Solucions del Paraulògic d'avui 13/05/2024

13/05/2024

Benvinguts al Paraulògic d'avui, 13 de maig de 2024! Este fascinant joc de paraules ofereix un repte diari que posarà a prova la vostra destresa i agilitat mental. Aprofiteu aquesta oportunitat per descobrir les solucions del dia i posar a prova la vostra capacitat de resolució de reptes lingüístics. Acompanyeu-nos en aquesta aventura intel·lectual i deixeu-vos sorprendre per les paraules i els enigmes que us esperen avui.

Indexi

Solucions del Paraulògic d’avui 13/05/2024

La lletra central d’avui és la I i les lletres restants són A-D-E-L-N-Z
La solució al paraulògic d’avui, 13/05/2024, conté 108 paraules i 1 Tutis

Descobreix la nova funcionalitat de Dadalògic: el comprovador de paraules! Ara, pots verificar fàcilment les paraules que ja has desxifrat. Només has d'introduir les paraules trobades, separades per comes, i es marcaran automàticament. Pots copiar-les directament dels resultats del joc per evitar errors de format. Utilitza el nostre exemple com a guia: ai-ai, assassí, desidiosa, oda, odissea, sòsia. T'ofereixem una llista de comprovació detallada amb el recompte de paraules pendents, organitzades per punts. El desafiament del Paraulògic mai ha estat tan fàcil. Si no coneixes el significat d'alguna paraula, tenim una secció de definicions de les paraules del Paraulògic d'avui al final de la pàgina.


Paraules de 18 punts:
0

Paraules de 9 punts:
0

Paraules de 8 punts:
0

Paraules de 7 punts:
0

Paraules de 6 punts:
0

Paraules de 5 punts:
0

Paraules de 2 punts:
0

Paraules de 1 punts:
0

Si desitgeu accedir a les pistes del Paraulògic d'avui, simplement feu clic al requadre vermell. En aquesta secció, tindreu l'oportunitat d'explorar totes les pistes i la informació necessària per resoldre el Paraulògic. Si necessiteu assistència addicional, no dubteu a fer ús de la secció de Solucions del Paraulògic d'avui en català que trobareu més amunt.

Pistes

 3 4 5 6 7 8 9Σ
a344767031
d259311021
e12000104
i363210015
l244611018
n144311115
z02110004
Σ1227252210111108

Prefixos de dues lletres:

  ad-2 ai-4 al-15 an-6 az-4 da-4 de-2 di-15 ed-1 ei-2 en-1 ia-2 id-3 ie-1 il-4 in-5 la-4 li-10 ll-4 na-5 ne-1 ni-9 za-1 ze-2 zi-1

Prefix freqüent de tres lletres:

  ali-6 lin-6

Sufixos freqüents de tres lletres:

  ada-15

Hi ha 1 tuti de 8 lletres Hi ha 4 palíndroms:

  • - 3 de 3 lletres
  - 1 de 7 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 4 lletres Subconjunts:

  adil-10 adein-4 ai-3 ain-5 adin-14 ail-7 ailn-7 aeil-4 aeiln-5 adeiln-6 ailnz-3 adilnz-1 adeilnz-1 adiz-1 ailz-1 ainz-4 deil-2 adeil-2 adi-3 adinz-1 dei-1 adiln-6 din-2 aei-1 aein-2 adei-1 dil-2 ein-1 il-2 dein-1 eil-1 eiln-1 in-1 deiz-1 aeinz-1

 

Significat de les paraules Solucions del Paraulògic d'avui

A continuació, es presenten les definicions de les paraules clau relacionades amb el Paraulògic d'avui. Aquestes paraules ens ajuden a comprendre millor els conceptes i estratègies darrere d'aquest joc enriquidor.

