Solucions del Paraulògic d'avui 27/03/2024

27/03/2024

Solucions del Paraulògic d'avui 27/03/2024

Benvinguts a les Solucions del Paraulògic d'avui, 27/03/2024! Us convidem a descobrir les respostes als enigmes plantejats per aquest joc tan enginyós. Prepareu-vos per posar a prova la vostra ment i gaudir resolent els reptes del dia d'avui. Descobreix les solucions i endinsa't en aquesta apassionant aventura mental. Aneu més enllà i desxifra els misteris que us esperen. ¡Bona sort!

[bws_pdfprint]

Indexi

Solucions del Paraulògic d’avui 27/03/2024

La lletra central d’avui és la M i les lletres restants són A-D-I-R-T-Z
La solució al paraulògic d’avui, 27/03/2024, conté 142 paraules

Descobreix la nova funcionalitat de Dadalògic: el comprovador de paraules! Ara, pots verificar fàcilment les paraules que ja has desxifrat. Només has d'introduir les paraules trobades, separades per comes, i es marcaran automàticament. Pots copiar-les directament dels resultats del joc per evitar errors de format. Utilitza el nostre exemple com a guia: ai-ai, assassí, desidiosa, oda, odissea, sòsia. T'ofereixem una llista de comprovació detallada amb el recompte de paraules pendents, organitzades per punts. El desafiament del Paraulògic mai ha estat tan fàcil. Si no coneixes el significat d'alguna paraula, tenim una secció de definicions de les paraules del Paraulògic d'avui al final de la pàgina.


Paraules de 21 punts:
0

Paraules de 11 punts:
0

Paraules de 9 punts:
0

Paraules de 8 punts:
0

Paraules de 7 punts:
0

Paraules de 6 punts:
0

Paraules de 5 punts:
0

Paraules de 2 punts:
0

Paraules de 1 punts:
0

Si desitgeu accedir a les pistes del Paraulògic d'avui, simplement feu clic al requadre vermell. En aquesta secció, tindreu l'oportunitat d'explorar totes les pistes i la informació necessària per resoldre el Paraulògic. Si necessiteu assistència addicional, no dubteu a fer ús de la secció de Solucions del Paraulògic d'avui en català que trobareu més amunt.

Pistes

 3 4 5 6 7 8 91011Σ
a164107620036
d01222210111
i0122000005
m6915810210152
r24452000017
t11373230020
z0001000001
Σ102230352412702142

Prefixos de dues lletres:

  ad-4 ai-2 am-14 ar-15 az-1 da-1 di-8 dr-2 im-5 ma-35 mi-17 ra-12 ri-5 ta-6 ti-5 tr-9 zi-1

Prefix freqüent de tres lletres:

  mar-20

Sufixos freqüents de tres lletres:

  ada-16

Hi ha 1 tuti de 11 lletres Hi ha 5 palíndroms:

  • - 3 de 3 lletres
  - 2 de 5 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:

  • - 1 de 4 lletres
  - 1 de 6 lletres

Subconjunts:

  adm-3 adimt-4 admr-8 adimr-12 aimr-22 aim-7 am-3 amr-15 admt-1 amt-4 adim-6 aimt-8 aimrt-23 amrt-9 aimz-2 dim-2 dimrt-1 dimr-1 adimrtz-1 aimrtz-1 admrt-2 im-1 adimrt-3 imr-1 imt-1 dimt-1

Significat de les paraules Solucions del Paraulògic d'avui

A continuació, es presenten les definicions de les paraules clau relacionades amb el Paraulògic d'avui. Aquestes paraules ens ajuden a comprendre millor els conceptes i estratègies darrere d'aquest joc enriquidor.

