Solucions del Paraulògic d'avui 18/05/2024

18/05/2024

Benvinguts als Paraulògics d'avui: Solucions del 18/05/2024. Aquesta jornada ens ofereix un nou repte ple d'enigmes i paraules per resoldre. És hora de posar a prova la vostra habilitat lingüística i lògica per descobrir les respostes ocultes que us esperen avui. Acompanyeu-nos en aquest viatge intel·lectual i deixeu-vos sorprendre per les solucions del dia. ¡Endavant, valents!

Indexi

Solucions del Paraulògic d’avui 18/05/2024

La lletra central d’avui és la L i les lletres restants són A-D-E-G-R
La solució al paraulògic d’avui, 18/05/2024, conté 161 paraules i 10 Tutis

Descobreix la nova funcionalitat de Dadalògic: el comprovador de paraules! Ara, pots verificar fàcilment les paraules que ja has desxifrat. Només has d'introduir les paraules trobades, separades per comes, i es marcaran automàticament. Pots copiar-les directament dels resultats del joc per evitar errors de format. Utilitza el nostre exemple com a guia: ai-ai, assassí, desidiosa, oda, odissea, sòsia. T'ofereixem una llista de comprovació detallada amb el recompte de paraules pendents, organitzades per punts. El desafiament del Paraulògic mai ha estat tan fàcil. Si no coneixes el significat d'alguna paraula, tenim una secció de definicions de les paraules del Paraulògic d'avui al final de la pàgina.


Paraules de 20 punts:
0

Paraules de 19 punts:
0

Paraules de 18 punts:
0

Paraules de 17 punts:
0

Paraules de 11 punts:
0

Paraules de 10 punts:
0

Paraules de 9 punts:
0

Paraules de 8 punts:
0

Paraules de 7 punts:
0

Paraules de 6 punts:
0

Paraules de 5 punts:
0

Paraules de 2 punts:
0

Paraules de 1 punts:
0

Si desitgeu accedir a les pistes del Paraulògic d'avui, simplement feu clic al requadre vermell. En aquesta secció, tindreu l'oportunitat d'explorar totes les pistes i la informació necessària per resoldre el Paraulògic. Si necessiteu assistència addicional, no dubteu a fer ús de la secció de Solucions del Paraulògic d'avui en català que trobareu més amunt.

Pistes

 3 4 5 6 7 8 91011Σ
a361077850046
d21534100016
e2211000006
g32111113721151
l21642201018
r23565210024
Σ141538323120821161

Prefixos de dues lletres:

  ad-2 ag-3 al-33 ar-8 da-6 de-10 el-5 er-1 ga-25 ge-10 gl-2 gr-14 la-1 le-1 ll-16 ra-4 re-20

Prefix freqüent de tres lletres:

  gal-18

Sufixos freqüents de tres lletres:

  ada-21

Hi ha 10 tutis:

  • - 3 de 7 lletres
  • - 4 de 8 lletres
  • - 2 de 9 lletres
  - 1 de 10 lletres

Hi ha 3 palíndroms:

  • - 1 de 3 lletres
  • - 1 de 4 lletres
  - 1 de 6 lletres

Subconjunts:

  adelr-14 agl-12 aeglr-36 al-4 adl-6 aglr-18 alr-7 adel-5 ael-5 aelr-13 adglr-6 adlr-3 del-1 adegl-4 adeglr-10 delr-2 el-1 adgl-2 aegl-5 egl-1 deglr-1 eglr-3 elr-2

 

Significat de les paraules Solucions del Paraulògic d'avui

A continuació, es presenten les definicions de les paraules clau relacionades amb el Paraulògic d'avui. Aquestes paraules ens ajuden a comprendre millor els conceptes i estratègies darrere d'aquest joc enriquidor.