 • Adalil: La paraula "Adalil" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Potser es tracta d'un nom propi o d'una paraula d'un altre idioma. Si tens més informació sobre el context en què s'utilitza la paraula, podré ajudar-te millor a donar-li un significat.
 • Adenina: L'adenina és una base nitrogenada que forma part dels nucleòtids de l'ADN i l'ARN. També és un dels components bàsics de l'ADN i l'ARN, essencial per al funcionament dels processos biològics i genètics.
 • Ai-ai: La paraula "ai-ai" en català fa referència a una expressió que s'utilitza per expressar dolor, malestar o sorpresa davant d'una situació desagradable o inesperada. És una interjecció que es pot utilitzar per mostrar una reacció emocional intensa.
 • Aïllada: 'Aïllada' és un adjectiu que fa referència a alguna cosa o algú que està separada o apartada de la resta, que es troba solitària o aïllada. També pot fer referència a alguna cosa que es troba distanciada o separada de la resta de les seves semblants.
 • Ain: La paraula "Ain" en català fa referència a una localitat situada a la comarca del Baix Cinca, a la província de Lleida. A més, també pot ser un nom propi i es pot utilitzar com a forma abreviada del nom "Aina".
 • Aïnada: La paraula "aïnada" és un terme que es fa servir en l'àmbit de la ramaderia per referir-se a l'acció de fer pasturar els animals en una zona concreta per un període determinat de temps. També es pot utilitzar per indicar el lloc on pasturen els animals.
 • Alàlia: La paraula "Alàlia" en català fa referència a una planta herbàcia anual de la família de les compostes, de tija dreta i fulla dividida en lòbuls allargats i dentats, flors grogues en capitols i fruit en aquenis. També es coneix com a alàlia la planta de la família de les umbel·líferes de flors blanques i
 • Alanina: L'alanina és un aminoàcid no essencial que forma part de les proteïnes i té un paper important en el metabolisme cel·lular. És un dels vint aminoàcids que es troben en les proteïnes dels éssers vius.
 • Aleia: La paraula "Aleia" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Potser es tracta d'un error d'escriptura o d'una paraula que no està reconeguda en català. Si tens més informació sobre la paraula o si vols preguntar per una altra paraula, no dubtis a fer-ho.
 • Ali: La paraula "Ali" en català es pot referir a dues coses diferents:1. Ali (nom propi): Nom d'origen àrab que es pot utilitzar com a nom de persona.

  2. Ali (adverbi): Adverbi que s'utilitza per indicar una acció feta amb destresa, habilitat o agilitat. Exemple: "Va resoldre el problema amb molta ali".

