Solucions del Paraulògic d'avui 26/03/2024

Esborrany automàtic

Benvolguts lectors, avui us convidem a explorar les solucions del Paraulògic d'avui, 26/03/2024. Aprofiteu aquesta oportunitat per posar a prova les vostres habilitats i descobrir les respostes a les enginyoses paraules del dia. Sense més dilació, us convidem a endinsar-vos en aquesta nova aventura mental i descobrir les claus per resoldre els enigmes plantejats. ¡Endavant!

Indexi

Solucions del Paraulògic d’avui 26/03/2024

La lletra central d’avui és la V i les lletres restants són A-E-G-I-R
La solució al paraulògic d’avui, 26/03/2024, conté 73 paraules

Descobreix la nova funcionalitat de Dadalògic: el comprovador de paraules! Ara, pots verificar fàcilment les paraules que ja has desxifrat. Només has d'introduir les paraules trobades, separades per comes, i es marcaran automàticament. Pots copiar-les directament dels resultats del joc per evitar errors de format. Utilitza el nostre exemple com a guia: ai-ai, assassí, desidiosa, oda, odissea, sòsia. T'ofereixem una llista de comprovació detallada amb el recompte de paraules pendents, organitzades per punts. El desafiament del Paraulògic mai ha estat tan fàcil. Si no coneixes el significat d'alguna paraula, tenim una secció de definicions de les paraules del Paraulògic d'avui al final de la pàgina.


Paraules de 18 punts:
0

Paraules de 9 punts:
0

Paraules de 8 punts:
0

Paraules de 7 punts:
0

Paraules de 6 punts:
0

Paraules de 5 punts:
0

Paraules de 2 punts:
0

Paraules de 1 punts:
0

Si desitgeu accedir a les pistes del Paraulògic d'avui, simplement feu clic al requadre vermell. En aquesta secció, tindreu l'oportunitat d'explorar totes les pistes i la informació necessària per resoldre el Paraulògic. Si necessiteu assistència addicional, no dubteu a fer ús de la secció de Solucions del Paraulògic d'avui en català que trobareu més amunt.

Pistes

 3 4 5 6 7 8 9Σ
a123730016
e00000000
g00322119
i10000001
r03002106
v41015831041
Σ6152117103173

Prefixos de dues lletres:

  ag-1 ar-1 av-14 ga-4 gr-5 iv-1 ra-1 re-5 va-17 ve-12 vi-12

Prefix freqüent de tres lletres:

  ver-9

Sufixos freqüents de tres lletres:

  era-7

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Subconjunts:

  aegv-2 agirv-3 arv-7 airv-17 aerv-7 aeirv-7 aiv-5 agrv-5 aegrv-5 agiv-1 eirv-6 agv-1 aegirv-1 aeiv-1 eiv-1 erv-1 egrv-2 girv-1

Significat de les paraules Solucions del Paraulògic d'avui

A continuació, es presenten les definicions de les paraules clau relacionades amb el Paraulògic d'avui. Aquestes paraules ens ajuden a comprendre millor els conceptes i estratègies darrere d'aquest joc enriquidor.