 • Adelerada: La paraula "adelerada" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Potser es tracta d'un regionalisme o d'un terme específic d'una àrea concreta. Si em pots proporcionar més context o informació sobre la paraula, intentaré ajudar-te a trobar-ne el significat.
 • Adelerar-se: La paraula "adelerar-se" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Potser t'has referit a "accelerar-se", que significa augmentar la velocitat o la intensitat d'alguna cosa. Si tens alguna altra paraula o concepte que vulguis que et definim, estarem encantats d'ajudar-te.
 • Agalla: Agalla és una protuberància carnosa que es forma en algunes plantes com a resposta a una picada d'un insecte o a altres tipus de lesions. També es pot referir a una inflamació en la pell o a una tumoració en animals.
 • Aglà: La paraula "aglà" en català fa referència a la part baixa de la cara, especialment a la barbeta o barbeta d'un animal. També pot fer referència a la papada d'una persona.
 • Agrella: La paraula "agrella" en català fa referència a una petita agulla o punxa que s'utilitza per a cosir o per a altres tasques relacionades amb la costura. També pot fer referència a una espina o punxa d'una planta.
 • Ala o alà: La paraula "ala o alà" en català fa referència a l'expressió col·loquial que s'utilitza per expressar sorpresa, admiració o incredulitat davant d'una situació inesperada o sorprenent. És equivalent a expressions com "ai!" o "oh!" en altres idiomes.
 • Alada: La paraula "alada" en català fa referència a una cosa que té ales o que està relacionada amb les ales. També pot fer referència a alguna cosa que està adornada amb ales o que té forma d'ales.
 • Aladre: La paraula "aladre" en català fa referència a un tipus de moble o estris de fusta que s'utilitza per a col·locar-hi llenya o altres objectes. També pot referir-se a un petit armari o caixa de fusta on es guarden objectes diversos.
 • Aladrer: La paraula "aladrer" en català fa referència a una persona que crida, critica o renya constantment i sense motiu aparent. També pot fer referència a un gos que lladra molt sovint i sense raó.
 • Alaga: La paraula "alaga" en català fa referència a l'acció de mimar, acaronar o cuidar amb afecte una persona o una cosa. També pot fer referència a l'acció d'engreixar o engreixar-se en excés.
 • Alallarg: "Alallarg" és una paraula en català que significa allargar, estirar o allargar-se en una direcció concreta. També pot fer referència a estirar alguna cosa perquè quedi més llarga o allargar alguna cosa en el temps.
 • Alallarga: La paraula "alallarga" en català fa referència a allargar, estirar o allargar alguna cosa per a fer-la més llarga. També pot fer referència a estendre o allargar una acció o un període de temps.
 • Alar: La paraula "alar" en català fa referència a l'acció de posar ales a una cosa, com ara a un avió o a una nau espacial. També pot fer referència a l'acció de dotar d'alarma o de protecció a alguna cosa.
 • Aldea o aldeà: La paraula "aldea" o "aldeà" és un terme que fa referència a un petit nucli de població rural, generalment més petit que un poble o una vila. Les aldees solen tenir menys habitants i menys serveis que els pobles més grans, i sovint estan envoltades de camps o boscos. A Catalunya, les aldees són comuns a
 • Alè: 'Alè' és el terme que fa referència a l'aire que es respira quan es respira profundament o quan s'expira. També pot fer referència a l'alè que prové de la boca i que pot ser agradable o desagradable segons la higiene bucal de la persona. En un sentit més figurat, 'alè' pot fer referència a l'energia, la
 • Alegrar: 'Alegrar' és un verb que significa provocar alegria, contentament o felicitat en algú. També pot fer referència a fer més agradable o alegre alguna cosa.
 • Alegre: 'Alegre' és un adjectiu que fa referència a una persona que té una actitud positiva, optimista i plena d'alegria. També es pot utilitzar per descriure quelcom que provoca felicitat o plaer.
 • Aler: 'Aler' és una paraula catalana que fa referència a una reacció al·lèrgica que una persona pot experimentar davant d'una substància concreta, com ara aliments, pol·len, pols, àcars, etc. Aquesta reacció al·lèrgica pot manifestar-se de diverses formes, com ara picor, erupcions cutànies, congestió nasal
 • Alera: 'Alera' és una paraula que fa referència a la part superior d'una finestra, porta o balcó que sobresurt de la paret per protegir de la pluja i del sol. També pot referir-se a la teula o llosa que cobreix aquesta part de l'edifici.
 • Alga: L'algues són organismes fotosintètics aquàtics que viuen en aigües dolces o salades. Les algues poden ser unicel·lulars o multicel·lulars i poden variar en mida i color. Són importants per a l'ecosistema marí ja que proporcionen oxigen i són una font d'aliment per a molts organismes marins.
 • Algal: La paraula "algal" en català es refereix a allò relacionat amb les algues, que són organismes fotosintètics aquàtics que poden ser unicel·lulars o multicel·lulars i que viuen en aigües dolces o salades.
 • Algara: La paraula "algara" en català fa referència a una emboscada, una trampa o una embestida inesperada que es fa a algú amb l'objectiu de fer-li mal o causar-li un perjudici. També pot fer referència a una acció violenta o agressiva.
 • Algarada: Algarada és una paraula catalana que fa referència a una discussió o baralla violenta, sovint protagonitzada per un grup de persones. També pot fer referència a un disturbis o a una revolta popular.
 • Algarrada: La paraula "algarrada" en català es refereix a una baralla, lluita o enfrontament entre dues o més persones. També pot fer referència a una discussió acalorada o una disputa.
 • All: La paraula "all" en català es pot traduir com "tot" o "tot plegat". També es pot utilitzar com a pronom indefinit per referir-se a un conjunt de coses o persones de manera general.
 • Allà: 'Allà' és un adverbi de lloc que s'utilitza per indicar una ubicació a distància, generalment en referència a un lloc que està lluny de qui parla i de qui escolta. També pot utilitzar-se per indicar un moment en el temps.
 • Allada: 'Allada' és un adjectiu que fa referència a quelcom que ha estat adobat o maridat amb all. També pot fer referència a un plat de la cuina catalana que consisteix en peix adobat amb all i altres espècies, com ara l'allada de peix.
 • Allar: La paraula "allar" en català fa referència a l'acció de recollir les alls o alls d'un camp o d'una terra. També es pot utilitzar per indicar l'acció de recollir altres tipus de fruita o productes de la terra, com ara verdures.
 • Allarg: La paraula "allarg" en català fa referència a una acció que consisteix a allargar o estirar alguna cosa en sentit longitudinal. També pot fer referència a un objecte o una part del cos que té una forma allargada o estirada.