 • Alidada: Alidada és un instrument de topografia que s'utilitza per a mesurar angles verticals i horitzontals, especialment en l'orientació i la nivel·lació de terrenys. També es pot utilitzar per apuntar amb precisió a un objectiu o una direcció determinada.
 • Aliè: La paraula "aliè" en català fa referència a allò que és estrany, extern, que no pertany a alguna cosa o a algú. També pot fer referència a allò que és d'una altra naturalesa o origen.
 • Aliena: La paraula "aliena" en català fa referència a allò que és estrany, estrany, aliè, extern o que pertany a una altra persona o cosa. També pot fer referència a quelcom que és diferent de la norma o que no és propi.
 • Alienada: 'Alienada' és l'adjectiu femení que fa referència a una persona que es troba en un estat de desconnexió o allunyament de la realitat, que pot manifestar-se en forma d'estranyesa, distanciament o desorientació. També pot fer referència a una persona que ha estat influenciada o manipulada per altres, perdent la seva pròp
 • Alineada: 'Alineada' és un adjectiu que fa referència a estar en línia o en paral·lel amb alguna cosa, tenir una disposició ordenada i regular. També pot fer referència a estar d'acord o en consonància amb alguna cosa.
 • Allí: 'Allí' és un adverbi de lloc que indica una posició en un lloc distància, a certa distància de qui parla o de qui escolta. També pot fer referència a un lloc concret o determinat.
 • Al·lil: 'Al·lil' és un terme que fa referència a un grup funcional dins d'una molècula orgànica que consisteix en dos àtoms de carboni units per un enllaç doble i un enllaç simple a un altre àtom de carboni. Aquest grup funcional es representa com a -CH₂-CH=CH₂ i es troba present en molts compostos orgànics, com ara
 • Alzina: L'alzina és un tipus d'arbre de la família de les fagàcies, conegut científicament com a Quercus ilex. És un arbre de fulla perenne, de fulla coriàcia i dentada, que pot arribar a ser molt alt i que és característic de les zones mediterrànies. L'alzina és un arbre molt comú a Catalunya i és un
 • Alzinada: La paraula 'Alzinada' en català fa referència a una alineació d'arbres de roure (alzina) o bé a un bosc de roures. Aquest terme es pot utilitzar per descriure un espai natural on hi ha una gran concentració d'alzines.
 • Alzinall: La paraula "Alzinall" no és reconeguda com a paraula en català i no es pot proporcionar una definició precisa. Si es tracta d'un terme específic o d'un regionalisme, podries proporcionar més context per a poder ajudar-te millor?
 • Alzineda: Alzineda és un terme que fa referència a un lloc on hi ha un grup d'alzines, és a dir, d'arbres del gènere Quercus que pertanyen a la família de les fagàcies. També pot fer referència a una plantació d'alzines o a un bosc d'aquest tipus d'arbres.
 • Anadènia: La paraula "Anadènia" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Si tens més informació sobre aquesta paraula o si vols que et proporcioni la definició d'altra paraula, estic aquí per ajudar-te.
 • Andí: La paraula "Andí" en català es refereix a una persona originària o habitant de l'Andalusia, una comunitat autònoma d'Espanya. També pot fer referència a la llengua o cultura andalusa.
 • Andina: "Andina" es refereix a allò relacionat amb els Andes, una cadena de muntanyes situada a Amèrica del Sud que travessa diversos països com ara Perú, Bolívia, Equador, Colòmbia i Xile. També pot fer referència a la regió andina o als habitants d'aquesta zona.
 • Anèl·lids: Els anèl·lids són una classe d'animals invertebrats que es caracteritzen per tenir el cos allargat i segmentat en anells o segments repetitius. Aquesta classe inclou animals com les sangoneres, els cucs de terra i les sípies.
 • Aní: La paraula "aní" en català es refereix a una gana intensa o a un desig vehement de menjar o beure. També pot fer referència a una necessitat o a una urgència de satisfer una determinada necessitat fisiològica o emocional.
 • Anilina: L'anilina és una substància líquida incolora o lleugerament groguenca, molt venenosa, que s'obté per la destil·lació de l'indigo i altres substàncies orgàniques, i que s'utilitza en la fabricació de colorants i altres productes químics. També es pot utilitzar com a intermediari en la fabricació de product
 • Azida: Azida és una substància química formada per àtoms d'azot i un altre element químic, com ara sodi, potassi o plom. Les azides són sovint utilitzades com a reactius en síntesi orgànica i també poden ser perilloses degut a la seva alta reactivitat i capacitat d'explosió.
 • Azilià: La paraula "Azilià" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Potser t'has referit a una altra paraula o a un concepte específic. Si em pots donar més informació o context, estaré encantat d'ajudar-te a trobar la informació que necessites.
