Solucions del Paraulògic d'avui 24/03/2024

Solucions del Paraulògic d'avui 24/03/2024

Benvinguts a les Solucions del Paraulògic d'avui, 24/03/2024! Us convidem a descobrir les respostes del dia d'avui i posar a prova la vostra destresa mental amb els enigmes plantejats. Endinseu-vos en aquest desafiament lingüístic i deixeu-vos sorprendre per les solucions que us esperen. Sigueu llestos per exercitar el vostre pensament lògic i gaudir de l'encant de resoldre paraules amagades amb nosaltres. ¡No espereu més, la diversió comença ara!

Indexi

Solucions del Paraulògic d’avui 24/03/2024

La lletra central d’avui és la L i les lletres restants són A-B-O-S-T-U
La solució al paraulògic d’avui, 24/03/2024, conté 199 paraules

Descobreix la nova funcionalitat de Dadalògic: el comprovador de paraules! Ara, pots verificar fàcilment les paraules que ja has desxifrat. Només has d'introduir les paraules trobades, separades per comes, i es marcaran automàticament. Pots copiar-les directament dels resultats del joc per evitar errors de format. Utilitza el nostre exemple com a guia: ai-ai, assassí, desidiosa, oda, odissea, sòsia. T'ofereixem una llista de comprovació detallada amb el recompte de paraules pendents, organitzades per punts. El desafiament del Paraulògic mai ha estat tan fàcil. Si no coneixes el significat d'alguna paraula, tenim una secció de definicions de les paraules del Paraulògic d'avui al final de la pàgina.


Paraules de 19 punts:
0

Paraules de 18 punts:
0

Paraules de 17 punts:
0

Paraules de 9 punts:
0

Paraules de 8 punts:
0

Paraules de 7 punts:
0

Paraules de 6 punts:
0

Paraules de 5 punts:
0

Paraules de 2 punts:
0

Paraules de 1 punts:
0

Si desitgeu accedir a les pistes del Paraulògic d'avui, simplement feu clic al requadre vermell. En aquesta secció, tindreu l'oportunitat d'explorar totes les pistes i la informació necessària per resoldre el Paraulògic. Si necessiteu assistència addicional, no dubteu a fer ús de la secció de Solucions del Paraulògic d'avui en català que trobareu més amunt.


Tanca

Pistes

 3 4 5 6 7 8 9Σ
a4116561033
b212131341146
l5710530030
o02310006
s2912361134
t27121074143
u20401007
Σ174860372773199

Prefixos de dues lletres:

  ba-24 ab-4 al-23 as-2 at-2 au-2 bl-5 bo-11 bu-6 la-4 ll-18 lo-8 ob-3 ol-3 sa-19 so-10 su-5 ta-27 to-11 tu-5 ul-6 us-1

Prefix freqüent de tres lletres:

  tal-13

Sufixos freqüents de tres lletres:

  lat-14

Hi ha 5 tutis:

  • - 1 de 7 lletres
  • - 3 de 8 lletres
  - 1 de 9 lletres

Hi ha 3 palíndroms:

  • - 1 de 3 lletres
  • - 1 de 4 lletres
  - 1 de 6 lletres

Subconjunts:

  abl-9 ablot-16 ablost-1 ablostu-5 al-4 ablu-5 alt-12 ablt-7 ablo-8 als-8 alu-5 alo-5 alos-10 alot-11 alou-1 altu-8 alst-7 ablst-2 ablou-2 abls-3 ablos-3 ablstu-3 blo-5 blu-2 blosu-3 ablosu-3 abltu-2 alotu-2 los-7 alost-10 lot-3 lost-5 blou-1 ablotu-1 lostu-3 alstu-5 alosu-3 lsu-1 alsu-2 lotu-2 bltu-1 blostu-1 ltu-1 lu-1

Significat de les paraules Solucions del Paraulògic d'avui

A continuació, es presenten les definicions de les paraules clau relacionades amb el Paraulògic d'avui. Aquestes paraules ens ajuden a comprendre millor els conceptes i estratègies darrere d'aquest joc enriquidor.