 • Allargada: 'Allargada' és un adjectiu que fa referència a alguna cosa que s'ha allargat o estirat en longitud. També pot fer referència a una forma o figura que té una dimensió més gran en la direcció de la longitud que en la de l'amplada.
 • Allargar: 'Allargar' és un verb que significa estirar, augmentar la longitud o extensió d'algun objecte o superfície. També pot fer referència a allargar el temps o la durada d'alguna cosa.
 • Al·lè: La paraula "al·lè" en català és una interjecció que s'utilitza per expressar alegria, entusiasme o satisfacció. També es pot fer servir per animar o encoratjar algú. És una paraula molt comuna en situacions festives o d'alegria.
 • Al·legar: "Al·legar" és un verb que significa argumentar, exposar raons o arguments en defensa d'una opinió, teoria o idea. També pot fer referència a presentar una cosa com a prova o justificació d'una afirmació.
 • Al·lel: Un al·lel és cadascuna de les formes alternatives que pot tenir un gen en un mateix locus d'un cromosoma. Els al·lels poden ser dominants o recessius i determinen les característiques hereditàries d'un organisme.
 • Aller: La paraula "Aller" no existeix en català. Potser t'has referit a una altra paraula o títol. Si tens alguna altra paraula de la qual vulguis saber la definició, estic aquí per ajudar-te.
 • Allera: La paraula "allera" en català fa referència a una planta herbàcia de la família de les umbel·líferes, també coneguda com a allòria. Aquesta planta té fulles allargades i aromàtiques, i s'utilitza principalment com a condiment en la cuina mediterrània.
 • Allerada: La paraula 'allerada' en català fa referència a una gran quantitat de vent que bufa durant un període de temps determinat, normalment associat a una tempesta o a un canvi de temps. També pot fer referència a un fort vent que bufa de manera intermitent.
 • Allerar: La paraula "allerar" en català fa referència a l'acció de recollir les olives de l'olivera. Aquesta paraula és pròpia de la zona de parla catalana i s'utilitza especialment en el context de la collita de les olives per a l'elaboració de l'oli d'oliva.
 • Aragall: La paraula "aragall" fa referència a una zona humida o terreny encharcat, sovint prop d'un riu o una bassa. També pot fer referència a una zona on creixen arbustos o vegetació aquàtica densa.
 • Areal: La paraula 'areal' en català fa referència a una àrea geogràfica determinada, especialment en relació amb la distribució d'una espècie animal o vegetal. També pot fer referència a una àrea de terreny o de superfície.
 • Argelaga: Argelaga és una planta arbustiva de la família de les compostes, amb fulles petites i allargades, de color verd grisenc i flors grogues o blanques agrupades en capítols. També es coneix com a greda, greda borda o ginesta borda. Aquesta planta és típica de zones àrides i de muntanya de la regió mediterrània.
 • Argelagar: La paraula "argelagar" fa referència a un terreny cobert de sorra o argila, especialment propi de zones àrides o desèrtiques. També pot fer referència a un lloc on hi ha molta sorra o argila acumulada.
 • Arreglar: "Arreglar" en català significa reparar, corregir, posar en ordre o solucionar alguna cosa que està desordenada, trencada o malament. També pot fer referència a ajustar o organitzar alguna cosa de manera que quedi millor o més adient.
 • Arrel: 'Arrel' és una paraula en català que fa referència a la part d'una planta que creix sota terra i que s'encarrega de fixar-la al sòl i d'absorbir els nutrients i l'aigua necessaris per al seu creixement. També s'utilitza en sentit figurat per fer referència a l'origen o fonament d'una cosa, a la base o fonament
 • Arrelada: 'Arrelada' és una forma verbal del verb arrelar, que significa fixar-se, establir-se o enraonar-se de manera profunda en un lloc o situació. També pot fer referència a tenir una connexió o vincle fort amb alguna cosa o algú.
 • Arrelar: 'Arrelar' és un verb que fa referència a la acció de fixar-se o establir-se fermament en un lloc, una situació o una relació. També pot fer referència a la implantació d'una planta en el terreny perquè pugui créixer i desenvolupar-se.
 • Dal: La paraula "dal" en català fa referència a una part de terreny baixa i humida, sovint inundable, situada a prop d'un riu o d'un llac. També es pot utilitzar per descriure una zona de terreny amb fang o argila.
 • Dall: La paraula "dall" no és una paraula catalana. Potser t'has referit a una altra paraula o si tens més informació sobre el context en què s'utilitza, podré ajudar-te millor.
 • Dalla: La paraula "dalla" no té un significat conegut en català. Podria ser una paraula d'un altre idioma o un error tipogràfic. Si tens més informació sobre la paraula o si vols preguntar per una altra paraula, no dubtis a fer-ho. Estic aquí per ajudar-te.
 • Dallada: La paraula "dallada" en català fa referència a una acció o gest de riure a carcajades, de manera sonora i contundent. També pot fer referència a una situació o moment en què es riuen molt fortament diverses persones.
 • Dallar: La paraula "dallar" en català fa referència a l'acció de trepitjar amb força amb el peu. També pot fer referència a l'acció de donar cops amb els peus o amb les potes davanteres.
 • Dardell: La paraula "dardell" en català fa referència a una planta herbàcia de la família de les rosàcies, coneguda científicament com a Rubus ulmifolius. És una planta que sol créixer en zones boscoses i que té tiges flexibles i espinoses. També s'utilitza per referir-se a la fruita que produeix aquesta planta, coneguda com
 • Dèdal: Dèdal és un terme que fa referència a un laberint o un entramat complicat de passadissos, camins o carrers. També pot fer referència a una situació o un problema complexe i difícil de resoldre. Aquesta paraula prové de la llegenda grega del laberint de Dèdal, construït per aquest artesà per a contenir el Minotaure a
 • Del: La paraula 'del' en català és una contracció que es forma a partir de la preposició 'de' i l'article 'el'. Es fa servir per indicar la pertinença o la procedència d'alguna cosa. També s'utilitza per formar el partitiu en expressions com 'la majoria dels estudiants'.
 • Delada: La paraula "delada" en català es fa servir per referir-se a una porció petita d'aliments que es menja entre hores, com una mica de menjar o un refrigeri. També pot fer referència a una petita quantitat de beguda.
 • Delegada: La paraula "delegada" en català fa referència a una persona que ha estat designada o escollida per representar o actuar en nom d'una altra persona, organització o grup en una determinada situació o tasca. També pot fer referència a la persona que ha estat encarregada d'una responsabilitat específica dins d'una organització o empresa.
