Solucions del Paraulògic d'avui 11/05/2024

11/05/2024

Aquesta setmana, el Paraulògic ens presenta reptes fascinants per posar a prova la nostra lògica i agudesa mental. Avui, 11 de maig del 2024, tenim les solucions dels enunciats plantejats, que et convidem a descobrir i analitzar en aquest article. Un nou desafiament t'espera, així que posa a prova les teves habilitats i endinsa't en el món de les paraules i la lògica.

Indexi

Solucions del Paraulògic d’avui 11/05/2024

La lletra central d’avui és la L i les lletres restants són C-E-I-R-T-U
La solució al paraulògic d’avui, 11/05/2024, conté 129 paraules i 3 Tutis

Descobreix la nova funcionalitat de Dadalògic: el comprovador de paraules! Ara, pots verificar fàcilment les paraules que ja has desxifrat. Només has d'introduir les paraules trobades, separades per comes, i es marcaran automàticament. Pots copiar-les directament dels resultats del joc per evitar errors de format. Utilitza el nostre exemple com a guia: ai-ai, assassí, desidiosa, oda, odissea, sòsia. T'ofereixem una llista de comprovació detallada amb el recompte de paraules pendents, organitzades per punts. El desafiament del Paraulògic mai ha estat tan fàcil. Si no coneixes el significat d'alguna paraula, tenim una secció de definicions de les paraules del Paraulògic d'avui al final de la pàgina.


Paraules de 18 punts:
0

Paraules de 17 punts:
0

Paraules de 9 punts:
0

Paraules de 8 punts:
0

Paraules de 7 punts:
0

Paraules de 6 punts:
0

Paraules de 5 punts:
0

Paraules de 2 punts:
0

Paraules de 1 punts:
0

Si desitgeu accedir a les pistes del Paraulògic d'avui, simplement feu clic al requadre vermell. En aquesta secció, tindreu l'oportunitat d'explorar totes les pistes i la informació necessària per resoldre el Paraulògic. Si necessiteu assistència addicional, no dubteu a fer ús de la secció de Solucions del Paraulògic d'avui en català que trobareu més amunt.

Pistes

 3 4 5 6 7 8 9Σ
c2591245037
e142333016
i10012004
l21110912035
r124340014
t323432118
u11102005
Σ1125293219121129

Prefixos de dues lletres:

  ce-12 ci-6 cl-6 cr-1 cu-12 re-11 ec-1 el-11 er-1 et-3 il-4 le-4 li-6 ll-19 lu-6 ri-1 ru-2 te-9 ti-3 tr-4 tu-2 ul-3 ut-2

Prefix freqüent de tres lletres:

  cel-7 cul-7 lle-7 tel-7

Sufixos freqüents de tres lletres:

  ell-8 ler-8 ull-8

Hi ha 3 tutis:

  • - 1 de 7 lletres
  - 2 de 8 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres Hi ha 1 mot quadrat de 8 lletres Subconjunts:

  cel-4 ceil-2 celr-5 celtu-3 ceilt-7 ceilru-1 cil-4 ceilr-1 cilr-2 cilt-5 clu-5 celru-8 clru-3 celu-1 ciltu-1 elru-4 celt-1 ceiltu-5 celrt-1 ceilrt-5 ceilrtu-3 elt-4 eilt-4 eilrt-3 el-1 eilru-3 elu-3 il-2 ilr-3 eilr-2 ceilu-1 ilt-3 eil-1 elrt-5 elrtu-4 ilru-1 iltu-4 lru-2 cilu-1 eilrtu-2 elr-2 ilrtu-1 ilrt-2 lrtu-1 ltu-1 lu-1 eltu-1

 

Significat de les paraules Solucions del Paraulògic d'avui

A continuació, es presenten les definicions de les paraules clau relacionades amb el Paraulògic d'avui. Aquestes paraules ens ajuden a comprendre millor els conceptes i estratègies darrere d'aquest joc enriquidor.