 • Agave: L'agave és una planta suculenta de la família de les Agavàcies, originària de les zones àrides de Mèxic i Amèrica Central. Les seves fulles són grans i carnoses, i solen tenir espines als marges. L'agave és coneguda per ser utilitzada en la producció de tequila i altres begudes alcohòliques, així com en
 • Argiva: La paraula "Argiva" fa referència a allò relacionat amb Argos, una antiga ciutat de Grècia. També pot fer referència a la regió de l'Argòlida, on es troba la ciutat d'Argos.
 • Avar o àvar: La paraula "avar" o "àvar" en català fa referència a una persona que té una excessiva avideessa per acumular riqueses o diners, i que mostra una gran tacañeria o mesquinesa en les seves relacions amb els altres. És sinònim de "avarat" o "tacañ" en altres llengües.
 • Avara o àvara: 'Avara o àvara' és un adjectiu que fa referència a una persona que té una excessiva avaregudia o avarícia, és a dir, que té una gran reticència a gastar diners o a compartir els seus béns amb altres persones. També pot fer referència a quelcom que és escàs o limitat en quantitat.
 • Avarar: La paraula "Avarar" en català no té un significat conegut. Si vols, puc oferir-te informació sobre una altra paraula o ajudar-te amb alguna altra pregunta.
 • Avaria: 'Avaria' és un terme que es fa servir per referir-se a una avaria o desperfecte en una màquina, vehicle o sistema. També pot fer referència a una fallada o problema que impedeix el funcionament correcte d'un aparell o dispositiu.
 • Avariar: 'Avariar' en català significa causar una avaria, un dany o una avaria en un objecte, un vehicle o una màquina, provocant un mal funcionament o una fallada.
 • Averar: La paraula "averar" en català fa referència a acostar-se o apropar-se a alguna cosa o algú. També pot significar acostar-se a una persona per a parlar amb ella.
 • Averia: 'Averia' és un terme que fa referència a una fallada o avaria en una màquina, vehicle o sistema. També pot fer referència a una interrupció o problema en el funcionament normal d'alguna cosa.
 • Averrir: La paraula "averrir" en català significa "adonar-se de l'error o equivocació que s'ha comès". També es pot utilitzar per expressar la idea de "rectificar o corregir un error".
 • Avi: 'Avi' és un terme en català que fa referència al pare del pare o de la mare d'una persona. És a dir, és el progenitor masculí d'un dels pares d'una persona. També es pot utilitzar per referir-se a qualsevol home de més edat respecte a una altra persona.
 • Àvia: 'Àvia' és un substantiu femení que fa referència a la mare del pare o de la mare d'una persona. També s'utilitza per designar la figura femenina que exerceix el rol de cuidadora i protectora en la família, especialment en relació als nets.
 • Aviar: 'Aviar' és un verb que significa enviar, encarregar o encomanar algú a fer alguna cosa. També pot fer referència a preparar o organitzar alguna cosa.
 • Aviari: Un aviari és un lloc on es crien o s'allotgen aus, especialment ocells. També pot referir-se a un recinte o espai destinat a la conservació i reproducció d'aus en captivitat.
 • Aviària: 'Aviària' és un adjectiu que fa referència a tot allò relacionat amb les aus o els ocells. També pot fer referència a una malaltia que afecta les aus, coneguda com a grip aviària.
 • Avivar: "Avivar" és un verb que significa augmentar la intensitat, la força o la vivacitat d'alguna cosa. També pot fer referència a reactivar, encendre o estimular alguna cosa.
 • Gavarra: La paraula 'gavarra' fa referència a una bassa o estany artificial utilitzat per a la recollida d'aigua, especialment en zones rurals. També pot fer referència a una petita presa o embassament. A Catalunya, sovint es fa servir per a denominar els estanys o basses que s'utilitzen per a regar els camps o per a la cría d'
 • Gavarrer: La paraula "gavarrer" fa referència a una persona que viu o treballa en els gavarres, que són boscos de muntanya propis de la regió mediterrània. També pot fer referència a una persona ruda, dura o tossuda.
 • Gavarrera: La paraula 'gavarrera' fa referència a una persona que es dedica a la recollida de gavarras, és a dir, de llenya petita o branques seques que es troben al bosc. També pot fer referència a la mateixa gavarra o branca seca que s'utilitza com a combustible.
 • Gavià: La paraula "gavià" fa referència a una espècie d'ocell marí de la família dels larídeus, coneguda també com a gavina. El gavià es caracteritza per tenir un plomatge de color blanc i gris, un bec groc i potes palmades que li permeten nedar amb facilitat. Són ocells molt comuns a les zones costaneres i