 • Adam: 'Adam' és un nom propi d'origen bíblic que es refereix al primer home creat per Déu segons la tradició judeocristiana. També pot fer referència a un home en general, sense cap connotació religiosa.
 • Adamita: La paraula "Adamita" fa referència a un seguidor o partidari de l'Adamisme, una doctrina religiosa que professava la nudesa com a forma de retornar a l'innocència perduda d'Adam i Eva abans del pecat original. També es pot referir a una persona que viu de forma ascètica i austera, com Adam i Eva al paradís abans de ser temptats pel ser
 • Adaram: Ho sento, però la paraula 'Adaram' no es troba al meu diccionari. Si tens alguna altra paraula que vulguis que et defineixi, estaré encantat d'ajudar-te.
 • Admirar: "Admirar" és un verb que significa sentir una gran estima, respecte o devoció cap a algú o alguna cosa per les seves qualitats, èxits o virtuts. També pot significar contemplar amb admiració, trobar alguna cosa meravellosa o extraordinària.
 • Aimara: L'aimara és una llengua indígena parlada principalment a Bolívia, Perú i Xile. També es pot fer referència al poble aimara, que és el grup ètnic que parla aquesta llengua i que habita principalment a les zones dels Andes.
 • Aimia: La paraula "Aimia" en català no té cap significat conegut. Si es tracta d'un nom propi o d'una paraula específica d'un àmbit concret, podries proporcionar més context per poder ajudar-te millor a definir-la?
 • Ama: 'Ama' és un terme en català que fa referència a una dona que treballa com a criada o persona de servei en una casa, encarregada de les tasques domèstiques i de vetllar pel bon funcionament de la llar. També pot ser utilitzat com a forma de tractament respectuosa cap a una dona de més edat.
 • Amar: 'Amar' és un verb que significa tenir amor o afecte cap a algú o alguna cosa. És sinònim de estimar. També pot fer referència a sentir una gran simpatia o inclinació cap a alguna cosa.
 • Amarar: El verb "amarar" en català fa referència a remullar o empapar una cosa en un líquid durant un cert temps perquè es saturi o s'impregni d'aquest líquid. També pot fer referència a deixar reposar una cosa en un líquid perquè agafi gust o sabor.
 • Amarra: La paraula 'amarra' en català fa referència a una corda o cordó que s'utilitza per subjectar una embarcació a la vora o a una altra embarcació. També es pot utilitzar per referir-se a l'acció de subjectar o fixar alguna cosa amb una corda.
 • Amarrada: La paraula "amarrada" en català fa referència a l'acció d'enganxar o lligar una cosa amb una corda, cadena o altre material similar per a fixar-la o subjectar-la a un lloc determinat. També pot fer referència a una quantitat de diners o béns que es guarda en un lloc segur o fora de circulació.
 • Amarrar: "Amarrar" és un verb que significa lligar, subjectar o fixar amb una corda, cadena o similar. També es pot utilitzar en sentit figurat per indicar que es manté o es reté quelcom de manera segura.
 • Amarrir: 'Amarrir' és un verb que significa lligar, subjectar o fixar una cosa amb una corda, cadena o similar per evitar que es mogui o s'allunyi. També es pot utilitzar en sentit figurat per referir-se a retenir o mantenir una persona o una cosa en un lloc o situació determinada.
 • Amatada: La paraula 'Amatada' en català fa referència a una acció d'atrapar o capturar algú o alguna cosa amb una corda o una corda similar. També pot fer referència a l'acció d'encadenar o lligar alguna cosa amb una corda o un cordill.
 • Amatat: La paraula "Amatat" en català fa referència a una mena de corda o cordill que s'utilitza per a lligar o subjectar alguna cosa. També pot fer referència a una corda que s'utilitza per a lligar o subjectar un animal.
 • Amida: L'amida és una substància química derivada de l'àcid carboxílic en la qual un grup hidroxil (-OH) és substituït per un grup amino (-NH2) o per un grup d'aminoàcid. Les amides poden ser sintetitzades per reacció entre un àcid carboxílic i una amina o per la reacció d'un clorur d'àcid amb una amina.
 • Amidar: La paraula "amidar" en català fa referència a l'acció de convertir una substància en midó, que és una forma de carbohidrat present en aliments com els cereals i les patates. Aquest procés pot ser realitzat per certes enzims o a través de la cocció dels aliments.
 • Amímia: La paraula "amímia" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Potser et refereixes a una paraula en una altra llengua o a un terme específic que no és reconegut en català. Si tens més informació sobre el context o l'origen de la paraula, podria ajudar a proporcionar una definició més precisa.
 • Amit: La paraula "amit" en català no té cap significat conegut. Potser t'has referit a una altra paraula o expressió? Si em dones més context, estaré encantat d'ajudar-te a trobar la definició correcta.
 • Amitat: L'amistat és una relació afectuosa i de confiança entre dues persones que es recolzen mútuament, comparteixen moments i experiències, i es preocupen pel benestar i felicitat de l'altre. És un vincle emocional fort que es basa en la sinceritat, la comprensió i el suport mutu.
 • Aram: La paraula "Aram" en català fa referència a un territori antic situat a l'actual Síria i conegut com a Aram. També pot fer referència a una regió històrica que va existir a l'antiga Mesopotàmia i que va ser habitada pels arameus.
 • Arma: 'Arma' és un objecte o instrument que s'utilitza per a atacar, defensar-se o intimidar. Pot ser una eina de combat, com una espasa, un fusell o una pistola, o bé un element defensiu com un escut. També es pot fer servir com a eina de treball en determinades professions, com ara un bisturí per a un cirurgià.
 • Armada: L'adjectiu "armada" en català fa referència a alguna cosa que està equipada amb armes o armaments. També pot fer referència a una flota de vaixells de guerra.
 • Armadia: La paraula "armadia" no es troba registrada en el diccionari de la llengua catalana. Potser es tracta d'un error tipogràfic o d'una paraula poc comuna. Si tens més informació sobre el context en què s'utilitza aquesta paraula, podré intentar ajudar-te a comprendre el seu significat.