 • Aziliana: La paraula "Aziliana" no es troba registrada en el diccionari de la llengua catalana. Si tens més informació sobre aquesta paraula o si vols saber el significat d'una altra paraula, no dubtis a preguntar-me.
 • Azina: La paraula "azina" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Potser t'has referit a una altra paraula o terme? Si em pots donar més informació, estaré encantat d'ajudar-te a trobar la definició correcta.
 • Daina: La paraula "daina" fa referència a un animal mamífer de la família dels cervídits, de mida mitjana i de color marró rogenc. També es coneix com a corça. Aquest animal habita en boscos i zones boscoses i es caracteritza per tenir una bona capacitat de camuflatge gràcies al seu color de pell.
 • Dalí: Dalí és un cognom català que fa referència a una família d'artistes i intel·lectuals destacats, especialment el pintor surrealista Salvador Dalí. Aquest cognom és originari de la comarca de l'Alt Empordà, a Catalunya.
 • Dàlia: La paraula 'dàlia' fa referència a una planta herbàcia de la família de les compostes, originària del Mèxic i conreada per les seves flors molt ornamentals i de colors variats. També s'anomena 'dàlia' a la flor d'aquesta planta.
 • Dandi: La paraula "dandi" fa referència a una persona presumida, coqueta i que es preocupa molt per la seva aparença i elegància. Sol ser utilitzada de manera despectiva per referir-se a algú que sobrevalora la importància de la seva imatge personal.
 • Deli: La paraula "deli" és una abreviació de "delicatessen", que fa referència a productes alimentaris de qualitat, especialment carns, formatges i embotits, que es consideren especials o gourmet. També pot fer referència a un establiment on es venen aquests productes.
 • Dèlia: La paraula "Dèlia" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Potser es tracta d'un nom propi o d'una paraula en un altre idioma. Si tens més informació sobre el context en què s'utilitza la paraula, podré ajudar-te millor a comprendre'n el significat.
 • Dia: El terme "dia" en català fa referència a la durada de temps que passa des de la sortida fins a la posta del sol, aproximadament 24 hores. També pot fer referència a una data específica dins del calendari o a la part del dia en què és lluminós a causa de la presència del sol.
 • Diada: La paraula 'Diada' en català fa referència a una festivitat o celebració especial, sovint relacionada amb un esdeveniment històric, cultural o cívic. A Catalunya, la Diada fa referència a la celebració de l'Onze de Setembre, dia en què es commemora la caiguda de Barcelona durant la Guerra de Successió el 1714 i la pè
 • Dial: La paraula "dial" en català fa referència a la part d'un aparell o dispositiu que permet seleccionar una opció o valor mitjançant la rotació d'una agulla o un botó. També pot fer referència a la posició o l'indicador d'aquesta agulla o botó en un aparell, com ara un rellotge o una ràdio.
 • Diana: La paraula "Diana" en català fa referència a una plataforma elevada, generalment situada en un lloc elevat, des d'on es poden fer pràctiques de tir amb arcs o armes de foc. També pot fer referència a una diana en un sentit més general, com el blanc o objectiu a aconseguir en una competició o joc. A més, "Diana"
 • Diazina: La diazina és una molècula orgànica que pertany a la classe dels heterocicles, concretament als compostos amb un anell de sis àtoms amb dos àtoms de nitrogen. També es coneix com a piridina.
 • Dida: La paraula "dida" en català fa referència a una peça de fusta o de metall que s'utilitza per a reforçar una estructura, com ara una biga o una viga. També es pot utilitzar com a sinònim de "reforç" o "suport".
 • Didal: La paraula "didal" en català fa referència a un petit utensili metàl·lic o de plàstic que es posa al dit per protegir-lo en el moment de cosir o bordar. També pot ser conegut com a dit o ditell.
 • Diè: La paraula "diè" en català fa referència a la part posterior del coll d'un animal, especialment dels bovins. També pot ser utilitzada per designar la carn d'aquesta zona de l'animal.
 • Dienda: La paraula "dienda" en català fa referència a una cosa o situació que es fa o es realitza de manera habitual, constant o regular. També pot fer referència a una activitat o tasca que es realitza amb freqüència o de manera rutinària.
 • Dil·lènia: La paraula "dil·lènia" fa referència a un gènere de plantes de la família de les rutàcies, que inclou diverses espècies d'arbustos o petits arbres. Les dil·lènies es caracteritzen per tenir fulles compostes i flors petites agrupades en inflorescències. Aquestes plantes són originàries de zones tropicals
 • Dina: La paraula "Dina" en català és un nom propi femení d'origen àrab que significa "justícia" o "equitat". També pot ser un diminutiu del nom "Adelina".
 • Dinada: La paraula "dinada" en català fa referència a l'àpat que es fa al migdia, és a dir, al dinar. També pot fer referència a l'acció de dinar o al moment en què es fa aquest àpat.
