Solucions del Paraulògic d'avui 23/03/2024

23/03/2024

Solucions del Paraulògic d'avui 23/03/2024

Benvinguts a les Solucions del Paraulògic d'avui 23/03/2024! Aquesta jornada plena d'enigmes i desafiaments espera ser resolta per ments agudes i curioses. Descobreix les respostes a les incògnites plantejades i posa a prova la teva capacitat de raonament. Endinsa't en aquest univers de paraules i lògica, i deixa't sorprendre per les solucions que et revelarem aviat. Amunt, valents, el repte comença ara!

Indexi

Solucions del Paraulògic d’avui 23/03/2024

La lletra central d’avui és la M i les lletres restants són A-C-I-O-T
La solució al paraulògic d’avui, 23/03/2024, conté 105 paraules

Descobreix la nova funcionalitat de Dadalògic: el comprovador de paraules! Ara, pots verificar fàcilment les paraules que ja has desxifrat. Només has d'introduir les paraules trobades, separades per comes, i es marcaran automàticament. Pots copiar-les directament dels resultats del joc per evitar errors de format. Utilitza el nostre exemple com a guia: ai-ai, assassí, desidiosa, oda, odissea, sòsia. T'ofereixem una llista de comprovació detallada amb el recompte de paraules pendents, organitzades per punts. El desafiament del Paraulògic mai ha estat tan fàcil. Si no coneixes el significat d'alguna paraula, tenim una secció de definicions de les paraules del Paraulògic d'avui al final de la pàgina.


Paraules de 20 punts:
0

Paraules de 19 punts:
0

Paraules de 18 punts:
0

Paraules de 17 punts:
0

Paraules de 16 punts:
0

Paraules de 9 punts:
0

Paraules de 8 punts:
0

Paraules de 7 punts:
0

Paraules de 6 punts:
0

Paraules de 5 punts:
0

Paraules de 2 punts:
0

Paraules de 1 punts:
0

Si desitgeu accedir a les pistes del Paraulògic d'avui, simplement feu clic al requadre vermell. En aquesta secció, tindreu l'oportunitat d'explorar totes les pistes i la informació necessària per resoldre el Paraulògic. Si necessiteu assistència addicional, no dubteu a fer ús de la secció de Solucions del Paraulògic d'avui en català que trobareu més amunt.

Pistes

 3 4 5 6 7 8 910Σ
a2416110116
c2545032021
i010101003
m111498430049
o101010003
t2136100013
Σ182518267821105

Prefixos de dues lletres:

  ac-2 ai-1 am-9 at-4 ca-8 ci-3 co-10 im-3 ma-17 mi-19 mo-13 om-1 oo-1 ot-1 ta-2 ti-5 to-6

Prefix freqüent de tres lletres:

  com-10

Sufixos freqüents de tres lletres:

  ica-8

Hi ha 10 tutis:

  • - 2 de 6 lletres
  • - 2 de 7 lletres
  • - 4 de 8 lletres
  • - 1 de 9 lletres
  - 1 de 10 lletres

Hi ha 5 palíndroms:

  • - 4 de 3 lletres
  - 1 de 5 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:

  • - 1 de 4 lletres
  - 2 de 6 lletres

Subconjunts:

  acimt-7 aim-7 am-3 amt-4 acim-9 aimt-8 amo-6 amot-5 acimot-10 acm-3 acmt-2 acimo-3 cim-2 cmo-2 acmo-4 cimo-6 cimot-4 acmot-4 aimo-3 im-1 aimot-1 cimt-2 mo-1 mot-4 imot-2 imt-1 cmot-1

Significat de les paraules Solucions del Paraulògic d'avui

A continuació, es presenten les definicions de les paraules clau relacionades amb el Paraulògic d'avui. Aquestes paraules ens ajuden a comprendre millor els conceptes i estratègies darrere d'aquest joc enriquidor.