 • Grava: La paraula "grava" fa referència a un material de construcció format per fragments de roca de diferents mides, que es troba als rius, rieres i platges. És utilitzada en la construcció de carreteres, camins, ciments i com a element decoratiu en jardineria.
 • Gravar: "Gravar" en català significa enregistrar o fixar imatges o sons en un suport material, com ara una pel·lícula, una cinta magnètica o un disc dur. També pot fer referència a la imposició d'un impost o càrrec sobre alguna cosa, com ara un bé o servei.
 • Gravera: La paraula "gravera" fa referència a una pedrera on s'extreuen grava i altres materials per a la construcció. També pot fer referència a una explotació minera a cel obert on s'extreuen àrids com la sorra, la grava o les pedres per a diversos usos.
 • Griva: La paraula 'griva' en català fa referència a un ocell de mida mitjana de la família dels turdits, que té el dors marró i el ventre groc. També es coneix com a tord comú.
 • Grívia: La paraula "grívia" en català fa referència a una planta herbàcia anual de la família de les crassulàcies, que té les fulles oposades, les flors petites i de color groc i les tiges carnoses. També es coneix com a "herba de la fortuna" i és utilitzada en medicina popular per les seves propietats medicinals.
 • Iva: 'Iva' és l'acrònim de l'Impost sobre el Valor Afegit, un impost indirecte que grava el consum i que s'aplica a la majoria de béns i serveis. Aquest impost es calcula sobre el valor afegit en cada etapa de la cadena de producció i distribució, i els consumidors finals són els qui finalment assumeixen la càrrega fiscal.
 • Rave: La paraula 'rave' en català fa referència a una festa o esdeveniment musical caracteritzat per la música electrònica, sovint de ritmes ràpids i intensos, i que es sol celebrar en llocs com ara magatzems abandonats, boscos o platges. Les raves solen durar tota la nit i a vegades fins al matí següent, i es caracterit
 • Rerevera: La paraula 'rerevera' en català fa referència a la part posterior d'una cosa, especialment d'un lloc o d'una construcció. També pot fer referència a la part de darrere d'una cosa o a la part que queda darrere d'alguna cosa.
 • Reva: La paraula 'Reva' en català fa referència a una persona que es dedica a la venda de peix fresc o altres productes marins. També pot fer referència al lloc on s'exposen els productes per a la venda, com ara un mercat de peix.
 • Reverir: La paraula "reverir" en català fa referència a l'acció de girar una cosa o dónar-li la volta. També pot fer referència a canviar la posició d'alguna cosa perquè quedi en sentit contrari al que estava.
 • Reví: La paraula "reví" en català fa referència a un petit riu o corrent d'aigua que neix d'una font o d'una riera i que normalment té un cabal d'aigua reduït. També es pot utilitzar per designar un corrent d'aigua poc profund i estret.
 • Revirar: La paraula "revirar" en català fa referència a girar, tornar o canviar de direcció de manera sobtada o brusca. També pot significar remoure o barrejar alguna cosa de manera enèrgica.
 • Vaga: La paraula 'vaga' en català pot tenir diversos significats, entre ells:1. Falta de ganes o de força per a dur a terme una activitat.
  2. Parada o aturada de treball realitzada per un grup de treballadors per reclamar millores laborals o salarials.
  3. Excursió o passeig a peu per l'oci.
  4. Manca de precisió, d
 • Vagar: "Vagar" en català significa moure's sense un destí concret, sense pressa ni objectiu fixat, generalment per passar el temps de manera relaxada. També pot fer referència a estar desocupat o sense feina.
 • Vagareig: La paraula "vagareig" en català fa referència a un recorregut o passeig sense un destí concret, generalment de manera lenta i sense pressa. També pot fer referència a una caminada sense rumb fix o a una errada sense propòsit definit.
 • Vagarra: La paraula "vagarra" no es troba en el diccionari de la llengua catalana, potser et refereixes a una paraula amb una ortografia diferent o que no és d'ús comú. Si tens més informació sobre la paraula o vols preguntar per una altra paraula, estaré encantat d'ajudar-te.
 • Vair: La paraula 'vair' fa referència a una mena de pell de color blanc i gris, sovint utilitzada per a la confecció de peces de vestir o accessoris. També pot fer referència a un teixit o pell similar imitant aquesta aparença.
