Solucions del Paraulògic d'avui 21/05/2024

21/05/2024

Aprofita el desafiament de les paraules! Avui, 21 de maig del 2024, et convidem a descobrir les solucions del Paraulògic d'avui. Enganxa't a la diversió i posa a prova la teva destresa mental resolent les paraules més enigmàtiques d'aquest joc apassionant. Endinsa't en aquesta aventura lingüística i troba les respostes que et portaran a la victòria. Estàs preparat per afrontar el repte? ¡A jugar!

Indexi

Solucions del Paraulògic d’avui 21/05/2024

La lletra central d’avui és la B i les lletres restants són E-I-N-O-S-T
La solució al paraulògic d’avui, 21/05/2024, conté 61 paraules i 1 Tutis

Descobreix la nova funcionalitat de Dadalògic: el comprovador de paraules! Ara, pots verificar fàcilment les paraules que ja has desxifrat. Només has d'introduir les paraules trobades, separades per comes, i es marcaran automàticament. Pots copiar-les directament dels resultats del joc per evitar errors de format. Utilitza el nostre exemple com a guia: ai-ai, assassí, desidiosa, oda, odissea, sòsia. T'ofereixem una llista de comprovació detallada amb el recompte de paraules pendents, organitzades per punts. El desafiament del Paraulògic mai ha estat tan fàcil. Si no coneixes el significat d'alguna paraula, tenim una secció de definicions de les paraules del Paraulògic d'avui al final de la pàgina.


Paraules de 20 punts:
0

Paraules de 8 punts:
0

Paraules de 7 punts:
0

Paraules de 6 punts:
0

Paraules de 5 punts:
0

Paraules de 2 punts:
0

Paraules de 1 punts:
0

Si desitgeu accedir a les pistes del Paraulògic d'avui, simplement feu clic al requadre vermell. En aquesta secció, tindreu l'oportunitat d'explorar totes les pistes i la informació necessària per resoldre el Paraulògic. Si necessiteu assistència addicional, no dubteu a fer ús de la secció de Solucions del Paraulògic d'avui en català que trobareu més amunt.

Pistes

 3 4 5 6 7 8 910Σ
b81099320142
e012000003
i010000001
n002000002
o131001006
s011210005
t011000002
Σ9171611430161

Prefixos de dues lletres:

  be-13 bi-10 bo-19 so-3 eb-1 es-2 ib-1 ne-1 ni-1 ob-6 se-2 te-2

Prefix freqüent de tres lletres:

  bot-6

Sufixos freqüents de tres lletres:

  tos-3 bot-3

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 4 lletres Subconjunts:

  be-1 bei-1 ben-2 beint-1 beinot-1 benst-2 benost-3 bes-1 best-2 beos-5 bet-1 bein-1 binot-2 beinost-1 bis-2 beis-1 beiost-1 bios-1 bit-1 beit-2 biot-5 bo-1 beot-3 beiot-1 bno-2 benot-3 bos-1 bost-3 bnost-1 bot-2 beinos-1 beost-1 benos-1 bino-1 bio-1 beo-1 beios-1

 

Significat de les paraules Solucions del Paraulògic d'avui

A continuació, es presenten les definicions de les paraules clau relacionades amb el Paraulògic d'avui. Aquestes paraules ens ajuden a comprendre millor els conceptes i estratègies darrere d'aquest joc enriquidor.