 • Acimat: La paraula "acimat" en català és un adverbi que significa "a dalt" o "cap amunt". Es fa servir per indicar una direcció cap a dalt o cap a una posició més elevada. També pot fer referència a la part superior o al punt més alt d'alguna cosa.
 • Acmita: La paraula "acmita" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Si tens alguna altra paraula que vulguis que et defineixi, estic aquí per ajudar-te.
 • Aimia: La paraula "Aimia" no és una paraula catalana reconeguda. Si penses que pot ser un nom propi o una paraula d'un altre idioma, si em dones més informació podria ajudar-te a comprendre'n el significat.
 • Ama: 'Ama' en català fa referència a una dona que té cura de les tasques domèstiques d'una llar, com ara netejar, cuinar i cuidar els nens. També pot fer referència a una dona que té cura d'una casa o d'una propietat en general.
 • Amatat: La paraula "Amatat" en català fa referència a una persona que és poc intel·ligent, poc hàbil o que actua de manera poc astuta. També pot fer referència a algú que és ingènua o innocent.
 • Amic: Un amic és una persona amb qui es té una relació de confiança, afecte i complicitat. És algú amb qui es comparteixen moments, emocions i experiències, i amb qui es pot comptar en moments bons i dolents. L'amistat és una relació important en la vida de les persones, que pot durar tota la vida.
 • Amicícia: L'amistat és una relació afectiva entre dues persones basada en la confiança, la complicitat, el suport mutu i el respecte. És un vincle emocional fort que es construeix amb el temps i que implica compartir moments, experiències i emocions. L'amistat és un valor important en la vida de les persones, ja que ens permet sentir-nos estimats, acceptats i escolt
 • Amímia: La paraula "amímia" no es troba en el diccionari de la llengua catalana, per tant, no puc proporcionar una definició precisa per a aquesta paraula. Si tens més informació sobre el context en què s'utilitza la paraula, podré intentar ajudar-te a comprendre el seu significat.
 • Amit: La paraula "amit" en català no té cap significat conegut. Si vols, pots proporcionar més informació o intentar-ho amb una altra paraula.
 • Amitat: L'amistat és una relació afectuosa, de confiança i de suport mutu entre dues persones. És un vincle emocional fort que es basa en la comprensió, la sinceritat, la complicitat i el respecte. L'amistat implica compartir moments, emocions i experiències, i estar present en els moments bons i dolents de la vida de l'altre.
 • Amo: 'Amo' és una paraula en català que es fa servir per referir-se al propietari d'una casa, finca o establiment. També pot fer referència a la persona que té autoritat sobre altres persones, com ara un cap o un líder.
 • Amom: La paraula "amom" no existeix en català. Potser t'has referit a una altra paraula o si tens més informació sobre el context en què s'utilitza, podré ajudar-te millor.
 • Àtom: Un àtom és la unitat més petita d'una substància que manté les seves propietats químiques i físiques. Està format per un nucli central que conté protons i neutrons, envoltat per electrons que giren al seu voltant en òrbites determinades. L'àtom és la base de la matèria i constitueix els elements químics.
 • Atòmic: 'Atòmic' fa referència a allò que està relacionat amb àtoms, les unitats bàsiques de la matèria que constitueixen tots els elements químics. També pot fer referència a allò que és extremadament petit o diminut.
 • Atòmica: Atòmica és un adjectiu que fa referència a allò relacionat amb l'àtom, que és la part més petita d'una substància que manté les seves propietats químiques. També pot fer referència a alguna cosa que sigui extremadament petita o minúscula.
 • Atomicitat: L'atomicitat és la propietat d'una entitat o d'un conjunt d'elements que es considera indivisible o que no es pot dividir en parts més petites. En informàtica, l'atomicitat es refereix a la capacitat d'una operació de ser executada de manera completa i sense interrupcions, és a dir, que no es pugui dividir en parts més petites que es puguin execut
 • Cama: La paraula 'cama' en català fa referència a un moble o estructura sobre la qual es dorm o es descansa. També pot fer referència a la part d'un riu on l'aigua és més fonda i cal evitar passar-hi.
 • Camacita: La paraula "camacita" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Potser t'has referit a una altra paraula o terme? Si em pots donar més informació, estaré encantat d'ajudar-te a trobar la definició adequada.