 • Vaira: La paraula "vaira" en català fa referència a una moneda antiga de coure o de bronze que es feia servir a Catalunya i a altres regions d'Espanya durant l'Edat Mitjana i l'Època Moderna. També es pot utilitzar per referir-se a una quantitat petita de diners.
 • Vaire: La paraula 'vaire' en català fa referència a una tira de tela, generalment estreta i llarga, que es fa servir per a lligar, embolicar o adornar alguna cosa. També pot fer referència a una tira de pell o cuir que es fa servir per a lligar alguna cosa o com a ornament.
 • Vaivé: "Vaivé" és un terme que fa referència al moviment d'una cosa que oscil·la o balanceja d'un costat a l'altre de forma suau i rítmica. També pot fer referència a una situació incerta o inestable en la qual les coses poden canviar de direcció o resultar imprevisibles.
 • Vaiver: Vaiver és un terme que fa referència a un moviment oscil·lant o a un vaivé. També pot fer al·lusió a una situació incerta o inestable.
 • Vaivera: La paraula "vaivera" en català fa referència a un moviment oscil·lant, a un vaivé. També pot fer referència a un canvi d'opinió o actitud de manera inconstant o inestable.
 • Var: La paraula "Var" en català fa referència a una peça de fusta o metall que s'utilitza per a sostenir una eina o una peça de maquinària. També pot fer referència a la part d'una eina tallant que entra en contacte amb el material a tallar.
 • Vara o varà: La paraula "vara o varà" en català fa referència a una unitat de mesura antiga que equivalia aproximadament a 84 cm. També es pot utilitzar per fer referència a una vara llarga i prima, especialment quan es fa servir per a mesurar terrenys o per a guiar bestiar.
 • Varar: La paraula "varar" en català fa referència a encallar o quedar encallat un vaixell a la sorra o a una superfície plana, deixant-lo sense poder moure's. També pot fer referència a quedar aturat o sense poder continuar una tasca o un projecte.
 • Vari: La paraula "vari" en català fa referència a un tipus de peça de vestir que cobreix la part superior del cos i que es porta com a vestit formal. També pot fer referència a una mena de vestit de dona que consisteix en una peça única que cobreix el cos des de l'espatlla fins als peus.
 • Vària: La paraula "vària" en català fa referència a una col·lecció de textos o escrits diversos, normalment recollits en un mateix volum o llibre. També pot fer referència a una miscel·lània de temes o assumptes tractats en un mateix document.
 • Variar: "Variar" és un verb que fa referència a canviar, modificar o alterar alguna cosa, ja sigui en la seva quantitat, qualitat, intensitat, etc. També pot fer referència a la fluctuació o canvi en alguna cosa.
 • Varva: La paraula "varva" fa referència a una capa de sediments que es diposita en un llac o en una conca lacustre en períodes successius, de manera que cada capa representa una unitat de temps. Les varves són formades per materials com fang, sorra, argila i altres materials que es dipositen en el fons del llac de manera estratificada. Aquestes capes
 • Vega o vegà: La paraula "vega" o "vegà" es refereix a una persona que segueix una dieta vegetariana estricta, és a dir, que no consumeix cap tipus de producte d'origen animal, incloent carn, peix, làctics i ous. Aquesta dieta es basa principalment en l'consum de fruits, verdures, llegums, cereals i fruits secs.
 • Veí: La paraula "veí" en català fa referència a una persona que viu a prop d'una altra, especialment en una mateixa casa, edifici o zona residencial. També es pot utilitzar per referir-se a una persona que viu en un mateix poble, ciutat o barri.
 • Veire: La paraula "veire" en català es refereix a la capacitat de veure o percebre visualment alguna cosa amb els ulls. També pot fer referència a la vista o a la capacitat de distingir els colors i les formes.
 • Ver: La paraula "ver" en català fa referència al color verd, que és una tonalitat de color entre el groc i el blau. També pot fer referència a la capacitat de veure, de percebre amb la vista.
 • Vera: La paraula "vera" en català es refereix a una franja de terreny a la vora d'un riu, d'un camí o d'una carretera, generalment plana i destinada a l'ús agrícola. També pot fer referència a una franja de terreny propera a una casa o a un edifici.
 • Verera: La paraula "verera" en català fa referència a un camí o carrer que es troba a la vora d'un riu, riera o corrent d'aigua. També es pot utilitzar per designar un terreny o una franja de terreny propera a una riba.