 • Bebè: Un "bebè" és un ésser humà en les primeres etapes de la seva vida, generalment des del moment del naixement fins als dos anys aproximadament. També es pot utilitzar el terme per referir-se a un infant de poc temps de vida en general.
 • Bei: La paraula "bei" en català fa referència a una persona que està embriagada o borratxa a causa de l'alcohol. També pot fer referència a una persona que està molt alegre i exaltada a causa de l'efecte de l'alcohol.
 • Ben: La paraula "ben" en català és un adverbi que s'utilitza per indicar que alguna cosa es realitzada correctament, de manera adequada o en una bona direcció. També pot ser utilitzat per expressar una afirmació o una concessió en una frase. Exemple: "Ho has fet ben" (Ho has fet correctament).
 • Beneit o beneït: La paraula "beneit" o "beneït" fa referència a una persona que ha rebut la benedicció o la protecció divina, o que ha estat consagrat per un acte religiós com el baptisme. També pot fer referència a quelcom que ha estat consagrat o beneït per un sacerdot o una autoritat religiosa.
 • Beneitó: La paraula "Beneitó" en català fa referència a una persona que ha estat beneïda, és a dir, que ha rebut una benedicció religiosa. També pot fer referència a alguna cosa que ha estat beneïda o consagrada.
 • Benentès: La paraula 'Benentès' no és una paraula catalana reconeguda. Pot ser un nom propi o una paraula en un dialecte o argot específic que no està recollida en el diccionari estàndard de la llengua catalana. Si tens més informació sobre el context en què s'utilitza aquesta paraula, podria ajudar a proporcionar una definició més precisa.
 • Bentos: La paraula "bentos" fa referència a la comunitat d'éssers vius que viuen en el fons marí, com ara animals, plantes i microorganismes. Aquesta zona s'anomena també bental o bentosfera i forma part de l'ecosistema marí.
 • Bes: La paraula "bes" en català fa referència a l'acció de tocar amb els llavis una altra persona o cosa com a signe d'afecte, amor o salutació. També es pot utilitzar per a referir-se a una petita quantitat d'alcohol o licor que es pren d'un sol glop.
 • Beset: La paraula "Beset" en català significa "assetgat" o "envoltat". Es fa servir per indicar que una persona o una cosa està rodejada o atacada per altres persones o coses. També pot fer referència a estar sotmès a una situació difícil o complicada.
 • Besnebot: La paraula "Besnebot" és un terme col·loquial que s'utilitza a Catalunya per referir-se a una persona jove i inexperta en determinats aspectes de la vida, especialment en relació amb les relacions afectives o sexuals. Pot ser sinònim de "novell" o "inexpert". Aquesta paraula sovint es fa servir de manera humorística o despectiva.
 • Besnet: La paraula "besnet" en català fa referència a l'acció de fer un petó o un bes en la part superior del cap d'algú, especialment en un infant. És una paraula que s'utilitza sovint per expressar afecte i carinyo envers una persona jove.
 • Bessó: La paraula "bessó" en català fa referència a una persona que ha nascut el mateix dia i any que una altra persona, és a dir, són germans nascuts en el mateix part. També es pot utilitzar per a referir-se a dos objectes que són iguals o molt semblants.
 • Bet: La paraula "bet" en català es pot traduir com "aposta". Es refereix a l'acció de posar en joc una quantitat de diners o altres béns amb l'esperança de guanyar una quantitat major en una activitat de joc o d'atzar. També es pot utilitzar en un sentit més figurat per indicar confiança o seguretat en una determinada situaci
 • Bienni: La paraula "bienni" en català fa referència a un període de temps de dos anys. Es tracta d'una unitat de mesura de temps que equival a dos anys consecutius.
 • Biont: La paraula "biont" no és d'ús comú en català i no té una definició específica en els diccionaris catalans. No obstant això, el terme podria fer referència a un ésser viu o organisme, ja que deriva del grec "bios" que significa vida. En aquest sentit, podria ser utilitzat com a sinònim de "ésser viu"
 • Biosíntesi: La biosíntesi és el procés mitjançant el qual els éssers vius sintetitzen molècules orgàniques complexes a partir de molècules més simples. Aquest procés és essencial per al manteniment de la vida i el creixement dels organismes.
 • Bis: La paraula 'bis' en català fa referència a una segona ocasió o repetició d'una cosa. També pot ser utilitzada per indicar que una acció es realitza dues vegades. Per exemple, "vaig anar al cinema bis aquesta setmana" significa que vaig anar al cinema dues vegades en aquesta setmana. També pot ser utilitzada com a prefix per indicar que
 • Bisbe: Un bisbe és un membre del clergat catòlic que té la responsabilitat de dirigir una diòcesi o una arxidiòcesi. El bisbe exerceix autoritat espiritual sobre els fidels de la seva jurisdicció i té la potestat de confirmar, ordenar sacerdots i administrar els sagraments. També és responsable de supervisar les activitats pastorals i administratives
 • Bisbetó: El terme "bisbetó" en català fa referència a un material de construcció format per una barreja de ciment, sorra, pedres i aigua, que es fa servir per fer estructures de formigó armat. Aquest material és molt utilitzat en la construcció d'edificis, carreteres, ponts, entre altres infraestructures.
