Solucions del Paraulògic d'avui 30/03/2024

30/03/2024

Solucions del Paraulògic d'avui 30/03/2024

Benvinguts a les Solucions del Paraulògic d'avui 30/03/2024! Descobriu les respostes als enigmes del dia i posa a prova la vostra habilitat mental. Aquesta edició us desafia amb paraules enigmàtiques i jocs de lògica per posar a prova la vostra agudesa mental. Endinsa't en aquesta aventura lingüística i descobreix les solucions que et portaran a un nou nivell de pensament abstracte. Estigueu preparats per afrontar els reptes del Paraulògic i superar-los amb èxit!

Indexi

Solucions del Paraulògic d’avui 30/03/2024

La lletra central d’avui és la E i les lletres restants són A-C-I-N-T-U
La solució al paraulògic d’avui, 30/03/2024, conté 163 paraules

Descobreix la nova funcionalitat de Dadalògic: el comprovador de paraules! Ara, pots verificar fàcilment les paraules que ja has desxifrat. Només has d'introduir les paraules trobades, separades per comes, i es marcaran automàticament. Pots copiar-les directament dels resultats del joc per evitar errors de format. Utilitza el nostre exemple com a guia: ai-ai, assassí, desidiosa, oda, odissea, sòsia. T'ofereixem una llista de comprovació detallada amb el recompte de paraules pendents, organitzades per punts. El desafiament del Paraulògic mai ha estat tan fàcil. Si no coneixes el significat d'alguna paraula, tenim una secció de definicions de les paraules del Paraulògic d'avui al final de la pàgina.


Paraules de 22 punts:
0

Paraules de 21 punts:
0

Paraules de 20 punts:
0

Paraules de 19 punts:
0

Paraules de 18 punts:
0

Paraules de 12 punts:
0

Paraules de 11 punts:
0

Paraules de 10 punts:
0

Paraules de 9 punts:
0

Paraules de 8 punts:
0

Paraules de 7 punts:
0

Paraules de 6 punts:
0

Paraules de 5 punts:
0

Paraules de 2 punts:
0

Paraules de 1 punts:
0

Si desitgeu accedir a les pistes del Paraulògic d'avui, simplement feu clic al requadre vermell. En aquesta secció, tindreu l'oportunitat d'explorar totes les pistes i la informació necessària per resoldre el Paraulògic. Si necessiteu assistència addicional, no dubteu a fer ús de la secció de Solucions del Paraulògic d'avui en català que trobareu més amunt.

Pistes

 3 4 5 6 7 8 9101112Σ
a0721077521243
c136582201028
e726434210029
i10021201209
n345100000013
t459684110038
u10200000003
Σ17213028271910542163

Prefixos de dues lletres:

  ci-8 ac-12 an-16 at-11 au-4 ca-10 ce-8 cu-2 ec-4 ei-2 en-11 et-9 eu-3 ia-2 ie-1 in-6 na-1 ne-8 ni-2 nu-2 ta-3 te-30 ti-5 un-3

Prefix freqüent de tres lletres:

  ate-11

Sufixos freqüents de tres lletres:

  ica-16

Hi ha 8 tutis:

  • - 2 de 8 lletres
  • - 1 de 9 lletres
  • - 2 de 10 lletres
  • - 2 de 11 lletres
  - 1 de 12 lletres

Hi ha 4 palíndroms de 3 lletres

Subconjunts:

  ceint-8 acent-13 acentu-3 acet-6 aceit-8 aceint-24 acen-4 acein-5 aent-8 acenu-3 aceinu-1 aentu-6 aet-3 aetu-3 aceintu-8 acetu-3 ce-1 cent-3 cein-2 ceit-3 cei-1 ceu-1 aei-1 aein-2 aen-2 cenu-2 ent-2 aeint-12 et-2 eit-3 ceitu-1 aceitu-1 ein-1 ceintu-1 eint-2 en-1 enu-2 eintu-1 entu-3 aeit-3 cet-1 aeintu-1 etu-1 aenu-1

Significat de les paraules Solucions del Paraulògic d'avui

A continuació, es presenten les definicions de les paraules clau relacionades amb el Paraulògic d'avui. Aquestes paraules ens ajuden a comprendre millor els conceptes i estratègies darrere d'aquest joc enriquidor.