 • Cel: El terme "cel" en català fa referència a la part de l'espai que es veu des de la Terra, on es troben els astres, les núvols i l'atmosfera. També pot fer referència a la coberta que protegeix un lloc de les inclemències del temps, com ara un sostre.
 • Cèlic: La paraula "cèlic" en català fa referència a allò relacionat amb el cel, el firmament o l'espai exterior. També pot fer referència a allò que és celestial o diví.
 • Cell: La paraula "cell" en català es pot traduir com a "cel·la". Aquest terme pot fer referència a diferents significats com ara una unitat bàsica d'organismes vius, una unitat d'una presó, una unitat d'una bateria o acumulador, o una unitat d'una taula d'una base de dades, entre altres significats.
 • Celler: El terme "celler" fa referència a un espai o local destinat a emmagatzemar i conservar el vi i altres begudes alcohòliques. També pot fer referència a la persona encarregada de gestionar aquest espai i les seves existències.
 • Cellerer: La paraula "cellerer" en català fa referència a la persona encarregada de la gestió i custòdia de la celler a una masia, una casa de pagès o una finca. És la persona responsable de la conservació del vi, els licors i altres begudes emmagatzemades a la celler.
 • Cellut: La paraula "cellut" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Potser es tracta d'un terme regional o d'una paraula poc comuna. Si tens més informació sobre el context en què s'utilitza la paraula "cellut", podria ajudar-me a proporcionar-te una definició més precisa.
 • Cèltic: La paraula "cèltic" fa referència a tot allò relacionat amb els cèltics, un poble d'origen indoeuropeu que va habitar principalment a Europa occidental i central durant l'edat del ferro. També es pot fer referència a la llengua cèltica, que es parla en algunes regions d'Europa com Irlanda, Escòcia, Gal·
 • Cercle: El terme "cercle" es refereix a una figura geomètrica plana tancada formada per tots els punts que es troben a una distància fixa (radi) d'un punt central (centre). També pot fer referència a un grup de persones o amics que comparteixen interessos o aficions comunes.
 • Cerrell: No he pogut trobar cap definició per a la paraula "Cerrell" en català. Podries proporcionar més context o informació sobre aquesta paraula per ajudar-me a entendre millor el seu significat? Potser es tracta d'un error ortogràfic o d'una paraula poc comuna.
 • Ceruli: La paraula "Ceruli" no es troba registrada en el diccionari de la llengua catalana. Potser es tracta d'un terme específic o d'un error tipogràfic. Si tens més informació sobre aquesta paraula, estaré encantat d'intentar ajudar-te a comprendre'n el significat.
 • Cetil: La paraula "cetil" fa referència a un grup funcional d'àlcools que conté un radical cetil, derivat de l'àcid cetílic. Aquest grup és present en molts compostos orgànics i es caracteritza per tenir una cadena carbonada de 16 àtoms.
 • Cetílic: La paraula 'cetílic' fa referència a allò relacionat amb els cetis, un grup d'animals marins mamífers que inclouen balenes, dofins i marsuïns.
 • Cicle: Un cicle és una successió d'esdeveniments o fets que es repeteixen en un ordre determinat. També pot fer referència a una sèrie de classes, esdeveniments o activitats que es repeteixen regularment en un període de temps determinat, com ara un cicle escolar o un cicle de conferències.
 • Cíclic: L'adjectiu "cíclic" fa referència a allò que té un cicle o una successió de fets que es repeteixen de manera regular o periòdica. També pot fer referència a allò relacionat amb els cicles, com ara els processos cíclics en química o matemàtiques.
 • Cili: La paraula "cili" en català fa referència a les petites estructures allargades i filiformes que es troben a la vora de les cèl·lules de certs teixits, com ara en les celles o en els epitelis respiratoris. El seu principal funció és la de protegir i netejar les superfícies del cos, com ara els ulls o les vies respiratò
 • Cilici: La paraula "Cilici" fa referència a la regió històrica situada a l'actual Turquia, coneguda per ser el territori on es va originar l'antiga civilització cilícia. Aquesta regió va tenir un paper important en diverses èpoques de la història, com ara durant l'Imperi Romà.
 • Circell: La paraula "circell" en català fa referència a una petita porció de terreny, generalment de forma circular, que s'utilitza per a l'horticultura o per al conreu de plantes. També pot fer referència a una petita parcel·la de terreny destinada a l'agricultura.
 • Ciríl·lic: La paraula 'ciríl·lic' fa referència a l'alfabet que utilitzen algunes llengües eslavòniques, com el rus, el búlgar, el serbi o l'ucraïnès. Aquest alfabet va ser creat per sant Ciril, missioner cristià, i el seu germà sant Metodi, a l'Edat Mitjana, per escriure les llengü
 • Clec: La paraula "clec" en català fa referència a un soroll sec i lleuger produït per un objecte que cau o es colpeja lleugerament. També es pot utilitzar per descriure un soroll agut i ràpid, com el que es produeix en fer sonar un timbre.
 • Clic: La paraula 'clic' en català es refereix a l'acció de prémer un botó del ratolí o d'un dispositiu tàctil per seleccionar o activar alguna funció en un ordinador, una pantalla táctil o un dispositiu electrònic. També pot fer referència a un so lleuger i sec que es produeix en prémer aquest botó.
 • Clitel: La paraula "clitel" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Potser t'has referit a una altra paraula o a un terme específic en un context concret. Si tens més informació sobre la paraula o si vols preguntar per alguna altra paraula, estaré encantat d'ajudar-te.
