Solucions del Paraulògic d'avui 30/04/2024

30/04/2024

Benvinguts als Solucions del Paraulògic d'avui 30/04/2024! Avui us convidem a descobrir les respostes del repte del dia i posar a prova la vostra habilitat en aquest apassionant joc de paraules. Aprofiteu aquesta oportunitat per exercitar la ment i gaudir d'un moment d'entreteniment intel·lectual. Sense més preàmbuls, endinseu-vos en les solucions i deixeu-vos sorprendre per la seva complexitat i enginy.

Indexi

Solucions del Paraulògic d’avui 30/04/2024

La lletra central d’avui és la D i les lletres restants són A-I-M-N-U-Y
La solució al paraulògic d’avui, 30/04/2024, conté 76 paraules i 1 Tutis

Descobreix la nova funcionalitat de Dadalògic: el comprovador de paraules! Ara, pots verificar fàcilment les paraules que ja has desxifrat. Només has d'introduir les paraules trobades, separades per comes, i es marcaran automàticament. Pots copiar-les directament dels resultats del joc per evitar errors de format. Utilitza el nostre exemple com a guia: ai-ai, assassí, desidiosa, oda, odissea, sòsia. T'ofereixem una llista de comprovació detallada amb el recompte de paraules pendents, organitzades per punts. El desafiament del Paraulògic mai ha estat tan fàcil. Si no coneixes el significat d'alguna paraula, tenim una secció de definicions de les paraules del Paraulògic d'avui al final de la pàgina.


Paraules de 17 punts:
0

Paraules de 9 punts:
0

Paraules de 8 punts:
0

Paraules de 7 punts:
0

Paraules de 6 punts:
0

Paraules de 5 punts:
0

Paraules de 2 punts:
0

Paraules de 1 punts:
0

Si desitgeu accedir a les pistes del Paraulògic d'avui, simplement feu clic al requadre vermell. En aquesta secció, tindreu l'oportunitat d'explorar totes les pistes i la informació necessària per resoldre el Paraulògic. Si necessiteu assistència addicional, no dubteu a fer ús de la secció de Solucions del Paraulògic d'avui en català que trobareu més amunt.

Pistes

 3 4 5 6 7 8 9Σ
a022544017
d377531127
i013131110
m021340010
n013700011
u01000001
y00000000
Σ3141621146276

Prefixos de dues lletres:

  ad-2 ai-2 am-5 an-8 da-8 di-15 du-4 im-4 in-6 ma-3 mi-1 mu-6 na-5 ni-3 nu-2 ny-1 ua-1

Prefix freqüent de tres lletres:

  did-6

Sufixos freqüents de tres lletres:

  ada-26

Hi ha 1 tuti de 7 lletres Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres Hi ha 2 mots quadrats:

  • - 1 de 4 lletres
  - 1 de 6 lletres

Subconjunts:

  adm-3 adimn-13 adin-14 admny-1 adim-6 adn-5 adny-2 ad-2 admn-2 adu-1 adi-3 dim-2 din-2 adnu-3 admu-3 dmu-1 dimnu-1 adimnu-3 adinu-4 admnu-2 adimnuy-1 adnuy-1 adiu-1

 

Significat de les paraules Solucions del Paraulògic d'avui

A continuació, es presenten les definicions de les paraules clau relacionades amb el Paraulògic d'avui. Aquestes paraules ens ajuden a comprendre millor els conceptes i estratègies darrere d'aquest joc enriquidor.