 • Delegar: Delegar és el procés de transmetre autoritat, responsabilitat o poder a una altra persona perquè pugui actuar en el teu nom. És cedir part de les teves funcions o tasques a una altra persona perquè les porti a terme en el teu lloc.
 • Deler: La paraula "Deler" en català no té un significat conegut. Potser es tracta d'un error ortogràfic o d'una paraula poc comuna. Si tens més informació sobre el context en què s'utilitza aquesta paraula, podré ajudar-te millor a entendre-la.
 • Delera: La paraula 'delera' no té una definició reconeguda en català. Podria ser un terme poc comú o regional que no està recollit en els diccionaris convencionals. Si tens més context sobre el significat o l'ús d'aquesta paraula, podria ajudar a donar una millor explicació.
 • Delerar: La paraula "Delerar" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Podria ser un error d'escriptura o una paraula que no existeix en català. Si tens alguna altra paraula que vulguis saber el significat, estaré encantat d'ajudar-te.
 • Delga: La paraula "delga" en català fa referència a una persona que té un cos prim i esvelt, amb poca quantitat de greix corporal. També es pot utilitzar per descriure objectes o formes que siguin allargades i primes.
 • Dellà: 'Dellà' és un adverbi de lloc que s'utilitza per indicar una posició situada més enllà o més lluny d'un punt concret. També pot fer referència a una direcció determinada cap a l'exterior d'un lloc o d'una àrea específica.
 • Ela: La paraula "Ela" en català fa referència a una unitat de mesura de longitud que equival a 1,143 metres. Aquesta mesura s'utilitza especialment en el món de la navegació i la marina. També pot fer referència a un tipus de corda o cordill que s'utilitza per a diversos usos, com ara lligar objectes o realitzar tasques de
 • Elder: La paraula "Elder" en català es tradueix com a "ancià" o "membre més vell d'una comunitat". També pot referir-se a una persona major en edat o a una figura de lideratge en una comunitat.
 • Eldera: La paraula "eldera" en català es refereix a un arbust o petit arbre de la família de les caprifoliàcies, conegut científicament com a Sambucus nigra. Les flors de l'eldera són petites i blanques, i es solen utilitzar per fer infusions o xarops per tractar refredats i altres afeccions. També es fan servir els
 • Ell: Ell és un pronom personal masculí que fa referència a una tercera persona masculina. També pot ser utilitzat com a subjecte d'una oració per indicar un home o un ésser masculí en general.
 • Ella: 'Ella' és un pronom personal que es fa servir per referir-se a una persona del sexe femení, ja sigui com a subjecte o com a complement directe d'una acció. També es pot utilitzar per referir-se a alguna cosa o animal femení de manera personificada.
 • Eral: La paraula "eral" fa referència a un terreny pla, generalment situat a prop d'una masia o d'un nucli de població, on es conrea el blat o altres cereals. També pot fer referència a un camp de conreu en general.
 • Gal: La paraula "gal" en català fa referència a una unitat de mesura antiga que equivalia a 1,155 litres. També es pot utilitzar per referir-se a una mesura de capacitat o de pes.
 • Gala o galà: La paraula "gala" o "galà" en català es refereix a una festa o celebració solemne i elegant, generalment en honor d'alguna persona o causa especial. També pot fer referència a un espectacle artístic o cultural de gran categoria i qualitat.
 • Galda: La paraula "galda" en català es refereix a una taula gran i pesant que s'utilitza per a treballar en fusteria, en mecànica, etc. També pot fer referència a una taula de joc on es juguen partides de cartes, d'escacs, etc.
 • Galega: La paraula "Galega" fa referència a una persona originària de Galícia, una comunitat autònoma d'Espanya. També pot fer referència a la llengua galega, una llengua romànica parlada a Galícia.
 • Galer: La paraula "galer" en català fa referència a una galeria o passadís cobert, generalment situat a la part posterior d'una casa i que connecta diverses estances. També pot fer referència a un passadís o corredor obert a l'exterior d'un edifici.
 • Galera: La paraula "galera" en català fa referència a una embarcació de rem que es fa moure mitjançant els remers. També pot referir-se a una mena de barret alt i estret, o bé a una part de la cara dels insectes, on es troben els ulls compostos.
 • Galerada: La paraula "galerada" en català fa referència a una tempesta de vent fort i fred que es produeix a la primavera. Aquest fenomen meteorològic pot estar acompanyat de pluja, neu o calamarsa.
 • Galga: La paraula "galga" en català fa referència a una unitat de mesura utilitzada per a la quantificació de la grandària de les peces de roba, especialment en el món tèxtil. També pot fer referència a un aparell o eina utilitzada per a mesurar la grandària de les peces de roba.
 • Galgar: La paraula "galgar" en català fa referència a l'acció de caminar o córrer amb els peus descalços sobre terreny pedregós o accidentat. També es pot utilitzar per indicar que algú camina amb dificultat o amb pas vacil·lant.
 • Gall: La paraula "gall" en català fa referència al mascle de la gallina, és a dir, al gall. També pot fer referència a una persona valenta o a una protuberància carnosa que apareix a la pell a causa d'una inflamació.
 • Gal·la: La paraula "gal·la" en català fa referència a una festa, celebració o acte públic que es fa per a commemorar o honorar algú o alguna cosa. També pot fer referència a una acció o esdeveniment especial que es realitza amb alegria i entusiasme.
 • Gallada: La paraula "gallada" en català fa referència a un grup de gallines o pollastres. També pot fer referència a un grup de persones que fan alguna cosa junts o que es reuneixen per a una activitat concreta. També s'utilitza per a referir-se a una acció o comportament imprudent o poc meditat.
 • Gallard: La paraula "gallard" en català fa referència a una persona que té una actitud orgullosa, arrogant o presumida. També pot fer referència a algú que té una postura altiva o sobrada.
 • Gallarda: La paraula "gallarda" en català fa referència a una dansa popular i tradicional que es balla en parella. És una dansa alegre i animada que es caracteritza per moviments ràpids i elegants. També es pot utilitzar per descriure una actitud orgullosa, valenta o decidida.
 • Galleda: La paraula "galleda" en català fa referència a un recipient de forma cilíndrica i profund, generalment fet de metall, plàstic o fusta, que s'utilitza per emmagatzemar líquids o altres substàncies. També es pot fer servir com a sinònim de "galleda" per a referir-se a una gran quantitat d'algun material o substància.