 • Armar: La paraula "armar" en català pot tenir diversos significats, depenent del context en què s'utilitzi. Alguns dels significats poden ser:1. Muntar o construir alguna cosa, com armar un moble.
  2. Preparar o organitzar alguna cosa, com armar una festa.
  3. Equipar-se amb armes o instruments de defensa, com armar-se per a la guerra.
 • Armari: Un armari és un moble tancat amb portes que s'utilitza per emmagatzemar roba, objectes personals o altres tipus de pertinences. També pot ser utilitzat com a element decoratiu en una habitació.
 • Armariat: La paraula "armariat" en català fa referència a un moble o espai destinat a guardar roba, generalment amb prestatgeries i calaixos per a la seva organització. També pot referir-se a un lloc on es guarden objectes personals o de valor.
 • Armat: 'Armat' en català fa referència a una persona que porta armes o que està equipada amb armament. També pot fer referència a un grup de persones armades.
 • Arraïmada: La paraula "arraïmada" en català fa referència a una persona que és de la comarca de l'Arraït o que és originària d'aquesta comarca. També pot fer referència a alguna cosa que està relacionada amb l'Arraït o que té les seves arrels en aquesta comarca.
 • Arraïmar-se: La paraula "arraïmar-se" en català fa referència a l'acció de recolzar-se o apropar-se a alguna cosa per aconseguir suport o estabilitat. També pot fer referència a l'acció de buscar refugi o protecció en algú o en alguna cosa.
 • Arraïmat: La paraula "arraïmat" en català fa referència a quelcom que està arrelat, establert o fixat en un lloc o en una situació concreta. També pot fer referència a una persona que té una gran vinculació amb un lloc o una comunitat, que se sent connectada i identificada amb aquest lloc.
 • Arramadar: La paraula "arramadar" en català fa referència a l'acció de recolzar-se o inclinar-se cap a una cosa per descansar o agafar suport. També pot fer referència a l'acció de col·locar o apilar objectes de manera desordenada o sense ordre.
 • Arrimada: La paraula "arrimada" en català fa referència a l'acció d'acostar o apropar alguna cosa a una altra. També pot fer referència a l'acció de col·locar alguna cosa a prop d'una altra. A més, en argot, "arrimada" pot fer referència a una situació en què algú s'apropa a una altra persona per
 • Arrimar: 'Arrimar' és un verb que fa referència a apropar alguna cosa a una altra, posant-la en contacte o en proximitat. També pot fer referència a acostar-se a algú o a alguna cosa físicament, o bé a acostar-se a algú per tal d'obtenir un benefici o un favor.
 • Arrítmia: L'arrítmia és una alteració del ritme cardíac, que es caracteritza per la presència de batecs cardíacs irregulars, massa ràpids o massa lents. Aquesta condició pot afectar la capacitat del cor per bombear sang de manera eficient i pot ser causada per diversos factors com ara problemes estructurals del cor, trastorns electrolítics o malalties sist
 • Àzim: La paraula "àzim" en català fa referència a una direcció geogràfica, concretament a la direcció cap al nord en la rosa dels vents. També pot fer referència a la determinació, la força de voluntat o la resolució per dur a terme alguna cosa.
 • Dama o damà: La paraula "dama o damà" en català fa referència a una dona de classe alta, distingida i refinada. També pot referir-se a una peça del joc d'escacs que es mou en diagonal.
 • Dídim: La paraula 'Dídim' en català fa referència a una mena de peix de la família dels escòmbrids, de cos allargat i comprimit, amb una línia lateral ben marcada i una boca gran amb dents petites i punxegudes. També es coneix com a bonítol o bonítol comú.
 • Dídima: La paraula "dídima" en català fa referència a un tipus de vestit tradicional de la comarca de l'Alt Urgell, a Catalunya. És una peça de roba que es posa damunt de la roba interior i que sol ser de color negre i de tela gruixuda. Aquesta peça es sol portar en ocasions especials com ara festes tradicionals o actes
 • Didimi: La paraula "Didimi" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Si tens alguna altra paraula que vulguis que et definim, estarem encantats d'ajudar-te.
 • Dimidiada: La paraula 'dimidiada' fa referència a una cosa que està dividida o tallada per la meitat, de manera que només es mostra una part d'aquesta. També pot fer referència a una cosa que està reduïda a la meitat de la seva grandària original.
 • Dimidiar: La paraula "dimidiar" en català significa dividir en dues parts iguals, partir per la meitat. També pot fer referència a reduir a la meitat o a disminuir a la meitat.
 • Dimidiat: La paraula "dimidiat" en català fa referència a una cosa que està dividida o partida en dues parts iguals. També es pot utilitzar per indicar que alguna cosa està reduïda a la meitat o a la meitat de la seva grandària original.
 • Dimitir: La paraula "dimitir" en català fa referència a l'acció de renunciar a un càrrec o responsabilitat de manera voluntària. És sinònim de "renunciar" i s'utilitza principalment en contextos polítics o laborals.
 • Dirimir: La paraula "dirimir" en català significa resoldre, solucionar o acabar una qüestió o un conflicte mitjançant una decisió o un acord. També es pot utilitzar per referir-se a l'acte de posar fi a una disputa o a una controvèrsia.
 • Drama: El terme "drama" en català fa referència a un gènere literari, teatral o cinematogràfic que representa situacions conflictives i emotives de la vida humana, sovint amb un desenllaç tràgic o intens. També pot fer referència a una obra d'aquest gènere, com una obra de teatre o una pel·lícula dramàtica.
 • Dramatitzar: 'Dramatitzar' és un verb que fa referència a representar una obra teatral o una situació de manera dramàtica, és a dir, amb intensitat i emotivitat per aconseguir captar l'atenció de l'espectador o de l'audiència. També es pot utilitzar en un sentit més ampli per indicar la representació o recreació d'una situ