 • Dinal: La paraula "Dinal" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Si tens alguna altra paraula que vulguis que et defineixi, no dubtis a preguntar-me.
 • Dindi: La paraula "dindi" en català fa referència a la gallina d'indi, un ocell de la família dels fàsians que és criat per la seva carn. També pot fer referència a la carn d'aquest animal.
 • Díndia: La paraula "díndia" en català fa referència a una femella de gall dindi, també coneguda com a gallina dindi o guatlla. Aquesta paraula també pot fer referència a la carn d'aquest animal.
 • Edil: La paraula "Edil" en català fa referència a una persona que exerceix càrrecs polítics relacionats amb l'administració d'una ciutat o municipi, com ara l'alcalde o regidor. També pot referir-se a un arquitecte o enginyer municipal encarregat de la planificació i construcció d'infraestructures i edificis públic
 • Eia: La paraula "eia" en català és una interjecció que s'utilitza per encoratjar, animar o impulsar algú a fer alguna cosa. També es pot utilitzar com a crida per atraure l'atenció d'una persona o per expressar sorpresa o admiració.
 • Eina: Una eina és un objecte o instrument que s'utilitza per a realitzar una tasca o una feina de manera més fàcil, eficaç o precisa. Les eines poden ser físiques, com martells, claus o tisores, o també virtuals, com programari informàtic. Són imprescindibles en molts àmbits de la vida quotidiana i del treball.
 • Endidada: La paraula "endidada" en català fa referència a una persona que està enfadada, irritada o de mal humor. És un terme col·loquial que s'utilitza per descriure a algú que està de mala lluna o que mostra un comportament irascible.
 • Iai: La paraula 'Iai' en català és una interjecció que s'utilitza per expressar sorpresa, admiració o incredulitat. També pot ser utilitzada com a expressió d'entusiasme o alegria.
 • Iaia: La paraula 'iaia' en català fa referència a la mare del pare d'una persona, és a dir, a la avia materna. També pot ser utilitzada per referir-se a una dona gran en general.
 • Idea: La paraula "idea" en català es refereix a un concepte, pensament o representació mental que una persona té sobre alguna cosa. També pot fer referència a un projecte, pla o proposta que es té en ment per dur a terme en el futur.
 • Ideal: L'adjectiu "ideal" en català fa referència a allò que és perfecte, excel·lent o òptim en les seves característiques o qualitats. També pot fer referència a allò que és considerat com a model a seguir o com a objectiu a assolir.
 • Idil·li: Idil·li és una obra literària, generalment en forma de poema, que descriu una escena bucòlica i pastoral, sovint idealitzada i harmoniosa, amb una atmosfera de pau, felicitat i amor. També es pot utilitzar per referir-se a una situació o relació perfecta i idíl·lica entre dues persones.
 • Ien: La paraula "ien" no té cap significat en català. Potser t'has referit a una altra paraula o a un error tipogràfic. Si vols, pots proporcionar més informació per ajudar-te millor.
 • Ileal: La paraula "ileal" fa referència a allò que està relacionat amb l'íleon, que és la part final de l'intestí prim. Així, "ileal" es refereix a tot allò que està relacionat amb aquesta part de l'intestí.
 • Ili: La paraula "ili" no té cap significat en català. Potser et refereixes a una altra paraula o nom que pugui tenir un significat concret. Si tens més informació sobre el context en el qual s'utilitza aquesta paraula, podré ajudar-te millor a trobar-ne el significat.
 • Illa: La paraula "illa" en català fa referència a una porció de terra rodejada completament per aigua, més petita que un continent i més gran que un illot. Les illes poden ser habitades o no, i poden estar situades en mars, oceans, rius, llacs, entre altres massos d'aigua. Exemples d'illes conegudes són Mallorca, Menorca, Ibiza
 • Illada: "Illada" és una paraula en català que fa referència a una porció de terra rodejada d'aigua, com una illa. També pot fer referència a una porció de terreny aïllada o separada de la resta d'un territori.
 • Indè: La paraula "indè" en català fa referència a una persona que és indolent, mandrosa o poc activa, que mostra manca d'interès o entusiasme en les tasques que ha de realitzar.
 • Indi: La paraula "Indi" en català fa referència a una persona originària de l'Índia, un país situat al sud d'Àsia. També pot fer referència a la cultura, la llengua o altres aspectes relacionats amb l'Índia.
 • Indià o índia: La paraula "indià/índia" en català fa referència a una persona originària d'Índia, un país situat al sud d'Àsia. També pot fer referència a un individu que pertany a una tribu indígena d'Amèrica.
 • Indiana: "Indiana" és un adjectiu que fa referència a l'estat d'Indiana, als Estats Units, o a les persones, coses o aspectes relacionats amb aquest estat. També pot fer referència a la pel·lícula "Indiana Jones", protagonitzada per Harrison Ford, o a altres personatges anomenats Indiana.