 • Adam: 'Adam' és un nom propi masculí d'origen bíblic que fa referència al primer home creat per Déu segons la tradició judeocristiana. També pot fer referència a una persona de sexe masculí que porta aquest nom com a primer nom propi.
 • Adinàmia: L'adinàmia és la manca d'energia o de força física, la debilitat o la fatiga que impedeix realitzar les activitats diàries amb normalitat.
 • Aiminada: La paraula "aiminada" en català fa referència a una persona que té una actitud decidida, resoluta i amb un objectiu clar en la seva ment. També pot fer referència a una acció o decisió presa de manera deliberada i amb determinació.
 • Aïnada: La paraula "aïnada" fa referència a una mena de crit o critada que es fa per fer espantar els ocells o altres animals. També pot fer referència a un crit d'alegria o de sorpresa.
 • Amanida: 'Amanida' és una preparació culinària que consisteix en una barreja de verdures, hortalisses, fruits, llegums, formatges, tonyina, olives, etc., generalment condimentada amb oli, vinagre, sal i altres ingredients. És un plat fresc i saludable que es consumeix com a primer plat o acompanyament en moltes menjars.
 • Amanyada: 'Amanyada' és una paraula en català que es fa servir per descriure una persona que està molt ben vestida o arreglada, sovint de manera excessiva o ostentosa. També pot fer referència a una persona que actua de manera afectada o pretensiosa en la seva aparença o comportament.
 • Amida: L'amida és una substància química orgànica derivada de l'àcid carboxílic en què un grup hidroxil (OH) ha estat substituït per un grup amino (NH2). Les amides són compostos molt presents en la naturalesa i tenen diverses aplicacions en la indústria i en la química orgànica.
 • Amidina: L'amidina és una substància química orgànica que conté un grup funcional -C(NH2)2 i que es pot trobar en diversos compostos, com ara en alguns aminoàcids i en alguns fàrmacs. També es pot utilitzar com a reactiu en síntesi orgànica.
 • Aminada: La paraula "aminada" en català fa referència a una cosa que està impregnada d'amí. L'amí és una substància orgànica que es troba en la natura i que pot ser utilitzada com a fertilitzant en l'agricultura. Per tant, quan alguna cosa està "aminada", significa que conté amí o que ha estat tractada amb aquesta substància
 • Anada: La paraula "anada" en català fa referència a l'acció de marxar o anar a un lloc determinat. També pot fer referència a un trajecte o desplaçament d'anada cap a un lloc concret. A més, en alguns contextos, pot fer referència a l'acció de dirigir-se cap a un lloc o de moure's en una direcció determin
 • Andami: La paraula "andami" en català fa referència a una estructura provisional que s'utilitza en la construcció per facilitar l'accés als diferents nivells d'una obra i per donar suport als treballadors i al material de construcció. És una estructura formada per bastides, baranes i plataformes que permeten als treballadors treballar de manera segura en zones elevades.
 • Andana: La paraula "andana" en català fa referència a una plataforma elevada situada a l'extrem d'una via de tren, on els passatgers poden accedir als vagons. També es pot utilitzar per designar una gran quantitat de coses o persones que es troben juntes en un mateix lloc.
 • Andanada: La paraula "andanada" en català fa referència a una sèrie o successió de trets, accions o paraules que es produeixen de manera contínua i ràpida, sovint de manera intensa i sense interrupció. També pot fer referència a una salva de trets o disparos, especialment en el context militar.
 • Andí: La paraula "Andí" en català fa referència a una persona originària o habitant de l'Andes, una cadena de muntanyes situada a Amèrica del Sud que recorre diversos països com ara Argentina, Bolívia, Xile, Colòmbia, Equador i Perú. També pot fer referència a la llengua que es parla en aquesta regió.
 • Andina: 'Andina' fa referència a allò que és relatiu a la regió andina, situada a la cordillera dels Andes a Amèrica del Sud. També pot fer referència a les persones o coses originàries d'aquesta regió.
 • Animada: 'Animada' és un adjectiu que es fa servir per descriure alguna cosa que té vida, moviment o activitat. També pot fer referència a una obra audiovisual, com una pel·lícula o una sèrie, que està feta amb animació.
 • Anyada: 'Anyada' és una paraula en català que fa referència a la collita d'un cert tipus de fruita o verdures en un any determinat. També pot fer referència a una quantitat concreta de fruita o verdures recollides en un any determinat.
 • Dad: La paraula "Dad" en català es tradueix com "pare" o "papà". Es fa servir per referir-se al progenitor masculí d'una persona.