 • A cient de: La paraula "a cient de" en català fa referència a una quantitat indeterminada, a una gran quantitat o a una multitud de persones o coses. Es pot utilitzar per expressar una gran quantitat d'alguna cosa sense especificar una xifra concreta. Per exemple, "a cient de persones van participar en la manifestació".
 • Accent: L'accent és una marca gràfica o entonativa que es posa sobre una lletra o síl·laba per indicar la pronunciació correcta d'una paraula. També pot referir-se a la manera en què una paraula o frase és pronunciada, destacant una síl·laba amb més força o intensitat.
 • Accentuat: 'Accentuat' és un adjectiu que fa referència a aquell element que ha estat destacat o ressaltat d'alguna manera, ja sigui mitjançant una accentuació especial en la pronunciació o en la representació escrita. També es pot utilitzar per indicar que alguna cosa ha estat posada de relleu o ressaltada en un context determinat.
 • Acetat: Acetat és una sal o èster de l'àcid acètic. També es pot referir a una fibra tèxtil sintètica que es fabrica a partir de cel·lulosa i que es coneix com acetat de cel·lulosa.
 • Acètic: Acètic és un adjectiu que fa referència a l'àcid acètic, una substància àcida present en el vinagre i altres líquids àcids. També pot fer referència a allò que està relacionat amb l'àcid acètic o que té un sabor àcid similar al del vinagre.
 • Acètica: "Acètica" és un adjectiu que fa referència a allò relacionat amb l'àcid acètic, un àcid orgànic que es troba en el vinagre i que té un sabor agredolç i un olor característic. També es pot utilitzar per descriure una substància que té un gust similar al del vinagre.
 • Acinet: La paraula "acinet" no es troba en el diccionari de la llengua catalana, per tant no puc proporcionar una definició precisa d'aquest terme. Si tens més informació sobre aquesta paraula o si vols buscar una altra paraula, no dubtis a preguntar-me.
 • Acinètic: La paraula "acinètic" en català fa referència a allò que està relacionat amb les acines, que són les unitats glandulars del pàncrees. També pot fer referència a qualsevol cosa que estigui relacionada amb les acines o que tingui la forma d'una acina.
 • Acinètica: La paraula "acinètica" en català fa referència a allò que està mancat de moviment o activitat, que és inactiu o immòbil.
 • Acne: L'acne és una afecció de la pell que es caracteritza per la presència de pústules, points negres i altres lesions inflamades a causa de l'obstrucció dels porus per l'excés de greix i cèl·lules mortes. Aquesta afecció és comuna durant l'adolescència, però també pot aparèixer en ed
 • Acneic: La paraula "acneic" en català es refereix a allò relacionat amb l'acne, una afecció de la pell caracteritzada per la formació de pústules, comedons i altres lesions. Així, "acneic" es fa servir per descriure la pell afectada per aquesta condició.
 • Acneica: 'Acneica' és un adjectiu que fa referència a una persona que pateix d'acne, una afecció de la pell caracteritzada per la presència de pústules, comedons i altres lesions inflamatòries.
 • Acte: L'acte és una acció o comportament que es realitza de manera voluntària i deliberada. També pot fer referència a una representació pública, solemne o formal, com ara un acte oficial, una cerimònia o un esdeveniment.
 • Anatèctic: La paraula "anatèctic" fa referència a allò relacionat amb l'anatexi, que és un procés geològic pel qual les roques són fonament i cristal·litzen a causa de l'augment de la temperatura i la pressió al seu voltant. Aquest procés pot donar lloc a la formació de noves roques a partir de les roques preexistents.
 • Anatèctica: La paraula "anatèctica" no es troba en els diccionaris de referència en català. Podries proporcionar més context o informació sobre aquesta paraula per ajudar-me a donar-te una definició més precisa?
 • Ànec: Un ànec és un ocell aquàtic que pertany a la família dels ànecs, caracteritzat pel seu bec allargat i aplanat, les potes palmades i la capacitat de nedar. Són animals molt comuns en zones aquàtiques com estanys, rius i mars.
 • Anet o ànet: La paraula "anet" o "ànet" en català fa referència a un ocell aquàtic de la família dels ànecs, de mida petita i de color predominantment fosc. Són ocells migratoris que viuen en zones humides i es caracteritzen per tenir el bec allargat i les potes curtes. Són coneguts per la seva capacitat de nedar i sub
 • Aneuenc: La paraula "Aneuenc" no es troba registrada en els diccionaris de la llengua catalana. Si tens més informació sobre aquesta paraula o si creus que pot ser un error d'escriptura, si us plau proporciona més context per poder ajudar-te a trobar el significat correcte.
 • Aneuenca: La paraula 'Aneuenca' en català fa referència a una persona natural de l'Aneu, una comarca situada a la comarca del Pallars Sobirà, a la província de Lleida. També pot fer referència a l'idioma o dialecte parlat a aquesta comarca.
 • Antec: La paraula "Antec" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Potser has volgut dir alguna altra paraula o bé es un terme específic que no està reconegut en català. Si tens alguna altra paraula que vulguis que et definim, estarem encantats d'ajudar-te.
 • Anteca: La paraula "anteca" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Potser hi ha hagut un error d'escriptura o es tracta d'una paraula poc comuna o regional. Si em pots donar més context o informació sobre la paraula, intentaré ajudar-te a comprendre'n el significat.
 • Antena: Una antena és un dispositiu que s'utilitza per a la transmissió i recepció de ones electromagnètiques, com ara les ones de ràdio, televisió, telefonia mòbil, etc. Les antenes es poden trobar en diversos tipus i formes, i són essencials en les comunicacions sense fils. També es poden utilitzar per a la recepció de senyals