 • A la babalà: La expressió "A la babalà" en català fa referència a fer una cosa sense cap mena de planificació, improvisant-la de manera espontània i sense seguir cap ordre preestablert. També pot indicar que es fa alguna cosa de manera desordenada o caòtica.
 • Abatoll: La paraula "abatoll" en català fa referència a un cop fort, a un impacte violent o a una sacsejada brusca. També pot fer referència a un estat d'abatiment o de tristor intensa.
 • Absolta: 'Absolta' és l'acció de perdonar o exculpar a algú d'una falta o delicte, considerant-lo innocent i sense culpa. També pot fer referència a l'acció de lliurar a algú d'una condemna o penitència.
 • Absolut: L'adjectiu "absolut" en català fa referència a allò que és total, complet, sense restriccions ni condicions. També pot fer referència a quelcom que és independent, autònom o que no depèn de res més.
 • Absoluta: 'Absoluta' en català es refereix a quelcom que és total, complet o que no admet cap excepció. També pot fer referència a una classificació o puntuació perfecta en una competició o examen.
 • Ala o alà: La paraula "ala" o "alà" en català fa referència a l'extrem d'una ala d'un ocell o d'una aeronau, també pot fer referència a una part allargada o estreta d'una cosa, com ara una taula. També s'utilitza per indicar una direcció o un sentit, com en l'expressió "anar cap a l'
 • Alablau: La paraula "alablau" és una interjecció que s'utilitza per expressar sorpresa, admiració o incredulitat. També pot ser utilitzada com a sinònim de "collons" o "ostres" en un context col·loquial.
 • Alat: La paraula "Alat" en català no té un significat conegut o estàndard. Si tens algun altre terme o paraula que vulguis que et definim, estarem encantats d'ajudar-te.
 • Alb: La paraula 'Alb' en català fa referència a una antiga unitat de mesura de capacitat que equivalia a 4 quartos o a 4 litres. També pot fer referència a un recipient utilitzat per a transportar aigua o altres líquids.
 • Alba: 'Alba' en català fa referència al moment just abans de la sortida del sol, quan la llum comença a aparèixer a l'horitzó i el cel adquireix colors groguencs i rosats. També es pot utilitzar per designar el moment en què comença un nou dia.
 • Albat: La paraula "albat" en català fa referència a una mena de peix de la família dels escómbrids, de cos allargat i comprimit, de color blau fosc a la part superior i platejat a la part inferior. També pot fer referència a un altre tipus de peix conegut com a albacora.
 • Albó: La paraula "albó" en català fa referència a una llista o registre on s'anoten les persones que han de cobrar alguna cosa, com ara un sou, una pensió, etc. També es pot utilitzar per a referir-se a una llista de persones que han d'assistir a un acte o esdeveniment.
 • All: La paraula "all" en català es pot traduir com "tot" o "tot/a". També pot fer referència a una col·lecció o grup de coses o persones.
 • Allà: 'Allà' és un adverbi de lloc que indica una posició o direcció en un lloc determinat, a certa distància de qui parla o de qui escolta. També pot fer referència a un lloc concret que s'ha mencionat prèviament.
 • Allassa: La paraula "Allassa" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Podries proporcionar més context o informació sobre aquesta paraula per poder ajudar-te millor?
 • Allau: Un allau és un fenomen natural que consisteix en l'alliberament sobtat i violent d'una gran quantitat de neu, aigua o fang que es desplaça ràpidament per una pendent, causant danys i destrucció en el seu camí. També es pot utilitzar metafòricament per referir-se a una situació en què una gran quantitat de coses o informació ar
 • Allò: La paraula "allò" és un pronom demostratiu que s'utilitza per fer referència a alguna cosa que s'ha mencionat prèviament o que es coneix per context. També pot ser utilitzat per indicar alguna cosa de manera vaga o indeterminada. Exemple: "Allò que em vas explicar ahir era molt interessant."
 • Allós: La paraula "allós" en català fa referència a una planta herbàcia de la família de les umbel·líferes, que té fulles dividides i flors petites de color blanc o groc. També es pot utilitzar per referir-se a la planta de l'allós o a la seva arrel, la qual es fa servir com a condiment en la cuina.
 • Allosa: La paraula "allosa" en català fa referència a un peix d'aigua dolça de la família dels ciprínids, de cos allargat i comprimit, de color platejat amb taques fosques. També es coneix com a barbús.
 • Al·lot: La paraula "al·lot" és un terme en català que fa referència a un nen o jove, generalment d'edat adolescent. És una forma col·loquial i afectuosa d'adreçar-se a un noi jove.
 • Al·lota: 'Al·lota' és una paraula en català que fa referència a una jove, una noia o una dona jove. És una forma col·loquial i carinyosa d'adreçar-se a una dona jove.
 • Alosa: 'Alosa' és un terme que fa referència a un gènere de peixos de la família dels clúpids, coneguts com a sàlmons o lluçetes. Aquest peix té un cos allargat i es troba principalment en aigües dolces, com rius i llacs. També és conegut com a sàlmo o esparalló.
 • Alot: La paraula "alot" no existeix en català. Potser t'has referit a una altra paraula o a un error tipogràfic. Si vols, pots proporcionar més informació per ajudar-me a proporcionar-te la definició correcta.
 • Alou: La paraula "alou" en català es refereix a un ocell gran de la família dels alcònids, de color marró amb taques blanques i amb una cua llarga i bifurcada. També pot fer referència a un ocell de la família dels còrvids, conegut com a corb marí.
 • Alt: 'Alt' és un adjectiu que fa referència a una cosa que es troba a una distància elevada del nivell del mar o d'un punt de referència concret. També pot fer referència a una cosa que té una alçada superior a la mitjana o que es troba en una posició elevada respecte a una altra cosa.
 • Alta: "Alta" és un adjectiu que fa referència a una cosa que es troba a una gran distància en l'espai o en l'altura. També pot fer referència a una cosa que té una posició superior a una altra cosa, ja sigui en l'espai o en jerarquia. També pot fer referència a una cosa que té una gran quantitat de qualitat o intensitat.
 • Alto: L'adjectiu "alt" en català fa referència a allò que té una distància vertical considerable des del nivell del sòl o des d'una altra referència. També pot fer referència a allò que té una elevada estatura o a allò que es troba en una posició elevada en relació amb altres coses.
 • Aluata: La paraula "Aluata" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Podries proporcionar més informació sobre aquesta paraula per intentar oferir-te una definició més precisa?
 • Assalat: La paraula "assalat" en català fa referència a quelcom que està cobert o impregnat d'assaig, és a dir, d'un líquid que es fa servir per condimentar i donar sabor als aliments, com ara oli, vinagre, sal, espècies, etc. També es pot utilitzar per descriure un aliment que ha estat maridat amb aquesta prepar
 • Assalt: Assalt és un atac violent i sorprenent que es fa per prendre alguna cosa per la força, generalment a una persona o a un lloc. També pot fer referència a una acció impulsiva o agressiva que es realitza de manera sobtada.
 • Atall: La paraula "atall" en català fa referència a un recurs o mitjà per aconseguir alguna cosa, a una eina o a un recurs que facilita la realització d'una tasca. També pot fer referència a una solució o a una manera d'afrontar una situació.
 • Atol: La paraula "atol" en català fa referència a una illa coral·lina de forma circular o ovalada que es troba envoltada per aigües poc profundes. Els atols són característics de les zones tropicals i subtropicals dels oceans i es formen a partir de corall i altres organismes marins.
 • Aula: 'Aula' és un substantiu femení que es fa servir per designar una sala o espai destinat a l'ensenyament i l'aprenentatge, generalment dins d'una escola, institut o universitat. També pot referir-se al grup de persones que reben classes en aquest espai.
 • Aüllat: La paraula "aüllat" és una forma verbal del verb "aüllar", que significa cridar o fer un crit llarg i fort, com ho fan els llops. Així, "aüllat" fa referència a l'acció de cridar o fer un crit en aquest sentit.
 • Babol o bàbol: La paraula "babol" o "bàbol" fa referència a una planta arbustiva de la família de les papilionàcies, coneguda científicament com a Vachellia nilotica. Aquesta planta és originària d'Àfrica i Àsia, i destaca per tenir unes espines curtes i agudes. A més, el seu fust és de color gris i la seva
 • Bala: La paraula "bala" en català fa referència a un projectil de forma arrodonida i generalment metàl·lic que s'utilitza en armes de foc per disparar-lo. També es pot fer servir per referir-se a petites esferes de plom que es disparen amb una escopeta en activitats com la caça.