 • Camat: La paraula "camat" en català fa referència a una peça de fusta o metall que s'utilitza per a reforçar una estructura, com ara una taula, una cadira o una porta. També es pot utilitzar per a referir-se a una peça que s'utilitza per a unir dos elements o per a donar suport a alguna cosa.
 • Camatimó: La paraula 'Camatimó' no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Potser es tracta d'una paraula d'una altra llengua o d'un regionalisme que no està recollit en els diccionaris estàndard. Si tens més informació sobre l'origen o el significat de la paraula, podria ajudar-me a proporcionar-te una definició
 • Camí: La paraula "camí" en català es refereix a una via o un pas per on es pot transitar o desplaçar-se d'un lloc a un altre. També pot fer referència a la direcció o la ruta que s'ha de seguir per arribar a un destí.
 • Camió: Un camió és un vehicle de motor destinat al transport de mercaderies o materials. Sol tenir una cabina per al conductor i una plataforma de càrrega a la part posterior del vehicle. També pot ser conegut com a camió de càrrega o camió de transport.
 • Camita: La paraula "camita" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Potser et refereixes a una paraula en una altra llengua o a un terme específic que no està reconegut en català. Si tens més informació sobre el context en què s'utilitza la paraula "camita", podré ajudar-te millor a comprendre el seu significat.
 • Catatímia: La paraula "catatímia" no es troba registrada en els diccionaris de llengua catalana. Podria ser un terme específic d'una àrea concreta o un neologisme. Si pots proporcionar més context o informació sobre el seu ús, podré ajudar-te a donar una definició més precisa.
 • Cim: El terme "cim" en català fa referència a la part més alta d'una muntanya o d'un objecte elevat. També pot fer referència al punt culminant o més important d'una situació, d'un èxit, d'una carrera, etc.
 • Cima: La paraula "cima" en català es refereix a la part més alta d'una muntanya o d'una elevació. També pot fer referència al punt culminant o més important d'una cosa.
 • Cimaci: La paraula "Cimaci" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Potser es tracta d'un regionalisme o d'una paraula poc comuna. Si em pots donar més context o informació sobre la paraula, podré intentar ajudar-te a comprendre el seu significat.
 • Com: La paraula "com" és una conjunció que s'utilitza per introduir una pregunta o una explicació sobre la manera en què es fa alguna cosa. També pot ser un adverbi que indica la manera en què es realitza una acció. Exemple: "Com has arribat a casa tan aviat?" o "El pastís està tan bo com sempre".
 • Coma: La paraula "coma" en català pot tenir diversos significats. Aquí en tens algunes definicions:1. Punt suspensiu que separa les parts d'una oració o d'una enumeració.
  2. Trastorn de la consciència caracteritzat per la pèrdua de la capacitat de respondre als estímuls externs.
  3. Signe de puntuació (,) que s'util
 • Comí: La paraula "comí" en català fa referència a un ocell de mida petita, de color marró i amb el ventre groguenc. També pot fer referència a la planta aromàtica de la família de les umbel·líferes, amb fulles molt dividides i petites flors blanques agrupades en umbel·les.
 • Comiat: El terme 'comiat' fa referència a l'acció de dir adeu o acomiadar-se de manera formal d'algú. També pot fer referència a una festa o celebració que se celebra per acomiadar a algú que marxa.
 • Còmic: El còmic és un gènere artístic que combina text i imatges per narrar una història de manera seqüencial. Sol ser presentat en forma de revista, llibre o tira còmica i pot abordar temàtiques diverses com la ficció, la comèdia, la ciència-ficció, la fantasia, entre altres. També pot ser utilitzat com a
 • Còmica: L'adjectiu "còmica" fa referència a allò relacionat amb la comèdia, és a dir, allò que provoca humor, diversió o riure. També pot fer referència a una obra, representació teatral o pel·lícula que té com a objectiu principal fer riure o entretenir amb situacions divertides.
 • Comicitat: La paraula "comicitat" en català fa referència a la capacitat de fer riure, de provocar humor o de generar situacions divertides. És la qualitat d'allò que és còmic o gracioso.
 • Còmit: La paraula "còmit" en català fa referència a una reunió o assemblea d'un grup de persones per tractar un assumpte en concret. També pot fer referència a un grup de persones encarregades de prendre decisions o gestionar els assumptes d'una entitat o organització.