 • Clític: Un clític és una partícula gramatical que es situa a l'inici o al final d'una paraula o d'una frase i que té un significat gramatical o semàntic específic. En català, els clítics són mots com 'ho', 'me', 'te', 'se', entre altres, que es col·loquen davant del verb per indicar aspectes com l'objecte directe,
 • Cluc: La paraula "cluc" en català fa referència a un tros de fusta o de ferro que s'utilitza per a tancar o obrir una porta o una caixa. També es pot utilitzar per a referir-se a la clau d'un instrument musical o a la clau d'una obra literària.
 • Clucull: La paraula "clucull" és un substantiu masculí que fa referència a una mena de caputxa o gorra que es posa sobre el cap per protegir-lo del fred. També pot fer referència a una caputxa o coberta que es posa sobre el cap per aïllar el soroll o la llum.
 • Cruel: L'adjectiu "cruel" en català fa referència a aquell comportament o actitud que causa dolor, patiment o mal a una altra persona de manera intencionada o sense compassió. També pot fer referència a quelcom que és dur, extrem o sense pietat.
 • Cucurell: La paraula "cucurell" fa referència a un ocell de mida petita, de color marró amb taques blanques al ventre i a les ales. També es coneix com a pit-roig, pit-roig comú o pit-roig vulgar (Erithacus rubecula). Aquest ocell és molt comú a Catalunya i sol habitar en boscos i jardins.
 • Cucurull: La paraula "cucurull" en català fa referència a una mena de barret alt i cònic, sovint de color negre i amb una punta al centre, que es sol portar en algunes festes populars com ara les Festes Majors. També pot fer referència a la part superior d'algunes peces de roba, com ara els vestits tradicionals de determinades regions.
 • Cuell: La paraula "cuell" en català es refereix al coll d'un animal, especialment el coll d'una au o d'un cavall. També pot fer referència a la part superior d'algunes peces de roba com ara una camisa o una samarreta.
 • Cul: La paraula "cul" en català fa referència a la part posterior del cos humà, que inclou les natges i la regió perineal. També s'utilitza col·loquialment per referir-se a les natges o a la zona posterior del cos en general.
 • Culer: La paraula "culer" en català fa referència a una persona que és seguidora o simpatitzant del Futbol Club Barcelona, també conegut com a Barça. Aquest terme pot tenir connotacions positives o negatives segons el context en què s'utilitzi.
 • Culet: La paraula "culet" en català fa referència a la part posterior del cos, especialment en relació amb les persones joves o els infants. També pot fer referència a la part final d'un objecte o d'una cosa.
 • Culler: La paraula "culler" en català fa referència a un utensili de cuina que s'utilitza per agafar o remenar aliments líquids o sòlids. També es pot utilitzar per servir-los en plats o recipients. La cullera sol tenir una part còncava on es recullen els aliments i un mànec per agafar-la amb la mà.
 • Cullerer: La paraula "cullerer" en català fa referència a una persona que es dedica a fer culleres de fusta de manera artesanal. També pot fer referència a la persona que fa servir aquest tipus de cullera per menjar o cuinar.
 • Culte: La paraula "culte" en català fa referència a l'acte de venerar o adorar alguna divinitat, de forma religiosa. També pot fer referència a l'acte de mostrar respecte o admiració cap a alguna cosa o algú, com ara una obra d'art, una idea o una persona. També s'utilitza per descriure quelcom que és educat, refinat o sofistic
 • Cultiu: El terme "cultiu" es refereix a l'acció de cultivar la terra, és a dir, de conrear-la per a obtenir collites. També pot fer referència a la pràctica de cultivar plantes, hortalisses o fruites en un hort, jardí o camp. A més, en un sentit més ampli, el cultiu també pot referir-se a l'acció de desenv
 • Curul: La paraula "curul" en català fa referència a una cadira o seient reservat per a una persona important, com ara un polític, un jutge o un alt càrrec públic, en una assemblea, un parlament o un tribunal. També es pot utilitzar per referir-se al càrrec o dignitat associat a aquest seient.
 • Curull: La paraula "curull" en català fa referència a un tipus de barret o gorra de pell que es col·loca a la part superior del cap. Sol ser de color fosc i estar decorat amb una cinta al voltant. Aquesta peça de vestir tradicionalment s'utilitzava en algunes regions de Catalunya i altres indrets com a protecció contra el fred. També pot fer referè
 • De reüll: La expressió "de reüll" en català fa referència a mirar de reüll, de reüllada o de reülls, és a dir, mirar de manera lateral o de forma discreta i disimulada. També pot fer referència a fer alguna cosa de manera indirecta o sense donar-h'hi molta importància.
 • Eclèctic: La paraula "eclèctic" fa referència a allò que és divers, heterogeni o que combina elements de diferents estils, corrents o procedències. Una persona o cosa eclèctica és aquella que recull i integra elements diversos i variats.
 • Electe: La paraula 'electe' en català fa referència a una persona que ha estat triada o seleccionada per a una funció, càrrec, responsabilitat o honor. També pot fer referència a una cosa que ha estat escollida o seleccionada entre diverses opcions.
 • Electiu: La paraula 'electiu' en català fa referència a una assignatura, matèria o activitat que es pot escollir lliurement entre diverses opcions dins d'un pla d'estudis o programa educatiu. És a dir, és una matèria que l'estudiant pot triar de forma voluntària en funció dels seus interessos o necessitats.