 • Antenat: La paraula "antenat" en català fa referència a un avantpassat o ancestre, una persona que pertany a una generació anterior de la família. També pot fer referència a una figura o personatge històric que es considera com un precursor d'alguna cosa.
 • Antitetànic: Antitetànic és un adjectiu que fa referència a allò que és contrari o oposat al tètan o al tètan, una malaltia infecciosa aguda causada per la toxina del bacil del tètan. També es pot utilitzar per descriure quelcom que actua com a antídot o prevenció contra el tètan.
 • Antitetànica: Antitetànica és un adjectiu que fa referència a allò que és contrari o oposat a la tètanus, una malaltia infecciosa causada per la toxina del Clostridium tetani. En medicina, l'antitetànica es refereix a les mesures preventives o tractaments que protegeixen contra la tètanus.
 • Antitètic: L'adjectiu "antitètic" fa referència a allò que és contrari, oposat o contradictori a alguna cosa. També pot fer referència a quelcom que és antagonista o que es troba en oposició directa a una altra cosa.
 • Antitètica: La paraula "antitètica" fa referència a quelcom que és contrari o oposat a la tesi o idea principal d'una argumentació o discurs. També pot fer referència a una postura contrària a una determinada afirmació o creença.
 • Anuència: 'Anuència' és un substantiu femení que fa referència a l'acte de consentir o acceptar alguna cosa de manera voluntària i expressa. També pot fer referència a l'acord o aprovació d'una proposta, decisió o acció.
 • Anuent: La paraula "anuent" no es troba en el diccionari de la llengua catalana. Potser t'has referit a una altra paraula o té un origen o significat específic. Si em dones més informació, podré ajudar-te millor.
 • Atea: 'Atea' és un adjectiu que fa referència a allò relacionat amb l'ateisme, és a dir, la negació de l'existència de deus o divinitats. També pot fer referència a una persona que professa aquesta creença o posició filosòfica.
 • Atècnic: La paraula "atècnic" en català fa referència a una persona que no té habilitat ni coneixements tècnics en una determinada matèria o àmbit. També pot fer referència a quelcom que no està relacionat amb aspectes tècnics o científics.
 • Atècnica: La paraula "atècnica" en català fa referència a quelcom que no té relació amb la tècnica o que no segueix els procediments tècnics establerts. També pot fer referència a quelcom que no és tècnic o que no està relacionat amb una disciplina específica.
 • Atenenc: La paraula "atenenc" en català no té cap significat conegut. Potser es tracta d'un error tipogràfic o d'una paraula que no existeix en aquest idioma. Si tens alguna altra paraula que vulguis que et defineixi, no dubtis a preguntar-me.
 • Atenenca: La paraula "atenenca" no es troba al diccionari de la llengua catalana. Potser t'has referit a una altra paraula o bé es tracta d'un terme poc comú o local. Si tens més informació sobre la paraula o vols intentar amb una altra paraula, estaré encantat d'ajudar-te a trobar-ne la definició.
 • Ateneu: Un ateneu és una entitat cultural, social i recreativa que sol tenir com a finalitat la promoció de la cultura, l'educació i la formació dels seus socis i de la comunitat en general. Solen organitzar activitats com cursos, conferències, exposicions, concerts, teatre, etc. El terme 'ateneu' també pot fer referència a l'edifici
 • Atent: 'Atent' és un adjectiu que es fa servir per descriure algú que està atent, que presta atenció o que té cura en les seves accions. També pot fer referència a quelcom que és considerat cortès, delicat o considerat.
 • Atenta: 'Atenta' és l'adjectiu femení de 'atent', que es refereix a una persona que presta atenció, que és observadora i que està alerta. També pot fer referència a una acció que es realitza amb cura i detall.
 • Atenuant: Un atenuant és un element o circumstància que fa que una cosa sigui menys intensa o greu. En el camp del dret, un atenuant és una circumstància que pot reduir la responsabilitat o la pena d'una persona acusada d'un delicte.
 • Atenuat: 'Atenuat' és un adjectiu que fa referència a qualsevol cosa que ha estat disminuïda o debilitada en intensitat, força o efecte. També pot fer referència a quelcom que s'ha suavitzat o reduït en la seva severitat.
 • Ateu: Un ateu és una persona que nega o no creu en l'existència de deus o divinitats.
 • Aute: La paraula "aute" en català no té un significat específic. Si et refereixes a una altra paraula o vols més informació, no dubtis a preguntar-me.
 • Autèntic: 'Autèntic' en català fa referència a allò que és veritable, genuí, real o fidel a la seva naturalesa original. També pot fer referència a alguna cosa que és original, sense imitacions o falsificacions.
 • Autèntica: Autèntica és un adjectiu que fa referència a allò que és veritable, genuí, real, original o fidel a la seva naturalesa. També pot fer referència a una persona que actua amb sinceritat i honestedat, sense fingiments ni artificis.
 • Autenticitat: L'autenticitat és la qualitat de ser autèntic, genuí o veritable. Es refereix a la sinceritat, honestedat i coherència d'una persona o d'una cosa amb la seva pròpia identitat i essència. També pot fer referència a la originalitat d'una obra, objecte o producte.
 • Cacauet: El 'cacauet' és una llavor comestible que es troba dins una closca dura i que creix en una planta herbàcia anomenada cacauetera. És conegut també com a 'mani' i és una font rica en greixos saludables, proteïnes i minerals com el calci, el ferro i el magnesi. És un aliment molt popular i es consumeix sovint torrat
 • Caient: La paraula "caient" en català fa referència a la persona que cau o que està en procés de caure. També pot fer al·lusió a alguna cosa que està en moviment cap avall o en direcció al terra.