 • Balast: La paraula "balast" en català es refereix a una substància que s'utilitza per estabilitzar o equilibrar una embarcació, com ara sorra, pedres o altres materials pesants que es col·loquen a la part inferior de la nau. També es pot utilitzar per referir-se a la càrrega que s'empra per a aquest propòsit.
 • Balata: La paraula "balata" fa referència a una làmina de goma, generalment de color negre, que s'utilitza per a la fabricació de sabates, especialment de la sola. També es pot utilitzar com a material d'aïllament o per a altres aplicacions industrials.
 • Balb: Em sap greu, però no puc proporcionar una definició de la paraula "Balb" en català ja que no la reconec com una paraula del català estàndard. Si tens més informació sobre el context en el qual s'utilitza aquesta paraula, estaré encantat d'intentar ajudar-te a comprendre'n el significat.
 • Balba: La paraula "balba" en català fa referència a la dificultat o trastorn en l'articulació dels sons de la parla, que es manifesta en una repetició o prolongació involuntària de certs fonemes. Aquest trastorn pot afectar la fluïdesa i la claredat de la comunicació oral.
 • Balboa: Balboa és una antiga unitat monetària espanyola que es va utilitzar a Panamà fins a l'adopció del dòlar com a moneda oficial el 1904. També és el nom d'una ciutat a Panamà i del seu districte.
 • Ball: La paraula "ball" en català es refereix a una dansa o a una festa on es balla. També pot fer referència a una pilota o esfera utilitzada en diversos esport.
 • Balla: La paraula "balla" en català fa referència a una porció de terreny destinada a l'agricultura on s'hi cultiva la vinya. També pot fer referència a una porció de terreny destinada al conreu de fruiters.
 • Baló: La paraula "baló" en català es refereix a un gran globus de gas, generalment d'heli, que s'utilitza per a decoració, celebracions o esdeveniments especials. També pot fer referència a un objecte inflable similar a un globus que s'utilitza per a jugar o per a fer exercici físic.
 • Balot: La paraula "balot" en català fa referència a un embalum de fusta, palla, cordill o altres materials, generalment utilitzat per a embalar objectes o mercaderies. També pot fer referència a un feix de fusta, herba o altres materials lligats junts.
 • Balou: La paraula 'Balou' no té un significat conegut en català. Potser estàs buscant informació sobre un nom propi o una paraula en un altre idioma. Si tens més informació sobre el context en què s'utilitza la paraula 'Balou', estaré encantat d'intentar ajudar-te a trobar la seva definició.
 • Balsa: La paraula "balsa" en català fa referència a una construcció artificial que s'utilitza per emmagatzemar aigua, especialment en zones rurals. També pot fer referència a una petita embarcació de fusta o goma inflable utilitzada per navegar en aigües tranquil·les.
 • Basal: La paraula 'basal' en català fa referència a allò que és relatiu a la base o fonament d'una cosa, a allò que és essencial o primordial. També pot fer referència a allò que es troba a la part inferior d'una estructura o organisme.
 • Basalt: El basalt és una roca ígnia volcànica de color fosc, de textura compacta i formada principalment per minerals com la plagioclasa, la piroxena i l'olivina. Aquesta roca es forma quan la lava es refreda ràpidament a la superfície terrestre, creant una estructura de grans molt petits.
 • Bassal: La paraula "bassal" en català fa referència a una zona humida, generalment en terrenys baixos, on s'acumula l'aigua de pluja o de rierols. També pot fer referència a un terreny fangós o encharcat.
 • Bassol: La paraula "bassol" en català fa referència a una petita bassa o estany artificial que es construeix per emmagatzemar aigua, especialment en zones rurals per al regadiu o per a l'abastiment de la població. També pot fer referència a una depressió natural del terreny on s'acumula l'aigua de pluja.
 • Batall: La paraula "batall" en català fa referència a una lluita o combat entre forces o grups oposats, generalment de caràcter militar. També pot fer referència a una contesa o confrontació d'idees, opinions o interessos.
 • Batalla: La paraula "batalla" es refereix a un enfrontament violent entre dos grups o forces oposades, com ara exèrcits, on es lluiten per aconseguir la victòria. També pot fer referència a una lluita o confrontació intensa entre persones o grups amb interessos contraposats.
 • Batalló: Un batalló és una unitat militar formada per diverses companyies i comandada per un comandant o un tinent coronel. També pot fer referència a un grup de persones organitzades per a dur a terme una tasca o una missió específica.
 • Batallola: La paraula "batallola" en català fa referència a un soroll fort i continuat, com el que es produeix en una batalla o en una discussió acalorada. També pot fer referència a un ambient de confusió i baralla.
 • Batolla: La paraula 'batolla' en català fa referència a una baralla, una lluita o una pelea violenta entre diverses persones. També pot fer referència a un enfrontament o una disputa acalorada entre grups de persones.
 • Baula: La paraula "baula" en català fa referència a una gran caixa o contenidor, generalment de fusta, utilitzat per emmagatzemar objectes. També pot fer referència a una mena de maleta o bagul.
 • Bla: La paraula "Bla" en català és un adjectiu que fa referència a quelcom sense interès, avorrit, insípid o poc emocionant. També pot fer referència a quelcom sense importància o sense valor.
 • Blasó: Blasó és un terme que fa referència a un escut d'armes heraldic, és a dir, un escut que conté els emblemes, els colors i els símbols d'una família, d'una institució o d'una entitat. També pot fer referència a l'estudi de l'heràldica, la ciència que estudia els escuts d'armes i els seus signific
 • Blàstula: La blàstula és una etapa del desenvolupament embrionari dels animals, que es caracteritza per ser una estructura esfèrica formada per cèl·lules anomenades blastòmeres. Aquesta etapa segueix a la mòrula i precedeix a la gàstrula en el procés de gastrulació.
 • Blat: El blat és un cereal de la família de les gramínies, de gra petit, ovalat i de color groc pàl·lid, que s'utilitza principalment per fer farina i elaborar pa, pastissos i altres productes de rebosteria. També es pot consumir com a aliment bàsic en forma de gra cuit, com el cuscús o el bulgur.
 • Blau: Blau és un color que es troba entre el verd i el violeta en l'espectre de colors. És un color primari en la síntesi additiva de colors i un color secundari en la síntesi subtractiva. També es pot utilitzar com a adjectiu per descriure alguna cosa que tingui aquest color.
 • Boal: La paraula "boal" en català fa referència a una mena de raïm negre que es cultiva especialment a les terres de l'Empordà, a Catalunya. També s'utilitza per designar el vi elaborat amb aquesta varietat de raïm.
 • Bol: La paraula 'bol' en català fa referència a un recipient de forma arrodonida i fondo, generalment de ceràmica, vidre o plàstic, que s'utilitza principalment per menjar sopes, cereals, fruita, i altres aliments líquids o sòlids. També pot fer referència a un plat de forma similar per servir aliments.
 • Bola: La paraula "bola" en català pot tenir diversos significats, entre els quals es destaquen:1. Esfera petita de material dur, com ara metall, fusta o plàstic, que s'utilitza en diversos jocs esportius com el futbol, el bàsquet, el tennis, etc.
  2. Objecte esfèric o arrodonit de petites dimensions.
  3. Porció de
 • Boll: La paraula "boll" en català fa referència a un pa petit, generalment dolç, que sol ser de forma arrodonida i estar fet a base de pasta de full o de pasta de pa. També pot fer referència a una porció de pasta de full o de pasta de pa que s'ha tret de la massa principal.
 • Bolla: La paraula 'bolla' en català pot tenir diversos significats. Aquí en tens alguns:1. Globus de gas atrapat en una substància líquida o sòlida, com ara una bolla d'aire en una ampolla d'aigua.
  2. Porció d'aire o gas tancat en una membrana o en una substància que flota en l'aigua, com ara les bombolles que
 • Bollat: La paraula 'Bollat' en català fa referència a l'acció de fer bolles, és a dir, formar petites masses arrodonides de pasta o altres materials. També pot fer referència a l'acció de donar forma arrodonida a una cosa, com per exemple a la massa del pa o a la pasta de paper mullat.
 • Bolló: La paraula "bolló" en català es fa servir de manera col·loquial per referir-se a una dona homosexual. És un terme que pot ser considerat ofensiu o despectiu, per tant és important tenir en compte el context i utilitzar-lo amb precaució.
 • Boló: La paraula "boló" en català fa referència a un dolç típic de la zona de Girona, a Catalunya. Es tracta d'una mena de pa dolç fet amb farina, ou, sucre, mantega i llevat, i sovint aromatitzat amb anís o llimona. Aquest dolç sol tenir una forma arrodonida i una textura molt esponjosa. Tamb