 • Electre: Electre és una figura de la mitologia grega, filla d'Agamèmnon i Clitemnestra, germana d'Orestes i Crisòtemis. Va ser una princesa de Micenes que va jugar un paper important en la tragèdia de la família d'Atreu. La seva història ha estat objecte de diverses obres literàries i dramàtiques al llarg dels segles.
 • Elèctric: La paraula 'elèctric' fa referència a allò que està relacionat amb l'electricitat, una forma d'energia que es manifesta a través de la presència de càrregues elèctriques. També es pot utilitzar per descriure aparells, dispositius o vehicles que funcionen mitjançant electricitat.
 • Electriu: La paraula "electriu" en català fa referència a allò que està relacionat amb l'electricitat, que té propietats elèctriques o que produeix electricitat. També pot fer referència a un camp o corrent elèctric.
 • Elet: La paraula "elet" en català fa referència a una mena de càrrec o dignitat en una institució o organització, especialment en l'àmbit religiós. També pot fer referència a una persona que ocupa aquest càrrec o dignitat.
 • Elit: 'Elit' es refereix a un grup selecte de persones que destaquen per la seva superioritat o excel·lència en un àmbit concret, com ara la política, la cultura, l'economia, etc. Aquest grup sovint té un poder o influència significatius en la societat.
 • Èlitre: La paraula "èlitre" en català fa referència a una antiga mesura de capacitat per a líquids que equivalia a uns 15,5 litres aproximadament. Aquesta mesura ja no s'utilitza en l'actualitat.
 • Ell: Ell és un pronom personal masculí singular que fa referència a una persona o cosa masculina que és pròxima a qui parla o a qui s'adreça. També pot ser utilitzat per referir-se a una persona o cosa masculina que ha estat mencionada prèviament en la conversa.
 • Eluir: La paraula "eluir" en català significa evitar o esquivar alguna cosa, especialment una dificultat o un problema. També pot fer referència a desaparèixer o dissoldre's de manera gradual.
 • Elul: No he pogut trobar una definició específica per a la paraula "Elul" en català. Podries proporcionar més context sobre aquesta paraula per ajudar-me a donar-te una millor definició?
 • Erèctil: La paraula "erèctil" en català fa referència a allò que és relatiu a l'erecció, especialment en el context de la funció erèctil del penis en els homes.
 • Etil: La paraula "etil" fa referència a un grup funcional que consisteix en dos àtoms de carboni units per un enllaç simple a un àtom d'hidrogen. Aquest grup es representa com a -CH2CH3 i es troba present en moltes molècules orgàniques, com ara l'etanol.
 • Etilè: L'etilè és un hidrocarbur insaturat que pertany a la família dels alquens i que està format per dues àtoms de carboni i quatre àtoms d'hidrogen. També es coneix com a etè. Aquest compost és utilitzat en la producció de plàstics i altres productes químics.
 • Etílic: 'Etílic' fa referència a allò relacionat amb l'etanol, una substància química que es troba en les begudes alcohòliques i que té propietats psicoactives.
 • Ili: La paraula "ili" no té un significat conegut en català. Si es tracta d'un error d'escriptura o d'una paraula que no existeix, si em pots donar més context potser pugui ajudar-te a trobar la paraula correcta o a entendre millor el teu dubte.
 • Il·lícit: La paraula "il·lícit" en català fa referència a allò que està prohibit per la llei o que és contrari a la legalitat. Es tracta d'una acció o situació que no està permesa i que pot ser considerada com a delictiva o il·legal.
 • Il·liri: La paraula "il·liri" fa referència a una persona pertanyent a la població il·líria, un grup ètnic antic que habitava la regió dels Balcans durant l'antiguitat. També es pot utilitzar per fer referència a la llengua il·líria, una llengua indoeuropea parlada per aquesta població.
 • Il·lític: La paraula 'il·lític' en català fa referència a allò que és relatiu a l'il·litesi, que és la formació d'una pedra o càlcul a l'interior d'un òrgan del cos, com ara la vesícula biliar o el ronyó.
 • Lectiu: "Lectiu" és un adjectiu en català que fa referència a allò que està relacionat amb la l'ensenyament o la docència. També pot fer referència a allò que és comú a un grup de persones, com ara un període lectiu o un horari lectiu.
 • Leri-leri: La paraula "Leri-leri" és una expressió col·loquial en català que s'utilitza per a referir-se a alguna cosa que és poc clara, confusa o embolicada. També pot fer referència a una situació en la qual les coses no estan ben definides o no es tenen clares. És una expressió que s'utilitza de manera informal i desenfadada en converses
 • Leu: La paraula "leu" en català es refereix a la unitat monetària de Romania.
 • Leucític: El terme 'leucític' fa referència a un mineral de color blanc o gris clar, conegut com a leucita. Aquest mineral es troba principalment en roques ígnies i volcàniques, i es caracteritza per la seva estructura cristal·lina i la seva duresa.
 • Liceu: El terme "Liceu" fa referència a un tipus d'institució educativa de nivell secundari o batxillerat, similar a un institut. També pot fer referència a un teatre o auditori de prestigi, com ara el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, conegut simplement com el Liceu.
 • Lícit: La paraula "lícit" en català fa referència a allò que està permès, autoritzat o legal d'acord amb la llei o amb les normes establertes. Sinònims d'aquesta paraula podrien ser "legal", "permès" o "autoritzat".