 • Ínia: La paraula "ínia" en català no té un significat conegut o reconegut. Si es tracta d'un terme específic o tècnic, si em proporciones més context potser puc ajudar-te a trobar una definició més precisa.
 • Ladí: La paraula "ladí" en català fa referència a una persona jove, especialment un home jove, que té una actitud arrogant, presumida o fanfarrona. També pot utilitzar-se per descriure algú que intenta aparentar ser més important del que realment és.
 • Ladina: La paraula "ladina" en català fa referència a una persona que parla o entén la llengua catalana, però que no la té com a llengua materna. També pot fer referència a la llengua catalana parlada en algunes regions de l'antiga Corona d'Aragó, com ara les Illes Balears, la Comunitat Valenciana o Catalunya Nord.
 • Lai: La paraula "lai" en català es refereix a una composició poètica de temàtica amorosa, típica de la literatura medieval. Aquesta forma poètica sol estar escrita en versos curts i generalment expressa sentiments d'amor i passió.
 • Lànid: La paraula 'lànid' en català fa referència a una família de peixos d'aigua salada que tenen el cos allargat i cobert de petites escates. Són peixos molt abundants en els mars i oceans de tot el món.
 • Liana: Una liana és una planta lenyosa que creix en els boscos tropicals i subtropicals, caracteritzada per tenir tiges llargues i flexibles que es poden enrotllar al voltant d'altres plantes per aconseguir suport i arribar a la llum del sol. També es coneix com a cordonet o bejuc.
 • Lidi: La paraula "lidi" en català fa referència a una lluita o combat, especialment entre dos adversaris o contrincants. També pot fer referència a una situació complicada o difícil que cal afrontar o superar.
 • Lídia: Lídia és un nom propi femení d'origen grec que significa "la que és de Lídia", una regió de l'antiga Àsia Menor. És un nom que es pot trobar en diferents cultures i que sovint es relaciona amb qualitats com la bellesa, la intel·ligència i la sensibilitat.
 • Lila o lilà: La paraula "lila" o "lilà" fa referència a un color que es situa entre el violeta i el rosa pàl·lid. També pot fer referència a una planta ornamental de la família de les oliveres, coneguda pel seu agradable aroma i les seves flors en forma de tub.
 • Lindane: El lindà es un insecticida organoclorat utilitzat per al control de plagues de paràsits com ara els polls i els piojos. També s'ha utilitzat en el tractament de la sarna. No obstant això, el lindà ha estat prohibit en molts països a causa dels seus efectes tòxics per a la salut humana i l'impacte
 • Lineal: 'Lineal' és un adjectiu que fa referència a allò que es desenvolupa o es presenta de forma recta, en una línia. També es pot utilitzar per descriure una relació o un procés que es produeix de manera directa i sense desviacions.
 • Línia: Línia és un substantiu femení que fa referència a una traça allargada i recta, ja sigui real o imaginària, que separa o uneix diferents elements o punts. També pot fer referència a una successió ordenada de paraules, pensaments o accions. En el camp de les matemàtiques, una línia és una successió infinita de punts que es poden estendre
 • Linina: La paraula 'Linina' no es troba en el diccionari de la llengua catalana. És possible que sigui un error ortogràfic o una paraula que no està reconeguda en català. Si tens més informació sobre la paraula o si vols preguntar per una altra paraula, estaré encantat d'ajudar-te.
 • Linneà: La paraula "Linneà" no es troba al diccionari de la llengua catalana. Si tens alguna altra paraula que vulguis que et definim, estic aquí per ajudar-te.
 • Linneana: La paraula "Linneana" fa referència a tot allò relacionat amb el sistema de classificació dels éssers vius establert per Carl von Linné, conegut com a sistema linneà. Aquest sistema classifica els éssers vius en diferents nivells jeràrquics com regne, filum, classe, ordre, família, gènere i espècie.
 • Llei: La paraula "lleu" en català fa referència a una norma o regla establerta per a regular la convivència en una societat. Les lleis poden ser promulgades per una autoritat competent i tenen com a objectiu garantir l'ordre i la justícia en una comunitat. També poden establir els drets i deures dels ciutadans, així com les s
 • Lleial: Lleial és un adjectiu que fa referència a una persona que té fidelitat, constància i compromís en les seves relacions personals, especialment en les amistats i en les relacions de confiança. Una persona lleial és honesta, sincera i digna de confiança.
 • Lli: La paraula "lli" en català no té un significat conegut. Potser es tracta d'un error tipogràfic o d'una paraula incorrecta. Si tens més informació sobre la paraula o si vols preguntar per una altra paraula, estaré encantat d'ajudar-te.