 • Cananea: 'Cananea' és un terme antic que fa referència a una persona que és originària de Canaan, una regió històrica situada a l'actual territori d'Israel. També pot fer referència als habitants d'aquesta regió o als seus descendents. Aquest terme sovint es fa servir en contextos històrics o religiosos.
 • Cananeu: "Cananeu" fa referència a un poble antic que habitava la regió de Canaan, situada a l'actual Israel i Palestina. També es pot utilitzar per fer referència a una persona originària d'aquesta regió.
 • Cancaneta: La paraula "cancaneta" en català fa referència a una mena de dansa popular i festiva, especialment característica de la cultura catalana. És una dansa que es balla en cercle, amb moviments animats i alegres, sovint acompanyada de música tradicional.
 • Canet: La paraula "Canet" pot fer referència a diverses coses en català:1. Canet: Nom d'una població de la comarca del Maresme, a Catalunya.
  2. Canet: Nom d'una població de la comarca del Baix Empordà, a Catalunya.
  3. Canet: Nom d'una població de la comarca del Vallès Oriental, a Catalunya
 • Canície: La paraula 'canície' fa referència a la pèrdua progressiva de color del cabell a causa de l'envelliment, que provoca que aquest es torni blanc o gris. És un sinònim de 'cabell blanc' o 'cabell gris'.
 • Catena: La paraula "catena" en català fa referència a una cadena o sèrie de coses que estan unides entre si. També pot fer referència a una cadena d'or o d'altre material que es porta com a joieria al voltant del coll o del canell.
 • Catet: La paraula "catet" en català fa referència a una persona rústega, poc refinada o poc intel·ligent. També pot utilitzar-se per descriure algú de pobres capacitats o de poca cultura.
 • Cauet: La paraula "cauet" en català fa referència a una trampa o engany per capturar animals, especialment petits mamífers com ratolins o conills. També pot fer referència a una emboscada o trampa per atrapar algú en una situació compromesa o difícil.
 • Cec: La paraula "cec" en català fa referència a una persona que no pot veure, és a dir, que té una discapacitat visual total. També pot fer referència a un objecte o un lloc que està totalment mancat de llum, sense cap capacitat de veure-hi res.
 • Cena: La paraula 'cena' en català fa referència a la darrera àpat del dia, que es realitza habitualment a la nit. És una de les menjades principals del dia, després de l'esmorzar i el dinar.
 • Cent: La paraula "cent" en català fa referència al nombre 100. També pot fer referència a una unitat monetària antiga o a una quantitat de diners que equival a 100 unitats de la moneda oficial.
 • Centau: La paraula "centau" fa referència a una criatura de la mitologia grega que té el cos d'un cavall i el tors d'un ésser humà. Són considerats com a éssers mitològics mitad cavall i mitad home.
 • Centè: La paraula "centè" en català fa referència a la persona o cosa que ocupa la posició número cent en una seqüència ordenada. També pot fer referència a la part que correspon a una centena d'una quantitat.
 • Centena: La paraula 'centena' en català fa referència a un nombre que té cent unitats. També pot fer referència a un grup de cent unitats o a una quantitat de cent.
 • Centenni: La paraula "centenni" en català fa referència a un període de cent anys, és a dir, un segle. També pot fer referència a una celebració o esdeveniment que té lloc cada cent anys.
 • Cetaci: La paraula "cetaci" en català es refereix a un grup d'animals marins mamífers que inclouen les balenes, els dofins i les orques. Aquests animals es caracteritzen per tenir el cos allargat, la pell llisa i gruixuda, i viure a l'aigua. Són animals molt intel·ligents i socials, i molts d'ells realitzen migracions
 • Ciència: La paraula "ciència" en català fa referència al conjunt de coneixements obtinguts mitjançant l'observació, l'experimentació i la raó, i que es caracteritza per seguir un mètode sistemàtic per aconseguir un coneixement verificable i objectiu sobre la naturalesa i els fenòmens del món. La ciència es divideix en difer
 • Cinc-centè: La paraula "cinc-centè" en català fa referència a la posició que ocupa un element en una sèrie ordenada, sent el cinquè després del quart. També pot fer referència a una part que està dividida en cinc parts iguals, sent la cinquena part.
 • Cinc-centena: La paraula "cinc-centena" en català fa referència a la quantitat de cinc-centes unitats. És a dir, 500 unitats.
 • Cine: El terme "cine" en català fa referència a la indústria cinematogràfica, al món del cinema en general, a les pel·lícules i a les sales de projecció on es projecten aquestes pel·lícules. També pot fer referència al cinema com a art i mitjà d'expressió artística.
 • Cinètic: L'adjectiu "cinètic" fa referència a allò relacionat amb el moviment, ja sigui en el sentit de la cinètica de les partícules en física o en el de les arts escèniques com el cinema o el teatre. També pot fer referència a l'estudi del moviment dels éssers vius, com la cinètica de les reaccions en bioquímica.
 • Cinètica: La paraula "cinètica" fa referència a allò relacionat amb el moviment dels cossos, especialment en relació amb les seves forces i les seves velocitats. En altres paraules, la cinètica estudia el moviment dels cossos sense tenir en compte les causes que el produeixen, sinó les seves característiques i les seves conseqüències.
 • Citinet: No he pogut trobar una definició específica per a la paraula 'Citinet' en català. Podria ser un error tipogràfic o una paraula poc comuna. Si tens més context o informació sobre aquesta paraula, estaré encantat d'intentar ajudar-te a comprendre-la millor.
 • Cueta: La paraula "cueta" en català fa referència a una corda o cordill que s'utilitza per a lligar o subjectar alguna cosa. També es pot utilitzar per a referir-se a una corda que s'utilitza per a pujar o baixar per un lloc elevat, com ara una muntanya o una paret.