 • Dada o dadà: La paraula "dada" o "dadà" fa referència al moviment artístic que va sorgir a principis del segle XX, caracteritzat per la seva actitud de rebuig a les convencions i normes establertes. El dadà es va manifestar principalment en les arts visuals, la literatura, la música i el teatre, buscant sorprendre i provocar al públic mitjanç
 • Daina: La paraula "daina" fa referència a un animal mamífer de la família dels cèrvids, similar al cérvol, de mida mitjana i de color marró rogenc amb taques blanques. Aquest animal habita en boscos i zones de vegetació densa i és conegut per la seva agilitat i velocitat en la carrera.
 • Dama o damà: La paraula "dama" o "damà" en català fa referència a una dona de classe alta, distingida i elegant. També es pot utilitzar per referir-se a la reina en el joc d'escacs.
 • Damnada: La paraula "damnada" en català fa referència a l'acció de condemnar o maldir algú o alguna cosa. També pot fer referència a una situació o persona que es troba en una situació de desgràcia o maledicció.
 • Dandi: La paraula "dandi" en català fa referència a una persona que destaca per la seva elegància, refinament i sofisticació en l'aspecte personal i en la manera de vestir-se i comportar-se. Sol ser utilitzada per descriure un home que cuida molt la seva aparença i que té una actitud altiva i distingida.
 • Dany: La paraula "dany" en català es refereix a la acció de causar un perjudici, una lesió o un mal a alguna cosa o a algú. També es pot utilitzar per descriure els efectes negatius d'una situació, un esdeveniment o una acció.
 • Dau: El terme "dau" es refereix a un objecte de forma cúbica amb les cares numerades de l'1 al 6, utilitzat en jocs de taula i d'atzar per a la generació de nombres aleatoris. També pot fer referència a una pedra tallada amb una cara plana que s'utilitza en jocs de taula com el backgammon.
 • Dia: El terme "dia" en català fa referència a cada una de les 24 hores que formen part del cicle diürn, des de la sortida fins a la posta del sol. També pot fer referència al període de temps que transcorre des de la sortida fins a la posta del sol, o bé al període de temps que transcorre des de mitjanit fins a la mitjanit següent. A
 • Diada: La paraula "Diada" en català fa referència a una celebració o festivitat, especialment a una festa nacional o commemorativa. A Catalunya, la "Diada" es celebra el 11 de setembre en record de la caiguda de Barcelona durant la Guerra de Successió el 1714.
 • Diamina: La paraula "diamina" en català es refereix a una molècula orgànica que conté dues unitats d'amines (-NH2). Les diamines són utilitzades en diverses aplicacions industrials, com ara en la fabricació de plàstics, adhesius, medicaments i productes químics.
 • Diana: La paraula "Diana" en català es pot referir a diferents significats:1. Nom propi femení.
  2. Blanc diana: objectiu o marca en forma de disc utilitzat per a practicar tir amb armes de foc, arqueria o altres activitats esportives.
  3. Diana: deessa romana de la caça i de la lluna.
  4. Diana: espai públic situat a la
 • Dida: La paraula "dida" en català fa referència a un tros de corda, fil o altre material flexible que s'utilitza per a lligar o subjectar alguna cosa. També pot fer referència a una corda de guitarra.
 • Dídim: La paraula "Dídim" en català fa referència a una peça de carn de porc, especialment la part situada a la part baixa de les costelles. També pot fer referència a una peça de carn de vedella situada a la part baixa del coll.
 • Dídima: La paraula "dídima" fa referència a una persona que té una discapacitat intel·lectual lleu o moderada. Aquest terme s'utilitza principalment en l'àmbit de la psicologia i la pedagogia per descriure aquest tipus de discapacitat.
 • Didimi: La paraula "Didimi" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Si tens alguna altra paraula que vulguis que et defineixi, estaré encantat d'ajudar-te.
 • Didínam: No he pogut trobar una definició específica per a la paraula "Didínam" en català. Podria ser un error tipogràfic o una paraula poc comuna. Si tens més informació sobre aquesta paraula o si vols preguntar per alguna altra paraula, estaré encantat d'ajudar-te.
 • Didínama: La paraula "didínama" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Si vols, puc oferir-te informació sobre una altra paraula o ajudar-te amb alguna altra consulta.
 • Dimidiada: La paraula 'dimidiada' en català fa referència a una cosa que està dividida o tallada per la meitat, de manera que només es mostra una part. També pot fer referència a una cosa que està reduïda a la meitat de la seva grandària original.
 • Dina: La paraula "Dina" en català fa referència a una dona que es diu Dina. També pot ser una forma col·loquial de referir-se a una dona jove o a una noia.
 • Dinada: La paraula "dinada" en català fa referència al dinar, és a dir, a la principal àpat del dia que es fa al migdia. També pot fer referència a l'acció de dinar o al conjunt de menjars que es prenen en aquest àpat.
