bé els aliments. També es pot utilitzar per descriure el fet de menjar amb voracitat i sense moderació.
 • Paparra: La paraula "paparra" en català fa referència a un insecte de l'ordre dels homòpters, conegut científicament com a "cercopidae". Les paparres són insectes petits i de color verd o marró, que es caracteritzen per alimentar-se de la saba de les plantes. Són conegudes per emetre un so característic quan volen
 • Paper: "Paper" és una substància molt fina i flexible, generalment feta de fibres vegetals, que s'utilitza per escriure, imprimir, embolicar, etc. També es pot referir a un document o a un escrit en general.
 • Paperaire: La paraula "paperaire" en català fa referència a una persona que cria o s'ocupa de les ànecs o els ànecs domèstics. També pot fer referència a una zona o espai on es crien ànecs.
 • Paperam: La paraula "paperam" en català fa referència a un embolic o confusió, a una situació enrevessada o desordenada. També pot fer referència a un embolic de papers o documents.
 • Paperer: La paraula "paperer" en català fa referència a una persona que es dedica a la venda de paper, cartolina, sobres i altres materials d'escriptori. També pot referir-se a la persona encarregada de la recollida i reciclatge de paper i cartró.
 • Paperera: La paraula "paperera" en català fa referència a un contenidor o recipient destinat a recollir paper i cartó per al seu posterior reciclatge. També pot fer referència a una fàbrica o empresa dedicada a la producció de paper.
 • Papereria: La paraula "papereria" en català fa referència a una botiga on es venen articles de paper, com ara paper, llibretes, bolígrafs, retoladors, carpetes, enganxines, sobres, entre d'altres materials relacionats amb l'escriptura, l'oficina i l'art.
 • Papir: El terme "papir" es refereix al material fet a base de fibres vegetals que s'utilitza per escriure, imprimir o embolicar objectes. També pot fer referència a un document escrit en aquest material.
 • Paraire: La paraula "paraire" en català fa referència a una persona que treballa en una parada de mercat o fira, venent productes com fruites, verdures, roba, complements, etc. També pot fer referència a la parada mateixa on s'exposen aquests productes per a la venda.
 • Parairia: La paraula "Parairia" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. És possible que sigui un terme específic o una paraula inventada. Si tens més informació sobre el context en què s'utilitza aquesta paraula, podré ajudar-te millor a comprendre'n el significat.
 • Paramà: La paraula "paramà" en català fa referència a una mena de mantell o capa que es posa sobre les espatlles, especialment en algunes festes o cerimònies. També pot ser utilitzat com a sinònim de "capa" o "mantell".
 • Parar: La paraula "parar" en català fa referència a detenir-se, interrompre el moviment o l'activitat que es estava realitzant. També pot fer referència a posar alguna cosa en un lloc fix o a detenir alguna cosa en el seu camí.
 • Pare: La paraula "pare" en català fa referència a un home que ha tingut fills, és el progenitor masculí d'una persona. També pot fer referència a una figura de autoritat o protecció en la vida d'una persona.
 • Parèmia: La paraula 'parèmia' en català fa referència a una sentència o expressió breu que conté un ensenyament o una moralitat. També pot referir-se a un refrany o a una expressió popular que transmet un consell o una norma de comportament.
 • Parer: La paraula "Parer" en català fa referència a l'acció de parar o detenir alguna cosa, com ara un objecte en moviment. També pot fer referència a l'opinió o judici que algú fa sobre un assumpte o a la manera de veure les coses d'una persona en concret.
 • Paria o pària: La paraula "paria" o "pària" fa referència a una persona que es troba en una situació d'exclusió social, marginació o rebuig per part de la societat. També pot fer referència a una persona que pertany a una casta inferior en algunes cultures índies.
 • Parir: La paraula "parir" en català fa referència al procés biològic mitjançant el qual una dona dóna a llum un infant. També s'utilitza de manera metafòrica per indicar l'acció de crear, produir o donar a llum a alguna cosa, com ara una idea, un projecte, etc.
 • Parra: La paraula 'parra' fa referència a una planta enfiladissa que pertany al gènere Vitis, la qual té tiges llargues i flexibles que s'enfilen en suports com arbres, parets o tanques. Les parreres són conegudes per produir raimat, el fruit de la vinya, el qual s'utilitza per fer vi.
 • Parva: La paraula "parva" en català fa referència a una porció petita o insignificant d'algun aliment o beguda. També pot ser utilitzada per indicar una quantitat petita o insuficient de quelcom.
 • Pavia: La paraula 'Pavia' fa referència a una ciutat italiana situada a la regió de la Llombardia. També pot fer referència a la batalla de Pavia, una contesa militar que va tenir lloc el 1525 i que va tenir com a resultat la captura del rei Francesc I de França per part de les tropes espanyoles i imperials.