 • Botall: La paraula "botall" en català fa referència a un cop o impacte fort i sorollós. També pot fer referència a un cop que es dóna amb el puny tancat.
 • Botaló: La paraula "botaló" en català fa referència a una peça de fusta o metall que s'utilitza per tapar un forat o una obertura. També es pot utilitzar per referir-se a una tapa o coberta que es col·loca en un recipient per tancar-lo.
 • Boual: La paraula 'boual' en català fa referència a una tècnica de pesca tradicional que consisteix en atrapar peixos mitjançant una xarxa que es llença des de la costa i es recull des de la mateixa costa. Aquesta tècnica és comuna en algunes zones costaneres de Catalunya i altres regions mediterrànies.
 • Búbal: La paraula "búbal" fa referència a un petit poble o llogaret, generalment de dimensions reduïdes i amb poques cases. També pot fer referència a una zona rural o aïllada on hi ha poca activitat humana.
 • Bulb: La paraula "bulb" en català es pot traduir com a "bombeta". Una bombeta és un petit dispositiu elèctric que emet llum quan passa corrent elèctric a través d'ella. També es pot utilitzar la paraula "bombeta" per fer referència a la part subterrània d'algunes plantes on s'emmagatzema nutrients per a la planta.
 • Bulbós: 'Bulbós' és un adjectiu que fa referència a allò que té forma de bulb, és a dir, aquell òrgan subterrani de les plantes que serveix per emmagatzemar nutrients i que té la capacitat de generar una nova planta. També pot fer referència a allò relacionat amb els bulbs o que té la característica d'un bulb.
 • Bulbosa: La paraula "bulbosa" fa referència a una planta que té un bulb com a òrgan de reserva de nutrients. Aquest tipus de plantes tenen la capacitat de sobreviure en condicions adverses gràcies al seu bulb, que els permet emmagatzemar nutrients i aigua per afrontar períodes de sequera o fred intens.
 • Bull: La paraula "bull" en català es pot referir a diferents significats:1. En l'àmbit de la zoologia, "bull" pot fer referència a un mascle de bòvid, com un bou.
  2. En l'àmbit de la gastronomia, "bull" pot ser un sinònim de "brou" o "caldo", una preparació líquida feta amb carn, verdures i
 • Butlla: La paraula "butlla" en català es refereix a una peça de metall o plàstic que s'utilitza per a tancar hermèticament una ampolla, una llauna, un pot, etc. També pot fer referència a una etiqueta o segell oficial emès per una autoritat competent.
 • Las: La paraula "las" no és una paraula en català, sinó que pertany a l'idioma espanyol i és una forma plural de l'article definit femení "la". En català, l'article definit femení és "la" en singular i "les" en plural.
 • Lassa: La paraula "lassa" en català fa referència a una persona que es troba en un estat de fatiga extrema, esgotament o debilitat física. També pot utilitzar-se per descriure una persona apàtica, sense ganes de fer res o amb falta d'energia.
 • Lat: La paraula "Lat" en català fa referència a una antiga unitat de mesura de longitud que equival a 0,725 metres. Aquesta mesura era utilitzada principalment en l'agricultura i en la construcció de murs de pedra seca a Catalunya.
 • Lata: La paraula "lata" en català es refereix a una llauna o envàs metàl·lic, generalment utilitzat per envasar begudes o altres productes alimentaris. També pot fer referència a un cop o impacte fort que produeix soroll.
 • Lla: La paraula "lla" en català fa referència a una peça cilíndrica de fusta o metall que s'utilitza per a col·locar-hi una corda o un cordill. També pot fer referència a una peça de fusta o metall que s'utilitza per a tancar o subjectar alguna cosa. En altres contextos, "lla" també pot ser una forma col·loquial de
 • Llas: La paraula "llas" en català es refereix a una sensació de cansament, esgotament o fatiga. També pot fer referència a una aversió o rebuig cap a alguna cosa.
 • Llassa: La paraula "llassa" en català fa referència a una corda gruixuda i resistents que s'utilitza per lligar o subjectar objectes, com ara en l'amarratge de vaixells o en la construcció. També es pot utilitzar per a altres finalitats com a corda de saltar o com a instrument en jocs tradicionals.
 • Llast: La paraula "llast" en català es refereix a una càrrega pesada o un pes excessiu que es porta a sobre. També pot fer referència a una cosa que provoca una càrrega emocional o moral negativa.
 • Llata: La paraula "llata" en català fa referència a una llauna o recipient de metall utilitzat principalment per envasar begudes o altres productes. També es pot fer servir per designar un recipient de mida petita o mitjana que té forma cilíndrica i està tancat per un tap o una tapa.
 • Llau: La paraula "llau" en català fa referència a un material metàl·lic de color argent que es fa servir per confeccionar monedes, bijuteria, adorns i altres objectes. També pot fer referència a la moneda de plata o a la quantitat de plata que es fa servir com a diners.
 • Llaüt: El terme "llaüt" fa referència a una embarcació tradicional de navegació a vela i rem, que solia ser utilitzada per pescadors i mariners a la Mediterrània. Sol tenir una estructura allargada i estreta, amb una o dues veles llatines i capacitat per a diversos tripulants. Aquesta embarcació ha tingut una gran importància històrica i cultural
 • Llautó: La paraula "llautó" fa referència a una embarcació de pesca tradicional de les Illes Balears, de mida mitjana i de fons pla, amb una popa quadrada i una proa arrodonida. Aquesta embarcació sol utilitzar-se per a la pesca costanera i sol ser de fusta.
 • Lloa: La paraula 'lloa' en català es refereix a una expressió d'elogi o admiració cap a algú o alguna cosa. També pot fer referència a una acció de lloar o enaltir les qualitats d'algú.
 • Lloba: La paraula 'lloba' en català fa referència a una femella de llop, és a dir, una lloba. També pot fer referència a una dona astuta, valenta o enginyosa.
 • Llobató: El terme "Llobató" fa referència a una de les branques del moviment scout, concretament a la branca de nens i nenes de 8 a 11 anys. Els llobatons solen participar en activitats educatives i recreatives en la natura, aprenent valors com la solidaritat, la responsabilitat i el respecte pel medi ambient.
 • Llos: La paraula "llos" en català fa referència a un tros de pell que es despenja d'un animal o persona. També pot fer referència a una pell o cuir curtida.
 • Llosa: La paraula 'llosa' en català fa referència a una pedra plana i gran, normalment utilitzada per cobrir teulades o paviments. També pot fer referència a una roca plana i llisa que es troba en la natura.
 • Llosat: La paraula 'llosat' en català fa referència a un terreny cobert de llots, fang o fangar. També pot fer referència a un terreny pantanós o embarrancat.
 • Llossa: La paraula 'llossa' en català fa referència a una pedra plana i gran que es col·loca com a coberta en una construcció, com ara en un sostre o en un mur. També es pot utilitzar per referir-se a una pedra plana que es troba en el terra o en un camí.
 • Llot: La paraula "llot" en català fa referència a una peça de roba de llana o cotó que es fa servir per a netejar, assecar o polir alguna cosa. També pot fer referència a una peça de teixit que s'utilitza per a protegir una superfície de la brutícia o per a recollir els residus d'alguna activitat.
 • Llotós: La paraula "llotós" fa referència a una planta aquàtica de la família de les nelumbonàcies, de fulles grans i flors molt vistoses de color blanc o rosa. També pot fer referència a la llavor d'aquesta planta, que és comestible i es fa servir en la cuina asiàtica.
 • Llotosa: La paraula "llotosa" en català fa referència a una planta aquàtica de la família de les ninfeàcies, coneguda científicament com a Nymphaea alba, que té flors grans i vistoses de color blanc o rosa i fulles flotants. També pot fer referència a l'aspecte o característiques d'aquesta planta.
 • Lobat: La paraula "lobat" en català fa referència a un animal que té lobos o taques de color diferent al seu pelatge, especialment en el cas dels gats o altres animals de pelatge llarg.
 • Lòbul: El terme "lòbul" es refereix a cada una de les parts en què es divideixen les orelles. També pot fer referència a una part arrodonida o protuberància d'un òrgan o estructura anatòmica.
 • Lobulat: La paraula "lobulat" és un adjectiu que fa referència a la forma o característica d'estar dividit o tenir lòbuls. En biologia, s'utilitza per descriure estructures o òrgans que estan dividits en lòbuls o lobuls.
 • Lobus: Un lòbul és una part d'una estructura anatòmica que està separada de les altres parts per un replieg o una escissura. Per exemple, els lòbuls dels pulmons o del cervell.
 • Los: La paraula "Los" no és una paraula en català, sinó que és una paraula en castellà que significa "los" en català, que és el pronom personal de tercera persona del plural masculí. En català, el pronom personal de tercera persona del plural masculí és "ells".