 • Imada: La paraula "imada" en català fa referència a una peça de vestir tradicional de la cultura àrab, que consisteix en una capa llarga i ampla que cobreix el cos fins als peus. Aquesta peça sol ser de color negre i es sol portar per sobre de la roba.
 • Imam: Un imam és un líder religiós musulmà que dirigeix les pregàries i actua com a guia espiritual en una comunitat islàmica. També pot ser considerat com un expert en temes religiosos i legals dins de la tradició islàmica.
 • Imamat: L'Imamat és la dignitat, càrrec o autoritat d'un imam, que és un líder religiós en l'islamisme. L'imam és considerat com a guia espiritual i líder comunitari en les comunitats musulmanes.
 • Imida: La paraula "imida" en català fa referència a un compost químic que conté el grup funcional -CONH-. Aquest grup funcional es troba present en molts compostos orgànics i és caracteritzat per la presència d'un àtom de nitrogen enllaçat amb dos àtoms d'oxigen i un àtom d'hidrogen.
 • Imitar: Imitar és el procés de reproduir o copiar el comportament, les accions o les característiques d'una altra persona o cosa. També pot referir-se a representar o interpretar de manera similar a com ho fa una altra persona.
 • Mai: Mai és un adverbi de negació que s'utilitza per expressar una negació absoluta o una negació en el temps. També pot ser utilitzat com a conjunció per introduir una condició o una concessió. Exemple: "Mai he vist una cosa igual" o "Mai podré oblidar aquell dia".
 • Maia o maià: La paraula "Maia o maià" en català es refereix a una persona originària o habitant de Maó, la ciutat més gran de l'illa de Menorca. També pot fer referència a alguna cosa relacionada amb aquesta ciutat o la seva cultura.
 • Mam: La paraula "mam" en català es refereix a la mare, la figura materna dins d'una família. També pot ser utilitzada com a forma col·loquial per referir-se a la mare d'una manera més informal o afectuosa.
 • Mama o mamà: La paraula "mama" o "mamà" en català fa referència a la mare, la figura femenina que dóna a llum i cuida dels fills. També pot ser utilitzada com a forma carinyosa per referir-se a la mare.
 • Mamada: La paraula "mamada" en català es refereix a l'acció de succionar o chupar el pit d'una dona per alimentar-se de llet materna, o bé a l'acció de succionar o chupar el penis d'un home com a acte sexual. També pot fer referència a altres significats més col·loquials com ara una crítica contundent o un
 • Mamar: La paraula "mamar" en català fa referència a l'acció d'alimentar-se amb llet o amb un aliment líquid a través de la succió, com ho fan els nadons quan es nodreixen del pit de la mare. També s'utilitza col·loquialment per referir-se a beure d'una beguda amb ganes o amb avidesa.
 • Mamari: La paraula "mamari" en català fa referència a una acció vulgar que consisteix a succionar o chupar els pits d'una dona de manera despectiva o ofensiva. És un terme col·loquial i sovint utilitzat de manera vulgar o despectiva.
 • Mamària: La paraula "mamària" fa referència a allò relacionat amb les mames o els pits, és a dir, les glàndules mamàries de la dona. També pot fer referència a qualsevol cosa que estigui relacionada amb aquesta part del cos femení.
 • Màmia: La paraula "màmia" en català fa referència a un cadàver humà o animal que ha estat preservat mitjançant diferents tècniques per mantenir la seva estructura corporal després de la mort. Les mòmies poden ser naturals, com les que es troben en terres àrides i fredes, o bé poden ser produïdes de forma intencionada per mitjà
 • Mar: El terme "mar" fa referència a una extensió d'aigua salada de dimensions considerables, situada entre les terres emergides. També es pot utilitzar per designar una gran quantitat d'aigua salada en general.
 • Mara: La paraula 'Mara' en català es refereix a una dona jove, especialment quan és bonica i atractiva. També pot fer referència a una dona que té un comportament o actitud provocativa o seductora.
 • Mardà: La paraula 'mardà' en català fa referència a una mena de palla que es fa servir per a fer matalassos, coixins o altres objectes similars. També pot ser utilitzada com a aïllant tèrmic en construccions.
 • Marí: La paraula "Marí" en català fa referència a una persona que viu a prop del mar o que té alguna relació amb aquest. També pot fer referència a una persona que té el nom de Maria com a primer nom.
 • Maria o marià: La paraula "Maria o marià" en català fa referència a una planta herbàcia anual de la família de les papilionàcies, amb tiges fines que poden arribar a fer-se llargues, fulles compostes amb folíols ovalats i flors petites agrupades en inflorescències. També es coneix com a guaret, guaret de jardí o guaret de pastor.
 • Maridar: La paraula "maridar" en català fa referència a la acció d'unir, combinar o emparellar dos elements de manera harmònica, especialment en el context de la gastronomia per referir-se a la combinació d'aliments amb begudes per aconseguir un equilibri de sabors. També es pot utilitzar en altres contextos per indicar la unió o combinació de
 • Marit: La paraula "marit" en català fa referència a l'home casat amb una dona, a la persona amb qui es té un vincle matrimonial. També pot fer referència al marit d'una embarcació, és a dir, la part de davant d'un vaixell.
 • Marítim: "Marítim" és un adjectiu que fa referència al mar, a la costa o a tot allò relacionat amb aquest. També pot fer referència a les activitats, els recursos o els mitjans de transport que es realitzen o es troben en aquest entorn marí.
 • Marítima: "Marítima" fa referència a tot allò relacionat amb la mar, el marítim. També pot fer referència a una empresa de transport marítim o a una zona propera al mar.
 • Marmita: La paraula "marmita" en català fa referència a un recipient de cuina, generalment de forma cilíndrica i amb dues anses, que s'utilitza per a coure aliments com arrossos, guisats, sopes, etc. També pot fer referència a una gran cassola o caldera utilitzada per a cuinar grans quantitats d'aliments.
 • Marrà: La paraula "marrà" en català fa referència a una acció que consisteix a colpejar o donar cops repetidament i amb força a algú o alguna cosa. També pot fer referència a una acció de maltractament físic o psicològic.