 • Líric: L'adjectiu "líric" fa referència a allò que està relacionat amb la poesia lírica, que és aquella que expressa emocions i sentiments personals de forma subjectiva i artística. També pot fer referència a allò que té un caràcter poètic, emotiu o sentimental.
 • Liti: La paraula "liti" en català fa referència a una disputa o controvèrsia legal entre dues o més persones, que poden ser resoltes mitjançant un procés judicial. També pot fer referència a una acció legal o a un litigi judicial.
 • Lític: La paraula 'lític' fa referència a allò relacionat amb les pedres o les roques. També pot fer referència a les eines o artefactes prehistòrics fets de pedra.
 • Litre: La paraula "litre" en català es refereix a una unitat de mesura de capacitat equivalent a mililitres, utilitzada principalment per a líquids. Un litre és igual a 1000 mililitres. La seva abreviació és "L".
 • Llec: La paraula "llec" en català fa referència a la llet que produeixen les femelles mamíferes per a alimentar les seves cries. També pot fer referència a la llet animal en general.
 • Llei: La paraula "lleis" en català fa referència a un conjunt de normes o regles establertes per una autoritat competent per regular la convivència i les relacions entre les persones en una societat. Les lleis poden ser de diferents tipus, com ara lleis civils, lleis penals, lleis administratives, entre altres, i tenen com a objectiu principal garantir l'
 • Llet: La paraula "llet" en català fa referència al líquid blanc que segreguen les glàndules mamàries de les femelles dels mamífers per alimentar els seus nadons. La llet és un aliment ric en nutrients com proteïnes, carbohidrats, greixos, vitamines i minerals, i és fonamental per al creixement i desenvolupament dels nadons. També es pot utilitz
 • Lleter: La paraula "lleter" en català fa referència a una persona que es dedica a la venda de llet i productes lactis. També pot fer referència a una persona que treballa en una lletgeria o en una empresa relacionada amb la producció o distribució de llet.
 • Lletrut: La paraula "lletrut" en català fa referència a una persona que té molta cultura i coneixements, especialment en l'àmbit de les lletres i la literatura. També pot fer referència a algú que presumeix de la seva saviesa i erudició de manera excessiva o arrogant.
 • Lleu: La paraula "lleu" en català fa referència a quelcom que té poc pes o que és fàcil de moure. També pot fer referència a algú que és poc greu o seriosos en les seves accions o actituds.
 • Lleure: El terme "lleure" es refereix al temps lliure, a les activitats que es realitzen per entretenir-se, gaudir i relaxar-se fora de les obligacions laborals o acadèmiques. També pot fer referència a les activitats recreatives i d'oci que es realitzen per aprofitar el temps de forma agradable i enriquidora.
 • Lli: La paraula "lli" en català no té cap significat conegut. Si has escrit incorrectament la paraula o si és un acrònim o una paraula poc comuna, si em proporciones més informació o un context potser pugui ajudar-te a trobar el significat adequat.
 • Llicet: La paraula "llicet" en català fa referència a una llicència o permís concedit per a fer alguna cosa, especialment en l'àmbit legal o administratiu. També pot fer referència a una autorització per a realitzar una activitat determinada.
 • Llir: La paraula "llir" en català fa referència a una planta herbàcia perenne de la família de les Liliàcies, que té tiges allargades i flors de color blau, violeta o blanc. També es pot referir a la flor d'aquesta planta.
 • Lliri: El terme "lliri" fa referència a una planta herbàcia de la família de les iridàcies, coneguda científicament com a Iris. Les flors del lliri són molt vistoses i poden ser de diferents colors, com ara blau, lila, groc o blanc. És una planta apreciada per la seva bellesa i sovint s'utilitza en jardiner
 • Llit: La paraula "llit" en català fa referència a un moble o estructura sobre la qual es reposa el cos per dormir. També pot fer referència a la roba de llit, com ara llençols, mantes i coixins utilitzats per cobrir i decorar el llit.
 • Lliure: 'LLiure' és un adjectiu que fa referència a allò que no està sotmès a cap mena de coacció, restricció o limitació. També pot fer referència a allò que es pot fer sense impediments, a allò que no està subjecte a obligacions o a allò que té capacitat de decidir lliurement.
 • Lluc: Lluc és un nom propi masculí d'origen català que fa referència a un sant cristià, conegut com a sant Lluc. També pot ser un nom de persona masculí.
 • Lluer: La paraula 'lluer' en català fa referència a un peix marí de la família dels lluços, de cos allargat i comprimit, amb pell escamosa i color verdós o marronós. També es coneix com a llobarro.
 • Lluert: La paraula "llüert" en català fa referència a una mena de peix, concretament al peix espasa (Xiphias gladius), que també pot ser conegut com a peix d'espasa o peix sabre. Aquest peix és caracteritzat per la seva forma allargada i per la seva mandíbula allargada i afilada que recorda una espasa, d
 • Lluir: "LLuir" és un verb que significa brillar, resplendir o destacar per la seva aparença o elegància. També es pot utilitzar per referir-se a exhibir o mostrar alguna cosa amb orgull o satisfacció.
 • Lluït: La paraula "lluit" en català fa referència a una acció de lluitar, combatre o enfrontar-se a una situació o a una persona amb determinació i esforç. També pot fer referència a una competició o batalla en la qual es posen a prova les habilitats i la força de les persones o els equips involucrats.