 • Commoció: La paraula "commoció" en català fa referència a un estat de pertorbació o agitació emocional intensa que pot ser causat per un esdeveniment impactant o sorprenent. També es pot utilitzar per descriure una sacsejada física o un impacte violent.
 • Comtat: "Comtat" és un terme que fa referència a una divisió territorial o administrativa històrica que es trobava sota la jurisdicció d'un comte. En català, també pot fer referència a la regió o territori governat per un comte. Aquesta paraula es pot utilitzar per designar una divisió territorial en alguns contextos històrics o literaris.
 • Imam: Imam és un terme àrab que fa referència a un líder religiós o espiritual en l'islam. L'imam és responsable de dirigir les pregàries i actes religiosos en una mesquita, a més de ser considerat com a guia espiritual per als fidels musulmans. També pot ser una figura de referència en temes religiosos i ètics dins de la comunitat
 • Imamat: L'Imamat és el càrrec o autoritat d'un imam, que és un líder religiós en l'islam. L'Imamat també pot fer referència al període de temps durant el qual una persona exerceix com a imam.
 • Imitació: La paraula "imitació" en català fa referència a l'acció d'imitar o copiar el comportament, les accions, els gestos, el estil, etc., d'una altra persona o cosa. També pot fer referència a la reproducció d'una obra artística, d'un objecte o d'una situació de manera semblant a l'original.
 • Mac: La paraula "mac" en català es fa servir com a sinònim de "pluja fina" o "xàfec". També pot referir-se a una mena de capa o impermeable per protegir-se de la pluja.
 • Maca: La paraula "maca" en català fa referència a una fruita de color verd o groc, de forma arrodonida i carnosa, amb una llavor central dura. También pot fer referència a un tubercle comestible, similar a la patata, de color marró o groguenc i de forma allargada.
 • Macaco: La paraula "macaco" en català fa referència a un tipus de primate pertanyent a la família dels cercopitecids, conegut també com a mico. És un animal mamífer de dimensions mitjanes, amb una cua llarga i sovint prensil, que viu en zones tropicals i subtropicals. També s'utilitza col·loquialment per referir
 • Maco: La paraula "maco" en català fa referència a una persona o cosa que és agradable a la vista, bonica, atractiva o agradable estèticament. També pot fer referència a algú que té un comportament amable, simpàtic o agradable.
 • Mai: Mai és una conjunció temporal que s'utilitza per indicar negació en el temps, és a dir, per expressar que alguna cosa no ha passat en cap moment del passat, no passa en el present i no passarà en el futur. També pot ser utilitzada per expressar una negació absoluta o una impossibilitat. Exemple: "Jo mai he estat a París".
 • Maia o maià: La paraula "maia" o "maià" en català fa referència a una persona originària de Maó, la capital de l'illa de Menorca. També pot fer referència a la llengua, la cultura o altres aspectes relacionats amb aquesta ciutat o amb l'illa de Menorca en general.
 • Maimó: La paraula "maimó" en català fa referència a una persona que és molt tonta o poc intel·ligent. També pot ser utilitzada de manera afectuosa per referir-se a algú de manera simpàtica.
 • Mam: La paraula "mam" en català es fa servir com a forma col·loquial per referir-se a la mare. És una manera familiar i afectuosa de dir mare en català.
 • Mama o mamà: La paraula "mama" o "mamà" en català fa referència a la mare, la figura femenina que dóna a llum i cria els fills. També pot ser utilitzada com a forma afectuosa per referir-se a la mare.
 • Màmia: La paraula "màmia" en català fa referència a un cadàver humà o animal que ha estat preservat mitjançant diferents tècniques de momificació. També pot fer referència a la figura de la màmia com a personatge en l'imaginari popular, especialment en el context de la cultura egípcia antic.
 • Maó: La paraula "Maó" fa referència a la ciutat situada a l'illa de Menorca, a les Illes Balears. També pot fer referència al port principal de la ciutat, que és un dels ports naturals més grans del Mediterrani.
 • Mat: La paraula 'mat' en català pot tenir diversos significats, entre ells:1. Substantiu masculí que fa referència a una superfície plana, generalment de material tèxtil, que es col·loca a terra per aïllar-la del fred, com per exemple una catifa.2. Substantiu masculí que es refereix a una joguina infantil que es col·loca a terra