 • Cuneta: La paraula "cuneta" en català es refereix a una petita vall o canal que es troba al costat d'una carretera o camí per recollir l'aigua de la pluja i evitar que s'acumuli a la calçada. També es pot utilitzar per designar un canal o reguer que serveix per al drenatge de terrenys o per al transport d'aigua.
 • Ecètic: La paraula "ecètic" en català fa referència a allò que pertany o està relacionat amb l'ètica, és a dir, amb els principis morals i les normes de conducta que guien les accions humanes des d'un punt de vista moral.
 • Ecètica: La paraula "ecètica" en català fa referència a l'ètica ambiental, és a dir, a la branca de l'ètica que estudia les relacions ètiques entre els éssers humans i el medi ambient, així com les responsabilitats morals que tenim envers la natura i els altres éssers vius. Aquesta disciplina promou el respecte, la cura i la
 • Eci: La paraula "Eci" en català es fa servir com a acrònim per a l'expressió "Entitat Col·laboradora d'Inspecció", que fa referència a una entitat autoritzada per col·laborar amb l'administració tributària en les tasques d'inspecció i control fiscal.
 • Ecu: La paraula 'ecu' en català fa referència a una antiga moneda d'or francesa que va ser utilitzada durant l'Edat Mitjana i l'Època Moderna. També es pot utilitzar per designar altres unitats monetàries antigues.
 • Eia: La paraula "eia" en català és una interjecció que s'utilitza per encoratjar, animar o estimular algú a fer alguna cosa. També pot ser utilitzada per a expressar sorpresa o indignació davant d'una situació.
 • Eina: Una eina és un objecte o instrument que s'utilitza per a realitzar una tasca o activitat concreta. Les eines poden ser de diverses formes i mides i s'utilitzen en diferents àmbits com ara la construcció, la jardineria, la cuina, etc.
 • Ena: La paraula "ena" en català fa referència a un animal de l'ordre dels artiodàctils, similar a un porc, que viu a l'Àfrica i a l'Àsia. També es coneix com a porc senglar o porc salvatge.
 • Encant: La paraula "encant" en català pot tenir diferents significats segons el context en què s'utilitzi. A continuació, es presenten algunes definicions:1. Poder màgic o influència sobrenatural atribuïda a un objecte, lloc o ésser.
  2. Atracció o fascinació que exerceix alguna cosa sobre algú.
  3. Qualitat especial o
 • Encantat: La paraula "encantat" en català pot tenir diversos significats segons el context en què es faci servir. Aquí en tens algunes definicions:1. Adjectiu que s'utilitza per expressar agraiment o cortesia quan es coneix algú per primera vegada: "Encantat de conèixer-te".
  2. Adjectiu que es pot utilitzar per expressar satisfacció o a
 • Encet: La paraula "encet" en català fa referència a començar, iniciar o posar en marxa alguna cosa. També pot fer referència a l'inici d'una acció, d'un esdeveniment o d'una activitat.
 • Encinta: La paraula "encinta" en català fa referència a una dona embarassada, és a dir, en estat de gestació.
 • Ennuec: La paraula "ennuec" en català fa referència a la sensació de sentir-se avorrit i desinteressat per les coses que envolten. També pot fer referència a la falta d'interès i motivació per realitzar activitats.
 • Entat: La paraula 'entat' en català no té un significat conegut o reconegut. Si es tracta d'un terme específic o d'un error tipogràfic, si em proporciones més informació podria intentar ajudar-te a trobar la definició correcta.
 • Entenent: La paraula "entenent" en català fa referència a la persona que entén o compren una cosa, o bé a aquell que està en disposició de comprendre o interpretar una situació o un tema determinat. També pot fer referència a la persona que exerceix la funció d'entendre en un determinat àmbit, com ara en una negociació o acord.
 • Entitat: Entitat és un substantiu femení que fa referència a una cosa real o abstracta que té existència pròpia i que es pot considerar com a unitat independent. També es pot utilitzar per a referir-se a una organització, institució o empresa.
 • Enunciat: Un enunciat és una expressió lingüística que transmet una idea completa i autònoma, ja sigui afirmativa, negativa o interrogativa. És una unitat de comunicació que pot estar formada per una o més frases i que té sentit per si mateixa.
 • Enunciatiu: 'Enunciatiu' és un adjectiu que fa referència a allò que forma part d'un enunciat, és a dir, una unitat lingüística amb sentit complet que expressa una determinada idea o informació. També es pot utilitzar per descriure aquell tipus de frase que transmet informació de manera objectiva i descriptiva, sense expressar opinions o emocions.
 • Eta o età: La paraula 'eta' o 'età' en català fa referència a l'edat d'una persona. També pot fer referència a una unitat de temps que correspon a la durada de la vida d'una persona.
 • Etè: La paraula "etè" en català fa referència a l'estiu, la temporada de l'any caracteritzada per temperatures elevades i dies llargs.
 • Etí: La paraula 'etí' fa referència a una persona originària d'Etiòpia, un país situat a l'Àfrica oriental. També pot fer referència a la llengua oficial d'Etiòpia, l'amhàric.
 • Ètic: La paraula 'ètic' fa referència a allò relacionat amb l'ètica, és a dir, els principis morals i els valors que guien el comportament humà. Una acció o decisió es considera ètica quan es basa en principis morals com la justícia, la igualtat, la honestitat i el respecte pels altres.
 • Ètica: L'ètica és una branca de la filosofia que estudia els principis morals i els valors que guien el comportament humà. També es pot entendre com el conjunt de normes i principis que regulen la conducta i les relacions entre les persones des d'un punt de vista moral. L'ètica busca determinar què és bo i què és dolent, quines són les accions correctes