 • Llinda: La paraula "llinda" es refereix a la pedra horitzontal que es col·loca sobre les obertures d'una porta o finestra per sostenir la construcció que hi ha sobre ella. També s'anomena "llinda" a la travessa horitzontal d'una finestra o porta. A més, en un sentit figurat, es pot utilitzar la paraula "llinda" per
 • Nadilla: La paraula "nadilla" en català fa referència a la part inferior i carnosa de la galta d'alguns animals, especialment del porc. També es pot utilitzar per designar una part carnosa i en forma de bola que es troba en algunes peces de carn.
 • Nadillada: La paraula "Nadillada" en català fa referència a un àpat o àpatada que se celebra durant el Nadal, especialment en el marc de les festes nadalenques. Sol ser una trobada familiar o entre amics on es comparteixen menjars típics d'aquesta època de l'any.
 • Naia: La paraula 'Naia' en català es refereix a una nimfa de la mitologia grega, concretament una nimfa aquàtica que habitava en rius, fonts i estanys. També pot fer referència a un nom propi femení.
 • Nàiada: Una nàiada és un ésser de la mitologia grega que habita en rius, llacs i fonts. Les nàiades són considerades nimfes aquàtiques i es representen com a dones joves i belles, relacionades amb l'aigua i la naturalesa.
 • Nazi: La paraula "nazi" fa referència a una persona que pertanyia al partit nacionalsocialista alemany, el qual va ser liderat per Adolf Hitler durant la Segona Guerra Mundial. També s'utilitza per descriure les idees, pràctiques i polítiques d'aquest partit, les quals es caracteritzaven per ser extremadament nacionalistes, autoritàries i antisemites.
 • Nènia: Una "nènia" és una composició poètica o musical trista i melancòlica que es fa en honor a una persona morta. També es pot utilitzar per referir-se a una lamentació o ploranera en general.
 • Niada: La paraula "niada" en català fa referència a una criatura mítica de la mitologia catalana, coneguda també com a "naiad". Les niades són éssers femenins associats a l'aigua, especialment a rius, fonts i estanys. Solen ser considerades com a protectores d'aquestes zones aquàtiques i es diu que poden aparèixer per advertir
 • Nial: La paraula "Nial" no té un significat conegut en català. Potser es tracta d'un nom propi o d'una paraula d'una altra llengua. Si tens més informació sobre el context en què s'utilitza la paraula "Nial", podria ajudar a proporcionar una definició més precisa.
 • Niala: La paraula "niala" fa referència a un antílop africà de la família dels bovidis, de mida mitjana i amb corns forts i rectes. També se l'anomena "nyala".
 • Niell: Niell és una tècnica de decoració de metalls, especialment de ferro i acer, que consisteix en aplicar una capa de plata o d'altres metalls blancs sobre una superfície metàl·lica per aconseguir un efecte de contrast i decoració. Aquesta tècnica es pot utilitzar en objectes com arres, joies o altres peces de metall
 • Niella: La paraula "niella" en català es refereix a una mena de pasta de vidre de color negre que s'utilitza en joieria per incrustar pedres precioses. També pot fer referència a una tècnica de decoració en metall en la qual s'utilitza aquesta pasta de vidre.
 • Niellada: La paraula "niellada" fa referència a una tècnica artística que consisteix en aplicar una substància fosca a una superfície metàl·lica per crear contrastos i relleus. Aquesta tècnica es pot utilitzar en l'elaboració de joies, objectes decoratius i altres peces de metall.
 • Nin: La paraula "nin" en català fa referència a un nen o nena molt petit, un nadó. També pot utilitzar-se de manera col·loquial per referir-se a una persona jove, adolescent o inexperta en alguna matèria.
 • Nina: La paraula "nina" en català fa referència a una nena o una nena petita, també pot ser utilitzada com a diminutiu afectuós per a referir-se a una nena. També pot fer referència a una figura femenina de joguina o a una criatura fantàstica del folklore català.
 • Ninada: La paraula "ninada" en català fa referència a un grup de nens o infants petits, especialment quan estan jugant o fent activitats junts. També pot fer referència a una colla de joves o adolescents.
 • Zain: La paraula "zain" en català fa referència a un cavall jove, especialment un cavall de carreres o de competició. També pot fer referència a un joc de cartes anomenat "zain".
 • Zeid: La paraula "Zeid" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Si tens alguna altra paraula que vulguis que et defineixi, estaré encantat d'ajudar-te.
 • Zeïna: La paraula "Zeïna" no es troba en el diccionari català. Si tens alguna altra paraula que vulguis que et defineixi, estaré encantat d'ajudar-te.
 • Zínnia: La paraula "zínnia" fa referència a una planta herbàcia anual o perenne, de la família de les asteràcies, que té flors de colors vius i brillants. És una planta molt popular en jardineria per la seva bellesa i diversitat de colors.