 • Mata: La paraula "mata" en català fa referència a un conjunt de plantes que creixen d'una sola arrel i que tenen tiges lenyoses o herbàcies. També pot fer referència a un terreny cobert de plantes d'aquest tipus.
 • Matacà: La paraula "matacà" en català fa referència a una mena de cistell o cistella feta de canyes o altres materials trenats, generalment utilitzada per a recollir fruita o verdures. També pot fer referència a una cistella de dimensions petites utilitzada per a transportar objectes lleugers.
 • Matí: El matí és la part del dia compresa entre l'albada i el migdia. També es pot entendre com el principi del dia, després de la nit i abans del migdia.
 • Matitat: La paraula "matitat" en català fa referència a la qualitat de ser mat o poc brillant. També pot fer referència a la falta de vitalitat, energia o interès en una persona o en una situació.
 • Mató: El mató és un tipus de formatge fresc de textura molt suau i cremosa, de color blanc i sabor lleugerament àcid. És un producte típic de la cuina catalana i es consumeix sovint amb mel, sucre o fruita.
 • Mia: La paraula "Mia" en català és un pronom possessiu que s'utilitza per indicar que alguna cosa pertany a una persona de gènere femení. També pot fer referència a la primera persona del singular en femení. Exemple: "Aquest llibre és meu, és la meva propietat".
 • Mica: La paraula 'mica' en català fa referència a una partícula mineral transparent i incolora que es pot trobar en diverses roques i minerals. També s'utilitza col·loquialment per indicar una quantitat petita o insignificant, com en l'expressió "no val mica".
 • Micaci: La paraula "Micaci" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Potser és un terme específic o una paraula que no està reconeguda en català. Si tens més informació sobre el context en què s'utilitza aquesta paraula, podré intentar ajudar-te a comprendre'n el significat.
 • Micàcia: La paraula "micàcia" en català fa referència a una acció o comportament que és propi d'una persona mig amagant, astuta o enganyadora. També pot fer referència a una actitud maliciosa o tramposa.
 • Micaco: La paraula "micaco" en català fa referència a un animal mamífer de la família dels cèbids, originari d'Amèrica Central i Amèrica del Sud. També pot fer referència de manera col·loquial a una persona jove i molt activa.
 • Micció: La micció és el procés fisiològic pel qual s'expulsa l'orina de la bufeta a través de l'uretra. És un acte controlat pel sistema urinari que permet eliminar els productes de rebuig del metabolisme del cos.
 • Mico: La paraula 'mico' en català fa referència a un animal mamífer de l'ordre dels primats, com ara els micos, els ximpanzés o els goril·les. També pot fer referència a una persona que imita o copia les accions d'una altra de manera còmica.
 • Micòtic: La paraula "micòtic" fa referència a allò relacionat amb els fongs o micetis. Pot fer referència a infeccions causades per fongs, a processos biològics relacionats amb els fongs o a qualsevol altra cosa relacionada amb aquest tipus de microorganismes.
 • Micòtica: La paraula 'micòtica' fa referència a allò relacionat amb la micologia, és a dir, la branca de la biologia que estudia els fongs i altres organismes relacionats. També pot fer referència a les infeccions causades per fongs en els éssers vius, com ara les infeccions micòtiques a la pell o les ungles.
 • Mim: La paraula "mim" en català es refereix a una acció o gest d'imitar o copiar algú o alguna cosa, generalment amb la intenció de divertir o entretenir. També pot fer referència a una representació teatral o artística en la qual es recrea una situació de manera còmica o burlesca.
 • Mímic: La paraula "mímic" en català fa referència a una persona que imita o copia les expressions facials, gestuals o moviments d'una altra persona de manera molt precisa i detallada. També pot fer referència a una representació artística que es basa en la imitació de moviments i gestos.
 • Mímica: La paraula "mímica" en català fa referència a l'art de representar sentiments, emocions o accions mitjançant gestos i moviments del cos, sense utilitzar la paraula oral. També pot fer referència a la representació d'una obra teatral o cinematogràfica amb aquest tipus d'expressió gestual.
 • Mioma: Un mioma és un tumor benign que es forma a les parets de l'úter. També es coneix com a fibroma uterí.
 • Miotomia: La miotomia és una intervenció quirúrgica que consisteix en la secció o secció parcial d'un múscul. Aquest procediment es pot realitzar per diverses raons, com ara corregir una contractura muscular, millorar la mobilitat o reduir el dolor. També es pot utilitzar en cirurgies reconstructives o en tractaments de certes malalties musculars.