 • Marrada: La paraula "marrada" en català fa referència a una errada, un error o una equivocació. També pot utilitzar-se per descriure una acció mal feta o una decisió equivocada.
 • Marrar: La paraula "marrar" en català fa referència a fallar en una acció o en una tasca, a errar o a equivocar-se en alguna cosa. També pot fer referència a no aconseguir l'objectiu desitjat en una situació determinada.
 • Marrida: La paraula "marrida" en català fa referència a una persona que està casada. També pot fer referència a una relació de parella formalitzada a través del matrimoni.
 • Marrit: La paraula "marrit" en català fa referència a una persona que està de mal humor, de mal humor o de mal humor. També pot ser utilitzat per descriure algú que està enfadat o irritat.
 • Mart: Mart és el quart planeta del sistema solar, situat entre la Terra i Júpiter. També és conegut com a planeta vermell a causa del color rogent que li dóna la seva superfície. A més, Mart és el déu de la guerra en la mitologia romana.
 • Marta: La paraula 'Marta' és un nom propi femení d'origen hebreu que significa "senyora" o "dona de la casa". És un nom molt comú en diverses cultures i països.
 • Màrtir: Un màrtir és una persona que pateix persecució, tortura o fins i tot la mort per defensar o professar una creença religiosa, política o ideològica. També es pot utilitzar per referir-se a algú que sacrifica la seva vida o la seva comoditat per una causa noble o altruista.
 • Martiri: Martiri és un terme que fa referència a una persona que pateix o pateix persecució a causa de les seves conviccions religioses o polítiques. També es pot utilitzar per designar aquella persona que és objecte de maltractament o tortura per defensar una causa o principi.
 • Martiritzar: Martiritzar és un verb que fa referència a infligir martiris o patiments físics o psicològics a una persona, sovint amb l'objectiu de fer-la confessar alguna cosa o de castigar-la per alguna raó. També pot fer referència a causar sofriment o dolor intens a algú.
 • Mat: La paraula "mat" en català fa referència a una superfície plana i llisa on es juga al joc d'escacs. També pot fer referència a una situació en la qual un jugador d'escacs posa en una posició al seu rival on aquest no té cap moviment legal possible, guanyant la partida.
 • Mata: La paraula "mata" en català fa referència a una planta herbàcia de petit tamany, generalment amb tiges lenyoses a la base, que creix en zones boscoses o de muntanya. També pot fer referència a un conjunt d'arbustos o plantes agrupades que formen una vegetació densa. A més, en un context més col·loquial, "m
 • Matar: La paraula "matar" en català fa referència a causar la mort d'una persona o animal de forma intencionada. També pot fer referència a eliminar, aniquilar o destruir alguna cosa de manera definitiva.
 • Matarrada: La paraula "matarrada" en català fa referència a una matança massiva d'animals, especialment de porcs, amb la finalitat de preparar embotits i altres productes derivats de la carn. També pot fer referència a una gran quantitat de carn que s'ha obtingut d'aquesta matança.
 • Matí: El matí és la part del dia que va des de l'albada fins a la mitjanit. També es pot entendre com el període de temps que va després de llevar-se fins a l'hora de dinar.
 • Matitat: La paraula "matitat" en català fa referència a la qualitat de ser mat o apagat, mancant de brillantor o de vida. També pot fer referència a la qualitat d'una superfície que no reflecteix la llum.
 • Mia: La paraula 'Mia' en català és un adjectiu possessiu que s'utilitza per indicar que alguna cosa pertany a una dona o una nena. També pot ser utilitzat com a nom propi femení.
 • Mida: La paraula "mida" en català es refereix a la grandària o dimensió d'una cosa, així com també pot fer referència a la quantitat o proporció d'una cosa. També pot ser utilitzada per indicar la quantitat d'una substància o ingredient que s'utilitza en una recepta.
 • Midar: La paraula "Midar" no es troba registrada en els diccionaris de la llengua catalana. Es possible que sigui un terme específic d'un àmbit concret o una paraula en una altra llengua. Si tens més informació sobre el context en el qual s'utilitza la paraula "Midar", podré ajudar-te a comprendre'n el significat.
 • Mim: La paraula "mim" en català fa referència a una planta herbàcia de la família de les compostes, amb fulles molt dividides i flors grogues o blaves agrupades en capítols. També pot fer referència a una representació imitativa d'una acció, un personatge o una situació, generalment feta amb gestos, moviments o paraules.
 • Mimar: La paraula "mimar" en català fa referència a tractar amb excessiva tendresa, delicadesa i afecte a algú o alguna cosa, amb la finalitat de demostrar-li afecte, amor o cura especial. També pot fer referència a complaure, atendre o consentir excessivament algú.
 • Mira: La paraula "mira" en català pot tenir diversos significats, depenent del context en què s'utilitzi. Aquí en tens alguns:1. Acció de dirigir la vista cap a alguna cosa per observar-la.
  2. Expressió que s'utilitza per cridar l'atenció de algú.
  3. En el context de la navegació marítima, es refereix a una línia d'horitz
 • Mirada: La paraula "mirada" en català fa referència a l'acció de dirigir la vista cap a alguna cosa o algú, així com al gest o expressió dels ulls en aquesta acció. També pot fer referència a la manera com algú mira o observa alguna cosa, així com a la expressió o actitud que transmeten els ulls en un determinat moment.
 • Mirar: Mirar és l'acció de dirigir la vista cap a alguna cosa per observar-la, examinar-la o contemplar-la. També pot fer referència a prestar atenció a alguna cosa o algú.
 • Mirat: La paraula "mirat" en català fa referència a una persona que mira o observa amb atenció i interès alguna cosa. També pot utilitzar-se per descriure una persona que està atenta a les accions dels altres, vigilant-les de prop.