 • Bisó: La paraula "bisó" fa referència a un animal mamífer herbívor de gran grandària que viu en estat salvatge i que pertany a la família dels bòvids. És caracteritzat per tenir un cos massís, potes curtes i una bossa en el coll que li serveix per emmagatzemar menjar. Els bisons són animals socials que viuen en gr
 • Bit: Un bit és la unitat mínima d'informació en informàtica i teoria de la informació. Un bit pot prendre dos valors diferents: 0 o 1, que corresponen a les dues possibilitats binàries. Els bits s'utilitzen per representar dades i informació en els sistemes informàtics.
 • Bitè: La paraula "bitè" en català fa referència a una tècnica de pesca que consisteix en llançar una corda amb un o més anzols a l'aigua per capturar peixos. Aquesta tècnica també pot ser coneguda com a pesca amb palangre.
 • Bitó o bitò: La paraula "bitó" o "bitò" en català fa referència a una mena de cistella o cistell petit i generalment de forma quadrada o rectangular, que s'utilitza per a transportar o emmagatzemar objectes petits. També pot fer referència a una petita caixa o capsa de fusta utilitzada per a guardar objectes personals o de valor.
 • Bobinot: La paraula "Bobinot" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Si tens alguna altra paraula que vulguis que et defineixi, estaré encantat d'ajudar-te.
 • Bobiot: La paraula 'Bobiot' en català fa referència a una persona ingènua, poc astuta o poc intel·ligent. També pot utilitzar-se per referir-se a una persona despistada o que actua de manera poc coherent.
 • Bobò: La paraula "bobò" en català fa referència a una persona que és poc intel·ligent, ingènua o poc espavilada. També es pot utilitzar per descriure algú que és una mica despistat o que fa coses sense sentit.
 • Boet: La paraula "boet" en català fa referència a una persona que fa el paper de bufó o de farsant en una festa, espectacle o representació teatral. També pot ser utilitzada de forma despectiva per referir-se a algú que fa el ridícul o que actua de manera poc seriosa.
 • Boiet: La paraula "boiet" no es troba en el diccionari català. Potser es tracta d'una paraula dialectal o local que no està reconeguda en català estàndard. Si tens més informació sobre el context en què s'utilitza aquesta paraula, podria ajudar a proporcionar una definició més precisa.
 • Bon: La paraula 'bon' en català fa referència a quelcom positiu, bo, agradable, aprofitable o útil. També pot fer referència a una persona amable, generosa o de bona voluntat.
 • Bonent: La paraula "bonent" en català fa referència a una persona o cosa que és bona o que té qualitats positives. Es pot utilitzar per descriure algú o alguna cosa que és agradable, satisfactori o favorable. També es pot fer servir per expressar que alguna cosa està millorant o evolucionant de manera positiva.
 • Bonet: La paraula "bonet" en català fa referència a una peça de vestir que cobreix la part superior del cap, generalment de forma cònica i que es pot lligar sota el mentó. També pot fer referència a una mena de barret petit i pla.
 • Bonets: La paraula "bonets" en català fa referència a un tipus de bolets, és a dir, a un grup de fongs que creixen en els boscos i que es poden consumir com a aliment. Aquesta paraula també es pot utilitzar per designar els barrets o gorres que es posen a la capçada de les agulles de teixir per protegir les puntes.
 • Bonó: La paraula "bonó" en català fa referència a un tipus de menjar elaborat a base de pasta de farina, aigua i sal, que es bull i es cou al forn. És un aliment típic de la gastronomia catalana, similar al pa, però amb una textura més compacta i una crosta més cruixent. S'utilitza sovint com a acompanyament de plats de carn
 • Bosó: La paraula "bosó" en català fa referència a un arbust de la família de les rosàcies, amb tiges flexibles cobertes de petites espines i flors blanques o rosades agrupades en ramells. També pot fer referència a una persona amb molta força física o resistència.
 • Bossot: No he pogut trobar una definició clara per a la paraula "Bossot" en català. Podria ser un nom propi o un terme específic d'una àrea concreta que no es troba en les meves bases de dades. Si tens més informació sobre el context en què s'utilitza la paraula, podria intentar proporcionar-te una millor explicació.
 • Bòston: Boston és una ciutat dels Estats Units, capital de l'estat de Massachusetts.
 • Bot: La paraula "bot" en català fa referència a un programa informàtic dissenyat per a realitzar tasques de forma automàtica i repetitiva a internet. Els bots poden ser utilitzats per a diverses finalitats, com ara recopilar informació, interactuar amb usuaris o realitzar accions específiques en línies de comandament. També es poden trobar bots mal
 • Botet: La paraula "botet" en català fa referència a un recipient petit, generalment de terrissa o fang, que s'utilitza per emmagatzemar líquids com aigua, oli, vi, entre altres. També pot fer referència a un recipient similar utilitzat com a decoració o com a objecte artesanal.
 • Botí: La paraula 'botí' en català fa referència al conjunt de béns, objectes o diners que s'han aconseguit en una lluita, un robatori o una victòria. També pot referir-se als béns o aliments que es troben en un lloc determinat i que s'han de repartir entre els participants d'una activitat o un joc.
 • Botit: La paraula "botit" en català fa referència a un petit sac de pell o de tela que es fa servir per guardar objectes petits o per transportar aliments. També pot fer referència a una bossa petita que es porta a la cintura o a l'esquena per a guardar objectes personals.