 • Verga: La paraula "verga" en català pot tenir diversos significats segons el context en què s'utilitzi. Alguns dels significats més comuns són:1. En botànica, es fa referència a l'escorça dura i gruixuda d'algunes plantes, com ara la vinya.
  2. En nàutica, es diu de la corda o cable que serveix
 • Verge: La paraula "verge" en català fa referència a una dona que no ha mantingut relacions sexuals. També pot fer referència a la Mare de Déu Maria, considerada verge en la tradició cristiana.
 • Verger: Un verger és una zona de terreny destinada al cultiu d'arbres fruiters, principalment fruiters de poma o pera. També es pot referir a un conjunt d'arbres fruiters plantats en aquesta zona.
 • Vergera: La paraula 'vergera' en català fa referència a una dona que treballa en un verger, és a dir, en una plantació d'arbres fruiters com ara pomes, peres, préssecs, cireres, etc. També pot fer referència a una persona encarregada del manteniment i cura d'un verger.
 • Verí: "Verí" és una substància tòxica o venenosa que pot causar danys o la mort a un ésser viu quan és ingerida, inhalada o absorbida per la pell. També es pot utilitzar en sentit figurat per referir-se a una cosa que pot ser perjudicial o nociva.
 • Verra: La paraula 'verra' en català fa referència a un porc de mida petita o mitjana, especialment quan és jove. També pot fer referència a la femella del porc.
 • Via: La paraula "via" en català pot tenir diversos significats, alguns dels quals són:1. Camí o ruta per la qual es pot transitar per arribar a un lloc.
  2. Carrer o carretera per la qual circulen vehicles.
  3. Mitjà de comunicació o de transport, com ara el ferrocarril, l'autopista, etc.
  4. Conjunt de carrils per on circulen
 • Viar: La paraula "viar" en català fa referència a l'acció de marcar un camí o una ruta, sovint utilitzant senyals o indicacions. També pot fer referència a l'acció de guiar o dirigir algú cap a un determinat lloc.
 • Viari: La paraula "viari" en català fa referència a tot allò relacionat amb els camins, carrers, carreteres o vies de comunicació per on es transita o circula. També pot fer referència a la xarxa viària d'una zona determinada.
 • Viària: 'Viària' fa referència a tot allò relacionat amb les vies de comunicació, carreteres o camins per on es pot circular amb vehicles. També pot fer referència a la planificació i gestió de les infraestructures viàries.
 • Vieira: La paraula 'Vieira' en català es refereix a un mol·lusc bivalve marí de la família dels Pectínids, de closca arrodonida i costellada, molt apreciat per la seva carn comestible. També es pot referir a la closca d'aquest mol·lusc, que sovint s'utilitza com a recipient per servir plats de marisc.
 • Vigir: La paraula "vigir" en català fa referència a tenir vigència, a ser vàlid o a estar en vigor. També pot fer referència a tenir efecte o a ser efectiu en un determinat moment.
 • Vira: La paraula "vira" en català pot tenir diversos significats segons el context en què s'utilitzi. A continuació, es mostren algunes possibles definicions:1. Gir brusc o ràpid que es fa amb el cos o amb un vehicle.
  2. Peça de roba o de pell que es posa al voltant del coll o del cap per abrigar-se.
  3. Canvi de direcció
 • Virar: La paraula "virar" en català fa referència a canviar de direcció o de sentit, especialment en el context de la navegació o de la conducció. També es pot utilitzar per indicar un canvi de direcció en altres contextos, com ara en una conversa o en una situació concreta.
 • Virrei: La paraula "virrei" fa referència a un càrrec polític o administratiu que, en el passat, representava el rei en un territori determinat. El virrei era el màxim representant del monarca en aquest territori i tenia autoritat per governar-lo en nom del rei. Aquest càrrec era comú en les monarquies absolutes i es va utilitzar
 • Viva: La paraula "viva" en català és un adjectiu que s'utilitza per expressar alegria, entusiasme o celebració. També pot fer referència a la durabilitat o resistència d'alguna cosa.
 • Vivari: Un vivari és un espai o recinte on es crien, mantenen i estudien animals vius, especialment peixos, rèptils, amfibis o insectes. També pot referir-se a un establiment comercial on es venen aquests animals com a mascotes.
 • Viver: El terme "viver" en català fa referència a un lloc on es crien i es conserven plantes, especialment plantes ornamentals, fruiters, hortalisses o altres tipus de vegetació. També pot fer referència a un lloc on s'emmagatzemen i es venen plantes per a jardineria.