 • Dindi: La paraula "dindi" en català fa referència a una espècie d'au de la família dels fàsians, també coneguda com a gall dindi o gall de guinea. És un ocell gran i de plomatge vistós, sovint criat per la seva carn.
 • Díndia: La paraula "díndia" en català fa referència a la femella del gall dindi, o també coneguda com a gallina dindi. Aquesta paraula també pot fer referència a la carn d'aquest animal.
 • Duana: La paraula 'Duana' fa referència a l'oficina o establiment on s'administra i es controla el tràfic de mercaderies que entren o surten d'un país, així com els impostos i les taxes relacionades amb aquestes operacions. També pot fer referència al conjunt de funcionaris i personal que treballen en aquesta oficina.
 • Duma: La paraula "Duma" fa referència a un tipus de parlament o assemblea legislativa en alguns països de l'Europa de l'Est, com ara Rússia. Aquest terme també pot fer referència a una reunió o assemblea de caràcter polític o social.
 • Dumdum: La paraula "Dumdum" no té una definició específica en català, ja que es tracta d'un terme que prové de l'anglès i fa referència a un tipus de bala expansiva. Aquesta bala es coneix per la seva capacitat d'expandir-se al impactar contra el seu objectiu, causant danys més greus que una bala convencional.
 • Duna: Una duna és una acumulació de sorra o altres materials que es formen per l'acció del vent en zones costaneres o deserts. Les dunes poden tenir formes variables i són un element característic del paisatge de moltes platges i zones àrides.
 • Imada: La paraula "imada" en català fa referència a una persona que està enamorada o encantada d'algú o d'alguna cosa. També pot fer referència a una persona que està subjugada o dominada per una altra persona.
 • Imida: La paraula "imida" en català fa referència a una substància química derivada de l'àcid imídic, que es caracteritza per contenir el grup funcional -C(=O)NH-. Aquesta paraula s'utilitza principalment en el camp de la química orgànica per designar compostos que contenen aquest grup funcional.
 • Immund: La paraula "immund" en català fa referència a quelcom que està molt brut, molt brutícia o molt contaminat. També pot utilitzar-se per descriure quelcom que està molt corcat o molt malolent.
 • Immunda: La paraula "immunda" en català fa referència a quelcom que està brutor, impur o contaminat. També pot fer referència a quelcom que és immoral o indecent.
 • Inanimada: 'Inanimada' fa referència a allò que no té vida, que no té moviment propi ni consciència. També es pot utilitzar per descriure objectes o éssers sense vida, com ara una pedra o una estàtua.
 • Indamina: La paraula "indamina" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Si tens alguna altra paraula que vulguis que et defineixi, estaré encantat d'ajudar-te.
 • Indi: La paraula "Indi" en català fa referència a una persona originària de l'Índia, un país situat a l'Àsia del Sud. També pot fer referència a la llengua oficial d'aquest país, l'hindi. També es pot utilitzar per fer referència als indis americans, els pobles indígenes d'Amèrica.
 • Indià o índia: 'Indià o índia' fa referència a una persona originària de l'Índia, un país situat al sud d'Àsia. També pot fer referència a una persona que té característiques pròpies de la cultura índia o que està relacionada amb aquest país de diverses maneres.
 • Indiana: "Indiana" és un adjectiu que fa referència a l'estat d'Indiana, als Estats Units, o a les seves característiques, habitants, costums, etc. També pot fer referència a una persona originària o resident de l'estat d'Indiana.
 • Induïda: La paraula "induïda" en català fa referència a una cosa que ha estat provocada o causada per un factor extern, que ha influït en el seu desenvolupament o aparició. També pot fer referència a una acció que ha estat incitada o motivada per algú o alguna cosa.
 • Mainada: La paraula "mainada" en català fa referència a un grup de nens o infants, especialment quan es troben jugant o fent activitats junts. També pot fer referència a un grup de persones joves en general.
 • Mamada: La paraula 'mamada' en català fa referència a l'acció de succionar o prendre el pit o el mugró, especialment en el cas dels nadons que s'alimenten de llet materna. També s'utilitza colloquialment per fer referència a una pràctica sexual en la qual es practica sexe oral a un home.
 • Manada: La paraula 'manada' es refereix a un grup d'animals, especialment de mamífers, que viuen junts i que solen estar sota la supervisió d'un líder. També pot fer referència a un grup de persones que es reuneixen o actuen juntes amb un objectiu comú.
 • Mida: La paraula "mida" en català es refereix a la quantitat o dimensió d'una cosa, ja sigui en termes de longitud, amplada, alçada, volum, pes, etc. També pot fer referència a les dimensions d'una peça de roba o a les proporcions d'una figura geomètrica.