 • Llur: La paraula "llur" en català és un pronom personal de tercera persona que fa referència a un grup de persones o a una cosa que està allunyada de la persona que parla. És equivalent a "ells" o "elles" en castellà. També es pot utilitzar com a pronom possessiu, indicant que alguna cosa pertany a aquest grup de persones o a aquesta cosa all
 • Luci: La paraula "Luci" en català no té un significat concret, pot ser un nom propi o un diminut de Lucía en castellà. Si tens alguna altra paraula que vulguis que et defineixi, estaré encantat d'ajudar-te.
 • Lucre: La paraula "lucre" en català es refereix a un benefici o a un guany obtingut de manera il·legítima, deshonesta o immoral. També pot fer referència a un benefici econòmic o material obtingut amb finalitats egoistes i sense escrúpols.
 • Luètic: La paraula "luètic" en català fa referència a quelcom relacionat amb la lluna o amb la seva influència. També pot fer referència a quelcom que està influït per la lluna o que es manifesta de manera cíclica o periòdica, com ara certes malalties o trastorns.
 • Luteci: La paraula "Luteci" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Si tens alguna altra paraula que vulguis que et defineixi, estaré encantat d'ajudar-te.
 • Luti: La paraula 'Luti' no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Potser es tracta d'un error ortogràfic o d'una paraula d'un altre idioma. Si tens més informació sobre la paraula o si vols saber alguna altra cosa, estic aquí per ajudar-te.
 • Lutier: Un lutier és una persona que es dedica a la construcció, reparació i ajustament d'instruments musicals de corda, especialment de violins, violoncels i altres instruments de corda fregada. També pot referir-se a algú que fabrica o repara altres tipus d'instruments musicals.
 • Recel: La paraula "recel" en català fa referència a la desconfiança o sospita que es té envers algú o alguna cosa. També pot significar la por o la inquietud que es sent per alguna situació o circumstància.
 • Recull: El terme "recull" es refereix a una compilació, recopilació o col·lecció d'elements diversos, com ara textos, imatges, dades, etc. També pot fer referència a una selecció de peces musicals o literàries. En general, un recull és una agrupació d'elements que comparteixen una característica comuna o que estan relacionats d
 • Rel: La paraula "rel" en català és un adjectiu que es fa servir per indicar que una cosa és relativa o que depèn d'altres factors. També pot fer referència a alguna cosa que es relaciona amb alguna altra cosa.
 • Relé: Un relé és un dispositiu electromagnètic que s'utilitza per controlar el pas de corrent elèctric en un circuit. Es compon d'una bobina i d'un interruptor que es tanca o s'obre en funció de l'activació de la bobina. El relé s'utilitza per controlar circuits elèctrics de forma remota o automàtica.
 • Relicte: La paraula "relicte" en català fa referència a una zona o espai que ha quedat aïllat o separat de la resta, generalment per causes naturals. També pot fer referència a alguna cosa que ha quedat obsoleta o en desús, però encara es conserva en algun lloc.
 • Relleu: El terme "relleu" es refereix a les elevacions i depressions de la superfície terrestre, com les muntanyes, valls, planures, etc. També pot fer referència a la tècnica artística de crear efectes de profunditat i volum en una obra mitjançant l'ús de diferents tons i textures.
 • Relluc: La paraula "relluc" en català fa referència a l'acció de brillar o destellar amb molta intensitat, com la llum del sol sobre l'aigua o un objecte molt brillant. També pot fer referència a una llum intensa i resplendent.
 • Relluir: La paraula "relluir" en català fa referència a brillar intensament, a reflectir molta llum. També es pot utilitzar de manera figurada per indicar que alguna cosa destaca o sobresurt per la seva brillantor o per la seva bellesa.
 • Reteler: La paraula "reteler" en català fa referència a una persona que és molt astuta, llesta i que sap manipular situacions per aconseguir els seus objectius. També pot fer referència a una persona que és molt hàbil en la resolució de problemes o en la consecució d'objectius de manera enginyosa.
 • Reticle: El terme 'reticle' en català es refereix a una retícula, que és una estructura de línies o marques que s'utilitza per a mesurar distàncies, angles o altres dimensions en microscòpia, telescopis, miralles, entre altres instruments òptics. També s'utilitza en fotografia per a ajudar a centrar i enquadra l'objecte a fotogra
 • Riell: La paraula "riell" fa referència a un petit rierol o corrent d'aigua que discorre per terrenys baixos. També pot fer referència a una petita riera o torrent que es forma per l'acumulació d'aigua de pluja en un terreny inclinat.
 • Rull: La paraula "rull" en català es refereix a una bobina, una volta de corda, fil o paper que es va desplegant a mesura que es va utilitzant. També pot fer referència a una peça cilíndrica que gira lliurement sobre un eix i que s'utilitza per a diverses funcions, com arrossegar, guiar o subjectar alguna cosa.
 • Rútil: La paraula "rútil" en català fa referència a quelcom que té un color vermell intens, brillant i viu. També pot fer referència a una persona que té els cabells rossos.
 • Tel: La paraula "tel" en català es refereix a un fil o corda llarga i prima que s'utilitza per a diversos fins, com ara lligar, pescar o fer manualitats. També pot fer referència a un cable telefònic o a un cable elèctric.
 • Teler: La paraula "teler" en català fa referència a una persona que es dedica a la venda de teles i roba. També pot fer referència a una botiga o establiment on es venen teles i roba.