 • Miríada: La paraula "miríada" en català fa referència a una quantitat molt gran o innumerables quantitats d'alguna cosa. També pot fer referència a un nombre molt gran, sovint indefinit o inexacte.
 • Mirra: La mirra és una resina aromàtica d'olor intens i amarg que s'obté de l'escorça d'algunes espècies d'arbres del gènere Commiphora. S'utilitza principalment en perfumeria, medicina i en rituals religiosos.
 • Mirrar: La paraula "mirrar" no es troba registrada en el diccionari de la llengua catalana. Potser es tracta d'un regionalisme o d'un terme poc comú. Si tens més informació sobre el context en què s'utilitza aquesta paraula, podré intentar donar-te una millor resposta.
 • Mitat: La paraula "mitat" en català fa referència a una de les dues parts iguals en què es divideix alguna cosa. També pot fer referència a la meitat d'una quantitat o d'una durada.
 • Mitra: La paraula "mitra" en català fa referència a un tipus de barret o caputxa que solen portar els bisbes i altres membres de l'Església catòlica. Aquesta peça sol ser de color blanc o de colors brillants i sovint està decorada amb simbols religiosos. També pot fer referència a una mena de peix marí de la família del
 • Mitrada: La paraula "mitrada" en català fa referència a un cop o colp que s'aplica amb el mitjà dits, especialment en la regió de la cara. També pot fer referència a una mirada intensa i penetrant.
 • Mitrat: La paraula "mitrat" en català fa referència a una persona que està molt embadalida o fascinada per algú o alguna cosa, fins al punt de perdre la capacitat de raonar amb claredat. També pot fer referència a una persona que està molt embadalida pel que fa a la seva aparença física o al seu aspecte.
 • Mitridat: La paraula "Mitridat" fa referència a un rei de Ponto, regió de l'antiga Àsia Menor, que va governar entre els segles II i I aC. Mitridat va destacar per la seva habilitat militar i política, així com per la seva resistència contra l'expansió de Roma. Aquest nom també pot fer referència a una sèrie de
 • Raïm: El terme "raïm" fa referència al fruit de la vinya, és a dir, al conjunt de raims o grapes que creixen en els ceps de la vinya. És una fruita que es consumeix fresca o que es pot utilitzar per elaborar vi.
 • Raima: 'Raima' és una paraula en català que fa referència a una espècie de paper de gran qualitat, sovint utilitzat per a imprimir documents oficials, diplomes, certificats, entre d'altres. També es pot utilitzar per a imprimir llibres de luxe i altres materials de gran qualitat.
 • Raïmada: La paraula "raïmada" en català fa referència a la collita de raïm, és a dir, a la recol·lecció de la raïm de la vinya. També pot fer referència a un raïm gran i madur.
 • Raïmar: La paraula "raïmar" en català fa referència a l'acció de collir la raïm de les vinyes. També es pot utilitzar per indicar l'acció de vendimiar, és a dir, recollir les rames de raïm de les vinyes per a la seva posterior elaboració en vi.
 • Raïmat: La paraula "Raïmat" fa referència a una marca de vins de la Denominació d'Origen Costers del Segre, situada a la comarca del Segrià, a la província de Lleida. Aquesta marca de vins destaca per la seva qualitat i tradició en la producció de vins a la regió.
 • Ram: La paraula "ram" en català es refereix a l'animal mascle de l'ovella o de la cabra, conegut pel seu gran cos cobert de llana i pels seus banyes corbs i gruixuts. També pot fer referència a una part d'una eina o d'un aparell que té una forma semblant a la del bany d'un ram, com per exemple en el cas de la mem
 • Rama: La paraula "rama" en català fa referència a una branca gruixuda d'un arbre, que neix de la tija principal i que pot tenir altres branques més petites. També s'utilitza per fer referència a una part d'una organització, empresa o sistema que depèn d'una unitat superior.
 • Ramada o ramadà: La paraula "ramada" o "ramadà" en català fa referència a una estructura coberta amb branques, canyes o altres materials vegetals, generalment construïda a l'aire lliure per proporcionar ombra. Les ramades són comunes en zones rurals o en espais de lleure com parcs o jardins. També es pot utilitzar per a referir-se a una
 • Ramar: La paraula "ramar" en català fa referència a l'acció de podar les branques d'un arbre o d'una planta, especialment per aconseguir que creixi més fort i amb una forma determinada. També es pot utilitzar per referir-se a l'acció de tallar les branques seques o mortes d'una planta.
 • Ramària: La paraula 'Ramària' fa referència a un gènere de fongs que pertany a la família de les clavàries. Les ramàries es caracteritzen per tenir una forma ramificada amb branques que s'assemblen a petits raïms. Són fongs que es troben principalment en boscos i són coneguts per la seva diversitat de formes i colors.
 • Ramat: La paraula "ramat" en català fa referència a un grup d'animals, especialment de bestiar, que pasturen o viuen junts. També pot fer referència a un grup de persones que es reuneixen o viuen en comunitat.
 • Rami: La paraula 'rami' en català fa referència a una branca petita que surt del tronc d'un arbre o d'una planta. També es pot utilitzar per designar una part d'un arbre o planta que té diverses branques o fulles.
 • Rim: La paraula "rim" en català es pot referir a diferents coses:1. Borde o vora d'una cosa, especialment si és circular o cilíndrica.
  2. Aro metàl·lic que cobreix la rodella d'una roda.
  3. En poesia, cada una de les parts en què es divideix un poema per la seva estructura mètrica.
  4. En esports
 • Rima: La paraula "rima" en català fa referència a la coincidència fonètica entre dues o més paraules a partir de l'última vocal tònica. És un recurs poètic que consisteix en la repetició de sons al final dels versos per crear una harmonia i ritme agradable a l'oïda. La rima pot ser consonant, quan coincideixen tant les vocals
 • Rimaia: La paraula "rimaia" en català fa referència a una persona que es dedica a fer rimats, és a dir, a escriure versos o poemes amb rima. També pot fer referència a una persona que té facilitat per trobar rimes o que les utilitza amb freqüència en la seva comunicació escrita o oral.