 • Pavier: La paraula "Pavier" en català fa referència a una persona que es dedica a pavimentar carrers, places o altres espais públics amb pedres, rajoles o altres materials similars. També pot fer referència al treballador encarregat de mantenir i reparar els paviments.
 • Peia: La paraula "peia" en català fa referència a una col·lecció de coses o objectes, sovint de manera desordenada o sense organització. També pot fer referència a un conjunt de cops o cops que es donen a algú.
 • Peier: La paraula "peier" en català fa referència a una persona que es dedica a l'ofici de peixater, és a dir, a la venda de peix i marisc. També es pot utilitzar per a referir-se a la persona encarregada de la venda de peix en un mercat o en una peixateria.
 • Pepa: La paraula 'Pepa' és un nom propi femení que pot ser una forma diminutiva de Josepa, Josefa o altres noms femenins que comencen amb 'Pep-'. També pot ser un nom propi independent.
 • Per: La paraula "per" en català és una preposició que s'utilitza per indicar diverses relacions de moviment, direcció, finalitat, causa, mitjà, entre altres. També pot indicar una relació de temps o de quantitat. Exemple: Vaig a la botiga per comprar pa.
 • Pera: La paraula 'pera' fa referència a una fruita de forma allargada i de color verd o groc, amb una polpa jugosa i dolça. També pot fer referència a l'arbre que produeix aquesta fruita.
 • Perer: La paraula "perer" en català fa referència a una persona encarregada de cuidar, protegir i recol·lectar peres d'un peral. També pot fer referència a un arbre de peres.
 • Perera: La paraula "perera" fa referència a l'arbre fruital de la perera, que pertany a la família de les Rosàcies. Les peres són el fruit d'aquest arbre, de forma arrodonida i carnosa, de color verd o groc.
 • Pererar: La paraula "pererar" en català fa referència a l'acció de col·locar peres en un recipient o en una safata per tal de conservar-les o presentar-les de manera ordenada. També pot fer referència a l'acció de recollir peres dels arbres o de les branques.
 • Perir: La paraula "perir" en català fa referència a morir o a perdre la vida. També pot fer referència a una nau o a una embarcació que es troba en perill o en risc de naufragi.
 • Permià: La paraula "Permià" es pot referir a diverses coses en català:1. Permià: Poble del municipi de Banyoles, a la comarca del Pla de l'Estany, a la província de Girona.2. Permià: Cognom d'origen incert que es pot trobar en diferents llocs de Catalunya.Si et refereixes a una altra defin
 • Pia: La paraula "pia" en català pot tenir diversos significats, entre els quals es destaquen:1. Adjectiu que fa referència a allò que és piadós, compassiu o caritatiu.
  2. Nom d'una peça de l'antiga moneda espanyola.
  3. Nom d'una localitat de la comarca del Pallars Sobirà, a Catalunya.En funció del
 • Pim-pam: La paraula "pim-pam" és una expressió col·loquial en català que s'utilitza per indicar que alguna cosa s'ha fet ràpidament i sense complicacions, de manera senzilla i sense entrebancs. També pot fer referència a una acció que s'ha realitzat de manera immediata i sense pensar-hi massa.
 • Pipa: La paraula "pipa" en català es refereix a un tub o conducte llarg i estret, generalment de fusta, utilitzat per fumar tabac, herba o altres substàncies. També es pot utilitzar per referir-se a una peça de fusta, plàstic o altres materials que té la forma d'un tub i que s'utilitza per transportar líquids o gasos.
 • Pipar: La paraula "pipar" en català fa referència a l'acció de fumar una pipa, és a dir, inhalar el fum d'una pipa de tabac o d'altres substàncies. També pot fer referència al fet de consumir drogues a través d'una pipa.
 • Pipí: La paraula "pipí" en català fa referència a l'orina o a l'acció d'orinar. És una paraula infantil o col·loquial utilitzada per referir-se a aquesta funció fisiològica.
 • Pipiripip: La paraula 'Pipiripip' no té un significat conegut en català. Podria ser una onomatopeia o una paraula inventada sense un significat específic.
 • Pira: La paraula "pira" en català fa referència a una pila de fusta o altres materials que s'encenen per a fer una foguera, especialment en celebracions com ara Sant Joan o altres festes populars. També pot fer referència a una pila de fusta o altres materials que s'utilitza per cremar els cossos dels difunts en una cerimònia funerà
 • Pirar: La paraula "pirar" en català és un verb que es fa servir col·loquialment per indicar que algú marxa o se'n va d'un lloc de manera ràpida i sense avisar. També pot fer referència a marxar d'un lloc per evitar problemes o situacions incòmodes.
 • Pirè: La paraula "pirè" en català fa referència a una peça de roba llarga, generalment de tela lleugera, que es porta a la part superior del cos i que cobreix els muscles i els braços fins als canells. És una peça de vestir tradicional catalana.
 • Prea: La paraula "prea" en català fa referència a una zona de terreny plana i baixa situada al costat d'un riu, generalment inundable en èpoques de pluges intenses. També pot fer referència a una zona humida prop del mar.