 • Löss: El löss és un tipus de sediment de grans molt petits, principalment format per partícules de sorra i argila. Aquest material és transportat pel vent i es diposita en capes gruixudes en les zones de clima àrid o semiàrid. Aquest tipus de sediment és freqüent en regions com les estepes d'Àsia Central i altres zones àrides del món.
 • Lot: El terme "lot" en català fa referència a una porció o part d'alguna cosa que es distribueix entre diverses persones mitjançant un sorteig o una assignació aleatòria. També pot fer referència a un terreny o una parcel·la de terra que es ven o es subhasta en una unitat determinada.
 • Lotus: El terme "lotus" en català fa referència a una planta aquàtica de la família de les nelumbonàcies, coneguda científicament com a Nelumbo nucifera. Aquesta planta té flors molt grans i vistoses de color rosa o blanc, i és considerada un símbol de bellesa, puresa i espiritualitat en diverses cultures.
 • Oblat: 'Oblat' és un terme que fa referència a una persona que es consagra a Déu o a una ordre religiosa, generalment en una edat primerenca. També pot fer referència a un individu que es dedica a servir a una comunitat religiosa, especialment en tasques de suport i assistència.
 • Oblata: Oblata és una paraula que fa referència a una donació o ofrena que es fa a una institució religiosa, especialment a una comunitat monàstica. També pot fer referència a una hostia consagrada que es dóna als fidels en la missa.
 • Òbol: Un "òbol" és una antiga moneda de plata que s'utilitzava a Grècia i a altres països de l'antiguitat com a unitat monetària. També es pot utilitzar per referir-se a una petita quantitat de diners.
 • Olla: 'Olla' és un recipient de cuina de forma arrodonida i fons pla, generalment de ferro, argila o alumini, que s'utilitza per cuinar aliments com arrossos, llegums, guisats, etc. També es pot referir al plat que es prepara amb aquests aliments cuinats en aquest recipient.
 • Ollal: La paraula 'ollal' en català fa referència a una terra de cultiu de vinyes, especialment en forma de terrasses. També pot fer referència a una vinya plantada en aquest tipus de terreny.
 • Ollaó: La paraula "ollaó" en català fa referència a un plat típic de la cuina catalana, concretament de la zona del Vallès. Es tracta d'un estofat o guisat elaborat amb diferents tipus de carn (normalment pollastre, conill i porc), patates, mongetes i altres verdures, tot cuit lentament en una olla de terrissa. És un plat
 • Saballó: La paraula "saballó" en català fa referència a una persona que fa moltes xerrades o que parla molt, sovint de manera inoportuna o sense sentit. També pot referir-se a una persona que fa bromes o ximpleries de manera constant.
 • Sabulós: La paraula "sabulós" en català fa referència a allò que està ple de sorra, que té sorra o que està format per sorra. També pot fer referència a un terreny o lloc on hi ha molta sorra.
 • Sabulosa: La paraula "sabulosa" en català fa referència a quelcom que està ple de sorra o que té una gran quantitat de sorra. També pot fer referència a un terreny o una superfície coberta de sorra.
 • Sal: La paraula 'sal' en català fa referència a una substància cristal·lina i blanca, formada principalment per clorur de sodi, que s'utilitza com a condiment per donar sabor als aliments. També es pot utilitzar com a conservant i per a altres usos industrials.
 • Sala: La paraula "sala" en català es refereix a una habitació d'una casa o d'un edifici destinada a diversos usos, com ara estar, menjador, reunions, projeccions de cinema, etc. També pot fer referència a un espai d'una institució, com ara una sala d'espera d'un hospital o una sala d'actes d'una escola.
 • Salaó: La paraula "salaó" en català fa referència a una persona que és dolenta, cruel, malèvola o desagradable en el seu comportament. També pot fer referència a quelcom que és desagradable o repulsiu.
 • Salat: La paraula "salat" en català fa referència a quelcom que té una alta concentració de sal o que té un sabor salat. També pot fer referència a un plat o menjar que conté sal com a ingredient principal, com ara els fruits secs salats.
 • Saló: El terme "saló" fa referència a una habitació d'una casa destinada a la vida social i a rebre visites. També pot ser un espai d'una casa o d'un establiment destinat a realitzar activitats com ara reunions, conferències, exposicions, etc.
 • Salol: El salol és una substància química de fórmula C13H10O2 que es presenta en forma de cristalls incolors i que s'utilitza principalment en la fabricació de productes farmacèutics i cosmètics. També pot ser utilitzat com a intermediari en la síntesi de compostos orgànics.
 • Salsa: La paraula "salsa" en català fa referència a una salsa condimentada que s'utilitza per acompanyar plats de cuina, com ara amanides, carns, peixos o altres aliments. També pot fer referència a un gènere musical i de ball originari de l'illa de Cuba.
 • Salt: Salt és una població del nord-est de Catalunya, a la comarca del Gironès, a la província de Girona. També pot referir-se a un moviment brusc i ràpid del cos que implica aixecar-se de terra momentàniament, com en el salt d'una persona.
 • Saltall: La paraula "saltall" en català fa referència a un salt o brinc d'un animal, especialment d'un cavall. També es pot utilitzar per descriure un salt o brinc que fa una persona de forma ràpida i sorprenent.
 • Saltat: La paraula "saltat" en català fa referència a un plat de cuina que consisteix en una preparació de verdures, carn o peix tallats en trossos petits i saltats en una paella o cassola amb oli, ceba i altres ingredients. És un plat típic de la cuina mediterrània i pot ser servit com a plat principal o com a acompanyament d'altres plats
 • Saltaülls: La paraula 'Saltaülls' és una expressió col·loquial en català que fa referència a una persona que salta de forma impulsiva, sense pensar massa en les conseqüències de les seves accions. També pot fer referència a algú que actua de manera precipitada o impulsiu.
 • Salut: La paraula 'Salut' en català fa referència a l'estat de benestar físic, mental i social d'una persona. També pot ser utilitzada com a expressió de bon desig envers algú, com ara en el cas de saludar.
 • Sàssola: La paraula "sàssola" en català fa referència a una mena de cistella o cistell petit, generalment fet de canya o altres materials vegetals trenats, que s'utilitza per transportar fruita, verdures, ous o altres aliments. També pot fer referència a una cistella de mida petita utilitzada per recollir bolets o altres productes del
 • Sauló: El sauló és un tipus de terreny o de sol que es caracteritza per tenir una textura gruixuda i pedregosa, amb una proporció elevada de pedres i grava. Aquest tipus de sòl és poc fèrtil i difícil de treballar, per la qual cosa sovint es troba en zones àrides o de muntanya.
 • Saulós: La paraula "saulós" fa referència a un terreny poblat de saüls, que són plantes arbustives de la família de les compostes, de fulles allargades i estretes. Aquest tipus de vegetació sol ser típica de terrenys secs i pobres en nutrients.
 • Saulosa: La paraula "saulosa" en català fa referència a una persona que és molt orgullosa, arrogant o presumida. També pot fer referència a una persona que es mostra molt segura de si mateixa i que tendeix a menysprear els altres.
 • Sol o sòl: La paraula "sol" o "sòl" en català fa referència a la superfície terrestre, la terra ferma, el terreny sobre el qual es camina o es construeix. També pot fer referència a la capa superficial de la terra que permet el creixement de les plantes, o bé a la base o fonament d'alguna cosa.
 • Sola o solà: La paraula "sola" o "solà" en català fa referència a una persona que viu sola, sense companyia d'altres persones a la mateixa llar. També pot fer referència a una persona que es troba sola en un determinat moment o situació.
 • Soll: La paraula "soll" en català fa referència a una superfície plana i horitzontal que es troba a la part superior d'un terraplé o d'una fortificació. També pot fer referència a una plataforma elevada on es poden situar persones o objectes.
 • Solo: La paraula "solo" en català es pot utilitzar com a adjectiu o com a substantiu. Com a adjectiu, fa referència a una persona que està sola, sense acompanyament. Com a substantiu, pot fer referència a una peça musical interpretada per una sola persona, o a una actuació o intervenció individual dins d'un grup o conjunt.
 • Sols: La paraula "sols" en català fa referència a l'adverbi que indica exclusivitat o limitació. També pot ser utilitzat com a conjunció adversativa per introduir una frase que contradiu una afirmació anterior. Exemple: "Només ella sols sap la veritat."
 • Solt: La paraula "solt" en català pot tenir diversos significats, entre ells:1. Adjectiu que fa referència a alguna cosa que no està subjecta o lligada a cap altra cosa, que es troba deslligada o sense connexió.
  Exemple: Un fil solt.