 • Rimar: Rimar és un verb que es fa servir per a referir-se a la coincidència en la sonoritat final de les paraules en una composició poètica. També pot fer referència a la creació de versos que segueixen una estructura de rima determinada.
 • Ritmar: La paraula "ritmar" en català significa establir un ritme o una cadència en alguna cosa, com ara en la música, en la poesia o en altres formes artístiques. També es pot utilitzar per referir-se a coordinar o sincronitzar diferents elements per crear una sensació d'harmonia i orden.
 • Tam-tam: Tam-tam és un terme que fa referència a un tipus de tambor de percussió de forma cilíndrica i gran, generalment fet amb fusta i amb una membrana estirada a sobre. És un instrument musical que es fa servir en diferents cultures per acompanyar cerimònies, ritus o festes. També pot ser conegut com a tambor gran.
 • Tamarit: Tamarit és un nom propi que fa referència a una localitat de la comarca del Tarragonès, a la província de Tarragona, a Catalunya. També pot fer referència al castell de Tamarit, situat a prop de la platja de Tamarit, que data del segle XI i que actualment està en mans privades i és un lloc de celebració d'esdeven
 • Tamarità: L'expressió 'Tamarità' en català fa referència a una paraula inventada o sense significat concret. Es pot utilitzar per a referir-se a una paraula sense sentit o a una paraula inventada sense cap significat específic.
 • Tamaritar: La paraula 'tamaritar' en català fa referència a l'acció de rondinar, molestar o fastiguejar algú de manera persistent i pesada. També pot significar importunar o irritar de manera repetida.
 • Tarima: La paraula "tarima" en català es refereix a una plataforma elevada i plana, generalment de fusta, que es col·loca al terra per a diversos usos com ara ballar, actuar, exposar productes, etc. També pot fer referència a una plataforma elevada en una sala de concerts o teatre on els músics o actors actuen.
 • Tatami: Un tatami és una estora japonesa utilitzada com a base per a dormir, asseure's o practicar arts marcials. També pot referir-se a una plataforma elevada coberta amb aquest tipus d'estora utilitzada en alguns espais tradicionals japonesos.
 • Tiama: La paraula "Tiama" no es troba en el diccionari català. Si tens alguna altra paraula que vulguis que et definexi, estaré encantat d'ajudar-te.
 • Tim: Tim és un nom propi que pot fer referència a una persona. També pot ser una forma col·loquial de referir-se a la policia en algunes regions de parla catalana.
 • Tímid: La paraula 'tímid' en català es refereix a una persona que té por o vergonya a relacionar-se amb altres persones, que es mostra reservada i insegura en situacions socials.
 • Tímida: 'Tímida' és un adjectiu que fa referència a una persona que mostra inseguretat, por o reserva en relació a altres persones o situacions. També pot fer referència a quelcom que es mostra amb poca intensitat o de manera poc marcada.
 • Timiditat: La "timiditat" és una característica de les persones tímidas, és a dir, aquelles que tenen por o inseguretat en situacions socials o davant de desconeguts. Es manifesta com a una falta de confiança en un mateix i una tendència a evitar situacions que poden generar ansietat o nerviosisme.
 • Tram: La paraula "tram" en català fa referència a una part d'un recorregut o trajecte, especialment en el context de transport públic. També pot fer referència a una secció o segment d'una obra o projecte més gran.
 • Trama: La paraula "trama" en català fa referència a un entramat de fils o cordills que s'entrellacen per formar una superfície o teixit. També pot fer referència a la trama d'una història, que és la successió d'esdeveniments que conformen el desenvolupament d'una narració.
 • Tramada: La paraula "tramada" en català fa referència a una trama o intriga, especialment quan es parla d'una conspiració o d'un complot per aconseguir un objectiu determinat de manera secreta. També pot fer referència a la acció de trametar o organitzar alguna cosa de manera enginyosa o astuta.
 • Tramar: "Tramar" és un verb que significa teixir o entrelaçar fils per formar una tela. També es pot utilitzar en sentit figurat per referir-se a planificar o organitzar de manera secreta alguna cosa, sovint amb intencions negatives.
 • Tramat: La paraula "tramat" en català fa referència a l'acció de trametre, és a dir, de teixir una trama o un entramat de fils o fibres per a confeccionar una tela o teixit. També pot fer referència a l'acció de planificar o organitzar alguna cosa de manera secreta o enganyosa.
 • Tràmit: La paraula 'tràmit' en català es refereix al conjunt d'operacions o gestions que cal realitzar per tal de dur a terme una acció administrativa, legal o burocràtica. També es pot utilitzar per referir-se al procés de tramitació d'un document, una sol·licitud, un permís, etc.
 • Tramitar: Tramitar és un verb que fa referència a gestionar, dur a terme o executar els tràmits necessaris per aconseguir alguna cosa, com ara un permís, una autorització, una sol·licitud, etc. També pot fer referència a realitzar les gestions o procediments administratius requerits per aconseguir un objectiu determinat.
 • Tridimita: La tridimita és un mineral del grup dels silicats, que es presenta en forma de cristalls incolors o blancs i que pertany al sistema cristal·lí triclínic. Aquest mineral és una forma de sílice que es troba en roques ígnies com ara les roques volcàniques.
 • Trimarà: Una trimarà és un tipus d'embarcació de vela amb tres cascos, un central i dos laterals, que proporcionen estabilitat i velocitat a la nau. Aquest tipus de vaixell és molt utilitzat en competicions de vela i en navegació de recreació.
 • Zim-zam: La paraula "Zim-zam" no té una definició concreta en català, ja que es tracta d'una onomatopeia utilitzada per imitar un so determinat. Aquesta paraula pot ser utilitzada en contextos informals o creatius per expressar un soroll específic, com ara el so d'un rellotge, d'una pilota botant, etc.