 • Mitat: La paraula "mitat" en català fa referència a la part igual en què es divideix alguna cosa, tant en quantitat com en extensió, en dues parts iguals. També pot fer referència a la meitat d'un tot o d'una quantitat.
 • Mític: La paraula 'mític' en català fa referència a allò que pertany o està relacionat amb els mites, és a dir, amb les històries o llegendes tradicionals que expliquen fets o personatges extraordinaris i sovint sobrenaturals. També pot fer referència a quelcom que és molt conegut i que es considera emblemàtic o icònic en la cultura popular
 • Mítica: La paraula "mítica" en català fa referència a allò relacionat amb la mítica, és a dir, amb les llegendes, els mites o les històries fabuloses que formen part de la tradició cultural d'una societat. També pot fer referència a quelcom que es considera com a mite o llegenda, sovint relacionat amb personatges o fets extraordinaris.
 • Mitòtic: La paraula "mitòtic" fa referència a allò relacionat amb la mitosi, que és el procés de divisió cel·lular en el qual una cèl·lula mare es divideix en dues cèl·lules filles amb el mateix material genètic. Així, "mitòtic" es refereix a tot allò que està relacionat amb la mitosi o que té a veure amb a
 • Mitòtica: La paraula "mitòtica" fa referència a allò relacionat amb la mitosi, que és el procés de divisió cel·lular en el qual una cèl·lula mare es divideix en dues cèl·lules filles amb el mateix material genètic. Aquest procés és essencial per al creixement, la reparació i la reproducció dels organismes.
 • Moa: La paraula "Moa" fa referència a un grup d'aus no voladores endèmiques de Nova Zelanda que van existir fins a la seva extinció a finals del segle XVIII. Eren ocells de gran grandària i pes, amb aspecte similar a les aus ratites com l'emu o l'avestruz.
 • Moc: La paraula "moc" en català fa referència a una secreció nasal líquida i generalment transparent que es produeix a les fosses nasals quan es té un refredat o una al·lèrgia. També es pot utilitzar de manera col·loquial per referir-se a una persona amb un aspecte descurat o brutor.
 • Moca: La paraula "moca" en català es refereix a una espècie de xarxa o ret que s'utilitza per a pescar peixos. També pot fer referència a una manera col·loquial de dir "mosca" en algunes regions de parla catalana.
 • Mocat: La paraula "mocat" en català fa referència a una persona que s'ha netejat el nas amb els dits i ha deixat un rastre de mucositat a la pell o a la roba. També pot fer referència a l'acció de netejar-se el nas amb els dits. És considerat un comportament poc higiènic i poc educat.
 • Moció: Una moció és una proposta que es presenta en una reunió, assemblea o òrgan de decisió per tal de debatre i votar sobre un determinat tema. Les mocions poden ser presentades per membres de l'òrgan o per grups de persones i poden tenir com a objectiu prendre una decisió, expressar una opinió o sol·licitar alguna acció concreta.
 • Mom: La paraula "mom" en català es pot traduir com a "mare". També es pot utilitzar per referir-se a una manera informal de dir "moment" en anglès.
 • Moma: La paraula "Moma" en català no té un significat concret. Potser et refereixes al Museu d'Art Modern de Nova York (MOMA), però aquest acrònim és en anglès i no té una traducció específica en català. Si tens alguna altra paraula que vulguis que et definim, estarem encantats d'ajudar-te.
 • Mòmia: La paraula "mòmia" en català fa referència a una substància resinosa de color groc o marró clar que s'utilitzava antigament per embalsamar cossos humans o animals per conservar-los després de la mort. També es pot referir al cossi embalsamat d'una persona o animal.
 • Mot: La paraula "mot" en català fa referència a una paraula o expressió d'ús col·loquial o popular. També pot ser utilitzada per indicar una breu frase o comentari que es fa en una conversa.
 • Mota: La paraula "mota" en català fa referència a una petita partícula de pols o brutícia que es pot acumular en una superfície. També es pot utilitzar per descriure una petita taca o imperfecció en un teixit o en una superfície llisa.
 • Motí: La paraula "motí" en català es refereix a una revolta o alçament popular, en què un grup de persones es rebel·la contra una autoritat establerta, ja sigui per motius polítics, socials o econòmics. Un motí pot tenir lloc en una ciutat, en una presó, en un vaixell, etc.