  2. Adverbi que indica que alguna cosa es aïllada, separada o dispersa.
  Exemple: Hi ha mol

 • Solta: La paraula "solta" en català pot tenir diversos significats, els quals inclouen:1. Adjectiu que fa referència a alguna cosa que no està subjecta o lligada a res, sinó que es troba lliure.
  2. Adjectiu que qualifica una persona que no té compromisos o obligacions, que actua sense restriccions.
  3. Adjectiu que es fa servir per descri
 • Solut: La paraula "solut" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Potser hi ha hagut algun error ortogràfic o bé es tracta d'una paraula d'un altre idioma. Si tens més informació o vols buscar una altra paraula, estic aquí per ajudar-te.
 • Sotal: La paraula "sotal" en català fa referència a un terreny baix i humit situat a la vora d'un riu, riera o altre curs d'aigua. També es pot utilitzar per designar una zona de terreny baix i humit en general.
 • Sòtol: La paraula "sòtol" en català es refereix a una planta herbàcia de la família de les crucíferes, de fulles allargades i estretes i flors blanques o grogues agrupades en raims. També pot fer referència a un terreny baix, humit i pantanós prop de l'aigua.
 • Subsol: El terme "subsol" es refereix a la capa de terreny situada per sota de la superfície terrestre. És la part més profunda del sòl i pot contenir materials com arrels, roques, aigua subterrània, entre altres elements. El subsol és important per a diverses activitats com l'agricultura, la construcció d'edificis i infraestructures
 • Subulat: "Subulat" fa referència a una forma allargada i punxeguda, com una agulla o un pinzell. També es pot utilitzar per descriure una punta afilada o estreta.
 • Sull: La paraula "sull" en català fa referència a una porció de pell o d'altres teixits que sobresurt del cos d'un animal, especialment en el coll o en la part posterior. També pot ser utilitzada per descriure una part de roba o d'un objecte que penja o sobresurt de manera semblant.
 • Sulla: No he pogut trobar una definició específica en català per la paraula "Sulla". Si em pots donar més context o informació sobre la paraula, estaré encantat d'intentar ajudar-te a proporcionar una definició més precisa.
 • Sultà: La paraula "sultà" fa referència al títol que reben els monarques musulmans, sobretot en els països àrabs. Un sultà és un governant amb autoritat suprema sobre un territori o un poble, similar a un rei o un emperador. Aquest títol sol utilitzar-se en països com Turquia, Malàisia, Brunei i alt
 • Tabal: El terme "tabal" es refereix a un instrument de percussió de la família dels tambors. És un tambor de mida mitjana amb una membrana estirada sobre una estructura de fusta o metall, que es toca amb les mans o amb baquetes per produir sons rítmics. És un instrument tradicional que s'utilitza en diverses manifestacions musicals i festives a Catalunya i
 • Tabala: La paraula "tabala" en català es refereix a un instrument musical de percussió format per dues plaques de fusta o metall que es colpegen entre elles per produir un so. També pot fer referència a un joc de taula tradicional que es juga amb fitxes i un taulell.
 • Tabalot: La paraula "Tabalot" és una expressió col·loquial en català que fa referència a una festa o celebració animada i divertida, sovint amb música, ball i diversió. És comuna en algunes regions de Catalunya i es pot utilitzar per descriure un ambient festiu i alegre.
 • Tabola: La paraula 'tabola' en català fa referència a una taula petita i lleugera, generalment utilitzada com a suport per a posar objectes petits o com a taula auxiliar. També pot fer referència a una taula de joc, com ara una taula de ping-pong.
 • Taboll: La paraula "taboll" en català fa referència a una llosa o taula de fusta que es col·loca damunt de les botes de vi per premsar la raïm o bé per recollir el most que s'escorre. També pot fer referència a una taula o superfície plana utilitzada per a diferents tasques agrícoles.
 • Tabolla: La paraula "tabolla" en català fa referència a una peça de fusta, generalment de forma rectangular i plana, que s'utilitza per a tancar finestres o portes des del interior. També pot fer referència a una peça similar que s'utilitza per a tancar els caixons d'una taula.
 • Tabulats: Els "tabulats" són un conjunt de dades o informació organitzada en files i columnes, generalment utilitzades en documents de text o fulls de càlcul. Aquest format facilita la visualització i la comparació de les dades de manera estructurada i ordenada.
 • Tabustol: La paraula "Tabustol" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Potser es tracta d'una paraula inventada o d'un terme que no és reconegut oficialment. Si tens més informació sobre aquesta paraula, podré intentar ajudar-te a donar-li un significat.
 • Tabustoll: No he pogut trobar la paraula "Tabustoll" en cap diccionari o font fiable. Podries proporcionar més informació o context sobre aquesta paraula per poder ajudar-te millor?
 • Tal: La paraula "tal" en català es fa servir com a adjectiu o com a pronom. Com a adjectiu, es fa servir per indicar una característica o qualitat específica d'una cosa o persona. Com a pronom, es fa servir per referir-se a alguna cosa o persona de manera indeterminada o genèrica. També es pot utilitzar per expressar una quantitat aproximada o un grau de
 • Tala: La paraula "tala" en català fa referència a l'acció de tallar o tallar les branques d'un arbre o arbust, deixant-ne el tronc. També pot fer referència a les branques o trossos de fusta que es tallen d'aquesta manera.
 • Tall: El terme "tall" en català fa referència a l'acció de tallar o tallar alguna cosa. També pot fer referència a la ferida o la incisió que es fa en un objecte o en el cos d'algú. A més, en altres contextos, pot fer referència a la separació o divisió d'una cosa en dues parts, així com a la capacitat d
 • Talla: La paraula "talla" en català pot tenir diversos significats, depenent del context en què s'utilitzi. Aquí en tens algunes definicions:1. Acció de tallar o de dividir alguna cosa amb un tall o tallant.
  2. Mida o grandària d'una peça tallada o dividida.
  3. Figura o forma que es talla o es grava en una superfície.
  4.
 • Tallat: "Tallat" és un adjectiu que es fa servir per descriure alguna cosa que ha estat tallada o separada en peces. També es pot utilitzar per referir-se a una beguda que està barrejada amb una mica d'alcohol, com ara un tallat de cafè.
 • Talló: El terme "talló" es fa servir en català per referir-se a la part d'una planta que es talla o es poda per aconseguir-ne un nou brot o una nova planta. També pot fer referència a una branca o tija tallada d'una planta que es pot plantar perquè arrelin i creixin nous exemplars.
 • Tal·lós: La paraula "tal·lós" en català fa referència a un tall de carn o de peix que es fa en forma de rodanxa o tros. També es pot utilitzar per designar un tall de fruita o verdura.
 • Tal·losa: La paraula "tal·losa" en català fa referència a una planta que té tiges o talls llargs i primes, sovint flexibles, com ara les herbes o les flors. També pot fer referència a una planta que té una tija llarga i primera, sense branques ni fulles, com ara el tal·lus.
 • Tal·lus: El terme "tal·lus" fa referència a una acumulació de material, com ara sorra, pedres o terra, que es forma en la base d'una paret o d'una muntanya a causa de l'erosió o de l'acció del vent i de la pluja. També es pot utilitzar per descriure una paret inclinada o un pendent abrupte.