 • Ètnia: L'ètnia és un grup de persones que comparteixen una cultura, una història, una llengua, una religió o altres característiques comunes que els distingeixen d'altres grups humans. Aquesta pertinença ètnica pot influir en la identitat i la forma de vida dels individus que en formen part.
 • Ètnic: 'Ètnic' fa referència a allò que està relacionat amb una ètnia, és a dir, un grup de persones que comparteixen una cultura, una història, una llengua o uns costums comuns. També es pot utilitzar per descriure els elements culturals propis d'una determinada comunitat ètnica.
 • Ètnica: "Ètnica" fa referència a allò relacionat amb una determinada ètnia, és a dir, un grup de persones que comparteixen una mateixa cultura, origen, llengua, tradicions, etc. També pot fer referència a característiques pròpies d'una ètnia o a aspectes culturals i socials relacionats amb aquest grup de persones.
 • Etnicitat: L'etnicitat fa referència a la identificació cultural d'un grup de persones basada en factors com la llengua, la religió, les costums, les tradicions i altres aspectes culturals compartits. Aquesta identificació pot influir en la manera com les persones es perceben a si mateixes i com són percebudes pels altres.
 • Eunuc: La paraula "eunuc" fa referència a un home castrat, és a dir, a un home a qui s'ha extirpat els òrgans sexuals. Aquesta pràctica era comuna en algunes cultures antigues per a diverses finalitats, com ara servir com a guardes dels harems o com a cantants en corals. Avui en dia, la castració no és una
 • Eutèctic: La paraula 'eutèctic' fa referència a un punt d'una barreja de dues o més substàncies en què aquestes es fonen simultàniament a una temperatura constant, formant una solució líquida homogènia. Aquest fenomen es produeix quan la barreja té una composició específica que permet aquesta fusió simultània.
 • Eutèctica: La paraula "eutèctica" fa referència a un punt de fusió constant d'una barreja de substàncies, en el qual tots els components es troben en equilibri. En altres paraules, és la temperatura a la qual una barreja de substàncies es fon de manera simultània i sense canvis en la seva composició.
 • Iacetà: La paraula "Iacetà" no es troba al diccionari de la llengua catalana. Podries proporcionar més informació o una possible definició per ajudar-me a entendre millor a què et refereixes?
 • Iacetana: La paraula 'Iacetana' fa referència a l'antiga ciutat romana situada a l'actual municipi de Girona. Aquesta ciutat va ser fundada pels romans i va tenir una certa importància durant l'època romana. Avui en dia, el nom 'Iacetana' s'utilitza per fer referència a la història i l'arque
 • Ien: La paraula 'ien' no té cap significat en català. Potser t'has referit a una altra paraula o té un origen o significat en una altra llengua. Si ens pots donar més context o informació, estaré encantat d'intentar ajudar-te a trobar la definició correcta.
 • Inaccentuat: La paraula "Inaccentuat" fa referència a aquell so vocal que es pronuncia sense accent tonal, és a dir, sense una intensitat especial en la síl·laba en què es troba. Aquest tipus de vocal es caracteritza per ser neutra i no destacar-se en la pronunciació de les paraules.
 • Inautèntic: La paraula "inautèntic" fa referència a allò que no és autèntic, genuí, veritable o real. Es pot utilitzar per descriure alguna cosa que és falsa, fictícia o que no compleix amb les expectatives de ser autèntica.
 • Inautèntica: La paraula "inautèntica" fa referència a allò que no és autèntic, que no és genuí, que no és veritable o que no és fidel a la realitat. Es pot utilitzar per descriure alguna cosa que és falsa, que no és original o que no és legítima.
 • Incentiu: Un incentiu és un estímul o una recompensa que es dóna amb l'objectiu d'encoratjar o motivar a una persona a realitzar una determinada acció o comportament. També es pot entendre com una motivació addicional per aconseguir un objectiu concret.
 • Intacte: La paraula 'intacte' en català es refereix a alguna cosa que no ha estat alterada, danificada o tocada de cap manera. Es fa servir per descriure alguna cosa que es troba en el seu estat original, sense haver sofert cap canvi o dany.
 • Intent: La paraula "intent" en català es refereix a la intenció o propòsit de fer alguna cosa, a la voluntat de realitzar una acció o a l'esforç per aconseguir un objectiu determinat. També pot fer referència a un assaig o prova que es realitza amb l'objectiu de comprovar alguna cosa.
 • Nacte: La paraula 'nacte' no es troba en el diccionari català. Potser t'has referit a una altra paraula o a un terme específic que no conec. Si em pots donar més informació o un context, intentaré ajudar-te millor.
 • Neci: La paraula "neci" en català fa referència a una persona tonta, boba o ingènua. És un terme col·loquial que s'utilitza per descriure algú que actua de manera poc intel·ligent o que no té molta capacitat de raonament.
 • Nècia: La paraula "nècia" en català fa referència a una persona que actua de manera tonta, ingènua o sense sentit. També pot fer referència a una cosa sense importància o sense valor.
 • Nen: La paraula 'nen' en català es refereix a un infant o a un jove, generalment de sexe masculí i de poca edat. També es pot utilitzar de forma afectuosa per referir-se a una persona jove, independentment del seu sexe.
 • Nena: La paraula "nena" en català fa referència a una noia jove, una nena, una nena petita o una nena adolescent. També pot utilitzar-se com a forma afectuosa per referir-se a una dona de qualsevol edat.
 • Nènia: La paraula "nènia" en català fa referència a una composició poètica o melòdica que s'utilitza per expressar dol o tristor per la mort d'algú. És una forma de lament o elegia que es pot recitar o cantar en ocasions de dol.
 • Net: La paraula 'net' en català pot tenir diversos significats:1. Adjectiu que fa referència a allò que està lliure de brutícia, impuresa o pols.
  Exemple: "La casa està neta i ordenada."