 • Motmot: La paraula "motmot" no té una traducció directa en català ja que es tracta d'un terme d'origen amerindi que fa referència a una espècie d'ocell tropical de la família Momotidae. El motmot es caracteritza per tenir una cua llarga i en forma de raqueta.
 • Moto: La paraula "moto" en català fa referència a una motocicleta, és a dir, un vehicle de dues rodes impulsat per un motor. També pot fer referència a una bicicleta amb motor.
 • Oma: La paraula "Oma" en català es refereix a la àvia, a la mare de la mare o del pare d'una persona. També pot ser utilitzada com a forma carinyosa per referir-se a una persona gran en general.
 • Oomicot: La paraula "Oomicot" fa referència a un grup de fongs pertanyents al regne Fungi, caracteritzats per tenir una reproducció sexual que involucra oòspores. Aquests fongs es distingeixen per tenir una estructura cel·lular diferent de la majoria dels altres fongs i són considerats com a fongs primitius.
 • Otomà: La paraula "Otomà" fa referència a l'Imperi Otomà, un imperi que va existir des del segle XIV fins al segle XX i que va tenir el seu centre a l'actual Turquia. L'Imperi Otomà va ser un dels imperis més importants de la història, amb una gran extensió territorial i influència cultural i política en diverses regions del món.
 • Tam-tam: La paraula "Tam-tam" en català fa referència a un tambor gran de forma cilíndrica i generalment pla a la part superior, que es toca amb les mans o amb batons. També pot fer referència al so fort i repetitiu que produeix aquest instrument.
 • Tatami: Tatami és una paraula d'origen japonès que fa referència a una estora o catifa gruixuda, generalment utilitzada com a superfície de descans o pràctica en arts marcials com el judo o el karate. També es pot utilitzar com a element decoratiu en l'interiorisme.
 • Tiama: La paraula "Tiama" no apareix en el diccionari de la llengua catalana. Si tens més informació sobre aquesta paraula o si vols saber alguna altra cosa, estic aquí per ajudar-te.
 • Tim: La paraula "tim" en català fa referència a la por o la porositat que sent una persona davant d'una situació o un perill. També pot ser utilitzada per descriure la sensació de nerviosisme o inquietud que es manifesta en determinades circumstàncies.
 • Tímic: El terme "tímic" fa referència a una persona tímida, reservada o vergonyosa. És una característica que es manifesta en la dificultat de relacionar-se amb altres persones o en la tendència a evitar situacions socials.
 • Tímica: La paraula 'tímica' en català fa referència a allò relacionat amb la tímida, que és una glàndula limfàtica situada a la part superior de l'abdomen, just darrere de l'esternó, que té una funció important en el sistema immunitari.
 • Timó: El terme "timó" fa referència a una planta herbàcia de la família de les labiades, coneguda científicament com a Thymus vulgaris. Les fulles d'aquesta planta són petites i estretes, i tenen un fort aroma i sabor. El timó s'utilitza com a condiment en la cuina per donar sabor als plats, especialment a les carns i a les
 • Tocom: La paraula "tocom" en català fa referència a la part més gruixuda d'un objecte, especialment si és cilíndric o allargat. També pot fer referència a la part més gran d'una cosa, com ara un tronc d'arbre.
 • Tom: La paraula "Tom" en català es pot referir a un nom propi masculí, com ara el diminutiu de Tomàs. També pot fer referència a un instrument musical de percussió, com ara el tambor.
 • Tomaca: La paraula "tomaca" en català fa referència a la salsa de tomàquet, típica de la cuina catalana i utilitzada principalment per acompanyar plats com ara les patates braves, les croquetes o el pa amb tomàquet. Aquesta salsa es fa amb tomàquet, oli, vinagre, sal i altres ingredients que poden variar segons la recepta.
 • Tomacó: La paraula "Tomacó" en català fa referència a un tipus de peix de la família dels escombrids, de cos allargat i esvelt, de color blau fosc a la part superior i platejat a la inferior. També es coneix com a bonítol o bonítol comú. Aquest peix és molt apreciat per la seva carn saborosa i és utilitzat en la
 • Tomata: La paraula "tomata" en català fa referència al fruit de la planta del mateix nom, de color vermell i forma arrodonida, que es consumeix principalment cru en amanides, salses i altres plats. També es pot utilitzar per a cuinar i fer conserves.
 • Tomàtic: "Tomàtic" és un adjectiu que fa referència a allò que és automàtic, és a dir, que es realitza de manera automàtica sense necessitat de la intervenció humana.