 • Prear: La paraula "prear" en català fa referència a l'acció de pregar, demanar amb insistència o fervor a una divinitat o a una entitat superior. També pot fer referència a demanar amb insistència o amb humilitat a una persona.
 • Prémer: La paraula "prémer" en català significa pressionar o apretar una cosa amb força, especialment un botó, un interruptor o un objecte similar. També es pot utilitzar en sentit figurat per indicar exercir una pressió o influència sobre algú o alguna cosa.
 • Premi: El terme 'Premi' fa referència a una recompensa que es dóna com a reconeixement a una persona o entitat per haver destacat en alguna activitat, com ara un concurs, una competició, una tasca o una obra. El premi pot consistir en diners, un objecte simbòlic, un diploma, etc.
 • Premiar: El verb "premiar" en català fa referència a recompensar o reconèixer de manera pública una acció, un esforç o un èxit. És l'acció de concedir un premi o una recompensa a algú per haver destacat en alguna activitat o haver obtingut un èxit destacable.
 • Preparar: "Preparar" és un verb que significa posar en ordre o disposició alguna cosa per a un propòsit determinat. També pot fer referència a planificar o organitzar alguna activitat o esdeveniment amb antelació.
 • Prevere: La paraula "prevere" en català fa referència a un sacerdot catòlic que ha rebut l'orde del sacerdoci i que exerceix funcions pastorals en una parròquia. També es pot utilitzar per referir-se a un capellà o un membre del clergat.
 • Previ: La paraula "Previ" en català es refereix a allò que és anterior, que succeeix abans d'una altra cosa o que serveix com a preparació per a alguna cosa. També pot fer referència a una comprovació o avaluació prèvia d'alguna cosa.
 • Prèvia: 'Prèvia' és un adjectiu que fa referència a allò que es realitza abans o amb anterioritat a una altra cosa. També pot fer referència a una condició o requisit que cal complir abans de dur a terme alguna activitat.
 • Prim: La paraula "prim" en català es fa servir per a referir-se a una persona que és germà o germana d'una altra persona pel costat del pare o de la mare, és a dir, un familiar que comparteix un sol pare o mare amb una altra persona. També es pot utilitzar com a adjectiu per a indicar que una persona ocupa aquesta posició en la família.
 • Prima: La paraula 'prima' en català pot tenir diversos significats, aquí en tens alguns:1. Quantitat de diners o béns que s'afegeix a una quantitat principal com a pagament o recompensa.
  2. Benefici econòmic o avantatge que se'n treu d'alguna cosa.
  3. Persona que és filla de l'avi o de l'àvia.
  4. Dama d'honor en una
 • Primari: "Primari" en català fa referència a allò que és fonamental, bàsic, essencial o principal en una determinada situació, context o àmbit. També pot referir-se a allò que és primer en ordre, temps o importància.
 • Primària: La paraula "primària" fa referència a alguna cosa que és de primera importància, fonamental o bàsica. També pot fer referència a la primera etapa de l'ensenyament obligatori, que va des dels 6 fins als 12 anys aproximadament.
 • Primavera: La paraula "Primavera" en català fa referència a una de les quatre estacions de l'any, que segueix a l'hivern i precedeix a l'estiu. És un període en què les temperatures comencen a augmentar, els dies s'allarguen i la natura es desperta després de l'hivern, amb la brotada de flors, fulles i la presència
 • Primer: "Primer" és un adjectiu que fa referència a la primera posició en una successió o a la primera ocasió en la qual es realitza alguna cosa. També pot fer referència a la persona o cosa que ocupa la primera posició en una competició, classificació o rànquing.
 • Primera: La paraula "primera" en català fa referència a la primera posició en una successió, a la primera instància d'una acció o a la primera part d'un conjunt. També pot fer referència a la millor qualitat o condició d'alguna cosa.
 • Primeria: La paraula "primeria" en català es refereix a la primera part o primera part de quelcom. També pot fer referència a la qualitat de ser el primer en una sèrie o successió.
 • Primípar: La paraula 'primípar' en català fa referència a una dona que ha tingut el seu primer fill o filla. També s'utilitza per referir-se a un animal que ha parit per primera vegada.
 • Primípara: Primípara és un terme utilitzat en medicina per referir-se a una dona que està embarassada per primera vegada o que ha donat a llum per primera vegada.
 • Privar: La paraula "privar" en català significa privar algú de alguna cosa, desposseir o negar-li un dret, una capacitat o un bé. També pot fer referència a restringir o limitar alguna cosa.
 • Rampa: Una rampa és una superfície inclinada que connecta dos nivells diferents i que s'utilitza per facilitar l'accés de persones, vehicles o mercaderies d'un lloc a un altre. També pot fer referència a una pendent natural o artificial.