  2. Adjectiu que fa referència a allò que és clar, sense embuts ni dobles intencions.
  Exemple: "Va dir la veritat de manera neta

 • Neta: La paraula 'neta' en català pot tenir diferents significats segons el context:1. Adjectiu que fa referència a quelcom que està lliure de brutícia o impuresa.
  Exemple: "La casa està neta i ordenada."

  2. Adjectiu que indica que una persona és filla d'una altra persona, però de la segona generació.
  Exemple: "La meva

 • Neu: La paraula "neu" en català fa referència a la precipitació de cristalls de gel que cauen de l'atmosfera en forma de flocs blancs i lleugers. També s'utilitza per descriure la capa de gel formada per aquesta precipitació quan cobreix el terra.
 • Nineta: La paraula "nineta" en català fa referència a una nena petita, una nina. També pot fer referència a una figura de ninot o joguina que representa una nena.
 • Niuet: 'Niuet' és un substantiu masculí que fa referència al lloc on els ocells construeixen els seus nius per a la reproducció i la criança dels seus fills. També pot fer referència a un lloc o espai petit i acollidor on algú es recull per a descansar o estar protegit.
 • Nuet: La paraula "nuet" en català es refereix a un tipus de peix marí de la família dels esparids, de cos allargat i comprimit, de color platejat i amb línies fosques verticals al llarg del cos. També es coneix com a "dentón" en castellà.
 • Nueta: La paraula 'nueta' en català fa referència a la filla del fill o de la filla d'una persona. És a dir, és la neta d'un home o d'una dona.
 • Tacaé: L'expressió "tacaé" és una interjecció col·loquial en català que s'utilitza per expressar sorpresa, indignació o incredulitat davant d'una situació inesperada o inusual. És una paraula que s'utilitza principalment de manera oral i informal.
 • Tacte: El tacte és la capacitat de percebre i interpretar les sensacions tàctils a través del contacte físic amb els objectes o amb altres persones. També es pot referir a la delicadesa i sensibilitat en l'actuació o en la comunicació amb els altres.
 • Taenita: La taenita és un mineral metàl·lic que forma part de la meteoritòria. Està compost principalment per ferro i níquel, i es caracteritza per tenir una estructura cristal·lina.
 • Teàcia: La paraula "teàcia" no es troba en els diccionaris convencionals de la llengua catalana. Podria ser un error ortogràfic o una paraula poc comuna. Si tens més informació sobre el context o l'ús d'aquesta paraula, podria ajudar a proporcionar una definició més precisa.
 • Teatí: La paraula "Teatí" en català fa referència a un ocell de la família dels teàtids, de plomatge fosc amb taques blanques i grogues, que viu en zones boscoses i ombrívoles.
 • Teatina: La paraula 'Teatina' pot fer referència a diverses coses, però en general es pot utilitzar per a designar una cosa o persona relacionada amb l'orde religiós de les Teatines, també conegut com a Orde de Clergues Regulars de Sant Hieroni de Somasca. Aquest orde va ser fundat pel sant italià Sant Cayetà de Thiene al segle XVI i es
 • Tec: La paraula "tec" en català es refereix a una tècnica o habilitat específica en un camp determinat, com ara en l'àmbit de la tecnologia, la informàtica o altres àrees professionals. També pot fer referència a una acció tàctica o estratègica en un joc o esport.
 • Teca: La paraula 'teca' en català fa referència a una caixa o armariset de fusta o altres materials, generalment amb tapa, utilitzada per emmagatzemar o protegir objectes. També pot fer referència a una part de la pell d'un animal que conté una substància grasosa utilitzada en la fabricació de cuirs i pells.
 • Teci: La paraula "teci" no existeix en català. Potser t'has referit a una altra paraula o bé és un terme en una altra llengua. Si em dones més informació o context, estaré encantat d'ajudar-te a trobar la definició adequada.
 • Tecneci: Lamentablement, la paraula 'Tecneci' no es troba al diccionari català. Si tens alguna altra paraula que vulguis que et defineixi, estaré encantat d'ajudar-te.
 • Tècnic: La paraula 'tècnic' en català fa referència a allò relacionat amb la tècnica, és a dir, amb els procediments i coneixements específics d'una activitat o disciplina. També pot fer referència a una persona que té coneixements especialitzats en una matèria concreta i que aplica aquests coneixements en la pràctica.
 • Tècnica: La paraula 'tècnica' en català fa referència al conjunt de procediments, mètodes i coneixements específics d'una disciplina o activitat concreta que es posen en pràctica per aconseguir un determinat objectiu. També pot fer referència a l'habilitat o destresa per dur a terme una tasca de manera eficient i precisa.
 • Tectita: Una tectita és una mena de vidre natural que es forma quan un meteorit impacta amb la superfície terrestre a gran velocitat. Aquest impacte produeix temperatures molt altes i pressions extremes que fonen les roques i el meteorit, creant així aquest vidre característic. Les tectites es troben principalment en les zones d'impacte de meteorits i poden tenir formes
 • Tei: La paraula "tei" en català fa referència a un arbre de la família de les taxàcies, de fulla perenne i molt resinós, que pot arribar a assolir grans dimensions i que és molt apreciat per la fusta que proporciona. També es coneix com a teix.
 • Teia: La paraula "teia" en català fa referència a una estructura de fils entrelaçats que es fa servir per atrapar insectes o altres animals petits. També pot referir-se a una xarxa de fils o a un entramat de fils o cordills.
 • Teïna: La paraula "teïna" en català fa referència a la cafeïna, una substància estimulant que es troba principalment al cafè, al te i a altres begudes.
 • Tenacitat: La tenacitat és la capacitat de mantenir-se ferm i persistent en una tasca o objectiu malgrat les dificultats o obstacles que es puguin presentar. És la determinació i la perseverança en la consecució dels propis objectius.
 • Tenca: La paraula "tenca" en català fa referència a una tanca o barrera que es posa per tancar un terreny, un hort, un jardí, etc. També es pot utilitzar per referir-se a la part de la tanca que s'obre i es tanca per permetre el pas de les persones o vehicles.
 • Tènia: La paraula "tènia" en català fa referència a un tipus de cucs paràsits allargats i pla que poden viure en els intestins dels animals, inclosos els humans. També es pot utilitzar per referir-se a una cinta estreta o franja allargada de teixit o material.
 • Tennantita: La tennantita és un mineral de la classe dels sulfurs, que conté coure, arsènic i en menor mesura, ferro. Sol presentar color fosc i es troba principalment en jaciments de minerals metàl·lics.
 • Tènue: La paraula 'tènue' en català fa referència a quelcom que és dèbil, fluix, poc intens o poc marcat. També pot fer referència a quelcom que és subtil, delicat o poc visible.
 • Tenuïtat: La paraula 'tenuïtat' fa referència a la qualitat de ser tènue, és a dir, de tenir poca consistència, gruix o densitat. També pot fer referència a la delicadesa o subtilesa d'algun element.
 • Tenuta: La paraula "tenuta" en català fa referència a una propietat rural o finca agrícola. També es pot utilitzar per parlar d'una propietat en general, ja sigui una casa, un terreny o un immoble.
 • Tet: La paraula "tet" en català fa referència a la mama d'una dona o d'una femella animal. També pot fer referència a la part del cos on es troba la mama.
 • Teta: La paraula 'teta' en català fa referència a la glàndula mamària de la dona o de l'animal femení que produeix llet per alimentar els seus fills. També s'utilitza col·loquialment per fer referència al pit de la dona.
 • Tètan: La paraula "tètan" en català fa referència a una persona que és molt tímida, vergonyosa o cohibida en determinades situacions socials. També pot fer referència a una persona que és molt reservada i introvertida.
 • Tetània: La paraula 'tetània' en català fa referència a una inflamació aguda de les tetes o pits de la dona, especialment durant la lactància. Aquesta inflamació pot ser causada per factors com una infecció bacteriana o un mal drenatge de la llet del pit.
 • Tetànic: La paraula "tetànic" en català fa referència a allò que està relacionat amb el vaixell conegut com a Titanic, que va enfonsar-se en el seu viatge inaugural l'any 1912. També pot fer referència a alguna cosa que és enorme, colossal o que té una gran magnitud.
 • Tetànica: La paraula "tetànica" fa referència a allò relacionat amb el tètan, que és una malaltia infecciosa aguda causada per la toxina produïda per la bactèria Clostridium tetani. La forma femenina "tetànica" s'utilitza per descriure tot allò relatiu al tètan o a la seva manifestació clínica.
 • Tetanina: La paraula 'tetanina' no es troba al diccionari de la llengua catalana. Si tens alguna altra paraula que vulguis que et defineixi, estaré encantat d'ajudar-te.
 • Tetina: La paraula 'tetina' en català fa referència a la part del biberó o del xumet que s'introdueix a la boca del nadó perquè pugui succionar-la. També es pot utilitzar per designar la part dels animals mamífers on són les mamelles.
 • Teu: "Teu" és un adjectiu possessiu que s'utilitza per indicar que alguna cosa pertany a la persona amb qui s'està parlant. També es pot utilitzar com a pronom possessiu per referir-se a alguna cosa que pertany a la persona amb qui s'està parlant. Exemple: "Aquest llibre és teu".
 • Teua: La paraula "teua" en català fa referència a la possessió o propietat d'alguna cosa. Es tracta d'una forma pronominal possessiva que es fa servir per indicar que alguna cosa pertany a la segona persona del singular (tu). És equivalent a "teva" en català estàndard.
 • Tinència: La paraula "tinència" en català fa referència a la possessió o tenir en la seva possessió alguna cosa. També pot fer referència a la responsabilitat o càrrec d'una determinada cosa o situació.
 • Tinent: El terme "Tinent" en català fa referència a una persona que ocupa el càrrec de segon en comandament, generalment en una organització militar o en una empresa. També pot fer referència a un oficial de menor rang en una organització jeràrquica.
 • Tinenta: La paraula "tinenta" en català fa referència a l'acció o efecte de tenir o posseir alguna cosa. També pot fer referència a la possessió o propietat d'un bé, drets, privilegis, etc.
 • Titet: La paraula "titet" en català fa referència a un xicotet o xicoteta. És una forma carinyosa de referir-se a una persona jove o a un infant. També pot utilitzar-se per a referir-se a una cosa petita o de dimensions reduïdes.
 • Titeta: La paraula 'titeta' en català fa referència a un nadó o bebè petit. També pot ser utilitzada de manera afectuosa per referir-se a una persona jove o petita, en un context familiar o col·loquial.
 • Unè: La paraula "unè" en català fa referència a la primera persona del singular en la conjugació del verb "unir". Aquesta forma verbal s'utilitza en els temps verbals que acaben en "-e", com ara el present d'indicatiu ("uneixo"), l'imperfet ("unia") o el futur ("uniré").
 • Unena: La paraula "unena" en català fa referència a la porció o ració d'un aliment que correspon a una unitat. També pot fer referència a la quantitat d'aliment que es posa en una tassa o un got.
 • Untet: La paraula 'Untet' en català fa referència a quelcom que està untat o cobert amb greix, oli o una substància similar. També pot fer referència a una persona que té la pell bruta o grasosa.