 • Taló: El terme "taló" en català fa referència a la part posterior del peu, coneguda com a calc, que suporta el pes del cos quan caminem o estem drets. També es pot utilitzar per fer referència a la part posterior d'una sabata on descansa el taló del peu.
 • Talòs: La paraula "Talòs" fa referència a un gegant de bronze de la mitologia grega, creat per Hefest (o Vulcà) per protegir l'illa de Creta. Aquesta criatura tenia la particularitat de tenir una vena que anava des del cap fins a l'únic punt feble, la seva taló. Així, quan aquest punt era perforat, el
 • Talossa: La paraula "Talossa" fa referència a una micronació virtual fundada el 1979 per un adolescent estatunidenc anomenat Robert Ben Madison. Aquesta micronació té la seva pròpia llengua, cultura i govern, tot i que no és reconeguda com a estat independent per cap país. "Talossa" també pot fer referència al seu idioma oficial, que és una ll
 • Talús: Un talús és una paret vertical o inclinada que es forma de manera natural o artificial a la vora d'una carretera, d'una via fèrria, d'un riu, etc., generalment a causa de l'excavació del terreny. També es pot referir a una superfície inclinada que es troba en un terreny elevat.
 • Taül: "Taül" és una paraula en català que fa referència a un petit tauló o taula de fusta, sovint utilitzat per a tasques específiques com ara treballar amb materials o menjar a l'aire lliure. També pot fer referència a una taula petita situada a prop d'una cadira o sofà per posar-hi objectes com ara llibres
 • Taula o taüla: La paraula "taula" o "taüla" en català fa referència a un moble format per una superfície plana suportada per un o més peus, utilitzat principalment per a menjar, treballar o altres activitats. També pot fer referència a una llista o quadre amb dades o informació organitzada de manera sistemàtica.
 • Taülalla: La paraula "taülalla" fa referència a un tros petit o fragment d'algun material o objecte, especialment si és de fusta. També pot fer referència a un tros petit de carn o peça de fruita.
 • Taulat: La paraula "Taulat" en català fa referència a un lloc on hi ha taules, generalment de fusta, que s'utilitzen per a diferents activitats com menjar, treballar, jugar, etc. També pot fer referència a un lloc on es fan taulades, és a dir, àpats o reunions al voltant d'una taula.
 • Tauló: La paraula "tauló" en català fa referència a una taula gran i pesant, generalment utilitzada com a superfície de treball en tasques com la fusteria o la construcció. També pot fer referència a una taula de joc, com ara una taula de billar.
 • Tola: La paraula "tola" en català fa referència a una mena de pesca de la família dels escòmbrids, que viu en aigües fredes i salades i té el cos allargat i fusiforme. També es pot utilitzar per fer referència a una persona poc intel·ligent o despistada.
 • Toll: La paraula "toll" en català fa referència al peatge que s'ha de pagar per utilitzar una carretera o un pont. També pot fer referència al so fort i penetrant d'una campana.
 • Tolla: La paraula "tolla" en català fa referència a una bossa o sac petit, generalment de pell, que es fa servir per transportar aliments o objectes petits. També pot fer referència a una bossa o sac de tela que s'utilitza per transportar objectes personals.
 • Tolosà: La paraula "Tolosà" fa referència a allò que és originari o propi de Tolosa, una ciutat francesa situada a la regió de l'Occitània. També pot fer referència a una persona natural de Tolosa.
 • Tolta: La paraula "Tolta" en català fa referència a una persona que actua de manera desconsiderada, desvergonyida o desvergonyosa. També pot fer referència a una persona que és molt atrevit o que no té por de res.
 • Tolú: La paraula "Tolú" en català es refereix a una resina aromàtica de color fosc que s'obté de certs arbres tropicals del gènere Myroxylon. Aquesta resina s'utilitza en perfumeria i en la fabricació de barnissos i medicaments.
 • Tolus: La paraula "tolus" no és una paraula catalana reconeguda. Podries estar fent referència a un error tipogràfic o a una paraula d'una altra llengua. Si tens més informació sobre la paraula o si vols saber alguna altra cosa, estic aquí per ajudar-te.
 • Tossal: El terme 'tossal' fa referència a una elevació del terreny, generalment de dimensions reduïdes, situada en una plana o en una vall. També pot fer referència a una muntanya petita o a una serra de poca alçada.
 • Tossol: La paraula "tossol" en català fa referència a un ocell de mida petita, de plomatge marró i blanc, que habita en zones boscoses i que emet un cant agradable i melodiós. També pot fer referència a un soroll o ressò agut i penetrant.
 • Tossoló: La paraula "tossoló" en català fa referència a un ocell de la família dels turdits, de mida mitjana, de color marró amb el pit de color taronja i el bec de color groc. També es pot utilitzar per referir-se a una persona que canta malament o desafinatament.
 • Total: El terme "total" en català fa referència a la suma de totes les parts que conformen un conjunt o la quantitat completa d'una cosa. També pot fer referència a la quantitat global o absoluta d'una situació o circumstància.
 • Túbul: La paraula "túbul" en català fa referència a un tub o conducte cilíndric, generalment fet de material plàstic, metall o altres materials, utilitzat per transportar líquids, gasos o altres substàncies d'un lloc a un altre. També pot fer referència a una estructura anatòmica en forma de tub, com ara els túbuls renals en
 • Tubulat: La paraula "tubulat" en català fa referència a aquell element que està format per tubs o tubs petits. També pot fer referència a una estructura o sistema que està constituït per tubs o conductes.
 • Tubulós: El terme "tubulós" fa referència a allò que té forma de tub o que està format per tubs. També pot fer al·lusió a alguna cosa que està relacionada amb els tubs o que té característiques similars a aquests.
 • Tubulosa: La paraula "tubulosa" fa referència a aquell o allò que té forma de tub o que està format per tubs.
 • Tul: La paraula 'tul' en català fa referència a un teixit lleuger, transparent i generalment de malla fina, utilitzat principalment en la confecció de roba, cortines o decoració.
 • Ulà: La paraula "Ulà" en català no té cap significat conegut. Si vols, puc intentar ajudar-te amb una altra paraula o pregunta.
 • Ull: La paraula "ull" en català fa referència a l'òrgan visual situat a la cara, que permet percebre la llum i les imatges i que és essencial per a la visió. També pot fer referència a la capacitat de percebre i comprendre allò que es veu o s'intueix.
 • Ullal: La paraula "ullal" fa referència a una font o brollador d'aigua situat en un lloc humit, com pot ser una zona de vegetació abundant o un lloc on la terra està molla. També pot fer referència a una petita riera o corrent d'aigua que neix d'aquesta font.
 • Ullat: La paraula 'ullat' en català fa referència a un crit fort i agut que es fa amb la veu. També pot fer referència a una mirada intensa i fixa.
 • Ullblau: La paraula 'ullblau' en català fa referència a una característica física de tenir els ulls de color blau.
 • Ullot: La paraula "ullot" en català fa referència a una persona que mira fixament, amb insistència i de manera descarada. També pot fer referència a una persona que espia o que observa de manera indiscreta.
 • Usual: "Usual" en català es refereix a allò que és habitual, comú o freqüent. També pot fer referència a allò que es fa de manera regular o normal.