 • Gallega: La paraula "Gallega" en català es refereix a una dona natural de Galícia, una comunitat autònoma al nord-oest d'Espanya. També pot fer referència a la llengua gallega, que és la llengua pròpia de Galícia.
 • Galler: La paraula "galler" en català fa referència a una galeria o passadís cobert, normalment situat a la part posterior d'una casa o edifici, que connecta diverses estances o permet accedir a un jardí o pati interior. També pot fer referència a una galeria d'art o a una passarel·la elevada.
 • Gallera: La paraula "gallera" fa referència a una lluita de gallos, és a dir, una competició en què dos gallos lluiten entre ells fins a la mort o fins que un d'ells es rendeixi. També pot fer referència a l'espai o recinte on se celebren aquestes lluites. A més, en altres contextos, la paraula "gall
 • Gargall: La paraula "gargall" en català fa referència a la part del coll situada entre la mandíbula i l'espatlla. També pot fer referència a una sensació de constricció o opressió en aquesta zona del cos.
 • Gargalla: La paraula "gargalla" en català fa referència a la part del coll situada entre la mandíbula i l'espatlla, a la zona dels ganglis limfàtics. També pot fer referència a una inflamació o malaltia en aquesta zona del cos.
 • Garlar: La paraula "garlar" en català fa referència a parlar o xerrar de manera incoherent i confusa, sense tenir un sentit clar. També pot fer referència a parlar de manera grollera o sense educació.
 • Garrallarg: La paraula "garrallarg" en català fa referència a una persona que parla molt i de manera incessant, sovint de manera fastigosa o inoportuna. També pot fer referència a un ocell de la família dels corvids, conegut també com a garsa o graja.
 • Garrallarga: La paraula "garrallarga" en català fa referència a un ocell marí de la família dels larídeus, que es caracteritza per tenir un bec llarg i punxegut. També es pot utilitzar per descriure una persona amb un nas allargat i punxegut.
 • Garrell: La paraula "garrell" és un terme dialectal que s'utilitza en algunes zones de Catalunya per referir-se a una petita construcció de pedra seca, generalment utilitzada com a refugi per a animals. També pot fer referència a un petit corral o recinte tancat on es guarden animals.
 • Garrella: La paraula "garrella" en català fa referència a una mena de corda o cordó que s'utilitza per a lligar o atar objectes. També pot fer referència a una corda o cordó que s'utilitza per a guiar o conduir animals, especialment en el món rural.
 • Gel: El 'gel' és una substància semisòlida, transparent i incolora, generalment a base d'aigua, que es solidifica a temperatures baixes i es fon a temperatures més altes. S'utilitza principalment per al seu efecte refrigerant i per a la higiene personal, com ara en la neteja de les mans. També es pot utilitzar com a agent de fixació en productes com
 • Gelada: La paraula "gelada" en català fa referència a una baixada de la temperatura fins a un punt en què l'aigua es congela, formant gel. També pot fer referència a una capa de gel que es forma sobre una superfície, com ara el gel que es forma sobre els vehicles durant les nits fredes d'hivern.
 • Gelader: La paraula "gelader" en català es refereix a una persona encarregada de fer gelats o sorbets. També pot fer referència a un establiment on es venen gelats i altres productes gelats.
 • Geladera: La paraula "geladera" en català fa referència a un aparell elèctric que serveix per congelar aliments o mantenir-los a baixa temperatura. També pot fer referència a un recipient o recipient gran on es posa el gel per mantenir begudes o aliments frescos.
 • Gelar: La paraula "gelar" en català fa referència a l'acció de congelar o solidificar un líquid mitjançant el fred, de manera que passi a estar en estat sòlid. També pot fer referència a l'acció de cobrir-se d'una capa de gel a causa de les baixes temperatures.
 • Gelea: La paraula "gelea" en català es refereix a una substància gelatinosa que es forma a partir de la coagulació d'un líquid, com ara suc de fruita o caldo de carn. També pot fer referència a una substància similar a la gelatina que es fa servir en la preparació de plats dolços o salats.
 • Gelera: La paraula "gelera" en català fa referència a un lloc on es conserven els aliments o les begudes a una temperatura baixa per tal de mantenir-los frescos. També pot fer referència a un recipient o recipient similar on es posen els aliments o les begudes per aconseguir aquesta refrigeració.
 • Gèl·lera: Una "gèl·lera" és una acumulació de gel en una zona, com ara en una muntanya o en una cavitat natural, que es forma per l'acumulació de neu compactada i la seva transformació en gel a causa de les baixes temperatures. També es pot referir a una porció d'aigua congelada en un recipient o en una superfície.
 • Gerdell: La paraula "gerdell" en català fa referència a una petita porció de terra, generalment situada a prop d'una construcció, que es manté sense cultivar i que sol estar envoltada per una tanca o una barana. També pot referir-se a una petita parcel·la de terreny que es deixa sense utilitzar o sense conrear.
 • Gerla: La paraula "gerla" fa referència a un cistell o contenidor de mides petites o mitjanes, generalment fet de vímet o altres materials trenats. És utilitzat per transportar aliments, objectes o materials diversos. També pot fer referència a una càrrega o quantitat de coses que es transporten en una gerla.
 • Gla: La paraula "Gla" en català no té cap significat conegut. Si et refereixes a alguna altra paraula o vols més informació, no dubtis en preguntar-me.
 • Glera: La paraula "glera" fa referència a una acumulació de pedres i grava que es troba a la vora d'un riu o d'un torrent, generalment en forma de talús o de penya-segat. També es pot utilitzar per designar una acumulació de pedres i sorra que es forma en un glacera o en un corriol.
 • Graella: La paraula "graella" en català fa referència a una estructura de barres paral·leles que s'utilitza per cuinar al forn o a la brasa. També es pot referir a una estructura en forma de quadrícula que s'utilitza per a diversos usos, com ara en la impressió gràfica o en la distribució d'elements en una taula o en una pàg
 • Graellada: La paraula 'Graellada' fa referència a una tècnica culinària en la qual els aliments es cuinen a la graella, és a dir, sobre una superfície plana i calenta. Aquesta tècnica de cocció és molt popular per cuinar carns, verdures i altres aliments, i sovint es realitza a l'aire lliure en un espai destin
 • Grall: La paraula "grall" en català fa referència a una mena de flauta de tub recte, generalment feta de fusta, que es toca amb la boca i que s'utilitza en la música tradicional catalana i en altres cultures. També pot fer referència a un instrument similar a la gralla, però amb una estructura lleugerament diferent.