 • Muda: La paraula "muda" en català es refereix al procés de canvi de la pell o de la pèl d'un animal, especialment els rèptils i els insectes, en el qual es desfan de l'antiga pell o pèl per a permetre el creixement de la nova capa. També es pot utilitzar per a referir-se a l'acció de canviar de manera radical o br
 • Mudada: La paraula "mudada" en català fa referència a l'acció de mudar-se, és a dir, canviar de lloc de residència. També pot fer referència a la roba o els estris que s'empaqueten per traslladar-se a un altre lloc.
 • Mundà: La paraula "Mundà" en català fa referència a una localitat situada a la comarca de l'Alt Camp, a la província de Tarragona. Aquesta localitat destaca per la seva arquitectura rural i per la seva bellesa paisatgística. També pot fer referència a l'antic municipi de Mundà, que va ser agregat a la població de
 • Mundana: La paraula 'mundana' en català fa referència a allò relacionat amb el món material, terrenal o secular. També pot fer referència a una persona que viu immersa en les coses mundanes, sense preocupar-se de qüestions espirituals o transcendents.
 • Mundina: La paraula 'mundina' en català fa referència a una dona que viu a un municipi o a una ciutat petit o poc important. També pot fer referència a una persona que té una visió limitada del món o que mostra poc interès per temes més amplis o universals.
 • Munyida: La paraula "munyida" en català fa referència a una persona que té un tret característic o una característica física peculiar, com ara una cicatriu, una marca o una deformitat. També pot fer referència a algú que té un comportament o una actitud particular que el fa destacar de manera notable.
 • Nada: La paraula "nada" en català es refereix a l'acció de nedar o a l'absència de alguna cosa. També pot ser utilitzada com a adverbi per indicar que no hi ha cap quantitat d'una cosa o que no s'ha produït cap acció.
 • Nadada: La paraula "nadada" en català es refereix a l'acció de nedar, és a dir, de desplaçar-se en l'aigua mitjançant moviments de les extremitats. També es pot utilitzar per fer referència a la distància recorreguda en nedar.
 • Nadiu: 'Nadiu' és un adjectiu que fa referència a allò que és propi o originari d'un lloc o d'una regió determinada, especialment en relació amb el lloc de naixement d'una persona. També pot fer referència a una espècie animal o vegetal que és pròpia d'una determinada regió geogràfica.
 • Nadiua: La paraula "nadiua" en català fa referència a una persona que és originària o natural d'un determinat lloc, que ha nascut en aquell territori concret. També pot fer referència a allò que és propi d'un lloc o d'una terra determinada.
 • Nàiada: Una nàiada és una nimfa aquàtica de la mitologia grega, considerada com una de les filles del déu fluvial o marí al qual estava associada. Les nàiades eren considerades protectores d'aigües dolces com rius, fonts i llacs. També són conegudes com nereides en la mitologia romana.
 • Niada: La paraula "niada" fa referència a una criatura mítica de la mitologia catalana, coneguda també com a "nina" o "ninaia". Es tracta d'una dona jove, d'una gran bellesa i amb poders màgics, que viu en llocs recòndits de la natura com rius, fonts o boscos. Les niades estan associades a l
 • Ninada: La paraula "ninada" en català fa referència a un grup de nins o infants petits, especialment quan estan jugant o fent soroll junts. També es pot utilitzar per descriure una gran quantitat de coses petites o insignificants.
 • Niuada: La paraula 'Niuada' en català fa referència a l'acció de construir un niu, especialment en el context dels ocells. També pot fer referència a la quantitat d'ous que pon una femella d'ocell en una sola vegada.
 • Nuada: Nuada és un nom propi d'origen celta que fa referència a un déu de la mitologia irlandesa, conegut com a rei dels Tuatha Dé Danann. Nuada també és conegut com a Nuada de la Mà d'Argent, ja que es diu que va perdre el seu braç en una batalla i li va ser substituït per un braç d'argent.
 • Númida: La paraula 'númida' fa referència a una persona pertanyent al poble númida, un poble berber que habitava principalment a l'antiga regió de Numídia, situada a l'actual territori de l'Algèria i part de Tunísia. Aquest terme també pot fer referència a la llengua i la cultura d'aquest poble.
 • Nyandú: La paraula "Nyandú" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Podries proporcionar més informació o context sobre aquesta paraula per intentar proporcionar una definició més precisa?
 • Uadi: La paraula "uadi" fa referència a un riu o corrent d'aigua que només porta aigua de manera temporal o en èpoques de pluges intenses. Aquests cursos d'aigua poden estar secs la major part de l'any i només portar aigua de manera intermitent. Aquest terme prové de l'àrab "wadi".