Per què jugar al Paraulògic és Beneficiós

Jugar al Paraulògic no només és una activitat entretinguda sinó també molt beneficiosa per al desenvolupament cognitiu i educatiu. A continuació, es detallen alguns dels avantatges que aporta aquest joc tan popular:

Beneficis Cognitius:

 • Millora de la concentració: El Paraulògic requereix atenció i concentració per trobar les paraules ocultes, ajudant a entrenar aquesta habilitat.
 • Estimulació mental: Les paraules encreuades ofereixen un repte intellectural que ajuda a mantenir la ment àgil i activa.
 • Desenvolupament del vocabulari: Jugar al Paraulògic pot enriquir el vocabulari de forma divertida i efectiva, ja que exposa a nous termes i significats.

Beneficis Educatius:

 • Aprenentatge lúdic: El Paraulògic pot ser una eina educativa amena per a reforçar l'ortografia, la gramàtica i altres aspectes lingüístics.
 • Foment de la paciència: Trobar les paraules requerides paciència i perseverança, qualitats essencials en l'aprenentatge i la resolució de problemes.
 • Estímul del pensament crític: Analitzar les pistes i trobar les solucions implica un pensament estructurat i crític, essencial en l'aprenentatge acadèmic.

En resum, jugar al Paraulògic no només és una diversió, sinó també una activitat enriquidora que pot aportar nombrosos beneficis cognitius i educatius. És una excel·lent manera de mantenir la ment activa i seguir aprenent de forma entretinguda.

Les Solucions Més Divertides del Paraulògic d'avui!

Aprofita el teu enginy i descobreix les solucions més enginyoses del Paraulògic d'avui. Et garantim diversió i desafiaments intel·ligents que posaran a prova les teves habilitats lingüístiques. No et perdis aquesta oportunitat única!

Gràcies per participar en l'aventura del Paraulògic d'avui 23/03/2024! Ens encantaria llegir les vostres solucions i estratègies per resoldre els enigmes d'avui. Animeu-vos a compartir els vostres pensaments i debats en els comentaris! La comunitat del Paraulògic us espera amb els braços oberts. Junts, farem brillar les paraules!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Go up