 • Teleret: La paraula "teleret" fa referència a un joc de taula que es juga amb una taula rectangular dividida en caselles i fitxes de diferents colors, les quals s'han de moure d'acord amb les regles del joc. És un joc d'estratègia i habilitat mental que sol ser popular entre els nens i nenes.
 • Tell: La paraula "tell" en català es pot traduir com a "pila" o "tumul". Es fa servir per referir-se a una acumulació artificial de terres i pedres que s'utilitza com a marcador territorial o com a monument funerari en algunes cultures antigues.
 • Tel·lur: El terme "tel·lur" fa referència a l'element químic de número atòmic 52, amb símbol Te. És un element metal·loide de color blanc argentat, sovint utilitzat en la fabricació de semiconductors i en altres aplicacions industrials.
 • Tel·luri: El tel·luri és un element químic de la taula periòdica amb el símbol Te i el número atòmic 52. És un metalloid molt rarament trobat a l'estat pur a la natura, generalment es troba en forma de minerals combinats amb altres elements. És utilitzat principalment en la producció de vidre, en la indústria electrònica i en
 • Tel·lúric: "Tel·lúric" fa referència a allò que és relatiu a la Terra, a la terra o al planeta en què vivim. També pot fer referència a quelcom que és primitiu, elemental o natural.
 • Terreller: No he pogut trobar cap definició de la paraula 'Terreller' en català. Podries proporcionar més informació o utilitzar una altra paraula per a la qual pugui oferir-te una definició?
 • Teuler: La paraula "teuler" en català fa referència a una persona que es dedica a la fabricació i reparació de teules i altres materials de construcció relacionats amb els sostres i cobertes. També pot fer referència a l'establiment on es fabriquen o venen teules.
 • Til: La paraula "til" en català fa referència a una pedra gran i plana que es posa al terra per formar un paviment. També pot fer referència a una superfície plana i dura que es col·loca a l'entrada d'una casa o d'un edifici.
 • Til·ler: El terme "til·ler" fa referència a un arbre de la família de les til·làcies, que pot arribar a tenir una alçada considerable i que es caracteritza per les seves fulles grans i cordiformes. Els tils són arbres ornamentals comuns als parcs i jardins, i les seves flors tenen un agradable aroma.
 • Titllet: La paraula 'titllet' en català fa referència a un joc infantil que es fa amb una peça rodona de fusta o plàstic que s'ha de fer rodar amb un bastó per aconseguir que entri dins d'un forat o un cercle marcat a terra. També es pot conèixer com a 'bitllet'.
 • Tricicle: El terme "Tricicle" fa referència a una companyia de teatre de comèdia gestual i clown catalana fundada l'any 1979 per Carles Sans, Joan Gràcia i Paco Mir. El grup ha creat diversos espectacles que combinen l'humor físic, la música en directe i la interacció amb el públic, i s'ha consolidat com una de les companyies més reconegudes d
 • Trílit: La paraula 'trílit' en català fa referència a un tipus de poema o composició poètica de tres versos. Cada vers ha de tenir una única síl·laba accentuada i, per tant, la rima és sempre consonant. És una forma poètica breu i concisa que sol jugar amb la sonoritat de les paraules i les imatges que es poden crear en tan p
 • Trill: La paraula "trill" en català es refereix al cant agut i ràpid d'algunes aus, com ara els ocells. També pot fer referència a un so musical produït per la vibració ràpida d'un instrument de corda, com ara una guitarra.
 • Trull: El terme "trull" en català fa referència a una construcció de pedra que s'utilitza com a forn per coure pa, paella o altres aliments. També pot ser utilitzat per a referir-se a un lloc on es guarden eines de cuina o utensilis per a la preparació d'aliments.
 • Tul: El 'tul' és un teixit lleuger, transparent i generalment de color blanc o pastel, que es fa amb filats de cotó, seda o altres materials. S'utilitza principalment per fer roba de festa, cortines o decoració.
 • Tuli: La paraula "Tuli" no té un significat conegut en català. Si tens alguna altra paraula que vulguis que et defineixi, estaré encantat d'ajudar-te.
 • Ull: 'Ull' és el òrgan sensorial de la vista situat a la cara, que permet percebre la llum i les imatges. També es pot utilitzar per referir-se a la capacitat de percebre i entendre les coses de manera aguda i precisa, com en l'expressió "tenir bon ull".
 • Ullcluc: La paraula 'Ullcluc' en català fa referència a una espècie de peix marí de la família dels escómbrids, coneguda científicament com a Thunnus thynnus. Aquest peix també és conegut com a tonyina vermella i és molt apreciat en la gastronomia per la seva carn saborosa i rica en nutrients.
 • Ullet: La paraula "ullet" en català fa referència a l'ull petit d'un animal o d'una persona, especialment quan té un aspecte brillant o viu. També es pot utilitzar de manera col·loquial per referir-se a una petita quantitat d'alcohol o líquid.
 • Útil: "Útil" es refereix a alguna cosa que és pràctica, que serveix per a un propòsit concret o que és beneficiosa en una determinada situació. També pot fer referència a una eina, objecte o recurs que ajuda a dur a terme una tasca o aconseguir un objectiu.
 • Utricle: La paraula "utricle" en català es refereix a una petita bossa o sac que es troba a l'interior de certes plantes, com ara les plantes aquàtiques o les plantes amb flors. Aquesta estructura pot contenir líquid o aire i té diverses funcions, com ara la flotació, la reproducció o la protecció de les llavors.