 • Rampí: La paraula "rampí" en català fa referència a una persona que és astuta, llesta i que sap com aconseguir els seus objectius de manera enginyosa i astuta. També pot fer referència a una persona llesta i ràpida en les seves accions.
 • Rap: El rap és un gènere musical i cultural que es caracteritza per la improvisació de lletres rítmiques i rimades sobre una base musical. Aquest estil musical va sorgir a les comunitats afroamericanes als Estats Units a finals dels anys 1970 i ha esdevingut un fenomen global. El rap també inclou elements com ara el DJing, el beatboxing i el grafit
 • Rapa: La paraula "rapa" en català fa referència a una hortalissa de la família de les crucíferes, de color blanc i forma arrodonida, que es menja principalment el tubercle, que és la part subterrània de la planta. També es pot utilitzar per referir-se a l'acció de collir o arrencar aquesta hortalissa de la terra.
 • Rapar: La paraula "rapar" en català fa referència a tallar o esquilar els cabells o la pèl del cap, deixant la pell totalment lliure de cabell. També es pot utilitzar en sentit figurat per indicar una acció contundent o dràstica.
 • Rapè: La paraula "rapè" en català fa referència a una espècie de tabac en pols que es consumeix a través de l'olfacte. És una pràctica tradicional en algunes cultures indígenes d'Amèrica del Sud.
 • Rapir: La paraula "rapir" en català significa agafar, prendre o capturar violentament a algú o alguna cosa de manera sobtada i brusca. També pot fer referència a robar o aconseguir alguna cosa de manera ràpida i sense permís.
 • Reimprimir: "Reimprimir" és un verb que significa tornar a imprimir un text, publicació o document que ja s'havia imprès anteriorment.
 • Repairar-se: La paraula "repairar-se" no existeix en català. Potser t'has referit a "reparar-se", que significa arreglar-se, corregir-se o solucionar un problema o una avaria en alguna cosa.
 • Repaire: La paraula "repaire" en català es refereix a un lloc on una persona o un grup de persones es refugia o es protegeix, especialment quan vol evitar ser trobat o perseguit. També pot fer referència a un lloc on es reuneixen habitualment persones amb interessos comuns.
 • Repapar-se: La paraula "repapar-se" en català fa referència a l'acció de menjar amb gana, de manera àvida i amb gust. També es pot utilitzar per descriure el fet de menjar amb molta rapidesa o amb gola.
 • Reparar: Reparar és un verb que fa referència a arreglar, corregir o restaurar alguna cosa que està danyada, en mal estat o que no funciona correctament. També pot fer referència a compensar o solucionar un error, una injustícia o un dany causat a algú.
 • Reprimir: La paraula 'reprimir' en català fa referència a l'acció de sotmetre, controlar o frenar una emoció, un desig o una conducta de manera forçosa o violenta. També pot fer referència a l'acte de prohibir o castigar una acció o un comportament considerat inadequat o il·legal.
 • Ripari: La paraula "ripari" fa referència a allò que pertany o està relacionat amb les ribes dels rius o els marges dels corrents d'aigua. També es pot utilitzar per descriure els éssers vius o les plantes que viuen en aquest entorn aquàtic.
 • Ripària: La paraula "ripària" fa referència a allò que està relacionat amb les ribes dels rius o els cursos d'aigua, com ara la vegetació, els animals o els ecosistemes que hi habiten. També es pot utilitzar per descriure terres properes als rius o als torrents.
 • Vampir: Un vampir és un ésser imaginari que, segons la llegenda, es nodreix de la sang dels vius per mantenir-se viu. És representat com un ésser nocturn, pàl·lid, amb dents llargues i afilades i amb la capacitat de transformar-se en ratpenat. Aquesta figura ha estat recurrent en la literatura i el cinema de terror.
 • Vampira: La paraula 'vampira' fa referència a una criatura llegendaria que, segons la tradició popular, es nodreix de la sang dels vius per mantenir-se viva. És un personatge comú en la literatura i el cinema de terror, i sovint es representa com una dona elegant i misteriosa amb la capacitat de transformar-se en ratpenats.
 • Verpa: La paraula 'verpa' en català fa referència a una petita barca de rem o de vela, generalment d'ús esportiu o recreatiu. També pot fer referència a una embarcació de pesca tradicional utilitzada en algunes zones costaneres.
 • Viperí: La paraula "viperí" en català fa referència a allò relacionat amb les víbries, que són una família de serps venenoses. També pot fer referència a un ambient o entorn hostil i traïdor.
 • Vivípar: La paraula "vivípar" en català fa referència als animals que donen a llum cries que han desenvolupat completament dins del cos de la mare. Aquests animals són aquells que tenen una gestació interna i que, en el moment del naixement, les cries ja estan completament formades. Exemples d'animals vivípars són els mamífers com els humans, els goss
 • Vivípara: "Vivípara" és un adjectiu que fa referència als animals que donen a llum cries vius, és a dir, que no ponen ous. Aquesta característica es troba principalment en els mamífers, com ara els humans, els gossos o els gats.