Per què jugar al Paraulògic és Beneficiós

L'exercici mental és una pràctica essencial per al desenvolupament cognitiu i educatiu de les persones. Jugar al Paraulògic no només és una forma entretinguda de passar el temps, sinó que també ofereix una sèrie de beneficis concrets per al teu cervell.

Beneficis Cognitius

L'enigma de les paraules i la lògica que implica resoldre els Paraulògics estimula diferents àrees del teu cervell, com ara la memòria, la concentració, la resolució de problemes i la creativitat. Aquest tipus d'exercicis pot millorar la teva capacitat de pensament crític i la teva agilitat mental. A més a més, resoldre els Paraulògics pot ajudar a millorar la teva capacitat de comunicació i expressió escrita.

Beneficis Educatius

Jugar al Paraulògic pot ser una eina educativa efectiva per a persones de totes les edats. Per als nens, resoldre aquests enigmes pot ajudar a millorar la seva ortografia, vocabulari i comprensió lectora. Per als adults, pot ser una manera divertida d'exercitar la ment i mantenir-la en forma. A més a més, resoldre Paraulògics pot ser una activitat social que fomenti la col·laboració i el treball en equip.

En resum, jugar al Paraulògic no només és una forma de passar el temps, sinó també una activitat beneficiosa per al teu cervell. Aprofita tots els beneficis cognitius i educatius que aquest joc et pot oferir i observa com millora la teva capacitat mental de manera divertida i entretinguda.

Les Solucions del Paraulògic: Un Món de Divertida Confusió

Les paraules del Paraulògic d'avui han estat resoltes amb èxit! Esperem que hagueu gaudit de posar a prova les vostres habilitats lingüístiques i lògiques. Recordeu que la diversió no acaba aquí, sempre hi ha més paraules per desxifrar i més reptes per superar. Així que no dubteu a compartir les vostres estratègies i solucions en els comentaris per seguir aprenent i divertint-nos junts en aquest fascinant joc de paraules.

image_pdfDescarregar el PDF dels solucions d'avui

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Go up