 

Beneficis de Jugar al Paraulògic

Jugar al Paraulògic no només és una forma entretinguda de passar el temps, sinó que també aporta nombrosos beneficis cognitius i educatius. És una activitat que posa a prova la nostra capacitat mental i ens ajuda a millorar en diverses àrees.

Beneficis Cognitius:

 • Millora de la concentració: El Paraulògic requereix atenció i concentració per resoldre les paraules enigmàtiques.
 • Estimulació cerebral: Al buscar les paraules ocultes, es posa en marxa el pensament lògic i la capacitat de resolució de problemes.
 • Increment de la memòria: Recordar les paraules ja trobades i aplicar estratègies per trobar-ne de noves pot ajudar a exercitar la memòria a curt i llarg termini.

Beneficis Educatius:

 • Ampliació del vocabulari: Jugar al Paraulògic pot ajudar a descobrir paraules noves i enriquir el vocabulari de manera entretinguda.
 • Desenvolupament de l'ortografia: La cerca de paraules correctes ajuda a millorar l'ortografia i a reforçar la correcta escriptura de les paraules.
 • Foment de la paciència i la perseverança: Resoldre els enigmes del Paraulògic requereix paciència i persistència, fomentant valors importants en l'àmbit educatiu.

En resum, jugar al Paraulògic no només és divertit, sinó que també pot aportar importants beneficis per al desenvolupament cognitiu i educatiu. Aprofita aquesta activitat per estimular la teva ment i millorar les teves habilitats lingüístiques de manera enginyosa.

 

Descobreix els secrets de Paraulògic: diversió intel·ligent!

Gràcies per unir-te a l'aventura del Paraulògic d'avui! Aprofita aquesta oportunitat per compartir les teves estratègies i pensaments sobre el joc. La comunitat està impacient per conèixer les teves habilitats i solucions. Endavant, deixa el teu comentari i aporta el teu granet de sorra a aquest univers fascinant de paraules i lògica. Junts, farem del Paraulògic una experiència encara més enriquidora i divertida.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Go up