 • Gralla: La paraula 'gralla' fa referència a un instrument musical de vent de fusta, similar a una flauta, que es toca amb una única canya doble. És un instrument tradicional de la música popular catalana i s'utilitza sovint en festes i celebracions.
 • Grallar: La paraula "grallar" en català fa referència a l'acció de fer soroll o produir un so fort i discordant, com el crit d'una gralla. També pot fer referència a parlar de manera massa alta i sense modulació.
 • Graller: La paraula 'graller' fa referència a una persona que toca el grall, un instrument de vent de fusta típic de la música tradicional catalana. El graller és l'intèrpret que domina aquest instrument i en fa sonar les notes per acompanyar altres instruments en la interpretació de música tradicional.
 • Grallera: La paraula "grallera" fa referència a una persona que toca la gralla, un instrument de vent de la família dels instruments de fusta. La gralla és un instrument tradicional català que es caracteritza per tenir una única canya i un so agut i penetrant.
 • Greal: La paraula 'greal' en català fa referència a un recipient o vas de metall, generalment de plata o or, que s'utilitza per a beure vi o altres begudes. També pot fer referència al calze utilitzat en la litúrgia cristiana per a la consagració del vi en la missa.
 • Greala: La paraula "greala" no es troba en el diccionari català. Potser t'has referit a una paraula amb una altra grafia o a un terme específic que no és reconegut. Si tens més informació o vols consultar una altra paraula, estic aquí per ajudar-te.
 • Gregal: La paraula "gregal" en català fa referència a un vent procedent del nord-est. És un vent que sovint porta aire fred i humit a la zona mediterrània.
 • Gregalada: La paraula "gregalada" fa referència a un vent fred i sec que bufa del nord-est, especialment a la zona de Catalunya. Aquest vent pot ser força intens i pot afectar les condicions meteorològiques de la regió on bufa.
 • Grell: La paraula "grell" en català fa referència a una persona que és molt freda, distant, indiferent o insensible en les seves relacions amb els altres. També pot fer referència a una persona que és molt tancada, reservada o poc comunicativa.
 • Grella: La paraula "grella" en català fa referència a una estructura de barres paral·leles que s'utilitza per a coure aliments a la graella. També es pot referir a una superfície o reixeta de formigó, ferro, fusta, etc., que es col·loca en el sòl per a cobrir un forat o una obertura.
 • Grellada: La paraula "grellada" en català fa referència a una tècnica de cuina en la qual els aliments es cuinen a la graella, és a dir, a la parrilla. Aquesta tècnica de cuina sol ser utilitzada per cuinar carn, peix, verdures o altres aliments a la brasa, proporcionant-los un sabor característic i una textura cruix
 • Lar: La paraula "lar" en català fa referència al lloc on una persona o una família viu, és a dir, el domicili o la llar. També pot fer referència a la residència o habitatge d'una persona o d'un animal.
 • Legal: "Legal" fa referència a tot allò que està conforme a la llei, que està permès o està regulat per les lleis vigents d'un país o territori. També pot fer referència a tot allò que està relacionat amb el dret o amb el sistema judicial.
 • Lla: La paraula "lla" en català fa referència a un recipient de fusta, fang, metall o altres materials, generalment de forma cilíndrica i amb una base plana, utilitzat per emmagatzemar o transportar líquids com aigua, vi, oli, entre altres substàncies. També pot fer referència a una mesura de capacitat antiga equivalent a uns 12 litres.
 • Lladella: La paraula "lladella" en català fa referència a una petita peca de roba, generalment de punt, que cobreix el cap i les espatlles i que s'utilitza per protegir-se del fred o de la intempèrie. També pot fer referència a una peça de roba similar a una mantellina que es posa sobre els vestits per protegir-los de la brut
 • Lladrar: Lladrar és el so que emeten els gossos quan volen comunicar alguna cosa, com ara alertar d'una presència estranya, expressar nerviosisme o cridar l'atenció dels seus propietaris. També es pot utilitzar metafòricament per indicar que algú parla de manera insistenta o molesta.
 • Lladre: La paraula "lladre" en català fa referència a una persona que roba o pren alguna cosa sense permís. És sinònim de "rodamón" o "cacos".
 • Lladregada: La paraula "lladregada" en català fa referència a l'acció de robar o furtar, especialment en quantitat important. També pot fer referència a un robatori massiu o a gran escala.
 • Llaga: La paraula 'llaga' en català fa referència a una ferida o úlcera en la pell o en una superfície corporal. També pot fer referència a una situació o tema que causa dolor emocional o conflicte en una persona.
 • Llagar: Un llagar és un recipient de fusta o de pedra on s'esmunten i es premsen les rames de raïm per obtenir el most o el vi. També es pot utilitzar per a altres fruits com les olives per obtenir oli.
 • Llar: La paraula "llar" en català fa referència al lloc on es viu, al domicili o a la casa on una persona o una família resideix. També pot fer referència al lloc on es cuina el foc per escalfar-se o cuinar aliments. A més, la paraula "llar" pot tenir una connotació emocional, referint-se al lloc on es troba la cal
 • Llard: La paraula 'llard' en català fa referència a la substància greixosa que es troba sota la pell dels animals, especialment dels porcs, i que s'utilitza per a cuinar o conservar aliments. També pot fer referència a la grassa que s'afegeix a la carn per donar-li sabor i suculència.
 • Llarder: La paraula "llarder" en català fa referència a una persona que s'entremena en els afers dels altres de manera excessiva o inoportuna, i que sovint busca informació comprometedora per a utilitzar-la en contra d'altres persones. També pot fer referència a una persona xafardera i indiscreta.
 • Llarg: El terme "llarg" en català fa referència a allò que té una gran longitud, a una distància considerable entre dos punts o a una durada estesa en el temps. També pot fer referència a una persona alta o a un objecte que s'estén en una direcció concreta.
 • Llarga: La paraula 'llarga' en català fa referència a una cosa que té una longitud considerable, superior a la mitjana. També pot fer referència a una durada o període de temps llarg.
 • Llargada: La paraula "llargada" es refereix a la distància o extensió d'una cosa en la seva dimensió longitudinal. També pot fer referència al temps que una cosa dura o perdura en el temps.