Per què jugar al Paraulògic és Beneficiós

Jugar al Paraulògic no només és una activitat entretinguda, sinó que també aporta importants beneficis cognitius i educatius. A continuació, destacarem algunes de les raons per les quals jugar a aquest joc és favorable per al desenvolupament del cervell i l'aprenentatge.

Beneficis Cognitius

Un dels beneficis més rellevants de jugar al Paraulògic és la millora de les habilitats cognitives. Enfrontar-se a reptes de lògica i aguditzar l'enginy per resoldre-los estimula la concentració, la memòria i la capacitat de resolució de problemes. Això pot ajudar a mantenir la ment àgil i actiu, especialment en persones de totes les edats.

Beneficis Educatius

En el context educatiu, jugar al Paraulògic pot ser una eina didàctica efectiva per fomentar la capacitat de raonament dels estudiants. A través de la resolució d'enigmes i puzzles lingüístics, es pot promoure la creativitat, la reflexió i l'aplicació de coneixements adquirits. A més, jugar en grup pot millorar les habilitats socials i col·laboratives dels participants.

En resum, jugar al Paraulògic no només és divertit, sinó que també pot ser una activitat enriquidora que beneficia tant la ment com l'aprenentatge. Aprofita els avantatges d'aquest joc per potenciar les teves capacitats cognitives i educatives de manera entretinguda i estimulant.

Les Solucions Més Divertides del Paraulògic d'avui

Descobreix les solucions més enginyoses i entretingudes del Paraulògic d'avui! Posant a prova la teva habilitat lingüística, aquest joc et desafiarà de manera divertida. No et perdis les respostes hilarants i astutes que et portaran a la victòria!

Si has gaudit resolent les paraules del Paraulògic d'avui, no dubtis en compartir les teves estratègies i solucions a la secció de comentaris. La comunitat està ansiosa per conèixer les teves tàctiques i veure com t'has enfrontat als reptes d'avui. Deixa el teu comentari i contagia la diversió a tots els jugadors!¡

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Go up