Beneficis de jugar al Paraulògic

Jugar al Paraulògic no només és divertit, sinó que també aporta importants beneficis cognitius i educatius. A continuació, es detallen algunes de les raons per les quals jugar a aquest joc pot ser molt beneficiós:

Beneficis Cognitius:

 • Desenvolupament de la lògica: El Paraulògic posa a prova la teva capacitat de raonament i resolució de problemes, ajudant a millorar la teva lògica i pensament crític.
 • Millora de la memòria: Recordar les paraules i les combinacions de lletres necessàries per completar els nivells pot ajudar a exercitar la teva memòria de treball i la retenció de informació.
 • Increment de la velocitat de processament: Com més juguis al Paraulògic, més ràpid i eficient seràs en processar la informació i trobar solucions de manera més àgil.

Beneficis Educatius:

 • Millora de la competència lingüística: Jugar al Paraulògic implica manipular paraules i lletres, el que pot contribuir a enriquir el vocabulari i millorar la comprensió lectora.
 • Estimulació de la creativitat: Trobar noves formes de combinar les lletres per crear paraules noves pot fomentar la creativitat i la capacitat d'innovació.
 • Aprenentatge divertit: La naturalesa del joc fa que l'aprenentatge sigui divertit i engrescador, motivant a seguir jugant i millorant les habilitats lingüístiques de manera amena.

No dubtis a jugar al Paraulògic i aprofitar tots els beneficis que pot aportar tant a nivell cognitiu com educatiu. Endinsa't en aquest joc fascinant i potencia les teves habilitats de manera entretinguda i enriquidora.

Les Solucions Més Divertides del Paraulògic d'avui!

Si t'has trobat rient, pensant i resolent les paraules més enrevessades del Paraulògic d'avui, felicitats! Ara és el moment de descobrir les solucions i comparar-les amb les teves pròpies estratègies. Aprofita aquesta oportunitat per compartir les teves idees i debatir amb altres jugadors sobre com superar els reptes lingüístics d'aquest joc tan entretingut i estimulant.

No dubtis a deixar els teus comentaris a continuació per aportar les teves solucions, comentar les paraules més complicades o compartir les teves tàctiques per resoldre el Paraulògic d'avui. La comunitat de jugadors t'espera per intercanviar coneixements i divertir-nos junts. ¡No et quedis sense participar en aquesta experiència col·lectiva tan enriquidora!

image_pdfDescarregar el PDF dels solucions d'avui

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Go up