Beneficis de Jugar al Paraulògic

El Paraulògic, a més de ser un joc divertit, també aporta importants beneficis a nivell cognitiu i educatiu. A continuació, explorarem algunes de les raons per les quals jugar al Paraulògic pot ser increïblement beneficiós:

Beneficis Cognitius:

Jugar al Paraulògic pot millorar les habilitats cognitives com la concentració, la memòria i la resolució de problemes. En cada partida, s'ha de pensar de manera creativa i analítica per trobar les paraules ocultes, estimulant així el pensament crític i la agilitat mental.

Beneficis Educatius:

A més del seu impacte en les habilitats cognitives, el Paraulògic també pot ser una eina educativa efectiva. Jugar regularment pot millorar el vocabulari, la comprensió lectora i l'ortografia. A més, el joc fomenta la paciència i la perseverança, qualitats essencials per a l'aprenentatge i el desenvolupament personal.

En resum, jugar al Paraulògic no només és entretingut sinó que també pot ser una activitat enriquidora per al teu cervell i el teu aprenentatge. Aprofita tots els beneficis que aquest joc ofereix i gaudeix del repte de trobar paraules ocultes!

Descobreix les paraules ocultes al Paraulògic: diversió intel·ligent

Gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta emocionant aventura de paraules al Paraulògic. Esperem que hagis gaudit resolent els enigmes i posant a prova la teva ment de manera divertida i intel·ligent. Ara us convidem a compartir les vostres estratègies i pensaments sobre l'experiència d'avui. No dubteu a deixar els vostres comentaris a continuació i a compartir la vostra saviesa amb la resta de la comunitat del Paraulògic. Que la diversió lingüística continuï!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Go up