Beneficis de jugar al Paraulògic

Comencem explorant els beneficis cognitius i educatius que aporta el Paraulògic, un joc que combina diversió i exercici mental.

Beneficis Cognitius:

 • Millora de la concentració: Al intentar trobar les paraules correctes, es requereix una concentració i atenció especials, el que pot ajudar a millorar aquestes habilitats.
 • Desenvolupament de la memòria: Recordar les paraules ja utilitzades i buscar noves contribueix al desenvolupament de la memòria a curt termini.
 • Estimulació mental: La resolució de les paraules i la cerca de solucions alternatives estimula el pensament crític i la creativitat.

Beneficis Educatius:

 • Millora de l'ortografia: La pràctica constant de formar paraules correctament ajuda a millorar l'ortografia i l'ús adequat de les paraules.
 • Ampliació del vocabulari: La diversitat de paraules i la seva combinació fan que els jugadors ampliïn el seu vocabulari de manera entretinguda.
 • Desenvolupament de la lògica verbal: La resolució de paraules i la comprensió del seu significat ajuda a millorar la lògica i la comprensió verbal.

En conclusió, jugar al Paraulògic no només és divertit, sinó que també aporta importants beneficis per al desenvolupament cognitiu i educatiu dels jugadors. És una manera agradable d'exercitar la ment i aprendre al mateix temps.

Les Solucions Més Enginyoses del Paraulògic d'avui!

Aquesta setmana els lectors han demostrat la seva astúcia resolent les paraules més enrevessades del Paraulògic. Les solucions han estat brillants i divertides, mostrant la destresa lingüística de la nostra comunitat. Seguiu així i continueu posant a prova les vostres habilitats amb els reptes futurs!

Ara és el vostre torn! Animeu-vos a compartir les vostres estratègies i solucions pel Paraulògic d'avui. Deixeu els vostres comentaris a continuació i inspireu als altres amb les vostres idees brillants. La col·laboració i la diversió són la clau per a un joc exitós. Gràcies per ser part d'aquesta comunitat entusiasta!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Go up