 

Per què jugar al Paraulògic és Beneficiós

Quan es tracta de desenvolupar les habilitats cognitives i educatives, jugar al Paraulògic pot ser una eina increïblement beneficiosa. A continuació, ens centrarem en alguns dels avantatges que aquest joc pot aportar a la teva ment i al teu aprenentatge.

Beneficis Cognitius:

 • Millora de la concentració: Resoldre els enigmes del Paraulògic requereix un alt nivell de concentració i atenció als detalls, el que pot ajudar a entrenar la teva ment per mantenir-se enfocada en altres tasques.
 • Estimulació del pensament crític: Cada partida del Paraulògic planteja reptes únics que et conviden a pensar de manera lògica i creativa, millorant així les teves habilitats per resoldre problemes.
 • Increment de la memòria: Recordar les regles del joc i les estratègies utilitzades en partides anteriors pot ajudar a exercitar la teva memòria de treball i a millorar la teva capacitat de recordar informació.

Beneficis Educatius:

 • Ampliació del vocabulari: El Paraulògic et desafia a trobar paraules noves i a pensar en sinònims, contribuint a enriquir el teu vocabulari i millorar les teves habilitats lingüístiques.
 • Desenvolupament de l'habilitat lectora: La resolució d'enigmes de text pot fomentar la comprensió lectora i la interpretació de la informació, millorant així la teva capacitat de comprensió escrita.
 • Estimulació de la creativitat: Crear noves paraules o frases dins del joc pot fomentar la teva creativitat i la teva capacitat d'expressió escrita, cosa que pot ser beneficiós en múltiples àmbits educatius.

Com a conclusió, jugar al Paraulògic no només és una forma entretinguda de passar el temps, sinó que també pot aportar una sèrie de beneficis significatius per al teu desenvolupament cognitiu i educatiu. Aprofita aquest joc únic per potenciar les teves habilitats i gaudir del plaer de resoldre enigmes lingüístics.

Planta-li cara al Paraulògic amb enginy!

Després d'haver posat a prova les teves habilitats amb el Paraulògic d'avui, estic segur que tens alguna estratègia infal·lible per compartir amb nosaltres. No dubtis a deixar un comentari amb les teves idees brillants i trucs secrets per resoldre els enigmes amb èxit. La comunitat de jugadors estarà encantada de conèixer les teves estratègies i intercanviar experiències. Endavant, compartim coneixement i divertiment!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Go up