 

Per què jugar al Paraulògic és Beneficiós

El Paraulògic és més que un simple joc de paraules; és una potent eina que ofereix diversos beneficis cognitius i educatius per a totes les edats. A continuació, desglossarem algunes de les raons per les quals jugar al Paraulògic pot ser increïblement beneficiós per al teu cervell i el teu aprenentatge.

Beneficis Cognitius

Jugar al Paraulògic pot millorar les teves habilitats cognitives de diverses maneres:

 • Desenvolupament del pensament crític: Resoldre els acudits i enigmes del Paraulògic requereix pensament analític i la capacitat de fer connexions lògiques.
 • Millora de la concentració: Mantenir-se enfocat en trobar les respostes correctes pot ajudar a millorar la teva concentració i atenció.
 • Estimulació de la creativitat: Buscar solucions a les paraules jocs pot fomentar la teva imaginació i creativitat, ja que has de pensar de manera innovadora.

Beneficis Educatius

A més dels avantatges cognitius, jugar al Paraulògic també pot tenir impactes educatius positius:

 • Millora del vocabulari: Exposar-se a jocs de paraules pot ampliar el teu repertori de vocabulari i ajudar-te a aprendre noves paraules i significats.
 • Reforç de la gramàtica: Practicar amb enigmes gramaticals i jocs de paraules pot ajudar-te a millorar la teva comprensió de la estructura de les frases i la gramàtica.
 • Promoció de l'aprenentatge divertit: Jugar al Paraulògic pot convertir l'aprenentatge en una activitat divertida i entretinguda, fomentant la participació i la motivació.

En resum, jugar al Paraulògic no només és una forma divertida d'entretenir-te, sinó que també pot ser una eina valiosa per millorar les teves habilitats cognitives i enriquir el teu aprenentatge de manera significativa.

Descobreix el món del Paraulògic: un joc fascinant i desafiador!

Arribem al final d'aquesta emocionant aventura de paraules i lògica. Ha estat un plaer compartir aquest temps amb vosaltres, explorant les estratègies més enginyoses i resolent els misteris del Paraulògic d'avui. Us animem a deixar els vostres comentaris sobre les vostres jugades, les vostres tàctiques i les vostres victòries. Que la paraula sigui amb vosaltres!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Go up