 • Botó: El terme "botó" es refereix a una petita peça o dispositiu que s'utilitza per a tancar o obrir una peça de roba, com ara una camisa o una jaqueta, mitjançant l'acció de pressionar-lo. També es pot fer servir per a activar o desactivar una funció en aparells electrònics o maquinària.
 • Botós: La paraula "botós" en català fa referència a un recipient o sac on s'emmagatzemen o es transporten grans, com ara cereals, llegums o altres aliments. També pot fer referència a una bossa o embolcall de tela o plàstic on es guarden objectes o aliments.
 • De sobines: La expressió "de sobines" en català fa referència a fer alguna cosa a escondides, sense que ningú se n'adoni o sense que ningú ho sàpiga. També pot implicar fer alguna cosa de manera clandestina o secreta.
 • De sobte: La locució "de sobte" en català fa referència a un canvi o una acció que es produeix de manera inesperada, de cop o de forma sobtada. També pot significar de manera brusca o inesperada.
 • Eben: La paraula "eben" en català fa referència a una fusta dura i fosca, de color negre o marró fosc, que s'utilitza principalment en ebanisteria per fer mobles de luxe o objectes decoratius.
 • Esbós: La paraula "esbós" en català es refereix a un dibuix o representació inicial d'una idea, projecte o obra. També pot fer referència a una primera versió o esquema d'un text o d'un pla.
 • Esnob: La paraula "esnob" en català fa referència a una persona que pretén aparentar tenir un nivell social, cultural o econòmic superior al que realment té, i que desitja ser acceptada en cercles socials selectes. També pot fer referència a una persona que desestima o menysprea allò que considera com a vulgar o popular.
 • Ibis: "Ibis" és un ocell aquàtic de mida mitjana amb bec llarg i corba cap avall, plomatge de color blanc, gris o marró i potes llargues i primes. Aquesta paraula també pot fer referència a una de les tres espècies del gènere Threskiornis, com ara l'ibis sagrat.
 • Nebot: La paraula "nebot" en català fa referència a un fill del germà o de la germana, és a dir, un nebot és el fill del germà o de la germana d'una persona. També s'utilitza per designar de manera més genèrica a un parent més jove, com podria ser un cosí o un parentatge més llunyà.
 • Niobi: La paraula "niobi" fa referència a un element químic metàl·lic de la taula periòdica, amb el símbol Nb i el nombre atòmic 41. També es coneix com a columbi, ja que abans es denominava així. Es fa servir en la fabricació d'acer especial i en altres aplicacions industrials.
 • Obès: 'Obès' és un adjectiu que fa referència a una persona que pateix obesitat, és a dir, que té un excés de pes corporal que pot ser perjudicial per a la seva salut.
 • Obi: La paraula 'obi' en català fa referència a una faixa ampla i llarga que es posa al voltant de la cintura en algunes indumentàries tradicionals japoneses com el kimono. Aquesta faixa pot ser de diferents colors i materials i es lliga amb un nus decoratiu a la part posterior.
 • Òbit: 'Òbit' és un substantiu masculí que fa referència a la mort d'una persona, al seu pas a millor vida. També s'utilitza per referir-se a l'acta o certificat oficial que acredita la defunció d'una persona.
 • Oboè: L'oboè és un instrument musical de vent fusta de la família dels vents, de tub cilíndric conic, amb un so agut i penetrant, i que es toca amb una doble canya.
 • Obsés: La paraula "obsés" en català fa referència a una persona que pateix una obsessió, és a dir, que té una idea fixa o una preocupació constant que domina els seus pensaments i comportaments.
 • Obsessió: "Obsessió" és un terme que fa referència a una idea, pensament o desig persistent i recurrent que envaeix la ment d'una persona de manera compulsiva i dificulta la seva capacitat de concentració en altres tasques. Una obsessió pot generar ansietat, malestar i interferir en la vida quotidiana de la persona afectada.
 • Sebest: La paraula "Sebest" fa referència a una fruita de color groc, de forma ovalada i de pell llisa, amb una polpa àcida i una llavor gran a l'interior. És el fruit de l'albercoquer de l'Índia (Cordia myxa) i es consumeix principalment en forma de melmelada o xarop.
 • Sebó: El terme "sebó" fa referència a una substància gràvida i untuosa que s'obté de la cuina dels animals, especialment de la vaca, i que s'utilitza principalment per a la fabricació de sabó i altres productes cosmètics. També es pot fer servir com a greix per cuinar.
 • Sobtós: La paraula "sobtós" en català fa referència a quelcom que és sobtat, inesperat o que succeeix de manera imprevista. També pot fer referència a una acció que es produeix de manera ràpida i sense previ avís.
 • Tebeo: El terme "tebeo" fa referència a una revista de còmic, especialment les destinades a un públic infantil o juvenil. Solen contenir diverses històries il·lustrades en seqüències de quadres amb textos i diàlegs. Aquesta paraula també pot fer referència a un còmic en general.
 • Tebi: La paraula "Tebi" en català es fa servir per referir-se a una persona que es mostra orgullosa i fanfarrona, que presumeix de les seves habilitats o èxits de manera excessiva i arrogant. També pot fer referència a una persona que es creu superior als altres i que menysprea o menysvalora els demés.