 • Llega: La paraula "llega" en català es refereix a una corda gruixuda, generalment de cànem, que s'utilitza per a lligar o subjectar objectes. També pot fer referència a una corda que s'utilitza per a lligar o subjectar una embarcació a la riba.
 • Llegar: La paraula 'llegar' en català es pot traduir com arribar o assolir un lloc, objectiu o situació determinada. També pot fer referència a la quantitat o la intensitat d'alguna cosa.
 • Llera: La paraula "llera" en català fa referència a la vora d'un riu, a la riba o a la zona propera a la riba d'un curs d'aigua. També pot fer referència a un petit canal o reguer que porta l'aigua a un camp de cultiu.
 • Ral: La paraula 'ral' en català fa referència a una franja de terreny estreta i allargada, generalment de terra o de pedra, que es troba entre dues vies o camins. També pot fer referència a una franja de terreny marcada per una línia o una sèrie de pals que serveix com a límit o referència.
 • Rall: La paraula "rall" en català fa referència a una línia o ratlla que es fa en una superfície, com ara una taula, una paret, un paper, etc. També pot fer referència a una ratlla o marca que es fa en un objecte per marcar alguna cosa o indicar alguna direcció.
 • Rallar: "Rallar" en català fa referència a fregar un aliment amb un rallador per aconseguir-ne petites parts o trossos. També es pot utilitzar en sentit figurat per indicar que algú està molestant o irritant a una altra persona de manera persistent.
 • Raller: El terme "raller" fa referència a un ocell de la família dels ral·lids, de mida mitjana i de color marró o gris, que habita en zones humides com arrossars, basses o rierols. També es coneix com a rascló o gall de riu.
 • Real: "Real" és un adjectiu que fa referència a allò que és autèntic, veritable o concret, en oposició al que és imaginari, fictici o il·lusori. També pot fer referència a allò que pertany a la realitat o a allò que és propi del món físic i tangible.
 • Realegrar-se: La paraula "realegrar-se" en català significa tornar a alegrar-se, recuperar la alegria o la felicitat després d'un moment de tristesa o desànim. És un verb que expressa la recuperació de l'alegria.
 • Realgar: El realgar és un mineral de la classe dels sulfurs, de color vermell brillant, que es fa servir com a pigment en la pintura i en la fabricació de vidres. També s'utilitza en la medicina tradicional xinesa per tractar diverses afeccions.
 • Redall: La paraula "redall" en català fa referència a una tallada o tros tallat d'una cosa, especialment en el context de la carn. També es pot utilitzar per descriure una tallada o secció d'una superfície, com ara una paret o un terreny. En general, es refereix a una porció o fragment d'alguna cosa que ha estat tallada o separada d
 • Redallar: La paraula "redallar" en català fa referència a tallar o retallar una cosa de forma brusca i sense delicadesa. També es pot utilitzar per indicar el tall d'una fulla o branca d'un arbre.
 • Regal: La paraula 'Regal' en català fa referència a un obsequi o present que es fa a algú amb motiu d'una celebració, com ara un aniversari, un Nadal, un aniversari de bodes, etc. També pot fer referència a una cosa que es dóna a algú sense esperar res a canvi, com ara una virtut o un talent natural.
 • Regala: La paraula "regala" en català fa referència a l'acció de donar alguna cosa a algú com a obsequi o present. També pot fer referència a l'acció de fer una cosa sense esperar res a canvi, com ara regalar un somriure.
 • Regalada: La paraula 'regalada' en català pot tenir diversos significats, depenent del context en què s'utilitzi. A continuació, es mostren algunes definicions:1. Adjectiu que fa referència a quelcom que s'ha obtingut o rebut sense haver de pagar-hi res, de manera gratuïta o sense contraprestació.
  2. Adjectiu que indica que una cosa est
 • Regalar: La paraula "regalar" en català significa donar alguna cosa a algú sense esperar res a canvi, amb la intenció de fer un obsequi o un gest amable.
 • Regall: La paraula "regall" en català fa referència a un obsequi o present que es fa a algú amb l'objectiu de demostrar afecte, gratitud o amistat. També pot ser un gest de cortesia o un detall per celebrar una ocasió especial.
 • Regel: La paraula "regel" en català fa referència a una capa de gel que es forma sobre una superfície, com ara el terra, els arbres o els vehicles, quan la temperatura baixa i l'aigua es congela. També pot fer referència a una capa de gel que es forma a la superfície de l'aigua en un riu, un llac o un estany.
 • Regelar: La paraula "regelar" en català fa referència a tornar a congelar una cosa que ja havia estat gelada i que s'ha descongelat parcialment o totalment. També es pot utilitzar per indicar que s'ha congelat una cosa per segona vegada.
 • Regla: La paraula "regla" en català pot tenir diversos significats, entre ells:1. Instrument de fusta, plàstic, metall, etc., llarg i prim, generalment recte, que s'utilitza per traçar línies rectes o mesurar distàncies.
  2. Norma o disposició que ha de seguir-se en una activitat o en una situació determinada.
  3. Instrument de c
 • Reglada: La paraula 'Reglada' en català es refereix a un conjunt de normes o lleis que s'han d'aplicar de manera sistemàtica i ordenada en una determinada situació o àmbit. També pot fer referència a una línia recta o regla que s'utilitza per mesurar o traçar figures geomètriques.
 • Reglar: La paraula "reglar" en català fa referència a l'acció de marcar, establir o fixar les regles o normes d'una situació, activitat o relació. També pot fer referència a l'acció de regular o ajustar alguna cosa segons unes normes o criteris establerts.
 • Regle: La paraula "regle" en català fa referència a un instrument de fusta o plàstic que s'utilitza per traçar línies rectes o per mesurar distàncies en una superfície plana. També pot referir-se a una regla o norma establerta per a regular una activitat o un comportament.
 • Rel: La paraula "rel" en català fa referència a una tira de pell o de cuir que s'utilitza per a lligar o subjectar alguna cosa. També pot fer referència a una corda o cordó per a lligar o subjectar objectes.
 • Relé: Un relé és un dispositiu electromagnètic que permet obrir o tancar un circuit elèctric amb l'ajuda d'un corrent elèctric. Es sol utilitzar per controlar altres aparells elèctrics o per automatitzar processos.
 • Relegar: "Relegar" en català significa apartar o apartar una persona o cosa a un lloc secundari o menys important. També pot fer referència a apartar una persona d'una posició o funció important.
 • Rella: La paraula "rella" en català fa referència a una mena de peix d'aigua dolça, de la família dels ciprínids, de color verd oliva amb taques fosques al cos i amb una boca que sobresurt de la cara. També pot fer referència a una petita rajola o tros de rajola.