 

Beneficis de Jugar al Paraulògic

El Paraulògic, a més de ser una manera divertida de passar el temps, també ofereix una gran varietat de beneficis cognitius i educatius. En aquesta secció, explorarem com jugar a aquest joc pot ajudar a millorar les teves habilitats mentals i fomentar el teu desenvolupament educatiu.

Beneficis Cognitius:

 • Millora de la concentració: Jugar al Paraulògic requereix atenció i concentració per trobar les paraules ocultes en les línies.
 • Estimulació de la memòria: Recordar les paraules ja trobades i buscar-ne de noves pot ajudar a exercitar la memòria a curt termini.
 • Desenvolupament de la lògica: La resolució d'enigmes en el Paraulògic fomenta la capacitat de raonament i pensament lògic.

Beneficis Educatius:

 • Millora de l'ortografia: Buscar paraules correctament escrites en el Paraulògic pot contribuir a reforçar les habilitats ortogràfiques.
 • Ampliació del vocabulari: La cerca de paraules diverses i poc comunes pot enriquir el teu vocabulari de manera entretinguda.
 • Estímul de la creativitat: L'elaboració de línies de paraules noves en el Paraulògic pot fomentar la creativitat i la capacitat d'associació de conceptes.

Jugar al Paraulògic no només és una forma divertida de passar el temps, sinó també una activitat beneficiosa per al teu desenvolupament cognitiu i educatiu. Aprofita els avantatges que aquest joc ofereix i continua estimulant la teva ment de manera divertida i enginyosa.

 

Desxifra les paraules i guanya!

Avui hem posat a prova la teva ment amb el Paraulògic. Què tal t'ha anat? Esperem que hagis gaudit resolent els enigmes i trobant les paraules ocultes. Ara és el moment de compartir les teves estratègies i trucs amb nosaltres. Deixa'ns un comentari i explora les estratègies dels altres jugadors. La diversió continua!

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Go up