 

Per què jugar al Paraulògic és Beneficiós

Jugar al Paraulògic no només és una activitat entretinguda, sinó que també ofereix una gran varietat de beneficis cognitius i educatius que poden millorar la teva ment de diverses maneres.

Beneficis Cognitius:

Quan jugues al Paraulògic, estàs posant a prova la teva capacitat de raonament, resolució de problemes i pensament crític. A més, la necessitat de trobar paraules i relacions entre elles pot millorar la teva memòria i aguditzar la teva concentració. Tot això ajuda a mantenir la teva ment activa i en forma.

Beneficis Educatius:

A més dels beneficis cognitius, jugar al Paraulògic pot ser una eina educativa efectiva. Millora la teva comprensió de la llengua catalana, ampliant el teu vocabulari i la teva capacitat gramatical. També pot ajudar-te a desenvolupar habilitats de lectura i escriptura, ja que has de comprendre i produir textos de manera coherent i precisa.

En resum, jugar al Paraulògic no només és una diversió, sinó també una activitat beneficiosa per al teu cervell i el teu aprenentatge. Aprofita tots els avantatges que aquest joc pot oferir-te i gaudeix dels seus efectes positius en la teva vida quotidiana.

Explora el fascinant món de Paraulògic: un joc de paraules amb reptes intel·ligents

Paraulògic és un joc que posarà a prova la teva ment i la teva creativitat a través de paraules enigmàtiques i fascinants. Endinsa't en aquest univers lingüístic i deixa que la teva imaginació prengui el comandament. Comparteix les teves estratègies, desxifra els acudits verbals i desafia't a tu mateix per superar els nivells més complicats. La diversió està garantida, així que no dubtis a deixar els teus comentaris i compartir les teves experiències amb la comunitat Paraulògic. ¡La paraula és teva!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Go up